Open avond 9 juni 2010

564 views

Published on

Voorlichtingspresentatie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Open avond 9 juni 2010

 1. 1. Open avond 9 juni 2010<br />
 2. 2. Inhoud<br /><ul><li>Wat is, en waarom ABC?
 3. 3. Hoe ziet de opleiding eruit?
 4. 4. De ABC Factory
 5. 5. Hoe ziet de ABC student eruit?
 6. 6. Wanneer mag deze meedoen?
 7. 7. Wat kunnen ze met ABC?</li></li></ul><li>Wat is, en waarom ABC?<br /><ul><li>4-jarige voltijdsopleiding
 8. 8. Multidisciplinair
 9. 9. Visie op lerenDe NL & EU kenniseconomievraagtommensen die:</li></ul>Trends en ontwikkelingenzien en dezekunnenvertalennaarnieuweproducten, concepten en business.<br />
 10. 10. Nieuw en domeinoverstijgend<br />CommercieleEconomie<br />International Business & Languages<br />Small Business & Retail Management<br />Kunst & Vormgeving<br />Communicatie Multimedia Design<br />PR & Voorlichting<br />Communicatie management<br />
 11. 11. Positionering ABC vs CMD<br />
 12. 12. Over ABC<br />ABC bestaat sinds 2008 en is een officiële opleiding sinds juli 2009<br />Er zijn ruim 50 1ejaars studenten en 18 2e jaar studenten<br />We hebben plaats voor maximaal 100 eerstejaars<br />ABC daagt studenten (maar ook docenten, experts en opdrachtgevers) continu uit om op “expeditie” te gaan. Om nieuwe wegen te bewandelen, risico’s te nemen, met als doel:<br />Leren<br />Creëren<br />Innoveren<br />Presteren<br />
 13. 13. Ruimte<br />Team<br />Student<br />Onderwijsvisie<br />Advanced Business Creation<br />Competenties<br />1. Externe oriëntatie&omgevingsgerichtheid 2. Analyse&interpretatie 3. Vernieuwing 4. Creativiteit<br />5. Conceptualiseren 6. Commercie 7. Organiseren&regisseren 8. Communiceren 9. Reflectie&persoonlijke ontwikkeling<br />Missie: Wij leiden op tot jonge professionals die in staat zijn, door creativiteit en innovativiteit, trends en ontwikkelingen te vertalen naar succesvolle nieuwe business.<br />Klant waarden: toekomstgerichtheid, ruimte, samenwerking en energie <br />
 14. 14. Creëren, innoveren en implementeren<br />Wij leiden jonge professionals op die:<br />creatief en innovatief zijn, <br />nieuwe technologieën en nieuwe media weten toe te passen en <br />het ontwikkelproces van nieuwe producten, concepten en diensten binnen bestaande en nieuwe organisaties beheersen, kunnen versnellen en kunnen implementeren<br />Hoe? <br />Toepassen van de INNOVATIECYCLUS<br />
 15. 15. Kerncompetenties en Innovatiecyclus<br />
 16. 16. De 3 pijlers van ABC<br />De driepijlers van ABC:<br /><ul><li>VakkenAllevakken die nodigzijnbinnen de innovatiecyclus
 17. 17. KenniskringenD.m.v. co-creatiesamenkennisbouwen en borgen
 18. 18. ProjectenKennis en inzichttoepassen in echteopdrachten</li></li></ul><li>De leerlijnen binnen het curriculum<br />
 19. 19. Het eerste jaar van ABC<br />
 20. 20. 4<br />Creatieve vaardigheden bij ABC<br />1<br />Visualiseren<br />Blok<br />Deconditioneren<br />Blok<br />Nieuwe ideeën vormgeven<br />ideeën selecteren<br />ideeën genereren<br />Ideeën doorbreken<br />3<br />Convergeren<br />Blok<br />2<br />Divergeren<br />Blok<br />
 21. 21. Vaste verdeling in weekprogramma<br />
 22. 22. Het tweede jaar van ABC<br />
 23. 23. De laatste 2 jaar<br />
 24. 24. De ABC Factory<br />Ruimte voor Creativiteit, Innovatie en Interactie<br />
