Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Õppedisaini alused 4. Kasutajaliidese disain
4.Õppematerjalid ja -keskkond <ul><li>Interaktsioonidisain ( Interactive message design): </li></ul><ul><li>Üldised juhise...
Üldised juhised <ul><li>Pea meeles “ üldpilti ”  (big picture) </li></ul><ul><ul><li>Kontseptuaalne raamistik, toetumine...
Õpimeedia liigid <ul><li>Dale ’ i koonus: realistlikust abstraktseni </li></ul><ul><ul><li>Tekstipõhine </li></ul></ul><u...
Õpimeedia atribuudid <ul><li>Sensoorne modaalsus (lugemine või kuulamine, üks või mitu kanalit) </li></ul><ul><li>Sümbolil...
Õpimeedia valik <ul><li>Õpimeedia valiku kriteeriumid ( Bates ’i ACTIONS mudel ): </li></ul><ul><ul><li>A ccess : ligipää...
Individuaalne ülesanne <ul><li>Iga rühmaliige koostab ühe õppetüki osa kohta õppesisu visandi storyboard ’ ina </li></ul>
Klassikaline õpitarkvara <ul><li>Sisu integreeritud ühtsesse paketti koos funktsionaalsuste, monitooringu, haldamisega </l...
Õpihaldussüsteemid <ul><li>Sisu (õpiobjektide) eraldamine õpikeskkonna funktsionaalsustest (nt. testiküsimused eraldatud t...
Õpitehnoloogia standardid <ul><li>Eesmärk: süsteemide koosvõime e. i nteroperaablus </li></ul><ul><li>Õpitehnoloogia sta...
Individuaalne kodutöö <ul><li>Koostage eelnevatele rühma- ja individuaalsete kodutöödele tuginedes oma õppetüki prototüüp....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Õppedisain 4: Õpimeedia valik, kasutajaliidese disain

852 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Õppedisain 4: Õpimeedia valik, kasutajaliidese disain

