Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovatsiooni mõiste

6,241 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innovatsiooni mõiste

 1. 1. Tehnoloogia ja innovatsioon1.1. Mis on innovatsioon?
 2. 2. Mis on innovatsioon Sinu jaoks?
 3. 3. Alustuseks Innovatsioon Eestis: m-parkimine Tänavaküsitlus “Mis on innovatsioon?” RÕK’2011 läbiva teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” sihiks on, et 2015 oskaks iga koolilõpetaja sellele küsimusele adekvaatsemalt vastata ja vajadusel ise innovatsioonis kaasa lüüa
 4. 4. Mis on innovatsioon? Innovatsioon on leiutise, avastuse, uue või olemasoleva teadmise uudne kasutamine majanduslikus protsessis. Kasutamise eesmärk on konkurentsieelise, ideaalis isegi lühiajalise monopoli saavutamine. Innovatsiooni kutsuvad esile ettevõtjad, kel sellisel moel tõukavad ja tekitavad majanduse arengut. Igasugune „teistmoodi rakendamine“ majanduse sfääris on innovatsioon. Joseph A. Schumpeter (1883-1950)
 5. 5. Innovatsioon on… uus või märkimisväärselt täiustatud - turule toodud toode või teenus - ettevõttes rakendatudtootmisprotsess (OECD)
 6. 6. Innovatsiooni liigidInnovatsioon – uute ideede kasutamine: 1) turul konkurentsivõimelise toote või teenuse pakkumiseks; 2) organisatsiooni sisemiste protsesside ümberkorraldamiseks; 3) uue või oluliselt täiustatud tehnoloogia kasutuselevõtmiseks.Innovatsiooni alaliigid: tooteinnovatsioon – kaup või teenus, mis erineb oluliselt senistest omadustest või kasutusviisi poolest; protsessiinnovatsioon – uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi, tarnimismeetodi või tootmise abitegevuse kasutuselevõtt organisatsiooniline innovatsioon – oluliste muutuste tegemine ettevõtte äripraktikas, töökohtade struktuuris või suhtlemises teiste ettevõtete ja asutustega eesmärgiga tõsta ettevõtte innovatsioonivõimet ja parandada majandusnäitajaid (kvaliteet, efektiivsus); turunduslik innovatsioon – oluliste muutuste tegemine ettevõtte kaupade ja teenuste turustamisel, sh muutused disainis ja pakendamises; Tehnoloogiline vs. mittetehnoloogiline innovatsioon T&A&I strateegia 2007-2013 „Teadmistepõhine Eesti“
 7. 7. Innovatsiooni tempo Pisitasa kasvav ehk inkrementaalne – VolksWagen Golf 5, 6, 7... Hüppeline ehk radikaalne innovatsioon – Amazoni e-raamatud (mais 2011 ületas e- raamatute müük trükiraamatute oma) Turgurikkuv tehnoloogia – Apple iPod ja iTunes Store (muusikapood Internetis, mis hävitab traditsiooniliste plaadipoodide äri)
 8. 8. Innovatsioon ei pea olematehnoloogilineNäiteid sotsiaalsest innovatsioonist:uued sotsiaalsed algatused: Teemeära!, Occupy WallStreetuued teenused: lasteaed (ajalooliselt),Wikipedia, Noored kooli!sotsiaalsed tegutsemisvormid:sotsiaalne ettevõtlus, UusMaailmkogukond K. Loogma, Arengufondis jaanuaris 2012
 9. 9. Mis ütlevad Maailma ja Euroopa innovatsiooniuuringud?
 10. 10. Teadus & arendus 2010
 11. 11. Innovatsioon EL riikides * Innovaatilise Liidu Tuelmsukaart 2011
 12. 12. Kellel kuidas innovatsioonigaläheb? * Innovaatilise Liidu tulemuskaart 2011
 13. 13. Eesti teadus & arendus * Eesti Statistikaamet
 14. 14. T&A investeeringute kasv * Eurostat
 15. 15. Eesti T&A&I strateegia 2007-2013Strateegia püstitab kolm järgmist põhieesmärki:T&A konkurentsivõimeline kvaliteet ja mahu kasvlisandväärtus uuendusmeelsest ettevõtlusestKestvale arengule suunatud ja innovatsioonisõbralik ühiskond.Strateegilised võtmetehnoloogiad (T&A eesliinil olevad, kiireltarenevad, lisandväärtuse ja tootlikkuse kasvu pakkuvad tehnoloogiad)info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad,biotehnoloogiad,materjalitehnoloogiad,Strateegias püstitatud eesmärgid saavutatakse nelja meetme kaudu:inimkapitali arendamine,avaliku sektori T&A&I korralduse tõhustamine,ettevõtete innovatsioonivõimekuse suurendamine,Eesti pikaajalisele arengule suunatud poliitika kujundamine.
 16. 16. Eesti innovatsioonisüsteemPoliitikaseireja Parlament P arliament Arengufond Teadustekujundamine Valitsus Akadeemia Teadus- ja arendusnõukogu Innovatsiooni- Teaduspoliitika poliitika komisjon komisjonProgrammi-kujundus Majandus- ja Haridus- ja teadus- kommunikatsiooni- ministeerium ministeerium Teaduskompe- tentsi nõukoguProgrammidejuhtimine ja Teadus-rakendamine EAS Kredex Archimedes Innove agentuurProjektid Teadus- ja T&A Ettevõtted TAKid Ülikoolid tehnoloogiapargid asutused 16
 17. 17. Uue toote loomine…nõuab palju teadmisi, õppimist ja kogemustevahetamist (teadmiste siiret). (Johannessen, Olsen, and Olaisen, 1997; Mehra and Dhawan, 2003). Allikas: http://www.mba-tutorials.com/wp-content/uploads/2009/08/product_development_funnel_copy_gn07.jpg
 18. 18. Tõdemusi idee(de)st Silmapaistev idee pole kunagi täiuslik Parimad ideed tekitavad huvi ja koguvad toetust Kõik head ideed märkavad võimalusi ja rahuldavad vajadusi Pole ideid, mis igavesest ajast igavesti saavad hakkama kliendi vajaduste rahuldamisega. Pole laitmatuid, veatuid aga puudusteta ideid. Kõik uued ideed on tehtud vanadest ideedest. Innovatsioon on asjade uut moodi kokkusobitamine.
 19. 19. Millised võimalused! Õpilasfirmade konkurss Noorte leiutajate konkurss Äppmiljonäri konkurss EMT-s Garage48.org kasvulava Idufirma Gamefounders Idufirma Wise Guys Noorte ettevõtluskonkurss „Ajujaht“
 20. 20. Ajujaht – mõte muutamaailma
 21. 21. Eesti innovatsiooni edulood Realeyes - silmade liikumise jälgimine võimaldab analüüsida kuidas kliendid meediat jälgivad.
 22. 22. Virtuaalsed proovikabiinid –võimaldab enne ostuinternetis vaadelda kuidasriie seljas istub ja sobib.
 23. 23. „Targa maja“ süsteem.Võimaldab juhtida jajälgida kogu majaelektroonikat –küttesüsteemi, ligipääsuja valvet, valgustust,koduelektroonikat.

×