Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Voor Mens-Werk afstemming
MELBA staat voor: "Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in
Arbe...
nodig, die rekening houdt met alle beschikbare gegevens van de persoon en de werkplek. Zelfs indien er
sprake zou zijn van...
3.
4.
5.
6.
7.

alle mogelijke functies kunnen worden geanalyseerd en beoordeeld;
de kenmerken zijn eenduidig gedefinieerd...
IDA
Het ”Instrument ten behoeve van de Diagnostiek van Arbeidsvaardigheden“ bestaat uit veertien
arbeidstoetsen van versch...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informatie over Melba

1,112 views

Published on

Melba is een systeem waarmee 29 sleutelkwalificaties kunnen worden vastgelegd. Om ze te kunnen matchen met functie-eisen. Of om te gebruiken als basis voor verdere ontwikkeling. Of om te gebruiken in het kder van assessments. Of......

Published in: Business
 • Wat is de betrouwbaarheid van deze sleutelkwalificaties bij het beoordelen van de loonwaarde, vooral daar waar het gaat om de meer complexere situaties. Bijvoorbeeld, het beoordelen van de programmeersnelheid (informatica) van iemand waarbij sprake van ASS? Is het dan niet beter om een methode toe te passen waarin men zich toelegt op geanalyseerde arbeidseenheden uit de praktijk. Dit om bijvoorbeeld de 100% norm te vergelijken met de productiesnelheid van iemand uit de doelgroep? Er wordt te snel gesproken in termen van gevalideerd, terwijl de praktijk toch aangeeft dat systemen zoals Dariuz binnen de wijze waarop deze wordt toegepast nauwelijks enige raakvlak heeft met de praktijk. Hoe verklaart men dat?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Informatie over Melba

