KABANATA I          Ang Suliranin at Kaligiran ng Pag-aaralPanimula    Ang pananaliksik na ito ay nag lalayon...
angkinakailangangpondoparasaprogramangitodahilsangkotditoangbuongkapuluankung saanlibo-liboangmgapaaralanrito.Kabi-kabilan...
MGA SULIRANIN  Sinisikap ng mga mananaliksik ng pag-aaral na ito na matugunan ang mgasumusunod na katanungan:  1. Propay...
3. Upang malaman ang reaksyon/tugon ng mga guro sa memorandum ng Dep-Ed    na K+12.  4. Matukoy kung anu ang mga nakai...
napili ng mga mananaliksik ang mga gurong ito upang mabatid ang kanilang mgasaloobin ukol sa pagpapatupad ng programang K-...
KABANATA II       Rebyu ng mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaralLokal na Pag-aaral    Ayon kay Joe Padre, kabil...
Dayuhang Pag-aaral    Pamilyar na ang karamihan sa ngayon sa sistema ng edukasyon na tinatawagna K-12. Binubuo ito ng l...
Ang salitang “ kindergarten” ay nagmula sa Aleman at ang ibig sabihinay "anak o anak ng hardin." Ang konsepto ng kindergar...
kanilang sariling mga indibidwal na konstitusyon at nabuo batay sa edukasyon nangwalang inklinasyon sa relihiyon. Bago pa ...
public schools, especially in poor, urban districts, where quality of education alsocame into question. Ang pondo ay palag...
KABANATA IIIDisenyo ng Pananaliksik    Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa sa disenyo ng pamaraang deskriptiv-analitik ...
Nagsagawa rin ng pangangalap ng mga impormasyon ang mga mananaliksiksa pamamagitan ng mga artikulo at internet,    Buk...
Tritmet ng mga Datos   Ginagamit bilang istatistikong pamamaraan sa pagtitimbang at pagbilang ngmga datos “pagkuha ng p...
KABANATA IV          Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos                   Figura Blg...
Figura Blg. 2    Ipinapakita sa Figuro na ito ang mga sagot ng respondente patungkol sa kungmayroon bang sapat na pondo...
Figura Blg. 3    Mga saloobin ng mga guro tungkol sa pagsasakatuparan ng K-12 program.    Maaaring natutuwa, Nangang...
Figura Blg. 4    Sa Figura na ito maipapakita ang persepsyon ng mga respondente patungkol sapagkatanggap ng pantay pant...
Figura Blg. 5    Ang mga sumang-ayon sa programang K-12.    Maaaring Oo sa kadahilanang kinakailangan natin ito sa a...
Figura Blg. 6   Mga mabuting dulot ng programang K-12.   Maaaring mas mapagtungunan ng pansin ang ilang pangangailan...
Figura Blg. 7    Mga masamang dulot ng programang K-12.    Maaaring dagdag gastusin sa magulang, kakulangan ng mga k...
Figura Blg. 8    K-12 hindi isang solusyon kundi nasa istilo ng pagtuturo ng mga guro saeskwelahan.    Maaaring Oo a...
Figura Blg. 9    Pangangailangan na magdagdag ng dalawang tao para magkaroon ang bansanaten ng isang mahusay na eduksa...
Figura Blg. 10    Kagustuhang ipagpatuloy ang programang K-12    Maaaring Oo o Hindi.     Kagustuhang Ipagpatul...
