Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Computerized vs non computerized

30,024 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Computerized vs non computerized

 1. 1. EDUCATIONNon-computerized system ComputerizedGuru perlu pergi ke perpustakaan Guru menggunakan komputeruntuk bahan ajar dan harus untuk browse Internet untukmengnal pasti maklumat yang up to mencari maklumat untuk bahandate atau tidak . mengajar dengan mudah dan up to date.
 2. 2. EDUCATIONNon-computerized system ComputerizedGuru dan pelajar telah Guru dan pelajar bolehmenghabiskan masa yang lebih menjimatkan masa dan kos denganbanyakdan kos untuk pergi ke menggunakan komputer danperpustakaan untuk melakukan internet dalam kajian mereka.kajian mereka.
 3. 3. EDUCATIONNon-computerized system ComputerizedPara penyelidik mengumpul dan Menggunakan fail systemmemproses data secara manual. penyelidik menggunakan komputer untuk mengumpul dan memproses data tepat.Data terancang dan maklumat boleh disimpan di komputer.
 4. 4. BANKINGNon-computerized system ComputerizedPelanggan perlu pergi ke bank Pelanggan boleh melakukanuntuk melakukan transaksi secara transaksi pada jam 24 pusatmanual seperti menghimpun dana perkhidmatan atau perkhidmatansecara terus selama jam kantor saja. online.Ini membolehkan mereka untuk melakukan transaksi kapan saja mereka inginkan.
 5. 5. BANKINGNon-computerized system ComputerizedPengusaha harus mengambil Pengusaha dapat menjimatkanbanyak kali untuk melakukan masa dengan talian yangperkhidmatan yang ditawarkan oleh bank.Merekaditawarkan oleh bank-bank boleh mengases akaun syarikatseperti menyetujui aplikasi untuk aplikasipinjaman kerana semuanya pinjaman,urusan perniagaandilakukan selama jam kerja. dan update pada arus cash bila-bila masa.
 6. 6. BANKINGNon-computerized system ComputerizedBank pentadbir perlu pergi ke Pentadbir Bank dapat mengawasicabang-cabang bank atau seluruh kegiatan perbankan sepertimembuat panggilan telefon untuk transaksi antar-cabang (IBT)danmendapatkan kegiatan perbankan transfer melalui internet.seperti transaksi antar-cabang(IBT)dan telegraphictransfer.
 7. 7. INDUSTRINon-computerized system ComputerizedPekerja yang terkena pekerjaan Pekerja menggunakan mesin yangberbahaya kerana semuanya disambungkan ke komputer untukdilakukan oleh manusia. beroperasi.Pada beberapa produksi,robot yang digunakan untuk mengambil alih pekerjaan yang berbahaya bagi para pekarja.
 8. 8. INDUSTRINon-computerized system ComputerizedPara penyelidik harus Para penyelidik menggunakan komputermenganalisa,mengumpul data kajian dan untuk menganalisis dan mengumpul datamelakukan perhitungan secara manual kajian tepat untuk rujukan di masadan akan mengambil banyak masa. mendatang.
 9. 9. INDUSTRINon-computerized system ComputerizedProduksi lambat kerana semuanya Boleh dipertingkatkan melaluidilakukan secara manual dan operasi sepanjang hari keranabenar-benar bergantung pada banyak karya boleh dilakukanproduksi tenaga manusia. dengan menggunakan komputer.
 10. 10. E-COMMERCENon-computerized system Computerized systemPerdagangan dibuat menggunakan sistem Trading boleh dibuat denganbarter dan itu kemudian berkembang menggunakan komputer yang terkaneksimenjadi mata wang.Iklan berada di secara online dengan pembekal.Kaedahbentuk dari mulut ke mulut,billboard dan ini dapat menjimatkan masa dan kosbrosur dicetak. kerana mereka tidak perlu ke setiap outlet.
 11. 11. E-COMMERCENon-computerized system Computerized systemAdvertisement was in the form of Iklan boleh dilakukankan melaluiword of mouth,billboards and online.Pembekal tidak perluprinted flyers. mengiklankan selebaran di papan reklame yang akan mengambil masa dan kos yang banyak.
 12. 12. E-COMMERCENon-computerized system Computerized systemPerdagangan global sangat lambat Perdagangan globa sangat cepatdan mahal.Peniaga perlu mencari dan kos rendah.Pembekal bolehcara untuk memasarkan produk menjual produk kepada pelanggantempatan di pasaran global. mudah dan dapat menjimatkan masa.Pekerja menggunakan komputer dan telefon untuk berkomunikasi dengan pelanggan mereka untuk setiap soalan.

×