 1. 1. Voor Mens-Werk afstemming MELBA staat voor: "Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit”. MELBA is ontwikkeld door de Universiteit van Siegen in opdracht van het ’Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung’. In MELBA worden 29 kenmerken gebruikt (sleutelkwalificaties), om enerzijds een functie te beschrijven en anderzijds om de capaciteiten van een persoon in beeld te brengen. Bij arbeids(re)integratie en rehabilitatie zijn niet alleen de arbeidsmogelijkheden van de werknemer, cliënt of leerling het uitgangspunt, maar is vooral ook inzicht in functie-eisen noodzakelijk om arbeidsinpassing te doen slagen. De basis van het systeem wordt gevormd door twee profielen; een eisenprofiel en een capaciteitenprofiel. Beide profielen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt en zijn gestandaardiseerde instrumenten. Profielvergelijking maakt plaatsing op maat mogelijk; door de beide profielen te combineren is MELBA een betrouwbaar en objectief instrument met specifieke mogelijkheden. MELBA wordt bijvoorbeeld ingezet bij arbeids(re)integratie, arbeidstoeleiding, training, selectie van nieuwe werknemers, werkaanpassing, preventie van ziekteverzuim en uitval, onderzoek naar (resterende) arbeidsmogelijkheden. Cognitieve kenmerken Sociale kenmerken Kenmerken voor de Psycho-motorische manier van kenmerken werkuitvoering Werkplanning Assertiviteit/weerbaarheid Uithoudingsvermogen Energetische inzet Lezen Bevattingsvermogen Leiderskwaliteit Frustratietolerantie Fijne motoriek Rekenen Oplettendheid Contactvaardigheid Kritische controle Reactiesnelheid Schrijven Concentratievermogen Kritisch beoordelen Ordenend vermogen Leren/Onthouden Ontvangen van kritiek Stiptheid Probleemoplossing Teamwork Schoolse vaardigheden/ communicatie Zelfstandigheid Omschakeling Zorgvuldigheid Voorstellingsvermogen Spreken Verantwoording Tabel 1: Overzicht van de sleutelkwalificaties van MELBA, verdeeld in vijf hoofdgroepen. Vergelijking van de profielen Doordat de twee profielen wat betreft inhoud en structuur overeenkomen, kunnen ze eenvoudig met elkaar vergeleken worden. Zo wordt vastgesteld op welke aspecten de mogelijkheden van een persoon overeenkomen met de functie-eisen en waar dat niet het geval is. Op basis van alleen een profielvergelijking kun je geen uitspraken doen; hiervoor is een beoordeling ©VanHooffAA/december2013 info@melba.nl www.melba.nl Pagina 1
 2. 2. nodig, die rekening houdt met alle beschikbare gegevens van de persoon en de werkplek. Zelfs indien er sprake zou zijn van een perfecte matching (capaciteiten en functie-eisen), dan nog wil het niet zeggen dat de persoon slaagt. Aspecten als motivatie, medicatie, werktijden, werkomgeving, etc. spelen een bepalende rol. Maar door de profielvergelijking wordt zichtbaar waar begeleiding, training of werkplekaanpassing vereist zijn. Hiermee is het mogelijk om:  Te onderzoeken of een bepaalde functie (nog) geschikt is voor een bepaalde persoon;  Een functie te selecteren die bij de capaciteiten van een persoon past;  Vast te stellen waardoor er zich problemen voordoen bij het werken in een bepaalde functie;  Heel gerichte maatregelen te nemen om de mens-werkafstemming te verbeteren. Capaciteitenprofiel Om te kunnen werken moet een (aspirant) werknemer minimaal beschikken over een aantal sleutelkwalificaties, zoals verantwoordelijkheid, contactvaardigheid en concentratievermogen. Het capaciteitenprofiel geeft middels een vijfpuntsschaal het niveau aan van de sleutelkwalificaties waarover de cliënt beschikt. Elk kenmerk is zorgvuldig gedefinieerd, zodat verschillende gebruikers het op eenzelfde wijze interpreteren. Met de capaciteitenprofielen kan men:  Mogelijkheden en beperkingen gestandaardiseerd documenteren;  Aangeven onder welke voorwaarden iemand goed kan presteren;  Systematisch communiceren over sterke en zwakke punten met de cliënt zelf, met de werkgever, met collega’s, of anderen;  Trajectadviezen onderbouwen;  Het verloop van een traject volgen;  De arbeidsmogelijkheden van een persoon in verschillende situaties inschatten;  De profielen van verschillende deskundigen vergelijken. Eisenprofiel De kenmerken en definities die gebruikt worden bij de beschrijving van arbeidscapaciteiten, worden ook gebruikt om de eisen van een functie weer te geven. Hierbij wordt met dezelfde vijfpuntsschaal beoordeeld welk niveau van eisen van toepassing is. Met het eisenprofiel kunnen alle soorten functies beschreven worden, onafhankelijk van doelgroep, branche of niveau. Men kan bijvoorbeeld:  Functie-eisen gestandaardiseerd documenteren;  Systematisch communiceren over functie-eisen;  Verschillende werkplekken met elkaar vergelijken;  Een functie aanpassen op basis van de gewenste eisenstructuur. MELBA, als gestandaardiseerd instrument, voldoet aan de volgende voorwaarden: 1. de gehanteerde profielen komen overeen, waardoor er geen transformatieproces nodig is; 2. de kenmerken bieden de mogelijkheid tot het adequaat beschrijven van de capaciteiten, ook als er sprake is van een forse fysieke of psychische beperking of handicap; ©VanHooffAA/december2013 info@melba.nl www.melba.nl Pagina 2
