Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Informaatikadidaktika3.loeng: Informaatikatunnikavandamine. Õppematerjalidekoostamine. Õpitulemuste hindamine.Mart Laanpere
Tunni eesmärgistamine Eesmärk (goal) jaguneb mitmeks õpitulemuseks (learning outcome) Õpitulemuste taksonoomia (Bloom v...
Merrilli taksonoomia                 KTMO                 RAKENDAB            ...
Tunni ülesehitus  Klassika: Gagne õpisündmused (1967)    köida õpilaste tähelepanu    teadvusta õpilastele tunni...
Vaheldusrikkuse printsiip  Induktiivsed vs. deduktiivsed strateegiad   Induktiivse puhul jõutakse konkreetsete   p...
Teised didaktika printsiibid Näitlikkustamise printsiip Eakohasuse printsiip Eluläheduse printsiip Vastastikkuse rikas...
Õppija individuaalseteiseärasustega arvestamine  Individuaalsed iseärasused: võimekus,  iseloom, varasemad pädevused, ...
Õpistiilid (Honey & Mumford)1. aktivist – seotud kogemusega. Aktivistide motoks on – “ma tahan kõike korra ise  järele pr...
Töökorraldus arvutiklassis Frontaalne: õpetaja tegutseb, õpilased jälgivad Sünkroonne: kõik õpilased teevad samas temp...
Individuaalne ülesanne Näide: AKU 1.tund LeMill.net Koostage loengus käsitletut arvesse võttes üks tunnikava LeMill.net...
E-portfoolio õpitulemuste  hindamisvahendina  E-portfoolio: veebipõhine tarkvara, mis  võimaldab kasutajal õpiväljun...
  Õpiobjektid: väikesed terviklikud  õpetusliku väärtusega digitaalsed objektid  (nt esitlus, interaktiivne harjutus...
Õpitehnoloogia standardid  Õpiobjekti metaandmed (IEEE LOM)  E-õpik (sisupakett): SCORM, Common Cartridge  Testide s...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Infdid3: Tunni kavandamine

1,109 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Infdid3: Tunni kavandamine

