Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

شرح درس كان وأخواتها للصّف الخامس

1,181 views

Published on

شرح درس الأفعال النّاقصة (كان وأخواتها) للصّف الخامس

Published in: Education
 • Be the first to comment

شرح درس كان وأخواتها للصّف الخامس

 1. 1. ‫ابتدائي‬ ‫الخامس‬ ‫ف‬ ّ‫الص‬ ‫قاسم‬ ‫مروة‬ 2017
 2. 2. ‫على‬ ‫ا‬ً‫قادر‬ ‫رس‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫أصبح‬ ْ‫أن‬: ‫ابق‬ّ‫س‬‫ال‬ ‫رس‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫أستذكر‬ ْ‫أن‬"‫ّة‬‫ي‬‫اإلسم‬ ‫الجملة‬." ‫ّة‬‫ي‬‫اإلعراب‬ ‫عالمتهما‬ ‫ويذكر‬ ،‫الجملة‬ ّ‫ي‬‫ركن‬ ‫د‬ّ‫د‬‫أح‬ ْ‫أن‬. ‫إلى‬ ‫ف‬ّ‫يتعر‬ ْ‫أن‬"‫وأخواتها‬ ‫كان‬"‫وعملها‬. ‫د‬ّ‫د‬‫يح‬ ْ‫أن‬"‫وأخواتها‬ ‫كان‬"‫الجمل‬ ‫من‬ ،‫وخبرها‬ ‫اسمها‬ ‫وكذلك‬. ‫غيير‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ويحدث‬ ‫الجمل‬ ‫على‬ ‫أخواتها‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫يدخل‬ ْ‫أن‬ ‫المطلوب‬. ‫يعرب‬ ْ‫أن‬"‫وأخواتها‬ ‫كان‬"‫وخبرها‬ ‫اسمها‬ ‫وكذلك‬. ‫اقصة‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫األفعال‬ ‫عليها‬ ‫ويدخل‬ ‫ّة‬‫ي‬‫إسم‬ ً‫جمال‬ ‫ف‬ّ‫يؤل‬ ْ‫ان‬.
 3. 3.   
 4. 4. ‫ف‬ّ‫ل‬‫تتأ‬‫الجملة‬‫ة‬ّ‫اإلسمي‬‫من‬‫ركنين‬‫أساسيين‬: ‫المبتدأ‬‫الخبر‬‫و‬. ‫الخبر‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬:‫ش‬ ،‫ة‬ّ‫فعلي‬ ‫جملة‬ ،‫اسمية‬ ‫جملة‬ ،‫مفرد‬ ‫اسم‬‫به‬ ‫جملة‬. ‫المكتسبات‬ ‫خالصة‬:
 5. 5. ‫كان‬ ‫دخول‬ ‫عند‬ ‫حصل‬ ‫غييرالذي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫أالحظ‬... ُ‫الكتاب‬‫أنيس‬( .‫مفرد‬ ‫اسم‬) ً‫ا‬‫أنيس‬ ُ‫الكتاب‬ ‫كان‬.
 6. 6. ‫صا‬ ‫دخول‬ ‫عند‬ ‫حصل‬ ‫غييرالذي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫أالحظ‬‫ر‬... ُ‫الكتاب‬‫الماضي‬ ‫من‬ ‫أدب‬( .‫ّة‬‫ي‬‫إسم‬ ‫جملة‬) ‫الماضي‬ ‫من‬ ‫أدب‬ ُ‫صارالكتاب‬.
 7. 7. ‫كان‬ ‫دخول‬ ‫عند‬ ‫حصل‬ ‫غييرالذي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫أالحظ‬... ‫مون‬ّ‫المعل‬‫القراءة‬ ‫إلى‬ ‫طالبهم‬ ‫يوجهون‬( .‫فع‬ ‫جملة‬‫ّة‬‫ي‬‫ل‬) ‫القراءة‬ ‫إلى‬ ‫طالبهم‬ ‫يوجهون‬ ‫مون‬ّ‫المعل‬ ‫كان‬.
 8. 8. ‫وأخواتها‬ ‫كان‬
 9. 9. ‫الخالصة‬: ‫ناقصة‬ ‫أفعال‬ ‫هي‬ ‫اتها‬‫و‬‫أخ‬‫و‬ ‫كان‬. ‫ا‬ ‫ددأ‬‫د‬‫ت‬‫المب‬ ‫دا‬‫د‬‫ف‬‫ر‬‫فت‬ ،‫در‬‫د‬‫ب‬‫الخ‬‫و‬ ‫ددأ‬‫د‬‫ت‬‫المب‬ ‫دم‬‫د‬‫ل‬‫ى‬ ‫ددخع‬‫د‬‫ت‬،‫دا‬‫د‬‫ه‬‫ل‬ ‫ا‬‫دم‬‫د‬‫س‬ ‫لها‬ ‫ا‬‫خبر‬ ‫الخبر‬ ‫وتنصب‬. ‫دكال‬‫ش‬‫بأ‬ ‫يأتي‬ ْ‫أن‬ ‫اتها‬‫و‬‫أخ‬ ‫و‬ ‫كان‬ ‫لخبر‬ ‫ويمكن‬‫دة‬‫ف‬‫مختل‬ ‫مثع‬:‫ة‬ّ‫إسمي‬ ‫جملة‬ ،‫ة‬ّ‫فعلي‬ ‫جملة‬ ،‫مفرد‬ ‫اسم‬.
 10. 10. ‫إعراب‬ ‫نموذج‬: ‫أنيسا‬ ُ‫الكتاب‬ َ‫صار‬. •‫صار‬:‫يرفع‬ ‫ّة‬‫ي‬‫االسم‬ ‫الجملة‬ ‫على‬ ‫يدخل‬ ،‫ناقص‬ ‫ماضي‬ ‫فعل‬‫ل‬ ّ‫األو‬ ‫خبره‬ ‫ويسميه‬ ‫اني‬ّ‫ث‬‫ال‬ ‫وينصب‬ ،‫اسمه‬ ‫ويسميه‬. •‫الكتاب‬:‫اسم‬(‫صار‬)‫عل‬ ‫اهرة‬ّ‫الظ‬ ‫مة‬ّ‫ض‬‫ال‬ ‫رفعه‬ ‫وعالمة‬ ‫مرفوع‬‫ى‬ ‫آخره‬. •ً‫ا‬‫أنيس‬:‫ع‬ ‫اهرة‬ّ‫الظ‬ ‫الفتحة‬ ‫نصبه‬ ‫وعالمة‬ ‫منصوب‬ ‫صار‬ ‫خبر‬‫لى‬ ‫نوين‬ّ‫ت‬‫لل‬ ‫انية‬ّ‫ث‬‫وال‬ ‫آخره‬.

×