KABANATA V              Paglalagom at Konklusyon    Batay sa mga resulta ngnakalap, may mga positibo iton...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Persipsyon ng mga guro ng our lady of fatima basic ed sa pag papatupad ng k12 (mga kabanata)

22,281 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
22,281
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Persipsyon ng mga guro ng our lady of fatima basic ed sa pag papatupad ng k12 (mga kabanata)

 1. 1. KABANATA I Ang Suliranin at Kaligiran ng Pag-aaralPanimula Ang pananaliksik na ito ay nag lalayong malaman ang pananaw ng mga guroukol sa K+12. Malaki ang papel ng mga guro ukol sa usaping ito at mas dapatnamaibigay at maipahayag ang kanilang mga saloobin sa nasabing programa. Sapananaliksik na ito, malalaman, masasagutan, at matutugunana ng mga katanunganghindi pa malalamanng karamihan. Dito malalaman ang mga mabuti at di-mabutingepekto nito sa edukasyon sa ngayon at sahinaharap. Nais ng mananaliksiknamaisawalat ang mga datos na kanilang nakalap sa pananaliksik na ito. Ang K+12 ay isang programang nagnanais na mapalawak ang kalidad ngedukasyon sabansa sa pamamagitan ng pagdaragdagng dalawa pang taon sakurikulum ng mga mag-aaral. Ito ay isina-batas ng kasalukuyang administrasyonupang tugunan ang bumababang kalidad ng edukasyon sabansa. Ayon sa kanila, itoang magiging susi upang mapadaliang buhay ng mga kabataan. Sinasabi nilangpagka-gradweyt ng mga mag-aaral sa huling taon ay maari na silang mag-umpisa ngmagtrabaho hindi katulad sakasalukuyang panahon na ang karamihan ay kailangan pang dalawang taon bago makapagtrabaho.Ang K+12 ay maituturing na isang suliraningpambansa dahil kapakananng lahat ng mamamaya nang usaping ito. Ang usaping itoay para sa kinabukasan ng mga mamamayan maging ng bansa kaya naman masusidapat itong binubusisi upang maiwasan ang pang matagalang problemana maaaringmaidulot kung sa kaling hindi maging maayos ang pagkakapatupad rito. Matindingpaghahanda ang dapat gawin ng pamahalaan para saprogramang ito. Ang programangito ay may matinding pangangailangan sa mga guro, mga klasrum, libro, at pera.Angmgaito ay kailangan mapondohanng tama bago mailunsad. Hindi biro 1
 2. 2. angkinakailangangpondoparasaprogramangitodahilsangkotditoangbuongkapuluankung saanlibo-liboangmgapaaralanrito.Kabi-kabilanaangmganagiging debate atdiskursyonukolsausapingito. Makakatulongitoparamaungkatangmgaisyungsaganoonay maginghandaanglahatsamga Maaaring kahantungan kung sakaling maipatupad na ito.Gaano kalaki anggarantiya ng ating gobyerno na sa pagtapos ng anim na taon sa high school ay maaarinang makapag trabaho ang mga kabataang ito. May sapat ba na kapangyarihan angating gobyerno upang obligahin ang mga kumpanya upang tanggapin sa trabaho angmga kabataang ito na nag tapos sa Programang K-12. Ang pagpapatupad ngprogramang ito ba ay napaghandaan ng sapat ng mga kawaning edukasyon upangipatupad sabawat paaralan ditto sa atingbansa. Nakatitiyak ba ang ating pamahalaannaito ay magiging matagumpay na proyekto. Nalalaman ba nang ating pamahalaankung may sapat na pang tustos ang bawat magulang ang mga kabataang magdaragdagng dalawa pang taon sa hayskul gayong apat na taon pa lamang ay marami nang mgamag-aarala ng naghihinto sa kadahilanang sila ay kapos sa pang araw araw na panggastusin sapag pasok sa paaralan ano pa kaya kung anim na taon ito. Nabigyangpansin ba ang saloobin at opinion ng mga magulang ng mga mag aaral na ito, sangayon o hindi ba ang mga ito sa pagpapatupad ng programang ito. Naglalayon angpagaaral na ito upang matukoy ang sa loobin ng bawat kasang kot sapak sa atprogramang ito.Ayon sa mga isinagawang pag-aaral patungkol sa programang K-12ay naglalayon ito namabawasan ang mgawalang trabaho sa ating bansa. 2
