Geçerlilik

2,012 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,012
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
163
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Geçerlilik

 1. 1. GEÇERLİLİK
 2. 2. GEÇERLİLİKGeçerlilik, bir test veya ölçeğin ölçülmekistenen şeyi ölçme derecesidir.Bir testin geçerliği, tam olarak yalnızca testinkendisiyle belirlenemez. 0, testin kullanılışmaksadına, uygulandığı gruba, uygulanma vepuanlanma biçimine de bağlıdır.Bir testin geçerliği, o testten elde edilenpuanlarla belli bir ölçüt ya da ölçütler takımıarasındaki ilişki bakımından belirlenir.
 3. 3. GEÇERLİLİKTest puanlarıyla ölçüt ya da ölçütler takımı arasındakiilişki katsayısına geçerlik katsayısı adı verilir. Geçerlikkatsayısı, (1,00) ile (+1,00) arasında değişir .Bir ölçek, ölçmek istediği şeyi gerçekten ölçtüğü takdirde geçerli demektir.Geçerlilik sonuç değil süreçtir.Geçerlik bir seviye-derece gösterir. Bir aracın geçerliğivardır ya da yoktur demek uygun olmaz. Bir testin-ölçme aracının sonuçlarının geçerliği-düzeyi düşüktürdenmesi daha doğru olur.
 4. 4. GEÇERLİLİK KAPSAM GEÇERLİĞİBir ölçme aracındaki en önemli geçerlik türüdür. Kapsamgeçerliği bir bütün olarak testin ve testteki her birmaddenin maksada ne derce hizmet ettiğidir. Bir testinkapsam geçerliği : a) O testteki toplam maddelerin ölçülecek davranışları vekonu içeriğini örnekleme derecesine ve b) Testteki her bir maddenin ölçmek istediği davranışı nederece iyi ölçtüğüne bağlıdır.Bir testin kapsam geçerliğine sahip olması için bu iki isteğinbirlikte karşılanması gerekir.
 5. 5. GEÇERLİLİK KAPSAM GEÇERLİĞİBir testin kapsam geçerliği şu iki ana yaklaşımdan birisiylebelirlenebilir.Rasyonel yaklaşım: Testler, konuları ve kazandırılmakistenen davranışları içeren belirtke tablosuna göre geliştirilir.Bu tabloya bakılarak testteki soruların her bir davranıştabelirli oranda yer alması sağlanarak kapsam geçerliliği içinçalışma yapılır.İstatistiksel yaklaşım: Eğer biz bir alanda geliştirilmiş olanve kapsam geçerliliği yüksek olduğunu bildiğimiz bir testlekendi geliştirdiğimiz testi aynı öğrencilere uygulayıpöğrencilerin bu testlerden aldıkları puanlar arasındaki ilişkiyihesaplarsak ortaya çıkan ilişki değerini kendi testimizinkapsam geçerliliği derecesi olarak yorumlayabiliriz.
 6. 6. GEÇERLİLİK YORDAMA GEÇERLİĞİYordama bir tahmindir. Ancak her tahmin bir yordamadeğildir. Bir tahminin yordama olabilmesi için onungeleceğe dönük olması ve belli bilgiler temelinde bazıteknikler kullanılarak yapılmış olması gerekir.Buna göre YORDAMA; Ġstatistiksel teknikler kullanılarak vebilinenlerden yararlanarak bilinmeyen durumlar hakkındaGELECEĞE YÖNELĠK tahminlerde bulunma işlemidir.Ġleriye ait kestirme geçerliği de denmektedir. Ölçmearaçları çoğu kere bireylerin ilerdeki davranışlarınınönceden kestirilmesi amacı ile geliştirilirler.
 7. 7. GEÇERLİLİK YAPI GEÇERLİĞİBir testin yapı geçerliğinin çalışılması testin maddelerinin ilgiliolduğu alanı kapsamasına ve maddeler arasındaki ilişkilerinanalizine dayanır.Yapı geçerliği, bir testin veya ölçme işleminin teorik bir yapıyıölçüp ölçmediğinin belirlenmesidir. (Teorik yapı: Kişilik,yaratıcılık, ilgi, zeka, tutum vb) Yapı geçerliğinin temel mantığı;ölçülmesi planlanan teorik yapıya yüksek derecede sahip olan birgrupla düşük derecede sahip olan başka bir gruba testi uygulayıptestin bu grupları ne derece uygun olarak ayırıp ayırmadığınabakmaktır.Yapı geçerliğini kanıtlamada kullanılan en geçerli yol faktöranalizi yapmak ve uzman görüşünü almaktır.
 8. 8. GEÇERLİLİK YAPI GEÇERLİĞİFaktör analizi bir ölçekteki maddelerin bir birini dışta tutan dahaaz sayıda gruplara-faktörlere ayrılıp ayrılmadığını görmek üzere,yani madde indirgeme amacıyla uygulanır.
 9. 9. GEÇERLİLİK GÖRÜNÜŞ GEÇERLİĞİBir testin gerçekten ne ölçtüğü ile değil onun neölçüyor göründüğü ile ilgilidir.Bir testin görünüş geçerliği o testin ölçmek istediğişeyi ölçüyor görünmesidir.Görünüş geçerliği olan bir test kapağında ne yazılıysaonu ölçüyor görünür.Soruların tümü matematikle ilgili olan bir matematiktestinin görünüş geçerliliği vardır diyebiliriz.
 10. 10. GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ1. Bir ölçme aracı eğer geçerli ise aynı zamanda güvenilirdir.2. Güvenilir bir ölçme aracı geçerli olmayabilir. (Güvenirliği yüksek bir zeka testi ile öğrencinin derse karşı tutumunu ölçemeyiz)3. Güvenirlik, geçerlik için gereklidir. Ama yeterli değildir.4. Bir testin geçerliği onun güvenirliğini sınırlar (Geçerlik katsayısı, Güvenirlik katsayısının karekökünü geçemez.5. Mesela güvenirliği 0,36 olan bir testin geçerliği: 0,36 = 0,60 olur
 11. 11. GEÇERLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER• Güvenirlik; Testin güvenilir olması geçerli olmasını etkiler. Güvenirlik geçerlik için gerekli ama yeterli bir şart değildir.• Soru sayısının artması; Teste farklı konu ya da hedef alanlarını temsil edecek sayıda soru katmak geçerliği artırır.• Ölçme sisteminden kaynaklanan hatalar; Sabit ve sistematik hatalar geçerliği düşürür• Ölçme yönteminin bireyin alacağı puanı etkilemesi• İstenmeyen değişkenlerin ölçümlere karışması; coğrafya dersinden yazının güzelliği ve noktalama işaretlerine puan verme geçerliği düşürür

×