Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Järgmised sammud tuleviku
klassiruumi suunas



Tehnoloogiline, pedagoogiline, poliitiline ja majanduslik vaade

Mart Laa...
Koolis

Poes

IKT põlvkonnavahetused

?
Sotsiaal-tehnoloogilised üleminekud
Tehnoloogiamaastik
Muutused tehn. maastikul
survestavad režiimi
Turg
Sotsio-tehniline ...
Tuleviku klassiruum: tehnoloogiline vaade
 Süsteemide koosvõime: EHIS, õppeinfosüsteem, e-õppevara,

õpihaldussüsteem, ek...
Pedagoogiline vaade
 Innovaatiline õppimine (Rooma Klubi 1979)
 “Pööratud klassiruum” (Flipped classroom): etteõppimine
...
Poliitiline vaade
 Euroopa Liidu OER visioon
 Elukestva õppe strateegia: õppimine digiajastul
 Digikultuuri integreerim...
Majanduslik/äriline vaade
 Uued teenused: analüütika, plagiaadituvastus, tõsised mängud,

muuseumipedagoogika,
 Digitaal...
Kokkuvõte
 Hetkel veel palju lahtisi otsi, vaja eksperimenteerida

ja anda innovaatoritele võimalus proovida uusi
lahendu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Järgmised sammud tuleviku klassiruumi suunas

497 views

Published on

Ettekanne konverentsil Tulevikuklass.com

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Järgmised sammud tuleviku klassiruumi suunas

  1. 1. Järgmised sammud tuleviku klassiruumi suunas  Tehnoloogiline, pedagoogiline, poliitiline ja majanduslik vaade Mart Laanpere, TLÜ informaatika instituudi teadur, HTK juhataja :: martl@tlu.ee
  2. 2. Koolis Poes IKT põlvkonnavahetused ?
  3. 3. Sotsiaal-tehnoloogilised üleminekud Tehnoloogiamaastik Muutused tehn. maastikul survestavad režiimi Turg Sotsio-tehniline Teadus režiim / Poliitika Tehnika paradigma Kultuur Sotsio-tehniline režiim on suhteliselt stabiilne Uus režiim mõjutab tehn. maastikku Uus konfiguratsioon teeb läbimurde, muudab režiimi Uued ideed koonduvad ja moodustavad uue dominandi Nišid (Geels 2002) Katsetused ja areng toimub erinevates suundades, uued ideed akumuleeruvad
  4. 4. Tuleviku klassiruum: tehnoloogiline vaade  Süsteemide koosvõime: EHIS, õppeinfosüsteem, e-õppevara, õpihaldussüsteem, eksamid, dokumendihaldus ...  Teenusorienteeritud lähenemine  Digitaalne ökosüsteem: isereguleeruv, evolutsiooniliselt arenev  Pilvearhitektuur  Universaalne disain: valmisolek Võta-Oma-Seade-Kaasa (BYOD) kontekstis arvutikasutamiseks
  5. 5. Pedagoogiline vaade  Innovaatiline õppimine (Rooma Klubi 1979)  “Pööratud klassiruum” (Flipped classroom): etteõppimine video- ja muude digitaalsete õppematerjalide abil  Trialoogiline õppimine: taaskasutatavad ja jagatavad digitaalsed asjad (veebilehed, videod, postitused) teadmusloome väljundina  Õppimine “disainirežiimis”, mitte “uskumuste režiimis”  Õpianalüütika (õppija digitaalse jalajälje monitooring reaalajas) ja sellel põhinevad soovitussüsteemid
  6. 6. Poliitiline vaade  Euroopa Liidu OER visioon  Elukestva õppe strateegia: õppimine digiajastul  Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi  Digitaalne õppevara  Ligipääs kaasaegsele digitaristule, s.h. 1:1 arvutikasutus  Ühiskonna moderniseerimine, digitaalne lõhe  Nutikas spetsialiseerumine  Läbipaistvus, juhitavus
  7. 7. Majanduslik/äriline vaade  Uued teenused: analüütika, plagiaadituvastus, tõsised mängud, muuseumipedagoogika,  Digitaalne sisu: e-töövõihikud, e-õpikud, videod,  Pikem väärtusahel: riistvara ja ühenduse pakkujatelt sisuteenused  Väärtusahela ülemine ots: lähemal lõpptarbijale, sotsiaalne turundus  Uued ärimudelid: voogesitus, ärivõimalused avatud sisulitsentside kontekstis, teenustepaketid koolidele/omavalitsustele/riigile
  8. 8. Kokkuvõte  Hetkel veel palju lahtisi otsi, vaja eksperimenteerida ja anda innovaatoritele võimalus proovida uusi lahendusi  Vaja on süsteemseid uuendusi kooli tasemel  Kutse dialoogile IT-äri ja hariduse spetsialistide vahel  Ettepanek: ühine ümarlaud

×