Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IKT koolijuhtimises 3: vaade tulevikku

371 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IKT koolijuhtimises 3: vaade tulevikku

 1. 1. IKT koolijuhtimises 3. Vaade tulevikku Mart Laanpere, martl@tlu.ee TLÜ informaatika instituudi vanemteadur Haridustehnoloogia keskuse juhataja
 2. 2. Koolis Poes IKT põlvkonnavahetused ?
 3. 3. IKT trendid hariduses: Horizon 2012 • 1 aasta horisont: – Mobiilid õppetöös – Tahvelarvutid, 1:1 arvutikasutus • 2-3 aasta horisont: – Mängupõhine õpe – Personaalsed õpikeskkonnad, õpianalüütika • 4-5 aasta horisont: – Loomulikud kasutajaliidesed, žestjuhtimine – “Asjade internet”
 4. 4. Õpianalüütika
 5. 5. Elukestva Õppe Strateegia 2020 4.Digipööre elukestvas õppes • Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi kõigil haridustasemetel ja kõigis õppekavades (õppekavad, kutsestandardid, haridustehnoloogid) • Digitaalne õppevara (autorvahendid, varamud, eõppekeskkonnad, kvaliteedinõuded, pilootprojektid) • Ligipääs kaasaegsele digitaristule (1:1 mudel, kiire võrk, teenuste ökosüsteem, standardid) • Digipädevused (standardid, koolitused, hindamine)
 6. 6. 1:1 mudel arvutikasutuses • • • • 1 seade 1 õpilase kohta Seade: personaalne süle- või tahvelarvuti, nutitelefon Võta Oma Seade Kaasa (VOSK, ing.k.: BYOD) Tegelikult on tulevikus isegi rohkem kui 1 nutiseade õpilase kohta: kell, prillid, kaart, riided, koolikott • Personaalne õpikeskkond: iga õpilane loob endale ise digitaalse töö- ja õpikeskkonna vastavalt oma huvidele, oskustele, eelistustele
 7. 7. Visioon järgmise põlvkonna digiõpikust • Uus õpikäsitus: õpik pole sisend õppeprotsessile, vaid selle väljund • DigiÕpik 2.0 koosneks kolmest osast: – Professionaalselt toodetud osa: simulatsioonid, interaktiivsed harjutused, mängud, videod, laborid, eksamid, kontrolltööd – Õpetaja loodud või lisatud osa: töölehed, ülesanded, harjutused – Õpilase omalooming: remiksid, projektid, esiltused, päevikud, prototüübid • DigiÕpik 2.0 tarkvara osas on vajadused järgmised: – – – – Koosvõime raamistik Autorsüsteem õpetajale, mallid jm. Repositoorium(id) pilvelahendusena Agregaator e. mashup-rakendus õpilase tahvelarvutis
 8. 8. Koolipõhine digipööre • Esimesed katsetused sülearvuti-klassidega kukkusid läbi (Tiigrihüpe 2009) • On ka häid näiteid: Quest2Learn, Odderi valla koolid Taanis, Tartu Erakooli iPadi-klassid • Plaan: üleminek 1:1 mudelile ja e-õpikutele tervet kooli hõlmava strateegia abil • Samsungi ja TLÜ meeskonnakoolitus pilootkoolidele
 9. 9. Arutelu • Kuidas tuleks korraldada üleminek 1:1 mudelile ja digiõpikutele ühe kooli tasandil? • Kas vajadus arvutiklasside ja paberõpikute järele kaob?
 10. 10. Mõned õigused kaitstud • See esitlus on avaldatud Creative Commons ‘Autorile viitamine–Jagamine samadel tingimustel’ 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/b y-sa/3.0/ee/

×