 1. 1. Informaatikadidaktika3.loeng: Informaatikatunnikavandamine. Õppematerjalidekoostamine. Õpitulemuste hindamine.Mart Laanpere
 2. 2. Tunni eesmärgistamine Eesmärk (goal) jaguneb mitmeks õpitulemuseks (learning outcome) Õpitulemuste taksonoomia (Bloom või Merrill), õpitulemused konkreetsete tegevustena (sooritustena) Soorituse tingimused (iseseisvalt, abimaterjale kasutades jne) Tegevusi toetavad teadmised, faktid, mõisted, protseduurid, reeglid
 3. 3. Merrilli taksonoomia KTMO RAKENDAB MÕISTAB TEABFAKT MÕISTE PROTSE- REEGEL DUUR
 4. 4. Tunni ülesehitus Klassika: Gagne õpisündmused (1967)  köida õpilaste tähelepanu  teadvusta õpilastele tunni eesmärgid  meenuta varem õpitust neid teadmisi, mida võib seekord vaja minna  esita uus osa  juhenda õpilaste iseseisvat õppimist  anna õpilastele võimalus oma uusi teadmisi demonsteerida või rakendada  anna õpilastele tagasisidet nende soorituse kohta  hinda õpilaste sooritust  taga õpitu kinnistamine
 5. 5. Vaheldusrikkuse printsiip Induktiivsed vs. deduktiivsed strateegiad  Induktiivse puhul jõutakse konkreetsete paljude üksikjuhtude (näidete) baasil lõpuks üldistuseni (protseduur, reegel)  Deduktiivse puhul antakse reegel või protseduur ette ja rakendatakse seda siis konkreetsete üksikjuhtude peal Esitluslikud vs. avastuslikud strateegiad  Esitluslik: õpetaja esitab  Avastuslik: õpilased pusivad ise uurida
 6. 6. Teised didaktika printsiibid Näitlikkustamise printsiip Eakohasuse printsiip Eluläheduse printsiip Vastastikkuse rikastamise printsiip (Heino Liimets)
 7. 7. Õppija individuaalseteiseärasustega arvestamine Individuaalsed iseärasused: võimekus, iseloom, varasemad pädevused, stiil Kognitiivsed stiilid:  Kontekstist sõltumatu vs. sõltuv  Järjestikuline vs. terviklik  Impulsiivne vs. refleksiivne  Visuaalne vs. verbaalne
 8. 8. Õpistiilid (Honey & Mumford)1. aktivist – seotud kogemusega. Aktivistide motoks on – “ma tahan kõike korra ise järele proovida”. Nad kipuvad enne toimima ja alles siis mõtlema oma tegevuse tagajärgedele. Aktivistide jaoks on olukorra eelnev analüüs ja lahenduse rakendamine igavusttekitavad.2. reflektor – seotud ümberkirjeldamisega. Reflektoritele meeldib enda ja teiste kogemusi mitmetest eri vaatenurkadest ümber mõtestada. Enne otsuse langetamist tahavad nad põhjalikult olemasolevat teavet analüüsida.3. teoreetik – seotud järeldamisega. Teoreetikud saavad kenasti hakkama faktide ja teooria sobitamisega. Nad vaatlevad kõike teatud eelduste, põhimõtete, teoreetilise mudeli või süsteemi vaatevinklist. Nendele meeldivad loogilised seletused.4. pragmaatik – seotud planeerimisega. Pragmaatikud kaaluvad alati iga idee praktilist väärtust ja üritavad teooriaid praktikas rakendada. Neid huvitavad üksnes reaalses elus toimivad ja kasu toovad lahendused.
 9. 9. Töökorraldus arvutiklassis Frontaalne: õpetaja tegutseb, õpilased jälgivad Sünkroonne: kõik õpilased teevad samas tempos samu asju Rühmatöö: samad või erinevad ülesanded Tsentrid: igas tsentris eri ülesanne Iseseisev töö individuaalses tempos
 10. 10. Individuaalne ülesanne Näide: AKU 1.tund LeMill.net Koostage loengus käsitletut arvesse võttes üks tunnikava LeMill.net abil (eesmärgid, oodatavad õpitulemused, uued mõisted, tunni ajaline ülesehitus, strateegia, sisu/teemad, ülesanded, töökorraldus) Tunni teema: sisukorra lisamine referaadile (6.klass)
 11. 11. E-portfoolio õpitulemuste hindamisvahendina E-portfoolio: veebipõhine tarkvara, mis võimaldab kasutajal õpiväljunditega seotuna esitleda enda õppimist arengut tõendavaid materjale (refleksioonid, dokumendid jms) Näide e-portfoolio rakendamisest informaatikas: K.Ainjärv, oppekava.ee Hindamismudel: sooritusel põhinevaid hindamiskriteeriume sisaldav maatriks (i.k. assessment rubric) Vt. hindamismudelid.blogspot.com
 12. 12.  Õpiobjektid: väikesed terviklikud õpetusliku väärtusega digitaalsed objektid (nt esitlus, interaktiivne harjutus, testiküsimus), mida saab ühendada suuremateks sidusateks õppematerjalideks ning taaskasutada erinevates õppekontekstides ja õpikesk- kondades. Õpiobjektid on varustatud standardsete metaandmetega, mis võimaldavad automatiseerida õpiobjektide otsingut, neist tervikliku õppematerjali koostamist ja selle esitamist (nt igale õpilasele unikaalse kontrolltööküsimuste komplekt või interaktiivne töövihik).
 13. 13. Õpitehnoloogia standardid Õpiobjekti metaandmed (IEEE LOM) E-õpik (sisupakett): SCORM, Common Cartridge Testide standardimine: IMS QTI, vt. imsglobal.org Vahendid standardiseeritud õpiobjektide (SCORM-sisupakettide) loomiseks: LeMill, eXelearning, CourseLab Vahendid standardiseeritud testide koostamiseks ja sooritamiseks: ait.opetaja.ee/tats, ait.opetaja.ee/pets-war

×