Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Romanticisme renaixença

11,853 views

Published on

Guio per fer una exposició oral sobre el tema

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Romanticisme renaixença

 1. 1. EL ROMANTICIME A EUROPA I A CATALUNYA
 2. 2. LA LITERATURA DEL SEGLE XIX Context històric i cultural <ul>Marc històric: <li>Revolució industrial (1/2 s. XVIII)
 3. 3. Independència EUA (1776)
 4. 4. Revolució francesa (1789)> Fi “Antic Regim”
 5. 5. Constitució de Cadis (1812) >principis bàsic Liberalisme>sobirania nacional, divisió de poders, ....> Absolutisme borbònic de Ferran VII el desitjat (1814)....> abolició Corts de Cadis. </li><ul><li>Corrents culturals (pensament):
 6. 6. Il·lustració: racionalista i empirista </li><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>el progrés coma mitjà per millorar l'existència
 7. 7. fe en els mètodes científics
 8. 8. escepticisme religiós
 9. 9. Romanticisme: <> rigidesa neoclàssica
 10. 10. Originat a Alemanya fin. Segle XVIII ( Sturm un drang )
 11. 11. Art = creació, no imitació >> subjectivitat </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. Context literari europeu s.XIX <ul><li>ROMANTICISME
 13. 13. RENAIXENÇA
 14. 14. REALISME
 15. 15. NATURALISME
 16. 16. Altres corrents estètics europeus (finals segle XIX)...>Modernisme </li><ul><li>Prerafaelitisme
 17. 17. Parnassianisme
 18. 18. Simbolisme
 19. 19. Decadentisme
 20. 20. Impressionisme
 21. 21. Vitalisme
 22. 22. Classicisme </li></ul></ul>
 23. 23. EL ROMANTICISME <ul><li>Origen: Alemanya ( Sturm un dram ) i Anglaterra (fin. s.XVIII)
 24. 24. Concepte:? <> neoclassicisme francès (raó, normes, ciència)
 25. 25. Clàssic (Goethe i Schiller)<>romàntic ( germans Schlegel i Novalis
 26. 26. Caràcterístiques:
 27. 27. Referents històrics (<--> antiguitat clàssica): Edat Mitjana> historicisme romàntic ...> pessimista i conservador ? </li></ul><ul><li>PPCC?:
 28. 28. Introduït per El Europeo (1823-24), fundat per ? Ideari: ?
 29. 29. 1833, mort de Ferran VII> noves publicacions: ?
 30. 30. Oda a la pàtria d'Aribau </li></ul>*
 31. 31. EL ROMANTICISME <ul><li>Origen: Alemanya ( Sturm un dram ) i Anglaterra (fin. s.XVIII)
 32. 32. Concepte:? <> neoclassicisme francès (raó, normes, ciència)
 33. 33. Clàssic (Goethe i Schiller)<>romàntic ( germans Schlegel i Novalis
 34. 34. Caràcterístiques:
 35. 35. Referents històrics (<--> antiguitat clàssica): Edat Mitjana> historicisme romàntic ...> pessimista i conservador ? </li></ul><ul><li>PPCC?:
 36. 36. Introduït per El Europeo (1823-24), fundat per ? Ideari: ?
 37. 37. 1833, mort de Ferran VII> noves publicacions: ?
 38. 38. Oda a la pàtria d'Aribau </li></ul>
 39. 39. Característiques literàries del ROMANTICISME <ul><li>Defensaren la imaginació, l'espontaneïtat i la intuïció <> rigidesa de cànons neoclàssics
 40. 40. Originalitat i imaginació en la creació de l'obra
 41. 41. Visió dinàmica de la natura
 42. 42. Consciència del passat històric: molt arrelats a l'Edat Mitjana
 43. 43. Atrets per la foscor, el caos, l'agitació. Fins i tot afegiren al concepte de bellesa el lleig i el grotesc.
 44. 44. Sentiment d'afirmació cultural i lingüístic.*Llengua: símbol de sentiment nacional.
 45. 45. Insatisfacció de la realitat propera i recerca d'evasió: edat mitjana i països exòtics.
 46. 46. Lluita contra la barrera de gèneres i metres en poesia