 25. 25. Waarom de Factory?<br />De ABC Factory is voor ABC en haar onderwijsconcept cruciaal. De ABC Factory is dé plaats waar door studenten, docenten experts en opdrachtgevers wordt samengewerkt.<br />De ABC Factory is de leer- en werkomgeving waar studenten, docenten, experts en opdrachtgevers het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen bij het realiseren van de missie van Advanced Business Creation”.<br />De ABC Factory is de leer- en leefomgeving die de ABC studenten in staat stelt om bovenstaande doelen te realiseren.<br />De ABC Factory is de ruimte die studenten in staat stelt om te excelleren.<br />De ABC Factory sluit aan bij de belevingswereled van de student in het creatieve, innovatieve domein<br />
 26. 26. Wat gebeurt er in de Factory<br /><ul><li>Ruimtevoorcreativiteit
 27. 27. Ruimtevoorinnovatie
 28. 28. Ruimtevoor business creatie</li></ul>Samenwerken, co-creatie, inspiration corner, co-makership, multimedia, moodboard, loungen, experimenteren, exposeren, ervaren, delen, orienterenpresenteren, reflecteren, bouwen, relaxen, werken, partnerships …<br />
 29. 29. Doelen van de ruimte<br />ruimte waar VERBINDING plaats vindt <br />samenwerken aan projecten, delen van kennis, overdragen van kennis en het co-creëren van kennis en inzichten en ervaringen <br />broedplaats voor ideeën en concepten, voor het creëren van business en het co-creëren<br />de community staat op de eerste plaats<br />Kort gezegd: <br /> student optimaal laten leren en excelleren<br />
 30. 30. Hoe doen we dat?<br />Laptop lockers<br />Multifunctioneel meubilair<br />
 31. 31. Dus… de rol van deze ruimte……<br />uitdagen om op “expeditie” te gaan:<br />Leren<br />Creëren<br />Innoveren<br />Presteren<br />Uitdagen tot excelleren<br />Dé plaats waar studenten, docenten, experts en <br /> opdrachtgevers samenwerken.<br />Leer- en leefomgeving van de student <br />
 32. 32. Hoe ziet de ABC student eruit?<br /><ul><li>Heefteen open, creatieve en innovatieveinstelling
 33. 33. Is nieuwsgierig en ambitieus
 34. 34. Heeftinteresse en gevoelvoorwatzichafspeelt in de maatschappij
 35. 35. Denktvooruit & ‘out-of-the-box’
 36. 36. Is toekomstgericht
 37. 37. Is flexibel
 38. 38. Kan goedsamenwerken
 39. 39. Heeftlef en is eendoorzetter</li></li></ul><li>Wanneer mag de student meedoen?<br /><ul><li>Bepalen instapniveau & geschiktheid
 40. 40. Intakegesprek
 41. 41. Thuisopdracht
 42. 42. Portfoliopresentatie
 43. 43. Eengesprek
 44. 44. Eenspiegel
 45. 45. Juiste vooropleiding
 46. 46. Elk blok een intake</li></li></ul><li>Wanneer mag de student meedoen?<br />
 47. 47. De Advanced Business Creator<br />Breed opgeleid persoon <br />Brightmind<br />Inspirerend<br />Product en conceptontwikkelaar<br />Facilitator van innovatieproces en strategie<br />Regisseur van een implementatie proces<br />Werkzaam op nationaal of internationaal level (english) <br />Creatieve industrie<br />Consultancy <br />Media-industrie<br />
 48. 48. Belangrijke Data!!<br />Proef studeren ABC: <br />Intake ABC: 14 juni 2010<br />28 juni 2010<br />Inschrijven via studielink:<br />Advanced Business Creation<br />Den Bosch<br />Vervolgens volgt uitnodiging intake via abc.am@avans.nl<br />
 49. 49. Informatiebronnen<br /><ul><li> Via www.avansopen.nl
 50. 50. Via www.avans.nl
 51. 51. Via www.avansabc.nl
 52. 52. Via avansabc.blogspot.com
 53. 53. Opleidingscoördinator: Marjolein Schooleman 073 629 5435ma.schooleman@avans.nl</li></ul>abc.am@avans.nl<br />
 54. 54. Tot ziens !<br />

×