Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Адитивно и суптрактивно мешање на боите

оптика

 • Login to see the comments

Адитивно и суптрактивно мешање на боите

 1. 1. АДИТИВНО И СУПТРАКТИВНО МЕШАЊЕ НА БОИТЕ КАКО ЧОВЕЧКОТО ОКО РАЗЛИКУВА БОИ  
 2. 2. КАКО ГИ ГЛЕДАМЕ РАЗЛИЧНИТЕ БОИ •Стапчињата реагираат на  интензитет на светлина;   •Чепчињата се концентрирани  во центарот на мрежницата ,   тие се осетливи на бои , а за  да можат да функционираат  им е потребно повеќе  светлина. стапчиња чепчиња
 3. 3. Човечкото око може да види илјадници бои.  Мрежницата има само три типа на клетки кои се  осетливи на бои: • Чепчиња што реагираат на црвена светлина, •Чепчиња што реагираат на зелена светлина; •Чепчиња што реагираат на сина светлина. Спектрални бои
 4. 4. Спектрални бои Боите кои се добиваат со мешањето на две или три примарни (основни) бои се викаат : ДОПОЛНИТЕЛНИ БОИ Дополнителни бои
 5. 5. Како се мешаат спектралните бои? Мешањето на две основни бои при што се добива друга боја се вика: АДИТИВНО МЕШАЊЕ на боите.
 6. 6. Како се мешаат сликарските бои? Сликарските бои се пигментски и тие се разликуваат од спектралните бои. Основни сликарски бои се : ЦРВЕНА, ЖОЛТА, и СИНА боја. Мешањето на пигментските бои се вика: СУПТРАКТИВНО мешање. При мешање на еднакви количини од основните пигментски бои се добива ЦРНАТА боја! Y M C M-магента Y-јелоу C-цијан
 7. 7. Кога телата ја менуваат бојата • Зелена капа се осветлува со светлина од основните бои од спектарот; •Зелена капа се осветлува со светлина со зелена боја; •Зелена капа се осветлува со сина светлина.
 8. 8. Проѕирни тела Бојата на светлина кај проѕирните тела , набљудувани во одбиена или пропуштена светлина може да биде различна. Проѕирните тела силно ја одбива ЖОЛТАТА светлина, а ја пропушта СИНАТА светлина.
 9. 9. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА: -учебник по физика за IV година, средно стручно образование, -http://mk.wikipedia.org/wiki/боја
 10. 10. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА: -учебник по физика за IV година, средно стручно образование, -http://mk.wikipedia.org/wiki/боја

×