ηMathia14 ergasia 0-50

454 views

Published on

http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/index.html
http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/VolC/VolC_285_295.pdf

Published in: Education

ηMathia14 ergasia 0-50

  1. 1. Επέκταση-υλοποίηση στο scratch  Παρουσίαση του έργου http://scratch.mit.edu/projects/16799550 με ταυτόχρονη συνοπτική παρουσίαση του scratch 2.0  Ανάλυση του προβλήματος σε υποπροβλήματα  Αντιστοίχιση υποπροβλημάτων με εντολές  Σύνδεση εντολών για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων – αντιστοίχισή τους με σχηματισμούς του περιβάλλοντος  Δημιουργία κώδικα http://scratch.mit.edu/projects/13047114 για οποιοδήποτε πολύγωνο Ναστάκου Μαίρη * ΠΕ0405 * 3ο συνέδριο Ημαθείας Απρίλιος 2014
  2. 2. Διατύπωση του προβλήματος Θέλουμε να ζωγραφίσουμε γεωμετρικά σχήματα τα οποία προκείπτουν με συνδυασμό τριγώνων Η Terra διατυπώνει το πρόβλημα... Ο Giga σχηματίζει το τρίγωνο με το νου του και αναλύει το πρόβλημα. ...αρκεί να μπορώ να κατασκευάσω ένα τρίγωνο 1. Ποιό θα είναι το σημείο εκκίνησης; (x,y) 2. Προς τα που θα κινηθεί; (κατεύθυνση) 3. Πόσες πλευρές έχει; 4. Πόσες μοίρες είναι η κάθε γωνία του; 5. Πόσο θα είναι η πλευρά του τριγώνου; (βήματα) 6. Τι χρώμα θέλω να έχει; 7. Τι πάχος έχουν οι πλευρές; Ο Giga διασπά το αρχικό πρόβλημα σε υποπροβλήματα. Ναστάκου Μαίρη * ΠΕ0405 * 3ο συνέδριο Ημαθείας Απρίλιος 2014
  3. 3. «Επανάλαβε» Επαναλαμβάνεις τίς δύο εντολές τρεις φορές. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εντολή ελέγχου «επανάλαβε» και όλα γίνονται πιο σύντομα Εισάγουμε άλλη μία εντολή ελέγχου του χρόνου για να προλαβαίνει ο χρήστης να βλέπει τη σχεδίαση μιας-μιας πλευράς.Ο Giga μετατρέπει τις σκέψεις του σε εντολές, Ναστάκου Μαίρη * ΠΕ0405 * 3ο συνέδριο Ημαθείας Απρίλιος 2014
  4. 4. «Σχεδιασμοί πένας - Συμβάντα» Σχεδόν έτοιμο. Τώρα θ΄απαντήσω και στα υπόλλοιπα ερωτήματα. Για να σχεδιάσουμε-ζωγραφίσουμε θα χρησιμοποιήσουμε τις εντολές πένας (πράσινο χρώμα). Καθορίζουμε το χρώμα και το μέγεθος της γραμμής. Ενώ με εντολή από τα «συμβάντα» θα καθορίσουμε πότε θα εκτελείται το πρόγραμμα (Στο παράδειγμα όταν πατηθεί το πράσινο σημαιάκι). Έτοιμο!!! Ναστάκου Μαίρη * ΠΕ0405 * 3ο συνέδριο Ημαθείας Απρίλιος 2014
  5. 5. Ορισμός νέου block εντολής-μεταβλητές Για να σχεδιάσω πολλά τρίγωνα θα γράφω πολλές φορές όλο αυτό το κομμάτι του κώδικα; Μπορούμε να φτιάξουμε νέο μπλοκ εντολής (παλέτα: «άλλες εντολές») και να καλούμε τη κατασκευή ενός τριγώνου από οποιοδήποτε σημείο του κύριου προγράμματος εμείς θέλουμε. Χρησιμοποιούμε μάλιστα και τις μεταβλητές s, d, και di ώστε κάθε φορά να καθορίζουμε τη κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί και το μήκος της πλευράς http://scratch.mit.edu/projects/16799550 Ναστάκου Μαίρη * ΠΕ0405 * 3ο συνέδριο Ημαθείας Απρίλιος 2014
  6. 6. Και αν λίγο αλλάξω το νέο block εντολής μπορώ να φτιάχνω αλλάζοντας τις μεταβλητές όλα τα πολύγωνα Το έργο που παρουσιάζεται εδώ είναι διαδραστικό. Ο χρήστης επιλέγει ποιό σχήμα θα σχεδιαστεί http://scratch.mit.edu/projects/13047114 Νέο block εντολής - πολύγωνα Ναστάκου Μαίρη * ΠΕ0405 * 3ο συνέδριο Ημαθείας Απρίλιος 2014

×