KERAJAAN TURKI UTHMANIYYAH

12,351 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
498
Actions
Shares
0
Downloads
332
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KERAJAAN TURKI UTHMANIYYAH

  1. 1. SiapakahUthmaniyah?<br />KerajaanTurkiUthmaniyah<br />PadaakhirpemerintahankerajaanAbasiyyah, pemerintahankhalifahtelahmenjadilemahdankemudiannyamembawakepadakemunculankerajaan-kerajaankecildikawasanParsidanTurki. PemerintahankerajaanAbasiyyahberakhirpadatahun 1258 apabila Baghdad diserangolehorang Mongol.<br />AntarakerajaankecildiTurki yang pentingtermasuklahkerajaanSaljuk. KerajaanUthmaniyahbermulasebagaisalahsebuahkerajaankecil yang terletakdisebelahbarat Anatolia (Turkikini).WalaupundibawahpengaruhSaljuk, pemerintah Anatolia bebasdaripadapengaruhSaljukdalamurusanpemerintahandanpentadbiran. Walaupunkawasanbarat Anatolia merupakansebuahkerajaankecil, namun, kerajaaniniberjayamenguasaikerajaan lain danakhirnyamembentukkerajaanUthmaniyah. <br />
  2. 2. Bagaimanakahmerekamuncul?<br />PembentukanKerajaanTurkiUthmaniyah.<br />PerkataanUthmaniyahberasaldaripadanamapengasaskerajaanini, iaituUthman Bin Ertughrul bin Sulaiman Shah yang berasaldarisukuQayi. Padaperingkatawal, Uthmanialah Amir ataupungebenorSaljukbagikawasansebelahbarat Anatolia. Kawasaninibersempadandengankawasanempayar Byzantine, ataupundikenalijugasebagai Rom Timur. Olehitu, kawasandibawahpentadbiranUthmaninimenghadapiancaman yang lebihtinggiberbandingdenganwilayah yang lain.<br />Padatahun 1301, Uthmanberjayamenumpaskantentera Byzantine. Kemenanganinimenyebabkanramai ghazi ataupunpahlawantenterasertapemimpinmasyarakatbersatudibawahUthmandalammemperluaskawasanpenaklukannya.<br />
  3. 3. Uthmanmulamenaklukikawasansekitar Anatolia dankemudiannyamenjadikanbandar Bursa sebagaiibunegeri. Uthmanmeninggalduniapadatahun 1326 danusahaperluasankuasaditeruskanolehanaknyaOrhan 1 danpemerintahUthmaniyahseterusnya.<br />BerikutdisenaraikanpemerintahkerajaanUthmaniyah : <br />
  4. 4. TerangkankehebatanpemimpinUthmaniyahsebelum Al-Fateh?<br />Antaratahun 1336-1354, Orhan I berjayamenguasaikawasan Marmara danPantai Aegean, Ankara dan Gallipoli. SemasapemerintahanMurad I danBeyazid I pula, kerajaanUthmaniyahberjayamenguasaikawasan Balkan selatandanutara Albania dan Wallachia. PadamasapemerintahanMehmed II, beliautelahmenjalankandasarperluasanwilayahdanberjayamenawan Istanbul (Constantinople), ibunegeri Rom, padatahun 1453.<br />KronologiEmpayarUthmaniyyah<br />1243M- BangsaTurki yang hidupsecara nomad menetapsecaratetapdi Asia Kecil.<br />1299M- SebuahwilayahpemerintahankecilTurkidibawahTurki Seljuk ditubuhkandibarat Anatolia.<br />1301M- Osman I mengisytiharkandirinyasebagai sultan. TertubuhnyaEmpayarTurkiUthmaniyyah.<br />1345M- Turki Seljuk menyeberangiSelat Bosporus.<br />1389M- TenteraUthmaniyyahmenewaskantentera Serb di Kosovo.<br />1402M- Timurlane, Raja Tartar (Mongol) menumpaskantenteraUthmaniyyahdi Ankara.<br />1451M- Sultan Muhammad al-Fatihmenjadipemerintah.<br />1453M- Constantinople ditawan. BerakhirnyaEmpayar Byzantine<br />Sumber :<br />BukutekssejarahTingkatan 4 (KBSM)Internet : wikipedia<br />

×