Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IKT koolijuhtimises
1. IKT taristu arendamine
Mart Laanpere, martl@tlu.ee
TLÜ informaatika instituudi vanemteadur
Haridust...
Tutvustuseks
•
•
•
•

TLÜ matemaatika-füüsikaõpetaja diplom ‘89
Õpetaja, koolijuht, hoolekogu esim. (Kolga Kk)
Tiigrihüppe...
Milleks on koolil vaja IKT-d?
Hawkridge (1990) uuring tõi esile kuus põhjuste
gruppi:
•
•
•
•
•
•

sotsiaalsed (osalus kaa...
IKT roll kooli juhtimises
Õppetöös
• Informaatika õppeaine
• Läbiv teema Tehnoloogia &
innovatsioon
• IKT pädevused koolia...
Kooli IKT raamistik
PÕHIPROTSESSID

INFO

ÕPPETÖÖ KAVANDAMINE JA JUHTIMINE,
HALDUS, SISE- JA VÄLISSUHTLUS

DOKUMENDID, ÕPP...
Kooli IKT taristu
• Võrk: ühendus, kohtvõrk, wifi
• Riistvara:
– Serverid (võrgu-, kohtvõrgu-, virtuaalserverid)
– Arvutit...
Seadustest tulenevad nõuded IT-le
Seadus

Nõuded

Isikuandmete
kaitse seadus

§4 delikaatsete isikuandmete loend, §6 turva...
Hetkeseisu kaardistus: IKT audit
• Valdkonnad: taristu, tarkvara,
teenused/infosüsteemid, sisu, pädevused,
turve, tugi
• A...
Kooli IKT auditi kihiline mudel
Õppe-ja kasvatustöö

Haldus

Tugi

Haridustehnoloog

IT-spetsialist või sisseostetud teenu...
Harjutus
• Võrrelge naabriga oma koolide vahelisi
erinevusi kolme vabalt valitud alateema osas
kooli IKT auditi kihilises ...
Kooli IKT arengukava koostamine
• 3 aastase tsükliga: tulevaks aastaks
detailne, ületulevaks üldist laadi ja
kolmandaks aa...
Arutelu
• Kujutage ette, et teie koolist saab digipöörde
pilootkool, 3 aasta jooksul on plaanis minna
üle tahvelarvutite j...
Mõned õigused kaitstud
• See esitlus on avaldatud Creative
Commons ‘Autorile viitamine–Jagamine
samadel tingimustel’ 3.0 E...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IKT koolijuhtimises 1: kooli IKT taristu arendamine

1,285 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IKT koolijuhtimises 1: kooli IKT taristu arendamine