 3. 3. MGA SULIRANIN Sinisikap ng mga mananaliksik ng pag-aaral na ito na matugunan ang mgasumusunod na katanungan: 1. Propayl ng mga guro sa Our Lady of Fatima Basic Education batay sa kanilang: a. Edad b. Kasarian 2. Ano- anoangmgapangunahinghakbangnadapattugunanngpamahalaanukolsausaping pang akademyana K-12? 3. Saiyongpalagay may sapat bangpondonainilaanangatinggobyernoupangisakatuparanangprogramang K- 12? 4. Ano- anoangsaloobinngmgaguropatungkolsaprogramang K-12? 5. Anu-anoangmganagingdahilanupangipatupadangprogramang K-12 saatingbansa? 6. Anuanoangmgamaidudulotngpagpapatupadng K-12 samgamagaaral?LAYUNIN NG PAG-AARAL Ang pamanahong papel na ito ay naglalayong makamtam ang mga sumusunod nalayunin: 1. Matukoy ang mga dahilan ng pagpapatupad ng programang K-12. 2. Mabatid ang mabuti at masamang epekto ng pagpapatupad ng programang K- 12. 3
 4. 4. 3. Upang malaman ang reaksyon/tugon ng mga guro sa memorandum ng Dep-Ed na K+12. 4. Matukoy kung anu ang mga nakaimpluwensya na ipatupad ang programang K-12. 5. Malaman ang mga aspeto tungkol sa nasabing programaKAHALAGAHAN NGPAG-AARAL Bilang isang grupo at tagapagsaliksik ng mapanahong papel na ito, napili angpaksang ito dahil sa ito ay magandang talakayin. Napapanahon ang paksang ito, sakadahilanan na maraming mga mag-aaral at guro na wala pang sapat na kaalamantungkol sa programang K-12. Ang pagsasaliksik na ito ay makatutulong upangmaipabatid sa mga mamamayan ang mga positibo at negatibong epektongprogramang ito. Ito ay makakatulong para sa kaalamanng mga kabataang mag-aaralpati na rin ang mga magulang na siyang isa sa mga unang maapektuhan sa katuparanng programang ito. At sa mga guro, makakatulong ang pananaliksik na ito sa mgaguro na madagdagan ang abilidad nila sa pagtuturo. Mapapataas ang kalidad ngedukasyon at mahahasasilasa paraan ng kanilang pagtuturo.SAKLAW ATLIMITASYON NG PAG-AARAL Ang pamanahong papel na ito ay sumasaklaw sa mga indibidwal na siyangtagatugon ng mga sarvey kwestyoner upang makumpleto ang mga impormasyongkinakailangan sa pagsasaliksik. Binubuo ng labing lima (15) guro sa Our Lady ofFatima Basic Education. Ang dahilan kung bakit napili ang mga guro na nasa Our Lady of Fatima BasicEducation dahil sa mga impormasyong nakalap na ang paaralang nabanggit aykasalukuyang nagpapatupad ng programang K-12.Dahil sa nakalap na impormasyon 4
 5. 5. napili ng mga mananaliksik ang mga gurong ito upang mabatid ang kanilang mgasaloobin ukol sa pagpapatupad ng programang K-12.Paradigma ng Pag-aaral Bilangngmgares Epektosapag- pondenteayonsa aaralngpagpapatupa kanilangedad, at dngprogramang K- antasngedukasy 12. on Gumamitng Anoangepektosa Kakapusansa pag- Internet, budget. aaralngpagpapat Kakulangansasil upadngprograma SarbeyKwestyo idaralan. ng K-12. Kasiguraduhann ner, gpagkakaroonng trabaho. Kakulangansam gaguro. FIGURE 1Depinisyon ng mga Terminolohiyang Ginamit Para salayuninngganapnapag-unawa,angmgasumusunodnaterminolohiya aybinigyangkahulugan at definesyonbataysa kungpaanoginamitangbawatsalitasapamanahongpapelnaito. Highschool- Mataasnapaaralan Dean- Dekano, tagapamahalasaisangkurso Kindergarten– Panimula, pansimula, pang-umpisa 5
 6. 6. KABANATA II Rebyu ng mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaralLokal na Pag-aaral Ayon kay Joe Padre, kabila ng sa mga nagtutulak maisabatas ang programangito ay ang mga pulitiko at mga batikang tao sa industriya. Sa bahagi naman ng mgahindi sang-ayon dito ay ang mga mamamayan na direktang maapektuhan kungsakaling madaragdaganang taon ng pag-aaral.Ayon na mansaisang mamamahayag ngPhilippine Daily Inquirer na siTarra Quismundo, mas magiging kompetitib ang mgaPilipino sa mga dayuhan dahil mas magkakaroon sila ng kasanayan sa loob ngdalawang taong idaragdag sakurikulum ng edukasyon. Sabi niya ay maiiwasanangpang-mamaliit at pang-aabusosamga Pilipino dahil mas magiging malawaka ng mgakaalaman nito pagkagraweyt ng hayskul. Ang K+12 ay may kaloob na dalawangkaragdagang taon sa hayskul kung sanay magkakaroonng “senior high” na magtatagalng dalawangtaon. Ito ay magpopokus sa Agham at Teknolohiya, Musika at Arts, Sports,Negosyo at marami pang iba na maghahanda sakanila sapagtatrabaho oras na silaay makatapos nang hayskul. Isa rin sa mga dahilan kaya lalong pinagtibayang pagkakatatag ng programaito ay dahil sa mababangkatayuan ng Pilipinas sa pandaigdigan pag dating saEdukasyon. Kadalasang na sa pinakadulo ang Pilipinas pag dating sa edukasyon nasadyang nakakalungkot. Ito ang isa sa mga nagging basehan upang pagtibaying laloang pagkakatatag ng K+12. 6
