Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mart Laanpere
Tallinna Ülikool
 Reflection (i.k.): peegeldus
 Dewey: refleksiivne praktika, oma kogemuse
mõtestamine
 Donald Schön: Reflective practit...
 Schön: refleksioon tegevuse ajal ja tegevuse
järel (i.k. reflection in action, reflection on
action)
 Isikliku õpipäevi...
Tüüp Aste Kirjeldus
Kirjeldav 1. Kirjeldamine Kirjeldav, ümberjutustav
Praktiline/
dialoogiline
2. Kajastamine Pinnapealne...
 Helen Barrett: What? So what? Now what?
 OPAH projektis loodud Saka ring:
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Refleksioonist

654 views

Published on

Tiigrihüppe koolitajate koolitusel Haapsalus 12.11.2010

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Refleksioonist

  1. 1. Mart Laanpere Tallinna Ülikool
  2. 2.  Reflection (i.k.): peegeldus  Dewey: refleksiivne praktika, oma kogemuse mõtestamine  Donald Schön: Reflective practitioner (1983), double loop learning (õppimine topelt-tsüklis)  D.Kolb: kogemuslik õpe
  3. 3.  Schön: refleksioon tegevuse ajal ja tegevuse järel (i.k. reflection in action, reflection on action)  Isikliku õpipäeviku stiil  Kogukonnaga jagamiseks mõeldud refleksioon, konsensusele/dialoogile suunatud  Hindamise/raporteerimise eesmärgil reflekteerimine
  4. 4. Tüüp Aste Kirjeldus Kirjeldav 1. Kirjeldamine Kirjeldav, ümberjutustav Praktiline/ dialoogiline 2. Kajastamine Pinnapealne tõlgendamine, emotsioon 3. Seostamine Isiklik tähendus, tõlgendamine 4. Põhjendamine Korrektne mõistebaas, seostamine teooriatega, põhjuste otsimine Kriitiline 5. Rekonstruee- rimine Abstraheerimine, üldistamine, teadmiste süntees ja ülekanne
  5. 5.  Helen Barrett: What? So what? Now what?  OPAH projektis loodud Saka ring:

×