ομάδα α ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

858 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ομάδα α ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

  1. 1. ΟΜΑΔΑ Α (Β1) ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης :Ίδρυση και λειτουργία του. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο)Κοζάνης επιλέχθηκε ως ένας πολιτιστικός οργανισμός μεαξιοσημείωτη παρουσία στον θεατρικό και πολιτιστικό χώρο,αλλά και ως μια σοβαρή προσπάθεια περιφερειακής ανάπτυξης.Ιδρύθηκε το 1997, στα πλαίσια της κρατικής παρέμβασης σταθεατρικά πράγματα και της αποκέντρωσης της θεατρικήςδραστηριότητας. Η πρωτοβουλία, επιχορήγηση και εποπτείατου, ανήκει στο ΥΠ.ΠΟ. και είναι ένα από τα 16 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.που λειτουργούν σήμερα. Είναι δημοτική πολιτιστικήεπιχείρηση, που εδρεύει και εξαρτάται από το Δήμο Κοζάνης,αλλά είναι συγχρόνως και περιφερειακή, επειδή με τηδραστηριότητά της καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της ΔυτικήςΜακεδονίας, συνολικά τέσσερις νομούς. Λειτουργεί, όπως και τα άλλα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, ως ΝομικόΠρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Ν.Π.Ι.Δ., και διοικείται απόεννεαμελές Δ.Σ., ως ελεγκτικό όργανο, και τον καλλιτεχνικόδιευθυντή, που προτείνει προς επικύρωση το καλλιτεχνικόπρόγραμμα και τον οικονομικό προϋπολογισμό. Η
  2. 2. χρηματοδότηση του στηρίζεται στα έσοδα των παραστάσεωνκαι σε κρατικές επιχορηγήσεις. Το προσωπικό του αποτελείταιαπό διοικητικούς και τεχνικούς υπαλλήλους, που συστεγάζονταιστην Αίθουσα Τέχνης, θεατρικό χώρο που διαχειρίζεται ηΔ.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ., ενώ διαθέτει και θερινή σκηνή και οχήματαγια τις ανάγκες του. Τη θερινή κυρίως περίοδο γίνονταιπεριοδείες σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με άλλες Δ.Ε.Π.Α. ήάλλους θεατρικούς οργανισμούς. Κύριος άξονας της πολιτιστικής του πολιτικής είναι ηθεατρική, και μέσω αυτής, η πολιτιστική ανάπτυξη τηςπεριοχής, με τη συγκέντρωση των πνευματικών καικαλλιτεχνικών της δυνάμεων, αλλά και η αξιοποίηση νέωνσυγγραφέων, σκηνοθετών, σκηνογράφων, μουσικών, ηθοποιών,με μετακλήσεις για συνεργασία επαγγελματικού δυναμικού απότο κέντρο (Ιστοσελίδα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης:http://www.culture.gr/2/22/224/22417/g2241701.html). Επίσης, στοχεύει στην παγίωση θεσμών διάχυσηςπολιτισμού και εκδημοκρατισμού της θεατρικής εμπειρίας, μεεκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συμμετοχή σεπαράλληλες εκδηλώσεις, και προσφορά τεχνογνωσίας καιυλικοτεχνικού εξοπλισμού. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται μετοπικούς πολιτιστικούς φορείς, όπως η Δ.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ. ή τοΙΝ.Β.Α., αλλά και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, τηςπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τωνΤεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της περιοχής.
  3. 3. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται και οι κύριεςδραστηριότητες του, με μετακλήσεις σημαντικών θεατρικώνπαραγωγών, ανταλλαγές και συνεργασίες με άλλους θεατρικούςφορείς, όπως πρόσφατα το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας, πουενισχύουν την πολιτιστική δημιουργία. Παράλληλα ηλειτουργία, πέραν της κεντρικής, παιδικής και εφηβικής σκηνής,και η συνεργασία με τις εγχώριες ερασιτεχνικές θεατρικέςομάδες και μεμονωμένα άτομα, όπως και τα εκπτωτικάεισιτήρια, επιδιώκουν τον εκδημοκρατισμό του θεσμού, με τηδιεύρυνση της συμμετοχής διάφορων κοινωνικών ομάδων. Αλλά και οι επιλογές του ρεπερτορίου, με έργα κυρίωςσύγχρονα ελληνικά ή και στο τοπικό ιδίωμα, συνδράμουν στηναμεσότερη προσέγγιση του κοινού, ενώ με κλασικά, κυρίως τηθερινή περίοδο, στοχεύουν στην ανάδειξη της πολιτιστικήςκληρονομιάς. Συμπερασματικά, η λειτουργία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνηςσχετίζεται με την ανάγκη για πολιτιστική αποκέντρωση καιαυτόνομη θεατρική ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το ρόλο τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή της πολιτιστικήςπολιτικής. Η ενίσχυση της πολιτιστικής έκφρασης, η ισότηταπρόσβασης και συμμετοχής, αλλά και η προστασία τηςπολιτιστικής κληρονομιάς, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σετοπικό επίπεδο, αποτελούν τις σταθερές που χαρακτηρίζουν τηλειτουργία του. Εντούτοις η κρατική αυτή παρέμβασηπετυχαίνει κύρια την κατανάλωση παρά την παραγωγή
