Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3.1.1 pengenalan kepada rangkaian dan komunikasi

34,923 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

3.1.1 pengenalan kepada rangkaian dan komunikasi

 1. 1. Panitia ICT SMK Dang
 2. 2. Panitia ICT SMK Dang
 3. 3. Rangkaian komputer adalah suatu sistem komputer dan alat peranti.Sebagai contoh, ia boleh menghubungkan komputer, pencetak, pengimbas dan kamera. Panitia ICT SMK Dang
 4. 4. Dengan menggunakan perkakasan dan perisian, peranti komputer bolehberkomunikasi antara satu sama lain melalui kaedah-kaedah yang ditakrifkan komunikasi data. Panitia ICT SMK Dang
 5. 5. Dalam rangkaian, komputer boleh bertukar-tukar dan berkongsi maklumat dan sumber bahan. Panitia ICT SMK Dang
 6. 6. Rangkaian komputer boleh beroperasi pada sambungan berwayar atau sambungan tanpa wayar Panitia ICT SMK Dang
 7. 7. Apabila dua atau lebih rangkaian dihubungkan atau berhubung dan mampu untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dengan menggunakan perkakasan dan perisian yang sesuai, ia dipanggil internetwork. Panitia ICT SMK Dang
 8. 8. Komunikasi adalahperpindahan maklumatdari penghantar, melalui laluan tertentu kepada penerima.Menggunakan elektrik,gelombang radio ataucahaya, maklumat dandata dalam bentuk kod dihantar melaluimedium fizikal seperti wayar, kabel, atau bahkan atmosfera Panitia ICT SMK Dang
 9. 9. Maklumat yang dihantar (dihantar) boleh menjadi teks,suara, bunyi, video,grafik dan imej, ataugabungan semua ini, yang kami panggil multimedia.Kami menghantarmaklumat atau data denganmenggunakan dua jenis isyarat, iaituanalog dan digital Panitia ICT SMK Dang
 10. 10. Komputer berkomunikasi dengan isyarat digital. Bentuk lama teknologikomunikasi, seperti telefon dan radio, menggunakan isyarat analog. Panitia ICT SMK Dang
 11. 11. Oleh itu, untuk Berkomunikasi daripadakomputer, merentasi telefon dan radio kemudiankembali ke komputerdan lain-lain perantidigital lain, mesti adapenterjemah isyarat, yang dipanggil - MODEM. . Panitia ICT SMK Dang
 12. 12. Modem, yang adalahsingkatan bagipemodulat ataupenyahmodulat,menukar isyaratdigital kepadaanalog dan kembalikeisyarat digital untukmaklumat kepadabergerak merentasitalian telefon Panitia ICT SMK Dang
 13. 13. Komunikasi dikalangan perantipengkomputerandalam rangkaianhanya boleh berlakumelalui kaedah-kaedah yangditakrifkan sebagaikomunikasi dansambungan. Panitia ICT SMK Dang
 14. 14. Secara amnya, untukkomunikasi dalamrangkaian lebih berkesan,mesti ada:• medium fizikal - untukmembenarkan datauntuk merentasi dariperanti ke peranti• satu set peraturan yangdipanggil protokol untukmemastikan bahawaperanti pengkomputeransaling mempunyaipiawaian yang samauntuk pertukaranmaklumat berlakudengan lancar. Panitia ICT SMK Dang
 15. 15. • sistem aplikasiuntuk menguruskanaliran maklumatrangkaian untukmemastikan bahawapenghantaran datayang dihantar darisatu peranti yangditerima olehpenerima yangdicadangkan/betul. Panitia ICT SMK Dang
 16. 16. Jika mana-manaperingkatpenyambunganhilang, komunikasiuntuk rangkaiantidak boleh berlaku. Panitia ICT SMK Dang
 17. 17. Sebagai contoh, jika mediumfizikal terputus,komunikasitidak akan berlakuJika protokol antara perantitidak sama,penghantaran datatidak akan faham antaraperanti.Jika terdapat aplikasipengurusan rangkaian tidakboleh didapati, tidak akan adacara untuk memastikanbahawa maklumat dari satuperanti akan dihantar keperanti penerima yang betul. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka

×