 7. 7. Dayuhang Pag-aaral Pamilyar na ang karamihan sa ngayon sa sistema ng edukasyon na tinatawagna K-12. Binubuo ito ng labing tatlong grado, kindergarten hanggang ika-12 grado.Ang K-12 na sistema ng edukasyon ay tumutukoy sa mga pampublikong sistema ngpaaralan sa Estados Unidos, Canada, UK, at ilang mga bahagi ng Europa. Mahirap tukuyin ang pinagmulan ng edukasyon dahil noon pa man aymay kinamulatan nang edukasyon ang ating mga katutubo. Para sa mga layunin ngartikulong ito, talakayin natin ang sistemang k-12. Alam naman natin na ito aynapapanahon at naaangkop lalo na sa Estados Unidos. Sa panahon ngayon, ang K-12 edukasyon ay kumakatawan sa sapilitangedukasyon na kinakailangan ng lahat ng mga bata sa Amerika. Kahit na ang isangedukasyong K-12 ay maaaring makamtan mula sa alinman sa publiko o pribadonginstitusyon, ang mga bata na naabot sa kompulsaryong edad (sakop mula sa edad na6-8, depende sa estado) ay kinakailangang pumasok sa paaralan. Ang edukasyong itosa Estados Unidos ay nagsimula higit sa 150 taon na ang nakaraan nang itinatag niHorace Mann ang isang malawakang sistema ng edukasyon sa Massachusetts, kungsaan ito ang naging unang estado na pumasa sa pagdalo sa mga batas ng paaralannoong 1852. Noong 1918, sa lahat ng mga estado ang mga bata ay itinalaga ng batasna makatanggap ng edukasyon. Ang kindergarten, na unang grado sa sistemang K-12, ay binuo bago ang sapilitangedukasyon. Kahit na ito ay hindi sapilitan sa lahat ng mga estado, ang mga bata aykinakailangang magsimulang pumasok sa paaralan sa karamihan ng mga estado saedad na anim na taong gulang. Kung ang estudyante ay masyadong bata paramagsimula ng kindergarten siya ay inirerekomendang pumasok sa kindergarten saloob ng taong siya ay mag-aanim. 7
 8. 8. Ang salitang “ kindergarten” ay nagmula sa Aleman at ang ibig sabihinay "anak o anak ng hardin." Ang konsepto ng kindergarten ay mula sa mapanlikhangisip ni Friedrich Froebel, isang magaling na guro sa pilosopiya. Naghanap si Froebelng lugar na maaaring maging palaruan ng mga bata upang matiyak na sila aynagagabayan ng tama habang lumalaki. At dito na niya naisip ang salitang“kindergarten”. Ang unang kindergarten ay itinatag sa Inglatera noong 1852; sumunodnaman ang Estados Unidos taong 1856. Kahit na ang edukasyon ay kinakailangan nglahat ng mga bata sa Massachusetts noong panahong iyon at marami pang ibang mgaestado ang sumusunod dito, hindi lahat ng paaralan ay may kindergarten.Hindi lahat ng paaralan ay inoobliga ang mga mag-aaral na makakuha ng tiyak namarka upang manatili sa paaralan, bilang sapilitang edukasyon ito ay inaaplikalamang sa mga bata edad pang-elementarya. Maraming mga bata angpinahihintulutang lumiban sa klase, lalo na ang mga anak ng mga magsasaka dahilkailangan sila sa bahay para sa ani at paghahanda para sa taglamig. Ang Education Act of 1918, o ang „Fisher Act‟, ay gawa ngParlyamentong British na isinulat ni Herbert Fisher na nagpatupad ng pagbabago saprogresibong edukasyon at nakatulong sa maraming aspeto ng sistemang edukasyonK-12 na kinikilala natin sa ngayon. Dinagdagan ng Fisher act ang edad ng mga batana maaari nang iwanan ang pag-aaral. Ang batas na ito din ang nag-atas sa isangkomite na iulat na at gumawa ng mga rekomendasyon sa mga gumagawa ngpatakaran tungkol sa edukasyon. Sa Estados Unidos, hindi katulad ng Inglatera, ang pampublikong edukasyonay pamamahalaan ng bawat indibidwal na estado. Noong 1791, may pitong mgaestado na sa Estados Unidos ang tiyak na sa kanilang probisyon para sa edukasyon sa 8
