Õppedisaini alused 4: Õpitulemuste hindamine ja õpisüsteemi evalvatsioon

487 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
487
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Õppedisaini alused 4: Õpitulemuste hindamine ja õpisüsteemi evalvatsioon

 1. 1. 4. Õpisüsteemi evalvatsioon Mart Laanpere TLÜ Informaatika instituudi teadur Haridustehnoloogia keskuse juhataja E-kursus valmis ESF programmi BeST toel Õppedisaini alused IFI7051 Õppedisaini alused
 2. 2. Õpisüsteemi evalvatsiooni metoodika • Formatiivne (kujundav) evalvatsioon- eesmärgiks õpisüsteemi (p)arendamine • Summatiivne (arvestuslik) evalvatsioon eesmärgiks otsus õpisüsteemi hankimise või hülgamise kohta • Kirkpatrick (1959) evalvatsiooni tasemed: • • • • Reaktsioon: õppijate isiklik arvamus, tagasiside Õppimine: oodatud õpitulemuste saavutatus Käitumine: õpitu rakendamine töös/elus Tulemused: tõhusam töö
 3. 3. 1.tase: Reaktsioon • Mida õppija tundis meetodi rakendamise käigus • Kas õppijatele meeldis ja nad nautisid õppimist? • Kas õpitav oli neile relevantne? • Kas õppija aega kasutati otstarbekalt? • Kas õppijale meeldisid meetodi elemendid? • Vahendid: • Vaatlus, intervjuud, küsimustikud • Kiire ja odav!
 4. 4. Õppijad kirjutavad jutumullidesse oma emotsioonid seoses läbitud kursusega.
 5. 5. 2.tase: Õppimine • Õppija teadmiste kasv: enne ja pärast • Kas õppijad õppisid seda, mida plaaniti? • Kas õpetaja nägi õppimise käigus seda, mida oodati • Milline on õppijate areng ja kas see on toimunud soovitud suunas? • Vahendid: test, eksam, vaatlus, hindamisportfoolio • Võimaldab kvantitatiivselt hinnata, vähem rakendatav komplekssete pädevuste evalveerimisel
 6. 6. 3.tase: Käitumine • Õpitu rakendamine • Kas õppijad rakendavad teadmisi ja pädevusi, mida õpiti? • Kas õppijate tegevuses on märgata muutusi • Vahendid: vaatlus ja intervjuu • Käitumise muutuse hindamine on pikaajaline ning hinnangud on kvalitatiivsed • Küsimustik vahetult koolituse lõpul ei ole usaldusväärne: mida teeksin/mida teen • Koolitusvälised tegurid koolituse mõju hindamisel, Digitiigri uuring 2009, Valsineri kolm tsooni: Zone of Proximal Development, Zone of Promoted Action, Zone of Free Movement
 7. 7. Evalvatsiooni meetodid • Andmete kogumine • eksperiment (eel- ja järeltest, kontroll- ja katserühm) • vaatlused (tegevusele kulutatud aeg, klõpsud) • ankeetküsitlused • intervjuud (individuaalsed ja rühma) • walkthrough (kasutaja “jalutab läbi” programmi, ise iga oma liigutust, apsu või vajadust kommenteerides) • eksperthinnang, delfi-meetod • Allikad • õppijad, õpetaja(d), eksperdid, dokumendid
 8. 8. Evalvatsiooni objektid • Õppesisu - relevantsus ja õigsus, käsitluse stiil ja tase • Strateegia ja taktika - tõhusus ja toimivus, erinevate õpistiilide toetus • Ülesanded - keerukus, relevantsus, tagasiside • Hindamismeetodid ja -vahendid - toimivus, piisavus • Interaktsioon – kestus, sagedus, relevantsus • Õppematerjalid - loetavus, sidusus, stiil, keerukus • Õpikeskkond - mugavus, meeldivus, • Õppekorraldus - ökonoomus, aruandlus
 9. 9. Portfoolio-põhine hindamine • Educause: ePortfoolio on autentsete erinevate tõendite (materjalide) kollektsioon, mis on koostatud suurema materjalide baasi põhjal, näitamaks, mida inimene või organisatsioon on aja jooksul õppinud • Vabatarkvara: Elgg, Mahara • Võimaldab iseõppimise teel saadud kogemuse “legitimeerida” – portfoolio kui õppimise lugu • Toetab professionaalse arengu planeerimist ja mõtestamist
 10. 10. Refleksioon portfoolios • Barrett (2004) soovitab kasutada õppija enesehinnangut portfoolios: • 1. WHAT? – mida ma olen õppinud ja oma õppimise näitamiseks kogunud (minevik); • 2. SO WHAT? - ja mis sellest? – miks see minu jaoks oluline on (olevik); • 3. NOW WHAT? - kuhu edasi? – mida kavastsen õpituga peale hakata, kuhu soovin areneda edasi (tulevik).
 11. 11. Rühma enesehinnang • Milline oli sinu huvi projektis kaasa lüüa (sisemine ja väline motivatsioon)? • Kui vastutustundlikult oled oma ülesandeid täitnud? • Kuidas hindad oma osa projekti õnnestumisel? • Kuidas hindad oma oskusi projektiga seotud erinevate rollide täitmisel? • Millistes projektiga seotud tegevustes arenesid edasi? • Millised projektiga seotud tegevused olid sulle liiga rasked? • Milline on sinu kõige suurem saavutus projekti käigus, mille üle oled uhke? • Milline on sinu rühma kõige suurem saavutus, mida hindad teistest enam?
 12. 12. Ülesanne • Koostage rühmatöös oma õpisüsteemi formatiivse evalvatsiooni vahend (nt. Google Form ankeet, e-portfoolio juhis, hindamismudel), mille abil saate hinnata õpisüsteemi Kirkpatrick’u kahel esimesel tasemel: reaktsioon ja õppimine

×