Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HöCker Advocaten Social Media En Werknemers Mei 2012

552 views

Published on

Presentation on social media in employment law. Different cases employers may run into. Tips for contents code of conduct (in Dutch).

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HöCker Advocaten Social Media En Werknemers Mei 2012

 1. 1. Social media in arbeidsverhoudingen
 2. 2. Social media – zelfs voor advocaten
 3. 3. Social media in werkverhouding● Social media zijn overal;● Voor jongeren vanzelfsprekend;● Bedrijfsmatig relevant want vaak;commerciële kansen;● Nauwelijks specifieke regelgeving;● Botsing van vrijheid van meningsuiting; met instructierecht werkgever;● Afgelopen jaren eerste rechtspraak gepubliceerd in NL;● Steeds meer bedrijven ontwikkelen gedragscodes.
 4. 4. Social media en werkverhoudingen1. De werkgever die wil controleren / screenen;2. De zieke/spijbelende werknemer;3. De werknemer die vertrouwelijke informatie lekt;4. De werknemer die zich negatief/onjuist uitlaat over zijn werkgever of zijn collega’s;5. Concurrentie;6. Eigendomsissues twitter-account
 5. 5. Social media en werkverhoudingenControleren / screenen
 6. 6. Social media en werkverhoudingenDe zieke/spijbelende werknemer
 7. 7. Social media en werkverhoudingenLekken vertrouwelijke info
 8. 8. Social media en werkverhoudingenNegatieve uitlatingen
 9. 9. Social media en werkverhoudingenConcurrentie
 10. 10. Social media en werkverhoudingenEigendomsissues
 11. 11. Mogelijke acties● Geheel afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de zaak: een schriftelijke waarschuwing + sommatie om de informatie te verwijderen/wijzigen, ontslag (al dan niet op staande voet).● Wees voorzichtig met een ontslag op staande voet.
 12. 12. Maak beleid- Check arbeidsovereenkomst:- Concurrentiebeding, relatiebeding etc. van toepassing op social media uitingen?;- Zakelijk gebruik van twitteraccount: wat na uitdiensttreden? Eigendom volgers?- Verwijzing naar relevante protocollen / aanhangsels / personeelsgidsen / reglementen  Social Media Code!
 13. 13. Maak beleid- Voorzie in Social Media (gedrags)code!Mogelijke inhoud gedragscode:- Verschilt per bedrijf;- Geen totaal verbod, want op grond van literatuur en rechtspraak is beperkt privé internet,- en e-mailgebruik op werkplek toegestaan;- Regel de controle van en het gebruik van sociale media;- Zorg ervoor dat uitingen van werknemers zorgvuldig en juist zijn;- Neem niet alleen regels op over gebruik van sociale media tijdens kantooruren, maar ook daarbuiten;
 14. 14. - Zet gevolgen van niet naleving uiteen;- Wijs werknemer op het geheimhoudingsbeding en de plicht geen bedrijfsgeheimen of (koers)gevoelige informatie te verschaffen;- Adviseer de werknemer in zijn weblog te melden dat het om zijn eigen, persoonlijke opvattingen gaat;- Voorkom beledigingen en smaad;- Bekritiseer collega’s en hun gedrag niet;- Reguleer tijdsbesteding - invloed op werk;- Vermeld sancties;- Betrek ondernemingsraad (instemmingsrecht). Integreer de code in een reeds ingevoerde gedragscode voor internet- en e-mailgebruik alsook (voor marketeers) de Code Social Media Marketing.
 15. 15. Bij uitdienst treden…● Standaardbedingen (concurrentie/geheimhouding) moeten in de arbeidsovereenkomst op orde zijn;● Bovendien voorzien van boete (afschrikwekkend effect)● Indien gewenst anticiperen op uitlatingen in sociale media;● Eventueel apart beding. Ook met boete;● Zonodig risico’s bij beëindigingovereenkomst opnieuw inschatten;● Op die risico’s toegesneden bepalingen opnemen;● Tot slot: Niet iedere negatieve uitlating via sociale media is het waard bestreden te worden!
 16. 16. Vragen?
 17. 17. Höcker AdvocatenVan Eeghenstraat 981071 GL AmsterdamTel. 020 - 577 77 00Fax 020 - 671 97 10Email mail@hocker.nlSite www.hocker.nl

×