 9. 9. kanilang sariling mga indibidwal na konstitusyon at nabuo batay sa edukasyon nangwalang inklinasyon sa relihiyon. Bago pa magpasa ng mga batas sa sapilitangpaaralan, ang edukasyon ay naisalokal at magagamit lamang ng mga mayaman atmadalas kasama ang relihiyosong aral. Sumusunod sa mga batas sa sapilitangpagdalo, ang mga Katoliko ay pinagbawalang lumaban sa mga estado nanagpapatupad ng karaniwang pag-aaral at nilikha ang pribadong Katolikong paaralan. Taong 1925, ang Korte Suprema ay nagpasya na ang mga bata aymaaaring dumalo sa publiko o pribadong paaralan para sa edukasyon. Sa paglipas ng panahon, ang bawat indibidwal na estado ay bumuong sarili nitong departamento ng edukasyon upang makita ang pampublikong sistemang edukasyon. Isinama na rin ang kindergarten sa sapilitang pagdalo at nag-atas ngpagdalo hanggang sa edad 16. Ang pondo para sa pampublikong edukasyon aylumago nang isama ang mga pederal, estado at lokal na mga mapagkukunan. Ang pagkakatatag ng sapilitang edukasyon ay humusay noong1950s,ngunit ang edukasyon k-12 na alam natin sa ngayon ay nagsisimula pa lamang.Ang mga paaralan ay naisalokal, at ang edukasyon ay hindi na para lamang sa mgamayaman. Gayunman, kahit na noong 1950, ang pagbubukod sa bawat lahi aykaraniwan pa rin sa mga pampublikong paaralan. Kung kaya‟t sa paglabas ng bagongprobisyon ng Estados Unidos ay tuluyan na nilang inalis ang diskriminasyon sa lahi.Ito ang US Supreme court case brown v. Board of Education, ng Topeka, Kansastaong 1954. Mula nang maisaayos ang Kagawaran ng Edukasyon ng EstadosUnidos taong 1979, ang edukasyon K-12 na sistema ay katulad sa kung ano ang alamnatin sa ngayon, ngunit may mga pagbabagong naganap ayon sa mgapangangailangan ng edukasyon. Funding has always been a source of concern for 9
 10. 10. public schools, especially in poor, urban districts, where quality of education alsocame into question. Ang pondo ay palaging mapagkukunan ng pagmamalasakit samga pampublikong paaralan, lalo na sa mahihirap, mga lunsod o bayan na distrito,kung saan ang kalidad ng edukasyon ay lagging kwinekwestyon. Bilang resulta, ang mga pederal na pondo ay may direktang kaugnayansa paaralan bilang pagsubok sa ilalim ng kasalukuyang „No Child Maiiwan Act‟(NCLB). Ang NCLB ay nilagdaan sa batas ni Presidente George Walker Bush noong3 Enero 2002. Sa ilalim ng batas na ito, mga pamantayan ng pananagutan aynadagdagan sa pagsisikap na mapabuti ang pagganap at upang magbigay sa mgamagulang ng kalayaan sa pagpili ng mga paaralan. Ang NCLB ay inatasan ang mga estado upang tumulong sa mgapangunahing kasanayan sa lahat ng mga estudyante sa ilang mga antas ng grado atmakamit ang mga pamantayan na itinakda sa pamamagitan ng bawat estado at dahildito nakakatanggap sila ng pondo mula sa gobyerno. Nagtakda sila ng tiyak at masmahigpit na mga layunin sa pagbabasa sa ilalim ng NCLB at nagkaroon din ang mgaestado ng graduation exams sa mga tiyak na mga panukala.Sa kasalukuyan, ang K-12 na pampublikong sistema ng edukasyon ay nagbibigay nglibreng ika-labingdalawang edukasyon sa mga karapat-dapat na mga mag-aaral . Angmga pamilya ay may opsyon na ipadala ang kanilang mga anak sa pribadongpaaralan,ngunit dapat ay responsable sa pagbabayad ng matrikula . Ang kinabukasan ng K-12edukasyon ay makakaranas ng mga pagbabago at pagsubok katulad na lamang ngnakaraan nito. Ang K-12 edukasyon na programa ay maaaring sa lalong madalingpanahon ay palawakin upang isama ang pre-K sapilitang pagdalo. 10
