Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Membina portal

12,691 views

Published on

Membina portal

 1. 1. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 1 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor Seperti yang telah sedia maklum, Personal Dashboard dalam VLE tidak boleh dilihat oleh pengguna VLE yang lain kerana ia adalah Private. Oleh yang demikian, sebagai guru, kita boleh membina satu site seperti Personal Dashbaord yang boleh dijadikan sebagai satu Portal dalaman dan boleh dilihat oleh semua pengguna VLE. Portal tersebut boleh direkabentuk seperti blog dengan menambah beberapa tab menu utama mengikut kesesuaian guru. Sebagai contoh, semua laman pembelajaran yang telah dibina oleh guru itu sendiri boleh diletakkan di dalam portal tersebut. Jadi ia akan memudahkan pengguna VLE untuk membuat capaian ke laman-laman pembelajaran yang dikehendaki dengan hanya melihat portal guru-guru. BAHAGIAN 1: LANGKAH-LANGKAH MEMBINA PORTAL Langkah 1 1. Log in VLE akaun anda. 2. Klik Quick Launch 3. Klik Sites
 2. 2. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 2 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor Langkah 2 1. Klik My Site 2. Klik New Site
 3. 3. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 3 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor Langkah 3 1. Berikan tajuk portal anda pada ruangan “Give Your Site A Name” – Sebagai Contoh Portal Cikgu Yan 2. Berikan penerangan tentang laman portal anda 3. Klik Next
 4. 4. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 4 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor Langkah 4 1. Pilih tema yang dikehendaki pada Choose a theme 2. Pilih ikon yang dikehendaki pada Choose an icon. Anda juga boleh memilih ikon anda sendiri menggunakan butang Upload atau Import. 3. Klik Next
 5. 5. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 5 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor Langkah 5 1. Tidak perlu buat tagging sebab ini bukan site untuk subjek atau kokurikulum. 2. Klik Create Site
 6. 6. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 6 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor Langkah 6 1. Inilah rekabentuk tema yang telah dipilih.
 7. 7. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 7 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor BAHAGIAN 2: LANGKAH-LANGKAH MEREKABENTUK PORTAL ANDA Langkah 1 1. Klik Edit 2. Klik dua kali pada New Tab (sehingga jadi warna biru). 3. Taipkan apa sahaja menu yang anda kehendaki. Contohnya Dashboard Cikgu 4. Klik Save Changes
 8. 8. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 8 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor Langkah 2 1. Pilih Layout. Contohnya Boxes 2. Layout di bahagian kanan akan dipecahkan kepada dua bahagian. 2. Klik Save Changes
 9. 9. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 9 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor Langkah 3 1. Klik Widget. 2. Pada bahagian menu Dashboard Cikgu, klik dan tarik widget seperti Media, Time dan My Notes ke bahagian layout sebelah kanan. (Boleh ikut kreativiti masing-masing) 3. Klik dua kali pada widget Media > Upload > Pilih gambar atau video yang dikehendaki. Cikgu boleh letakkan gambar sendiri pada widget ini. 4. Klik dua kali pada widget My Notes. Taip sesuatu tentang pengenalan diri cikgu. 5. Klik Save Changes.
 10. 10. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 10 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor Langkah 4: 1. Tambah New Tab baru bersebelahan menu Dashboard Cikgu (klik tanda ± ). Tukar kepada Catatan Cikgu. 2. Pilih Layout 3. Pilih widget My Notes > Tarik dan lepas ke kawasan layout sebelah kanan. 4. Edit widget My Notes. Contoh, cikgu boleh masukkan catatan harian cikgu yang ada kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran cikgu. Ia umpama entri terbaru dalam penulisan blog. 5. Klik Save Changes
 11. 11. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 11 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor Langkah 5 1. Tambah tab baru. Tukar kepada Site Pembelajaran. 2. Pilih Layout 3. Klik widget Site Link ke bahagian layout sebelah kanan. 4. Klik dua kali Site Link. Taipkan site pembelajaran yang telah dihasilkan oleh cikgu. Tekan Enter. Klik dua kali site yang dipaparkan. Site tersebuat akan terus dipaparkan pada site link. 5. Klik Save Changes 6. Semua site pembelajaran yang cikgu telah hasilkan boleh diletakkan pada ruangan ini. Satu widget Site Link untuk satu site. Ini akan memudahkan user untuk melihat site yang telah cikgu hasilkan.
 12. 12. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 12 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor Langkah 6 1. Tambah tab baru. Tukar kepada Ruangan Sembang. 2. Pilih Layout 3. Pilih Widget. Tarik wigdet Wall dan Forum pada ruanga layout di sebelah kanan. 4. Ruangan ini dicipta untuk memudahkan kolaborasi antara pengguna VLE yang melihat portal cikgu. 5. Klik Save Changes
 13. 13. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 13 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor BAHAGIAN 3: LANGKAH-LANGKAH UNTUK BERKONGSI PORTAL ANDA Langkah 1 1. Pastikan kawasan Edit talah ditutup. 2. Klik butang Share.
 14. 14. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 14 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor Langkah 2 1. Klik butang Share
 15. 15. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 15 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor Langkah 3 1. Tidak perlu untuk buat tag sebab ini bukan laman subjek 2. Klik Next
 16. 16. Bagaimana Membina Portal Dalam VLE Frog 2013 16 Disediakan oleh : Cikgu Marziean Mohd Shapian SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor Langkah 4 1. Klik Public > Can Contribute (supaya pengguna boleh menggunakan fungsi file drop, link to file, wall, forum) 2. Klik Share 3. Laman Portal Cikgu telah dikongsi dengan semua user. Jadi, siaplah portal cikgu seumpama Personal Dashboard yang boleh dilihat oleh semua user. Ini adalah panduan ringkas sahaja. Cikgu boleh menambah tab terbaru mengikut kreativiti cikgu. ~SELAMAT MENCUBA~

×