 1. 1. IKT koolijuhtimises 1. IKT taristu arendamine Mart Laanpere, martl@tlu.ee TLÜ informaatika instituudi vanemteadur Haridustehnoloogia keskuse juhataja
 2. 2. Tutvustuseks • • • • TLÜ matemaatika-füüsikaõpetaja diplom ‘89 Õpetaja, koolijuht, hoolekogu esim. (Kolga Kk) Tiigrihüppe Harjumaa töörühma liige Al. 1998: haridustehnoloogia keskuse juhataja, informaatika didaktika õppejõud • RÕK informaatika ainenõukogu juht al. 2000 • Elukestva õppe strateegia 2020 juhtkomitees, vastutan digipöörde-peatüki eest • Teie taust ja senine kogemus kooli IKT arendusega? Ootused koolituspäevale?
 3. 3. Milleks on koolil vaja IKT-d? Hawkridge (1990) uuring tõi esile kuus põhjuste gruppi: • • • • • • sotsiaalsed (osalus kaasaegses ühiskonnas) kutsealased (tulevasel tööl vajalikud oskused) pedagoogilised (uued õppemeetodid, vahendid) katalüütilised (kooliuuenduse taganttõukamine) kohaliku IT-tööstuse arendamise huvides kokkuhoid odavama ja tulemuslikuma õpetamise kaudu
 4. 4. IKT roll kooli juhtimises Õppetöös • Informaatika õppeaine • Läbiv teema Tehnoloogia & innovatsioon • IKT pädevused kooliastme lõpul • IKT kooli õpikeskkonnas: arvutiklass, projektorid, IWB, e-õppeplatvorm • E-õppevara: digiõpikud, Koolielu, Miksike, õpetajate ja õpilaste endi loodud • Kooliraamatukogu Halduses • Õpilaste, õpetajate ja õppetöö register (eKool, EHIS) • Dokumendihaldus, arhiiv • Eelarve ja kuluarvestus • Paljundus ja printimine • Väliskommunikatsioon: koduleht, sotsiaalmeedia • Sisekommunikatsioon: listid, intranet, teated, uudised • Analüütika, kooli arengu planeerimine
 5. 5. Kooli IKT raamistik PÕHIPROTSESSID INFO ÕPPETÖÖ KAVANDAMINE JA JUHTIMINE, HALDUS, SISE- JA VÄLISSUHTLUS DOKUMENDID, ÕPPEVARA, ÕPILASED, PERSONAL, RESSURSID … TARKVARA RIISTVARA JA VÕRK KONTORI- JA ÕPIITARKVARA, INFOSÜSTEEMID, TEENUSED ARVUTID, SERVERID, INTERNET, WIFI
 6. 6. Kooli IKT taristu • Võrk: ühendus, kohtvõrk, wifi • Riistvara: – Serverid (võrgu-, kohtvõrgu-, virtuaalserverid) – Arvutitöökohad (süle- või lauaarvuti, terminal) – Esitlus, paljundus- ja printimisseadmed – Turva-, juhtimis- ja AV-süsteemid • Tarkvara – Operatsioonisüsteem(id): Win, Linux, Mac – Kontori-, eri- ja õppeotstarbeline tarkvara – Infosüsteemid ja teenused: eKool, EHIS, Havike ...
 7. 7. Seadustest tulenevad nõuded IT-le Seadus Nõuded Isikuandmete kaitse seadus §4 delikaatsete isikuandmete loend, §6 turvanõuded isikuandmete töötlemisel, §25 turvameetmed kodukorras ja TL-s Avaliku teabe seadus Milline info peab olema kättesaadav kooli kodulehel, teabenõude esitamine PGS §44 koolikeskkonna turvailsus, §69 kooli dokumentatsiooni avalikustamine, §70 kohustuslikud dokumendid Infoühiskonna teenuse seadus Teenusepakkuja kohustused ja õigused (nt. eKool, Elion, Miksike) Autorikõiguse seadus Mis on teose varalised õigused, millele ja kui kaua laienevad §19 teose vaba kasutamine hariduslikel eesmärkidel §24-25 arvutiprogrammide ja andmebaaside kasutamine, litsentsid Karistusseadustik Saladuse hoidmine, isikuandmete avaldamine, identiteedivargus, arvutisüsteemi toimimise takistamine, arvutikelmus jpm Allikas: IT juhtimise head tavad koolis
 8. 8. Hetkeseisu kaardistus: IKT audit • Valdkonnad: taristu, tarkvara, teenused/infosüsteemid, sisu, pädevused, turve, tugi • Andmete kogumine: andmebaasid, intervjuud, küsitlused, dokumentide analüüs • Otsused: kommerts- või vabavara, oma või sisseostetud teenus, osta või rentida/liisida • Eeskujuks IT-juhtimise metoodikad: ITIL raamistik (parimad praktikad IT-juhtimises) ja COBIT (IT juhtimise kontrolli raamistik)
 9. 9. Kooli IKT auditi kihiline mudel Õppe-ja kasvatustöö Haldus Tugi Haridustehnoloog IT-spetsialist või sisseostetud teenus Turve Isikuandmed, kasutajahaldus, intsidendid, policy, varundus Õigused, turvaprotokollid, instidendid, varundus Pädevused Õpetaja digipädevuste mudel Õpilastel: õpitulemused RÕKis Koolijuhile ISTE NETS pädevusmudel Teistel töötajatel: ECDL, digiturve Sisu Kirjastused (e-õpik, e-töövihik) Õpetajate loodu: Koolielu, LeMill Seadused, aktid, reeglid, juhised Omavalitsuse dokumendiregister Teenused E-õppekeskkond: VIKO, Moodle Havike: blogi, wiki, LimeSurvey Avatud veeb: blogi, wiki, e-ajaleht Kooli veeb, siseveeb, ID- ja failihaldus E-kool, foorum, listid, Skype EHIS, KIS, dokumendihaldus Tarkvara Kontoritarkvara: Bill vs Linus Multimeedia-tarkvara Eritarkvara: CNC, CAD, robootika Op.süsteem: Windows vs. Linux Kontoritarkvara Raamatukogu, raamatupidamine Taristu Arvutiklass, Wifi, 1:1 arvutikasutus Admin arvutid, välisühendus, ID
 10. 10. Harjutus • Võrrelge naabriga oma koolide vahelisi erinevusi kolme vabalt valitud alateema osas kooli IKT auditi kihilises mudelis
 11. 11. Kooli IKT arengukava koostamine • 3 aastase tsükliga: tulevaks aastaks detailne, ületulevaks üldist laadi ja kolmandaks aastaks visandlik arengukava • Koostamine: meeskonnatöös, kaasates eksperte ja erinevaid huvigruppe (õpilased, vanemad, ettevõtjad) • Iga radikaalse uuenduse võiks eelnevalt pilootprojektina läbi katsetada
 12. 12. Arutelu • Kujutage ette, et teie koolist saab digipöörde pilootkool, 3 aasta jooksul on plaanis minna üle tahvelarvutite ja e-õpikute kasutamisele kõigis klassides ja õppeainetes. • Millised prioriteedid ja arendustegevused tuleks sel juhul lisada kooli IT arengukavasse 2015 - 2017?
 13. 13. Mõned õigused kaitstud • See esitlus on avaldatud Creative Commons ‘Autorile viitamine–Jagamine samadel tingimustel’ 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/b y-sa/3.0/ee/

×