 11. 11. KABANATA IIIDisenyo ng Pananaliksik Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa sa disenyo ng pamaraang deskriptiv-analitik na pananaliksik. Isinasalarawan at maayos na sinuri sa pag-aaral na ito angmga kadahilanan sa likod ng paggamit ng mumurahing pampaganda ng mgarespondente ng pag-aaral na ito. Bilang isang palarawan at mapanuring pananaliksik,inalam dito ang mga naging bunga ng pagpapatupad ng programang K-12. Sa pag-aaral na ito ilalahad din ang maaaring paraan upang masolusyonan ang ano mangmasamang epekto na maidudulot ng programang ito. Ang pananaliksik na ito aydumaan sa masusing pagsusuri upang maging sakto ang mga datos na kinakailangantungkol sa napiling paksa.Saklaw at Limitasyon Partikular na nilaan ang pag-aaral na ito s mga guro ng Our Lady of FatimaBasic Education na kasalukuyang nagtututro sa makabagong programa ngdepartamento ng edukasyon sa ating bansa. Sa pamamagitan ng random samplingkumuha ang mga mananaliksik ng kabuuang labing tatlo (13) na mag-aaral na tutugonsa sarbey kwestyoner na panggagalingan ng mga datos na malaki ang maitututlong sapag-aaral na ito.Mga Instrumento ng Pananaliksik Ang pag-aaral na ito ay kumalap ng mga datos sa pamamagitan ngpagsasarbey. Ang mga mananaliksik ay naghanda ng sarbey kwestyoner nanaglalaman ng mga tanong na makakatulong upang mabatid ang tunay na damdaminng mga respondente sa paraang istatistikal sa napilling paksa. 11
 12. 12. Nagsagawa rin ng pangangalap ng mga impormasyon ang mga mananaliksiksa pamamagitan ng mga artikulo at internet, Bukod sa mga nabanggit ay nangalap din ng ilang mga impormasyon ang mgamananaliksik sa mga respondente at dalubhasa sa edukasyon upang makakalap ngmas malalim na impormasyon mula sa mga ito na makakatulong ng malaki sa pag-aarala na ito.Pamamaraan ng Pagkalap ng Datos Upang maisakatuparan ang pangangalap ng mga datos, ang mga mananaliksikay naghanda ng liham pahintulot na nilagdaan ng mga dalubguro sa mapanahongpapel na ito. Ang mga mananaliksik ay personal na nagpunta sa Our Lady of FatimaBasic Education at humingi sa kinauukulan ng pahintulot na maisagawa angpagsasarbey sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga liham pahintulot na inihandaupang maipasagot ang sarbey kwestyoner. Ang interbyu ay isasakatuparan sapamamagitan ng pagpapasagot ng mga simpling tanong na maglalahad ng tunay nasaloobin ng ng mga respondente sa paksang ito. 12
 13. 13. Tritmet ng mga Datos Ginagamit bilang istatistikong pamamaraan sa pagtitimbang at pagbilang ngmga datos “pagkuha ng porsyentong” pamamaraan sa pananaliksik. Kinukuha ang porsyento upang makita ang kinalabasan ng gagawingpagsusuri batay sa mga sagot ng mga respondente.Ginagamit din ito upang makuhaang pangkalahatang bahagdan bilang ng mga sumagot, hindi sumagot atmagkakamukhang sagot sa isang partikular na tanong.Ang ginamit na pormula ay angP = F/N x 100P- Bahagdan o persentageF- Bilang ng sumagotN- Kauuhan ng respondente 13
 14. 14. KABANATA IV Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos Figura Blg. 1 Mga salik o kadahilanan na nakatulong sa pagpapatupad ng K-12Maaaring ito ay ang mga Pondo, Kagamitan sa pagtuturo, Aklat at kahandaan ng buo. Mga Salik Pondo Kagamitan sa pagpapaturo Aklat Kahandaan ng Guro 5% 6% 3% 5% Sa labing tatlo (13) respondente mayroong lima posryento (5) ang nagsabi naang Pondo ay salik sa pagpapatupad ng K-12 program sa kadahilanang kailangan ngpera upang maisagawa ng programa na ito. Samantalang may limang porsyento (5) ngrespondente ang nagsabi na ang mga kagamitan ang salik sapagkat mas mainam namayroong sapat na kagamitan upang maisaktuparan ito. Mayroon namang tatlong (3)porsyento ang nagsasabing ang aklat ay isa na sa mga salik sa pagpapatupad ngprohrama. At ang panghuli mayroong anim na porsyento ang nagsabing ang kahandanng guro ang isa sa mga salik o kadahilanan sa pagpapatupad ng K-12 programsapagkat ang mga guro ay dapat handa sa pisikal man o emosyonal man, sapagsasakatuparan ng programang ito. 14
