petaja haridustehnoloogilised pädevused

576 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

petaja haridustehnoloogilised pädevused

 1. 1. Mart Laanpere Tallinna Ülikooliharidustehnoloogia keskuse juhataja
 2. 2.  Competere (lad.k.): sobilik Pädevus kui volitatus või suutlikkus toimida Pädevuse definitsioone: ◦ Teadmised + oskused + hoiakud ◦ Teadmised, oskused, kogemused, vahendid, kontaktid, mille abil inimene suudab lahendada probleeme või teostada ülesandeid ◦ Suutlikkus teha kvalifikatsioonile vastavat tööd ◦ Suutlikkus rakendada teadmisi, oskusteavet ja oskusi harjumuspärases ja/või muutuvas töösituatsioonis (CEDEFOP) Pädevuse olulised komponendid: töötaja omadused, sooritus, kontekst
 3. 3.  Pädevus on integreeritud kogum töötaja omadustest (s.h. teadmus, oskused, hoiakud, kogemused, sotsiaalne kapital), mis aitab tal sooritada teatud ametikoha kontekstis ette tulevaid tööülesandeid ja võrrelda soorituse taset teiste töötajate omaga. Väljundipõhine õpe: pole oluline, kuidas pädevus/õpiväljund on kujunenud, peamine on väljundit objektiivselt mõõta VÕTA: varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
 4. 4. Kutsealased pädevused9 – Juhtimisalased pädevused8 – Kutsenõuded7 – Kutsealased tehnilised oskused6 – KutseteadmisedValdkondlikud pädevused5 – Valdkonnaspetsiifilised4 – Valdkondadeülesed pädevusedÜldpädevused3 – Töökohal toimetuleku päd.2 – Akadeemilised pädevused1 – Personaalse efektiivsuse päd.
 5. 5.  Aprill 2008: Europarlament kinnitab EQF EL ühtse elukestva õppe ruumi nurgakivina Kvalifikatsioon: hindamise tulemusena ametlikult tunnustatud kompetentsus EQF-s on kaheksa kvalifikatsioonitaset, kus kompetentsust kirjeldatakse õpiväljundite kaudu (teadmised, oskused ning iseseisvuse ja vastutuse ulatus) Eestis on koordinatsioonikeskuseks Kutsekoda Formaalharidus- ja kutsekvalifikatsioonid Näide: Soome ja Eesti kutsestandard USA analoog: O*NET
 6. 6.  AO (Arvutikasutaja Oskustunnistus), ECDL.ee ISTE NETS: National Educational Technology Standards (õpilastele, õpetajatele, juhtidele) UNESCO õpetajate IKT pädevuste raamistik Soome OPE.fi kolm taset Tiigrihüpe 2001: õpetaja HT pädevused Tiigrihüpe 2006: HT pädevusmudel maatriksina Tiigrihüpe 2010: uus HT pädevusmudel ISTE 2008 eeskujul
 7. 7.  I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas ◦ 1.1 Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine ◦ 1.2 Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil ◦ 1.3 Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele ◦ 1.4 Õpilaste koostöös toimuva teadmusloome juhendamine
 8. 8.  II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine ◦ 2.1 Õpikeskkonna kujundamine ◦ 2.2 Sobivate meetodite valimine ◦ 2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära ◦ 2.4 Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine III Digiajastu töökeskkonna kujundamine ◦ 3.1. Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine ◦ 3.2. Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega ◦ 3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas ◦ 3.4. Kutsealase info kogumine ja analüüsimine
 9. 9.  IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine ◦ 4.1 Digivahendite turvaline, legaalne ja eetiline ◦ Kasutamine ◦ 4.2 Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest ◦ 4.3. Digikeskkonnas suhtlemisel sotsiaalse vastutustunde ja netiketi järgimine ◦ 4.4 Koostöö mitmekultuurilises keskkonnas V Õpetaja professionaalne areng ◦ 5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes ◦ 5.2 Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine, analüüs (portfoolio). ◦ 5.3 Kaasaegsete haridustehnoloogiliste ja pedagoogiliste uuringutulemuste analüüs ◦ 5.4 Kutsealase info kogumine ja analüüsimine
 10. 10.  Tavapärane lähenemine: dissektsioon (testitakse eraldi teadmisi, oskusi – jättes kõrvale selle, mida on raske hinnata) Näited: juhilubade taotlemine, põhikooli IKT tasemetöö Hindamisviis mõjutab pädevusmudelit Autentsed hindamismeetodid: töö/praktika kontekstis, autentsed situatsioonid, pikaajaline tegevus, tulemuste dokumenteerimine ja kogemuse refleksioon Üks võimalus: e-portfoolio
 11. 11.  Algselt:kunstniku koostatud mapp/portfell, mis sisaldab tema tööde paremikku, demonstreerimaks autori professionaalsust Õpetaja ePortfoolio: õpetaja enese poolt koostatud valik e-materjalidest, tunnistustest, reflektsioonidest mis tõendavad tema kutse/ametialast pädevust ja arengut
 12. 12.  Tõendab pädevusi, mitte “kursuse läbimist” Võimaldab iseõppimise teel saadud kogemuse “legitimeerida” Eri vaated eri sihtrühmadele Professionaalse arengu planeerimine, mõtestamine, juhendamine, tööotsing
 13. 13.  Veronika Tuul: ◦ http://veronikatuul.edicypages.com/portfoolio Urmas Orula: ◦ https://sites.google.com/site/portfoolioharidustehnoeriala 1/ Anneli Rumm: ◦ http://249748.edicypages.com/
 14. 14.  Mugav, odav, kiire, standardid, objektiivne Piiratud võimalused, vead, petmine Meetodid: ◦ Automatiseeritud test (tats.opetaja.ee) ◦ Adaptiivne test ◦ Partnerhinnang ◦ Simulatsioon ◦ Rollimäng ◦ Refleksioon ◦ Andmekaeve, kasutajamudelid ◦ Intelligentsed tuutorid
 15. 15.  Eduko toetatud projekt Pilootversioon: htk.tlu.ee/digimina Ülesanne: ◦ Registreeru DigiMina kasutajaks ◦ Täida oma profiil ◦ Tee läbi enesehinnang valdkonnas “III Digiajastu töökeskkonna kujundamine” ◦ Kodutöö: vii läbi partnerhinnang ◦ Vasta veebipõhisele küsitlusele DigiMina kohta

×