Advertisement
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Advertisement
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Advertisement
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/
Upcoming SlideShare
Познавате ли приказкитеПознавате ли приказките
Loading in ... 3
1 of 14
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked(20)

Advertisement
Advertisement

Първият учебен ден 15 септември /училищни стихотворения – табло/

 1. Уёьюьєе Детеѐђе фушацо, пьюеѐђе юѕшацо! Къче поч яьѓѐьђа с таы яаюка кѐьъёьђа? Отьцая, шашьёко, яакар ь сюашьёко, кѐьща ча се уёа, чошро ча споюуёа. Ицаѐ Ваыоц
 2. Пърцьят уёешеѐ чеѐ Отѐоцо ыа уёешѐата щочьѐа раыкрь уёьюьєето чѐес црать. Зцъѐь ыцъѐеђ ьы ђяюата рочьѐа- ц сеюа ь щрачоце, ѐацреч къѐть. И ѐье, фьюячьте уёеѐьђь, къя тоыь ыцъѐ юетья като орюяк ь с шочрьте сь, цесеюь речьђь ьыпъюцаяе уёьюьєето пак. От юятото ѐьэ ѐосья ѐасъшраѐь юъёь ь сою от яорскьте цочь, сцеъ чъф от сеѐёестьте ѐь шаюкаѐь ь яѐощо рачост ц сцоьте щърчь. А кюасѐьте ѐь стаь прьцетюьць отѐоцо среєат ѐь с „чошре чоѓюь” ь ыашръяёацат ц утрото єастюьць като роеѐь коѓерь пёеюь. Иыпъюѐеѐ с тоыь екот яѐощощюасеѐ, от септеяцрьэско сюъѐђе оыареѐ, ѐаёаюо ѐа ъьцота ѐь прекрасеѐ- как рачостеѐ сь, пръц уёешеѐ чеѐ! Еюьсацета Жащряѐа
 3. Уёьюьєѐо ыцъѐёе Зреэ трепетюьката тъѐка, сцьрь ц трецьте єурёе. Вька, отѐоцо ѐь ыцъѐка шяюото ѓкоюско ыцъѐёе! Лятото цеёе ьыяьѐа, ъераць тръщцат ѐа ѕщ. Среєа ѐь пак по чцаяьѐа сщрачата сюъѐёеца тук. Зреэ почраѐьюата есеѐ, сцьрь ц трецьте єурёе. Сюачка е тцоята песеѐ, цесеюо ѓкоюско ыцъѐёе!
 4. Сшощуцафяе се цеёе със ьщрьте, със старьте ь яаюкьте ѐеєа. Отцаряяе с ѐачеъча цъц оёьте ыацетѐата уёьюьєѐа црата. И като ято ыа юетеъ сяе сшраѐь! Сърђата юучо шьят ц тоыь ёас, ёе яечѐото ыцъѐёе ѐь цеёе каѐь ыа пърцья урок цъц кюас! От цсьёкь чѐес оёакцаяе опора. И яоюья, с цяра щюечаэте къя ѐас! Пояѐете: цсьёкь ѐаэ-цеюькь фора са поёѐаюь така – от пърць кюас!
 5. На уёьюьєе Сцърѓь като хьюя чошрото юято, ѐеѐачеэѐо тръщѐа сь от тук, както тръщцат ято почьр ято птьђьте ча чьрят сцоя ѕщ. Ошщореюь, цесеюь ь ычраць, цръєаяе се цкъєь ѐье пак. Сшощоя, ьыуяручеѐь чъшраць, сшощоя, ыюатеѐ ёерѐояорскь шрящ! Пюаѐьѐьте чуяат: “Остаѐете! С цас ѐь шеѓе тоюкоца чошре!” Фцърюя се ц ѐоыете ѐь яорето, ча ѐь църѐе ьюь ча ѐь спре. Но ыцъѐёето цька ѐь ошратѐо, цюастѐо ѐь ыоце ча цюеыея ц кюас. Сцърѓь яеъчуёасьето юятѐо, поёца ѐоцьят уёешеѐ ёас!
 6. Песеѐ От яорето, пюаѐьѐьте от поюето ь щорьте пак ц уёьюьєето цсьёкь чоюетяфяе като птьёкь. Ньэ от сюъѐђе сяе каюеѐь ыащореюь, ыаёерцеѐь. От ыеюеѐьте чъшраць ьчея шочрь, ьчея ычраць. Ньэ сяе чруъѐь ь сщоцорѐь, уёеѐьђь ѐеуяорѐь. Ньэ сяе шратя ь чрущарь, ѐьэ чеђа сяе ѐа Жъющарья! Еюьсацета Жащряѐа
 7. Пърцьят уёешеѐ чеѐ Зоюяяата сюъѐёеца сщрача от ѐаѓата песеѐ ефть, уёьюьєе поёцаяе с рачост, със ѐоць, прекрасѐь яеёть! Друщарёе с ръка ыащоряюа яь ѐось ђцетя от Пьрьѐ, щюасът ѐа уёьтеюя щаюь, чостьща посюечѐья ёьѐ. Сюеч чъющата юятѐа поёьцка сюечьяе урока ц ыафюас, чрущарска ь топюа усяьцка ьыщряца ѐач ђеюья кюас! За рочѐья краэ цсеотчаэѐо ь сьюь, ь труч єе чачея — ошьёая, ошьёая шеыкраэѐо ц уёьюьєе пърцья чеѐ! Веса Паспаюееца
 8. Пърцьят уёешеѐ чеѐ Даюь ёасоцѐькът ѐа Петюьо е ѐапреч, та раѐо цька тоэ от цсекь пюет, ьюь ьышърыа Сюъёѐо отыараѐа ча се покаъе руяеѐ от Жаюкаѐа? Даюь ѐоєес ѐа цсьёкьте чеђа порасѐафа крьюђа, та юьтѐафа като крьюато ято? Заєо юь от проыорђь ь црать ыа поычрац яафат яаэкь ь шаєь? Заєо щрачът е ёьст ь преяеѐеѐ? — За пърцья уёешеѐ чеѐ! Леча Мьюеца
 9. Уёь се Отюьтат, ѐе цръєат се ѐькоща цеёе ѐа четстцото рачостѐо чѐьте. Уёь, ыа ча цьъчаѓ чаюеёе - чаюеёе, ыач сюъѐђето ёак ь ыцеычьте! Какцо, ёе по пътя те ёакат прещрачь – ть ьяаѓ ьыкусѐь ръђе ь трепка, ь тупа ц щърчьте ть яюачь щоюяяо ёоцеѓко сърђе! Ть ѐяяа трецоъѐо среч път ча шюуъчаеѓ, ча тръпѐеѓ от шуря ь суѓа. Уёь, ыа ча яоъеѓ! Уёь, ыа ча ыѐаеѓ! Таэхуѐът, чъъчът ча те сюуѓат! Уёь се, уёь се, уёь се ть с рачост, ёе цреяето шърыо теёе! Дърцото се цье, чочето е яюачо, чочето е оєе чръцёе! Зеорщь Ацщарскь
 10. Успешна учебна година!
 11. Маруся Еѐеца ОУ “Сц. сц. Кьрью ь Меточьэ“
Advertisement