Atatürk ilkeleri

2,356 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
119
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Atatürk ilkeleri

 1. 1. Prepared by EMRE
 2. 2. CUMHURİYETÇİLİK• Özünde bağımsızlık ve demokrasi bulunur. Halkın kendi kendisini yönetmesi olarak tanımlanır.• Atatürk’e göre içeriğinden ödün verilmemesi, siyasi parti tartışmaları dışında tutulması gereken bir ilkedir.• Cumhuriyetçiliği, milliyetçilik ve halkçılık tamamlar
 3. 3. CUMHURİYETÇİLİKAşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin uygulanmasınınöncelikli bir amacıdır?A) Bireyin istediği mesleği seçebilmesiB ) Halkın yönetime katılımının sağlanmasıC) Devlet hizmetlerinin halka açık olmasıD) Herkesin kanun önünde eşit olmasıE) Toplumun çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmasıCumhuriyetçilik, milli egemenlik demektir. Milli egemenlik ise ancak halkınyönetime katılması ile gerçekleştirilebilir. (Cevap B )
 4. 4. MİLLİYETÇİLİK• Ulusal sınırlar içinde,• Ulusun varlığını ve birliğini sürdürmesi ve• Bunu yücelterek yeni kuşaklara aktarılması anlayışıdır. Bütünleyici ilkeleri;1-Ulusal bağımsızlık2-Ulusal birlik ve beraberlik3-Yurt ve ülke bütünlüğüdür. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun kurulması
 5. 5. MİLLİYETÇİLİKI. Milli birlik ve beraberlik duygusunun yeni kuşaklara kavratılmasıII. Uluslararası ilişkilerde ülke çıkarlarına azami dikkat gösterilmesiIII. Milli kültür öğelerinin geliştirilip yaygınlaştırılmasıYukarıda verilenlerin Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgiliolduğu savunulabilir?A) Ulusçuluk B) Halkçılık C) DevletçilikD) Ġnkılapçılık E) CumhuriyetçilikMilli birlik ve beraberlik, ülke çıkarlarına azami dikkat ve milli kültür öğeleriniyetiştirme ulusçulukla ilgilidir. (Cevap A)
 6. 6. HALKÇILIK• Milletin çıkar ve yararının eşit olarak gözetilmesidir.• Sosyal alanda yapılan devrimler halkçılıkla ilgilidir.Aşar vergisinin kaldırılması vb.• Milliyetçilik ve Cumhuriyetçiliğin doğal sonucudur.
 7. 7. HALKÇILIKI. Ġnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma ve icatyeteneğidir.II. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, basarı için gerçek yolgösterici ilimdir, fendir.III. Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir.Atatürkün yukarıdaki sözlerinin ortak özellikleri hangi ilkesi ileilişkilendirilebilir?A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) HalkçılıkD) Laiklik E) ĠnkılapçılıkVerilen öncüllerin hepsinin ortak yönü akıl, bilim, zekâ ve fenni ön plânaçıkarmaktadır. Bunlar laikliğin gerekleridir. (Cevap B )
 8. 8. HALKÇILIKAtatürk Ġzmir Ġktisat Kongresinde yaptığı bir konuşmada “Çiftçinin sanatkara,sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsine, bir diğerine veisçiye muhtaç olduğunu kim inkâr edebilir.” demiştir.Atatürkün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile daha çok ilişkilidir?A) Devletçilik B ) Halkçılık C) CumhuriyetçilikD) Ġnkılapçılık E) MilliyetçilikAtatürkün Ġzmir Ġktisat Kongresindeki bu sözleri meslekler, meslek gruplarıve bunların birbirleriyle iliksisini anlatmaktadır. Halkçılıkla ilgilidir. (Cevap B )
 9. 9. LAİKLİK• Devlet ve hukuk kurallarının akla dayandırılmasıdır.• Din ve inanç özgürlüğüne karışılmamasıdır.• Bütünleyici ilke Akılcılık ve Bilimselliktir.
 10. 10. İNKILAPÇILIK• Çağın gereklerine uygun gelişme, ilerleme yenilikleri gerçekleştirme anlayışıdır.• Yapılan yenilikler bu ilkeyi destekler.• Atatürk ilke ve inkılaplarının temel amacı çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve daha ileri gitmektir.• Bütünleyici ilkeleri ;Çağdaşlaşma ve batılılaşmadır.
 11. 11. DEVLETÇİLİK• Halkın içinde özel girişimin yeterli olmaması nedeniyle devletin ekonomik hayata girmesidir.• I. 5 yıllık kalkınma planı, KİT lerin kurulması
 12. 12. BÜTÜNLEYİCİ İLKELER• Ulusal Egemenlik• Yurtta Barış Dünyada Barış  Toplumun barışını sağladığı için ülke içinde HALKÇILIĞI  Dünyada uluslar arası barışı amaçladığı için MĠLLĠYETÇĠLĠĞĠ bütünler• Özgürlük ve bağımsızlık :  Tüm ilkelerin temelini oluşturur.  Çünkü;Devleti var eden anlayıştır. Prepared by EMRE
 13. 13. BÜTÜNLEYİCİ İLKELER• Akılcılık ve bilimsellik :Laikliği bütünler• Çağdaşlaşma ve Batılılaşma :İnkılapçılığı bütünler• İnsanlık ve insan sevgisi :• Ülkedeki insanları yüceltmek ve refahını artırmak için anlayışı nedeniyle Halkçılık• Savaşçı bir anlayışı benimsememek özelliği ile milliyetçiliği bütünler Prepared by EMRE

×