 47. 47. La melangia, tema important i la mort, via d'evasió per excel·lència
 48. 48. Ús del mite, símbol i ironia </li></ul>
 49. 49. Tendències : El Romanticisme europeu havia estat a Alemanya i Gran Bretanya prerevolucionari. A l'època napoleònica adoptà posicions conservadores, per tornar posteriorment als ideals revolucionaris. A França, en canvi nasqué dins un ambient conservador fins que va passar a mans d'escriptors burgesos com Víctor Hugo “El Romanticisme no és més que el liberalisme en literatura”. <ul>Romanticisme liberal <li>Concepció revolucionària adscrita a la política liberal més avançada.
 50. 50. Republicans, escèptics que adoptaren posicions agressives en art i política
 51. 51. Mitjans d'expressió: “El propagador de la libertat”, la Sociedad Filarmónica i “El vapor”.
 52. 52. Models europeus: Hugo i Dumas.
 53. 53. Autors catalans: Pere F. Monlau, Pere Mata, Ribot i Fonseré i V. Balaguer </li></ul><ul>Romanticisme conservador <li>Eren historicistes:: els interessava la visió del passat medieval
 54. 54. Monàrquics i confessionals. No admeteren la subversió de les idees religioses, morals i polítiques que comportava el Romanticisme més pur.
 55. 55. Mitjans d'expressió: “El Museo de Familias” “El Liceo” i “La Palma”.
 56. 56. Models literaris: W. Scott, Manzoni i Chateaubriand.
 57. 57. Autors catalans: Milà i Fontanals, Rubió i Ors, Pons i Gallarza i T. Llorentes </li></ul>
 58. 58. LA RENAIXENÇA <ul><li>Precedents s XVIII?
 59. 59. Data simbòlica inici: 1833 Oda a la pàtria de B. C. Aribau
 60. 60. Causes:
 61. 61. - Econòmiques, polítiques i socials:
 62. 62. Revifalla econòmica> Rev. Industrial
 63. 63. Temptatives per tornar el català a la categoria de llengua oficial.
 64. 64. Consciència de poble catalanoparlant
 65. 65. - Artístiques i ideològiques:
 66. 66. Interès per la història i la llengua: RABLL,* Antoni Capmany, estudiós llengua Univ. Cervera
 67. 67. J. Pau Ballot , Gramàtica i apologia de la ll. Cat.
 68. 68. Anomenen el català antic llemosí
 69. 69. - Base programàtica (objectius) </li></ul><ul>Etapes: <li>1a (>1830)
 70. 70. 2a (1941-1859): * Jocs Florals
 71. 71. Lema:
 72. 72. Premis:
 73. 73. Promotors:
 74. 74. 3a (>1870): València, Lo rat penat
 75. 75. AUTORS
 76. 76. Bonaventura C. Aribau
 77. 77. Manuel Milà i Fontanals
 78. 78. Josep Lluís Pons i Gallarza
 79. 79. Marià Aguiló </li></ul>
 80. 80. ROMANTICISME1/RENAIXENÇA2 Similituds i diferències <ul><li>Rebuig de l'artifici del Barroc i 1 Neoclassicisme
 81. 81. Gust pel folklore (contes rondalles, etc. On es troben l'ànima del poble)
 82. 82. Exaltació nacional i del passat històric.
 83. 83. Interès per l'Edat mitjana, com a font d'inspiració i evasió de la realitat.
 84. 84. La intimitat del poeta i les grans preocupacions filosòfiques: la mort el destí...
 85. 85. La natura i el paisatge com a projecció dels sentiments de l'artista romàntic. </li></ul><ul><li>Rebuig de l'artifici del Barroc i 2 Neoclassicisme
 86. 86. Interès per la literatura popular, pel folklore català
 87. 87. Exaltació de la història medieval de Catalunya
 88. 88. Interès per l'època medieval perquè va ser l'epoca d'esplendor de la llengua i literatura.
 89. 89. La presència d'elements nostàlgics i d'altra índole en la literatura.
 90. 90. La valoració del paisatge català com a elements identificador dper l'artista i per a la nació catalana. * Interès per l'escursionisme (J. Verdaguer) </li></ul>

×