 15. 15. Figura Blg. 2 Ipinapakita sa Figuro na ito ang mga sagot ng respondente patungkol sa kungmayroon bang sapat na pondo ang gobyerno upang isakatuparan ang programang K-12. Maaaring mayroon, pinaghahandaan, wala at iba pang sagot. Pondo para sa Programa Mayroon Pinaghandaan Wala Iba pang sagot 1% 2% 4% 6% Sa labing tatlo (13) respondente, mayroong apat (4) na porsyentong angnagsabi na mayroong pondo ang pamahalaan sa programang K-12 samantalang maydalawang (2) porsyento ang nagsabi na walang pondo ang gobyerno. Mayroonnamang anim (6) na porsyento ng respondente ang programa kaya matagal ito bagomaapruba sa senado, dahil sinisigurado na handa ang lahat para dito. At may isang (1)porsyento ang may ibang sagot. 15
 16. 16. Figura Blg. 3 Mga saloobin ng mga guro tungkol sa pagsasakatuparan ng K-12 program. Maaaring natutuwa, Nangangamba, Dismayado at Iba pang sagot. Mga Reaksyon Natutuwa Nangangamba Dismayado Iba pang sagot 0% 1% 3% 8% Sa labing tatlo (13) respondente mayroong tatlong (3) porsyento ang nagsabina sila ay natutuwa sa nasabing programa, sapagkat ito na ang pagkakataon upangmapaunlad ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Samantalang walong (8)porsyento ng mga respondente ang nagsabi na sila ay nangangamba sapagkat isa ito samabigat na programa, sa kadahilanang hindi naman lahat ay sasang-ayon sa programana ito, maaaring maglaan tayo ng napakamahabang panahon subalit may magandanaman itong kahihinatnaan dahil mas dadami pa ang ating kaalaman. Mayroong isang(1) porsyento ang nagsabing siya ay nadismaya sa programa sa kadahilanang sya anghindi sang-ayon dito at “zero” porsyento naman ang walang sagot. 16
 17. 17. Figura Blg. 4 Sa Figura na ito maipapakita ang persepsyon ng mga respondente patungkol sapagkatanggap ng pantay pantay na pagtingin sa edukasyon. Maaaring Oo, Hindi o upang makigaya lamang sa ating kalapit na bansa. Pantay pantay na pagtingin sa eduksayon Oo Hindi Upang makigaya lamang sa ating kalapit na bansa 0% 2% 0% 11% Sa labing tatlo (13) respondente mayroong labing isang (11) porsyento ngrespondente ang nagsabing sila ay sang-ayon sa paghahalintulad ng programang pang-eduksayon sa ibang bansa sa kadahilanang maganda naman ang magiging resulta ngprogramang ito, kaya bakit hindi resulta ng programang ito, kaya bakit hindi itosubukan. Samantalang dalawang (2) porsyento naman ang nasabi na nakikigayalamang ang Pilipinas sa ibang bansa. 17
 18. 18. Figura Blg. 5 Ang mga sumang-ayon sa programang K-12. Maaaring Oo sa kadahilanang kinakailangan natin ito sa ating bansa at hindidahil hindi ito kayang panatilihin sustentuhan ng ating gobyerno. Mga Sumang ayon sa K-12 Program Oo Hindi 3% 10% Mayrong sampung (10) porsyento ang nagsabing sang-ayon sila sa programa,dahil ito rin ay kinakailangan sa ating bansa, upang mapaunlad pa lalo ang atingedukasyon. Samantalang mayroong tatlong (3) porsyento ang hindi sumasang-ayon saprograma sapagkat sila ay hindi sigurado kung kaya ka itong sustentuhan ngpamahalaan. 18
 19. 19. Figura Blg. 6 Mga mabuting dulot ng programang K-12. Maaaring mas mapagtungunan ng pansin ang ilang pangangailangan saaspetong pang-edukasyon, mahahasa ang kaalamang natutunan ng mga nag-aaral atmapapaunlad ang kalidad ng edukasyon. Mga Mabuting Dulot ng K-12 Program Mas Mapagtutuunan ng pansin ang ilang pangangailangan sa aspetong pang-edukasyon, Mahahasa ang kaalaman ng mga mag-aaral Madaragdagan ang kaalamang natutunan ng mga mag-aral Mapapaunlad ang kalidad ng edukasyon 6% 2% 5% 0% Mayroong limang (5) porsyento ang nagsabi na mas matutugunan ng pansinang ilang pangangailangan sa epektong pang-edukasyon, ang magiging mabutingdulot ng programang K-12 samantalang anim (6) na porsyento ang nagsabi na masmapapaunlad ang kalidad ng edukasyon at dalawang (2) porsyento ang nagsabingmadaragdagan ang kaalamang natutunan ng mga mag-aaral. 19