  4. 4. πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο, ενώ είναι περιορισμένες, καικυρίως τεχνικές, οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, αφούη πλειοψηφία των συντελεστών προέρχεται από το κέντρο. Η Αίθουσα Τέχνης έχει συνολική χωρητικότητα 600 θέσεων,μεγάλη σκηνή και φουαγιέ, και έχει εξοπλισθεί με σύγχροναφωτιστικά και ηχητικά συστήματα, ενώ το θερινό θέατρο είναι700 θέσεων.
  5. 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟ Οι τρόποι επικοινωνίας που επιλέγει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναιη προβολή και διαφήμιση, με δελτία τύπου, αφίσες, μικράέντυπα και προγράμματα,, αρθρογραφία, συμμετοχή σεραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές τοπικών ή άλλων Μ.Ε.,ιστοσελίδα και κείμενα στο διαδίκτυο, αλλά και η παραδοσιακήενημέρωση στις γειτονιές με περιφερόμενα οχήματα. Επίσης ηδιοργάνωση σεμιναρίων θεάτρου, πολιτιστικών εκδηλώσεωνκαι η συνεργασία με άλλους τοπικούς πολιτιστικούς καιεκπαιδευτικούς φορείς όλων των βαθμίδων στοχεύουν στηναλληλογνωριμία και αλληλοενίσχυση. Ταυτόχρονα στηρίζεταιστη «στόμα με στόμα» διάδοση των σχολίων και εντυπώσεωνγια τις παραστάσεις και τη γενικότερη δράση του. Παράλληλα έμμεση διαφήμιση αποτελεί και η εμφάνισητου κτιρίου, μιας ευρύχωρης και καλαίσθητης αίθουσας,εξοπλισμένης με σύγχρονα ηχητικά και φωτιστικά συστήματα,αλλά και συστήματα πυρασφάλειας και εκτάκτων αναγκών, μεφουαγιέ, αξιοπρεπείς τουαλέτες, και διευκολύνσεις για άτομαμε κινητικά προβλήματα. Το γεγονός όμως ότι βρίσκεται, όπωςκαι η θερινή σκηνή, περιφερειακά της πόλης κρίνεται μάλλοναρνητικό για την προσέλευση του κοινού. Η συνολική πάντωςατμόσφαιρα του χώρου κρίνεται ήρεμη και φιλόξενη, με φιλικήκαι ευγενική συμπεριφορά του προσωπικού, υπευθύνου
  6. 6. δημοσίων σχέσεων, ταξιθετών, και με συνολικά πολύ καλήπαροχή υπηρεσιών. Στεγάζεται στην Αίθουσα Τέχνης, στο ισόγειο τουΠνευματικού Κέντρου του Δήμου Κοζάνης, για τις χειμερινέςπαραστάσεις, και σε υπαίθριο χώρο, στο πάρκο στρατοπέδου,για τις θερινές, σε χώρους που διαθέτει η Δ.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ Και οιδυο χώροι, είναι σύγχρονοι και μεγάλης χωρητικότητας καιβρίσκονται περιφερειακά της πόλης. Ο συγκεκριμένος πολιτιστικός οργανισμός, πέραν τωνκαθιερωμένων τρόπων δημοσιότητας και επικοινωνίας, έχειυιοθετήσει πρόσφατα και πιο καινοτόμες ιδέες επαφής, όπως τοάνοιγμα στους χώρους της νεολαίας, με παραστάσεις στα μπαρτης πόλης και γειτονικών πόλεων. Έτσι, τους προηγούμενουςδύο μήνες, θίασός του, μέσα από επιλεγμένα κείμενα σατιρικάκαι κόμικς, παρουσίασε μια διακωμώδηση της κοινωνίας καιτων διαπροσωπικών σχέσεων, με την παρουσία και τωνσταθερών θεατρόφιλων. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έπαιξεκαι η, από ιδρύσεως και για εννέα έτη μέχρι σήμερα πολιτιστικήτου διαχειρίστρια, κ. Νανά Νικολάου, που, συνδυάζονταςνομικές και θεατρικές γνώσεις, πέτυχε μια αποτελεσματικήοργάνωση, ταυτόχρονα με ένα υψηλό επίπεδο πολιτιστικούπροϊόντος και υπηρεσιών. Ο συνδυασμός αυτός, ειδικών καιδιαχειριστικών γνώσεων, που είναι και το ζητούμενο στουςπολιτιστικούς οργανισμούς, καθώς και η προσφορά νέων ιδεών
  7. 7. και σύγχρονων προτάσεων, είναι και η προσδοκία από το νέοκαλλιτεχνικό διευθυντή, κ. Γιάννη Καραχισαρίδη. Η πρώηνδιαχειρίστρια, θεωρώντας ότι κλείνει ένα κύκλο δράσης καιδοτικής πορείας, ανέλαβε να του παρέχει δίμηνη ενημέρωση,ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση και διαδοχή, γεγονόςσημαντικό για την εξέλιξη ενός οργανισμού, που πρέπει νασυνεκτιμηθεί θετικά στη συνολική της προσφορά.
  8. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ • Κόνσολα, Ν. (2006) Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική. Αθήνα, εκδ. Παπαζήση. • Πικοπούλου-Τσολάκη, Δ. (2002) Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων ,Γ:Πολιτισμός και Εκπαίδευση. Πάτρα, ΕΑΠ. • Σκαλτσά, Μ.(1994) “On Museums and Managers” in Museum Management and Curatorship 13(3):pp309-312. Παράλληλα Κείμενα, Πάτρα, ΕΑΠ. • Χαμπούρη-Ιωαννίδου, Αικ. (2002) Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων, Β: Πολιτιστικό πλαίσιο. Πάτρα, ΕΑΠ. Ηλεκτρονικές σελίδες Ελληνικές • Ιστοσελίδα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.culture.gr/2/22/224/22410/g2241001.htmlΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. • Ιστοσελίδα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.culture.gr/2/22/224/22417/g2241701.html • Ιστοσελίδα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.dipethepatras.gr

×