Successfully reported this slideshow.

Sissejuhatus andmekaevesse hariduses

633 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sissejuhatus andmekaevesse hariduses

 1. 1. Sissejuhatus andmekaevesse haridusesMart Laanpere
 2. 2. Mis on andmekaeve? Prognooside ja mustrite automatiseeritud väljasõelumine suurtest andmekogudest Populaarsuse põhjused: suuremad andmehulgad, digitaalsed jalajäljed, kiiremad arvutid, analüütika, open linked data, soovitus- süsteemid Kust tulevad andmed: logifailid, andmebaasi- tarkvara, sotsiaalmeedia, nuhkvara… Andmed > Informatsioon > Teadmus > Tarkus
 3. 3. Näiteid http://www.educationaldatamining.org/JEDM Koostöömustrite kaevandamine tuutori nõustamisvestlustest Algaja internetikasutaja toevajaduse analüüs Tõenäosuslik mudel relevantsete ja mitterelevantsete lausete eristamiseks matemaatikaülesannetes
 4. 4. Mille poolest AK erineb statistikast?  Statistikud koguvad üldjuhul sihipäraselt oma andmestiku, andmekaevajad kasutavad arvutisüsteemides tekkivat andmesegadust  Osa andmekaeve tehnikatest põhineb statistikal  Andmekaeve võimaldab proaktiivset tegutsemist  Andmekaeve on pigem tulevikku-, statistika tagasivaatav
 5. 5. Andmekaeve protsess Allikas: Wikipeedia
 6. 6. Peamised andmekaeve tehnikad Klassikalised tehnikad:  Statistika: keskmised, hajuvus, histogramm, regressi oon  Lähimad naabrid  Klasteranalüüs: hierarhiline, k-means Uue põlvkonna tehnikad:  Otsustuspuud  Tehisnärvivõrgud  Reeglite tuletamine
 7. 7. Harjutus: histogramm Koosta histogramm AKU õpiku ptk. 3.6 põhjal Box.com/AKU12
 8. 8. Harjutus: Google Analytics Demo: Dippleri analüütika Loo endale GA konto ja lisa see oma blogile
 9. 9. Demo: lineaarne regressioon Weka: http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/ Lineaarne regressioon Weka abil
 10. 10. Harjutus: Twitteri analüüs http://www.technologyreview.com/view/421201/h ow-to-use-twitter-for-personal-data-mining/ Viige selle näite eeskujul läbi Wordle analüüs oma Twitteri (vms) andmevoo baasil
 11. 11. Demo: otsustuspuu http://www.stylusandslate.com/decision_trees/
 12. 12. Kirjandus Innar Liiv (2002) Andmekaevandamine. AA Kurt Thearling (2010) Data Mining Techniques Educational Data Mining Society: http://www.educationaldatamining.org Knowledge Discovery Nuggets: http://www.kdnuggets.com

×