 1. 1. Õppedisaini alused 4. Kasutajaliidese disain
 2. 2. 4.Õppematerjalid ja -keskkond <ul><li>Interaktsioonidisain ( Interactive message design): </li></ul><ul><li>Üldised juhised </li></ul><ul><li>Juhised eri meedialiikide jaoks </li></ul><ul><li>Veebipõhise õpikeskkonna ja õppematerjalide loomine </li></ul><ul><li>Õpiobjektid ja õpihaldussüsteemid, standardid </li></ul>
 3. 3. Üldised juhised <ul><li>Pea meeles “ üldpilti ” (big picture) </li></ul><ul><ul><li>Kontseptuaalne raamistik, toetumine varemõpitule </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpitu liigendamine, korrastamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Relevantsed näited, rakendused </li></ul></ul><ul><ul><li>Ootused õppija suhtes </li></ul></ul><ul><li>Esitlused vaheldumisi aktiivse tegevusega </li></ul><ul><ul><li>Max 9 uut “ infoühikut ” korraga </li></ul></ul><ul><ul><li>Deduktiivne ja induktiivne strateegia vaheldumisi </li></ul></ul><ul><li>Õppija peaks tajuma, et tema ohjab ( locus of control ) </li></ul><ul><ul><li>Mida ohjata: õppesisu valik, järjestus, strateegia, tempo </li></ul></ul><ul><ul><li>Liiga palju võib harjumatule halvasti mõjuda: taanduv toestamine </li></ul></ul>
 4. 4. Õpimeedia liigid <ul><li>Dale ’ i koonus: realistlikust abstraktseni </li></ul><ul><ul><li>Tekstipõhine </li></ul></ul><ul><ul><li>Visuaalne </li></ul></ul><ul><ul><li>Audiovisuaalne </li></ul></ul><ul><ul><li>Multimeedia </li></ul></ul><ul><ul><li>Elav esitus </li></ul></ul><ul><li>Suhtlusmeedia: sünkroonne ja asünkr. </li></ul>
 5. 5. Õpimeedia atribuudid <ul><li>Sensoorne modaalsus (lugemine või kuulamine, üks või mitu kanalit) </li></ul><ul><li>Sümboliline modaalsus (verbaalne või mitteverbaalne) </li></ul><ul><li>Disain (tüpograafia, värvuskood, tekstuur, liikuv vs. still, intonatsioon) </li></ul><ul><li>Ohjatavus - Locus of control (tempo, järjestus) </li></ul><ul><li>Interaktiivsuse tase (tagasiside, koostöö) </li></ul>
 6. 6. Õpimeedia valik <ul><li>Õpimeedia valiku kriteeriumid ( Bates ’i ACTIONS mudel ): </li></ul><ul><ul><li>A ccess : ligipääs, kättesaadavus </li></ul></ul><ul><ul><li>C osts : hanke- ja halduskulud </li></ul></ul><ul><ul><li>T eaching and Learning : õppimiskäsitus </li></ul></ul><ul><ul><li>I nteractivity and User-friendliness: kasutajasõbralikkus </li></ul></ul><ul><ul><li>O rganizational Issues : tugi, valmisolek </li></ul></ul><ul><ul><li>N ovelty : uudsus </li></ul></ul><ul><ul><li>S peed : õppesisu loomis- ja muutmistempo </li></ul></ul>
 7. 7. Individuaalne ülesanne <ul><li>Iga rühmaliige koostab ühe õppetüki osa kohta õppesisu visandi storyboard ’ ina </li></ul>
 8. 8. Klassikaline õpitarkvara <ul><li>Sisu integreeritud ühtsesse paketti koos funktsionaalsuste, monitooringu, haldamisega </li></ul><ul><li>Funktsionaalsused: presentatsioon, juhendamine, ind.ülesanne, rühmatöö, diskussioon, hindamine/tagasiside, õppeprotsessi ja –keskkonna haldamine </li></ul><ul><li>Liigid: õpik (tutorial), trenažöör (drill&practice), simulatsioon, microworld </li></ul><ul><li>Näide: Magic School Bus ( http://www.youtube.com/watch?v=mdqpToKTzBw ) </li></ul><ul><li>Interaktsiooni kavandamine: vähemalt iga 4-5 ekraani esitluse või 1 min. järel </li></ul><ul><li>Vahetu ja adaptiivne tagasiside, paindlik tempo </li></ul><ul><li>Hübriidsüsteemid (veebipõhine keskkond + CD) </li></ul>
 9. 9. Õpihaldussüsteemid <ul><li>Sisu (õpiobjektide) eraldamine õpikeskkonna funktsionaalsustest (nt. testiküsimused eraldatud testimootorist), interoperaablus </li></ul><ul><li>Õpihaldussüsteemi funktsionaalsused: presentatsioon, juhendamine, individuaalne ülesanne, rühmatöö, diskussioon, hindamine/tagasiside, õppeprotsessi ja -keskkonna haldamine </li></ul><ul><li>Näited: IVA, Moodle, Blackboard, .LRN, Fronter </li></ul><ul><li>Vt. veel edutools.org </li></ul><ul><li>Järgmine põlvkond: hajutatud õpikeskkond, personaalsed ja sotsiaalse tarkvara vahendid ( mashup , Mupple), ePortfoolio (ELGG, Mahara) </li></ul>
 10. 10. Õpitehnoloogia standardid <ul><li>Eesmärk: süsteemide koosvõime e. i nteroperaablus </li></ul><ul><li>Õpitehnoloogia standardiseerimisega tegelevad organisatsioonid: Dublin Core, IMS, IEEE, ADLNet </li></ul><ul><li>Õpiobjektid ja nende metaandmed: LOM (ISO standard) </li></ul><ul><li>Õpiobjektide aidad: EducaNext, Connexions, LeMill </li></ul><ul><li>Testiküsimuste ja testide spetsifikatsioon: IMS QTI (TATS: ait.opetaja.ee/tats, PETS: ait.opetaja.ee/pets-war ) </li></ul><ul><li>Sisupaketid: SCORM </li></ul><ul><li>Veel IMS spetsifikatsioone: Learning Design (õpidisain), RDCEO (pädevused), Common Cartridge (e-kursused) </li></ul><ul><li>Üldjuhul tegemist XML failidega, mille juures ressursid </li></ul>
 11. 11. Individuaalne kodutöö <ul><li>Koostage eelnevatele rühma- ja individuaalsete kodutöödele tuginedes oma õppetüki prototüüp. Prototüüp koosneb kahest osast: valitud e-õppekeskkond (nt. mõni õpihaldussüsteem või PLE) ja õppematerjalid. Õppematerjalid tuleb koostada kas õpiobjektidena või sisupaketina (SCORM või CommonCartridge) ka juhul kui oma e-õppekeskkonnas neid lihtsalt veebilehtedena esitate </li></ul><ul><li>Soovitan kasutada õppematerjalide loomiseks IMS spetsifikatsioone toetavat autorsüsteemi (nt. eXe, CourseLab, MyUdutu, LeMill, TATS vms) </li></ul>

×