 20. 20. Figura Blg. 7 Mga masamang dulot ng programang K-12. Maaaring dagdag gastusin sa magulang, kakulangan ng mga kagamitan sapaaralan at iba pang sagot. Mga Masamang Dulot ng K-12 Program Dagdag gastusin sa magulang Kakulangan ng mga kagamitan sa paaralan Iba pang sagot Mawawalan ng gana ang mga estudyante sa pag-aaral 0% 1% 6% 9% Mayroong siyam (9) na porsyento ang nagsabing dagdag gastusin ito samagulang sapagkat magdadagdag ng isang dalawang taon sa highschool, panibagonggastuhin ito para sa mga magulang imbis na nasa kolehiyo na ang kanilang mga aral.Samantalang anim (6) na porsyento ang nagsabing kakulangan sa mga kagamitan sapaaralan, lalo na sa mga kagamitan sa paaralan, dahil hindi gaano nasusuportahan ngpamahalaan ang sustento para dito. Isang (1) porsyento naman ang nagsabingmawawalan ng gana mag-aral ang isang estudyante sa kadahilanang magdadagdag pang dalawang taon sa hayskul. 20
 21. 21. Figura Blg. 8 K-12 hindi isang solusyon kundi nasa istilo ng pagtuturo ng mga guro saeskwelahan. Maaaring Oo at Hindi. Solusyon o Istilo Oo Hindi 6% 7% Mayroong pitong (7) porsyento ang nagsabing sila ay naniniwala na ang K-12ay hindi isang solusyon kundi nasa istilo ito ng pagtuturo ng mga guro sa eskwelahansapagkat ang mga guro gabay upang mamulat tungo sa tuwid na daan ng karunungan,samantalang may anim (6) na porsyente ang nagsabing hindi dahil malayo talaga saugat ng problema ang solusyon ng K-12. 21
 22. 22. Figura Blg. 9 Pangangailangan na magdagdag ng dalawang tao para magkaroon ang bansanaten ng isang mahusay na eduksayon. Maaaring maraming bata ang hindi na papasok, o mas pipilin na lang nila angmaging praktikal. Pangangailangan Mas Maraming batang hindi na papasok, tatamarin na lamang sila Mas pipiliin ng mga kabataan magtrabaho at maging praktikal 1% 12% Mayroong labing dalawang (12) porsyento ang nagsabing mas pipiliin ngamga kabataan ang nagtrabaho at maging praktikal kaysa mag-aral ng matagal napanahon sa hayskul. Dahil matagal ang dalawang taon na dagdag para sa pag-aaral,mas mainam na magtrabaho na lamang upang kumita. Samantalang isang (1)porsyento ang nagsabing maraming bata ang hindi na papasok sapagkat tatamarin nasila. 22
 23. 23. Figura Blg. 10 Kagustuhang ipagpatuloy ang programang K-12 Maaaring Oo o Hindi. Kagustuhang Ipagpatuloy ang Programang K-12 Oo Hindi 5% 12% May roong limang (5) porsyento ang nagsabing hindi sila sang-ayon saprograma sa kadahilanang mayroon pa rin namang ibang aspeto upang isa alang-alangsa programang K-12 bago ipatupad ang bagong sistema, samantalang walong (8)porsyento ang nagsabing sila ay sang ayon sa pagsasakatuparan ng programa dahil sakasalukuyang sistemang ngayon, mayroong maraming mga bihisang Pilipino sa ibangbansa na tinaggihan ang pagtaas sa ranggo kadahilanan sa kakulangan sa bilang ngmga taon sa hayskul. 23
 24. 24. KABANATA V Paglalagom at Konklusyon Batay sa mga resulta ngnakalap, may mga positibo itong epekto sa lipunanngunit mayroon din itong mga negatibong epekto na katumbas. Ang K+12 ay isangsuliraning pambansasa pagkat na katayaa ng magiging kahinatnan ng lipunan sakinabukasan. Ang K+12 ay isang maselang usapan sapagkat kailangan angmagiging desisyon ng pamahalaan ay magkaroon ng mabuting epekto sa mgamamamayan. Ang mga debateng inilulunsad sa paksang Ito ay makakatulong upangmas mapalawakang pagbibigay ng opinion upang marinig naman ang boses o tinig ngmga mamamayan. PagbibigayngRekomendasyon Para sa mas ikauunlad at mas kapaki-pakinabang an pagkatuto sapamanahong papel na ito , kinakailangang mas mapalawig pa ang pagkuha ng mgasanggunian upang mas makakalap ng mga impormasyong magpapatatag sapinupunto ng mananaliksik. Mas makakabubuti kung ang mananalisik ay sumali samga diskursyon ukol sa K+12 upang mas mapalawak ang kanyang kaalaman.Makabubuti rin kung manghihingi siyang mgapahayag galling sa mga taong parte nginilulunsad na programang ito. Makabubutirin kung hihingin niya ang panig ng mgamamamayan ukol sa programang ito upang mas maging kapakipakinabang angpamanahong papel na ito. 24

×