 3. 3. 3. 4. 5. 6. 7. alle mogelijke functies kunnen worden geanalyseerd en beoordeeld; de kenmerken zijn eenduidig gedefinieerd; het biedt de mogelijkheid tot gestandaardiseerde en geobjectiveerde adviezen; de kenmerken zijn ontwikkeld vanuit een visie op arbeid; MELBA kan als zelfstandige methode gebruikt worden, maar ook dienen als basis voor een eigen methodiek; 8. met MELBA oriënteert men zich op de mogelijkheden van mensen en niet op hun beperkingen. MELBA Software Met de MELBA software, die draait onder Windows, is het mogelijk om alle ‘papieren’ handelingen door de computer uit te laten voeren. Tevens kan het systeem profielvergelijkingen uitvoeren, zowel de vergelijking van de capaciteiten van een persoon met de eisen van een functie, als het vergelijken van enkele capaciteitenprofielen van dezelfde persoon. Ook kan men huidige (feitelijke) profielen vergelijken met (gewenste) ontwikkelingsprofielen. MELBA SL De module MELBA SL is ontwikkeld om bij veelvuldige scores 1 of 2 een meer gedifferentieerde score van de capaciteiten of eisen mogelijk te maken. De mogelijkheid tot vergelijking met het oorspronkelijke capaciteitenprofiel resp. de mogelijkheid tot vergelijking met een eisenprofiel blijft bestaan. De profielwaarde 1 is in de drie niveaus A, B en C verdeeld en de profielwaarde 2 in de niveaus D en E. MELBA SL heeft zo voor het in kaart brengen van capaciteiten van mensen met een overwegend laag capaciteitenniveau dus vijf niveaus. En hetzelfde geldt voor functie- of taakeisen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Daarmee maakt MELBA SL onder andere ook het vastleggen van geringe veranderingen bij een laag capaciteitenniveau mogelijk, of het vergelijken van de eisen van verschillende taken of van verschillende taakuitvoeringen van eenzelfde taak. Het gebruik van MELBA SL is vooral relevant:  als er met cliënten of leerlingen wordt gewerkt met laag capaciteitenniveau;  als men beperkte vorderingen verwacht en deze gedetailleerd wil vastleggen, en/of als men over een langere tijdsperiode kleine vorderingen gedetailleerd wil volgen;  als basis voor werkplekonderzoek en werkplekaanpassing op taakniveau. MELBA+Mai MELBA+Mai is een nieuwe module van het MELBA systeem: met MELBA+Mai kunnen de lichamelijke capaciteiten van een persoon of de lichamelijke capaciteiten die vereist worden binnen een functie vastgelegd worden. Daarvoor heeft MELBA+Mai capaciteiten- en eisenprofielen met ieder 25 kenmerken met betrekking tot de categorieën informatie, lichaamshouding, voortbeweging en lichaamsdeelbeweging. Bovendien zijn verschillende complexe fysieke kenmerken opgenomen. Basis blijft het MELBA profiel. Daar kan het MELBA+Mai profiel aan worden toegevoegd. Het gebruik van deze module is aan te bevelen in alle situaties waarbij naast de sleutelkwalificaties ook lichamelijke aspecten in aanmerking genomen moeten worden. ©VanHooffAA/december2013 info@melba.nl www.melba.nl Pagina 3
 4. 4. IDA Het ”Instrument ten behoeve van de Diagnostiek van Arbeidsvaardigheden“ bestaat uit veertien arbeidstoetsen van verschillende moeilijkheidsgraad, die betrekking hebben op de verschillende MELBAitems. De toetsen zitten met alle benodigde materialen in een handzaam koffertje. Ze zijn zorgvuldig omschreven wat betreft instructie en wijze van uitvoering. Met MELBA kunnen de geobserveerde arbeidsvaardigheden vervolgens in beeld gebracht worden. Het gebruik van IDA is gekoppeld aan het gebruik van MELBA. Omgekeerd is dat niet zo: arbeidsvaardigheden kunnen op vele manieren met MELBA vastgelegd worden. IDA is eventueel een aanvulling op de andere bronnen, omdat het gaat om gestandaardiseerde toetsen die duidelijk verwijzen naar bepaalde MELBA-items. Op basis van de vragen die de onderzoeker heeft kunnen de betreffende IDA-toetsen geselecteerd en afgenomen worden. Diagnose op maat Inmiddels hebben we een intakeprocedure ‘op maat’ ontwikkeld. De intake krijgt veel meer diepgang door de inzet van verschillende gevalideerde vragenlijsten, waaronder de MELBA zelfbeoordelingslijst, maar alleen indien nodig. Hierbij wordt ook de (aangepaste) AVEM vragenlijst1 ingezet, om snel een eerste inschatting te kunnen maken van factoren die de psychische belastbaarheid beïnvloeden en mogelijk een obstakel vormen op weg naar meer participatie. De beleving, instelling en houding ten opzichte van werk van cliënten is naast het daadwerkelijke capaciteitenniveau bepalend voor het slagen van trajecten of voor het behouden van werk. Voor het in kaart brengen van deze factoren hebben we de AVEM ingezet, een van oorsprong Duits/Oostenrijkse test bestaande uit een vragenlijst met 66 vragen. Ondersteuning Melba wordt in Nederland door Van Hooff Arbeidskundig Advies (een kleine netwerkorganisatie) op de markt gebracht. Cursussen worden verzorgd bij samenwerkingspartners zoals het AOT De Berkenschutse in Heeze, of Libra Zorggroep in Eindhoven), of incompany vanaf 8 deelnemers. De trainers beschikken over veel expertise in hun vakgebied en werken zelf in hun eigen situatie met de verschillende instrumenten. Wij verzorgen:  Landelijke cursussen MELBA, IDA, MELBA+Mai met open inschrijving  Incompany cursussen  Certificering en hercertificering van toepassers  Implementatie begeleiding  Advisering met betrekking tot de toepassing  Individuele coaching / groepscoaching  Uitwisseling en overleg met andere toepassers  Voor meer achtergrondinformatie zie: www.melba.nl en www.vanhooffarbeidskundigadvies.nl  Bij eventuele vragen kunt u terecht bij Mariëtte van Hooff ( info@melba.nl ) 1 AVEM staat voor ‘Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster‘ en is van oorsprong ontwikkeld voor de preventie van uitval door ziekte bij mensen zonder arbeidsbeperking. ©VanHooffAA/december2013 info@melba.nl www.melba.nl Pagina 4

×