Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
E-õppevara ja hariduspilv
Mart Laanpere
TLÜ informaatika instituudi vanemteadur
Haridustehnoloogia keskuse juhataja
Õppevara mõisted Eesti haridusalastes
aktides
• HTM määrus (2010) “Õpikutele … esitatavad nõuded”:
– Õppekirjanduse all mõ...
E-õppevara mõisted rahvusvaheliste
õpitehnoloogia standardite põhjal
• Sisuobjekt (asset): taaskasutatav väike tekstilõik,...
Õpiobjekt: Lego metafoor
Erilised õpiobjektide kogumid
• Sisupakett: õpiobjektide kollektsioon, mis vastab teatud
standardile (nt SCORM, CP, CC) ja...
Õpetajate loodud e-õppevara
hetkeseis Eestis
• LeMill.net: 3408 eestikeelset, neist 1190
veebilehte, 1288 töölehte, 257 tu...
Hetkel Eestis kasutatav sõnavara
Tehniline sõnavara (standardid)
E-õppevara mõisted täna
Probleemid e-õppevara mõistetega
• Kui kavandame e-õppevara andmebaase,
tarkvaralahendusi ja seadusandlust, siis peaks see...
Paunvere kool 1880
• Stsenaariumid: päheõppimine, ettelugemine,
üheslugemine, etteütlus, ülesannete lahendamine,
kodutöö, ...
Tüüpiline Eesti kool täna
• Stsenaariumid: loeng, individuaalne töö, rühmatöö, kodutöö,
vastamine, tunnikontroll, kontroll...
Tulevikukool 2020
• Stsenaariumid: flipped, uurimuslik õpe, projektõpe,
probleemipõhine, mängupõhine, töötuba, esitlus
• Õ...
3 alternatiivset üleminekumudelit:
kust alustada muutustega
• Traditsiooniline paberõpik + uuenduslik elisamaterjal (e-töö...
E-õppevara tootmise ja rakendamisega
seonduv tarkvara
• Autorsüsteemid (authoring tools): õpiobjektide,
sisupakettide ja e...
Hariduspilv
Kasutaja (õpetaja, õpilane, vanem)
Klient: mobiil, tahvel, arvuti

KIS

EIS

DIGAR

SIS
(eKool)

SAIS

Õpihald...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E-õppevara mõisted ja hariduspilv

830 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

E-õppevara mõisted ja hariduspilv

 1. 1. E-õppevara ja hariduspilv Mart Laanpere TLÜ informaatika instituudi vanemteadur Haridustehnoloogia keskuse juhataja
 2. 2. Õppevara mõisted Eesti haridusalastes aktides • HTM määrus (2010) “Õpikutele … esitatavad nõuded”: – Õppekirjanduse all mõistetakse õpikut ja töövihikut, erandjuhul ka tööraamatut või töölehtede komplekti – Tööraamat= õpik + töövihik – 1.klassi õpik on aabits – Määrus sätestab kvaliteedi tagamise ainsa süsteemina retsenseerimise kvalifitseeritud retsensentide poolt – Määrus loetleb nii pedagoogilised kui kujunduslikud nõuded õppekirjandusele (nt. fondi suurus ja õpiku kaal) – Määrus ei maini digiõppevara ega muid õppematerjale
 3. 3. E-õppevara mõisted rahvusvaheliste õpitehnoloogia standardite põhjal • Sisuobjekt (asset): taaskasutatav väike tekstilõik, foto, video- või audioklipp, üldjuhul andmebaasis • Õpiobjekt (learning object): terviklik, eri kontekstides taaskasutatav ja metaandmetega varustatud õppeotstarbeline komplekt sisuobjekte, millel on pedagoogiline stsenaarium • Õpiobjekti meta-andmed: Dublin Core (autor, pealkiri, aasta...) + sihtrühm, tüüp, aine, teema... • Õpiobjektide tüübid (üks väli meta-andmetes): esitlus, tööleht, tunnikava, test, simulatsioon, ülesanne, loeng, harjutus, plakat, joonis, mäng... http://edutechwiki.unige.ch/en/Learning_Object_Metadata_Standard
 4. 4. Õpiobjekt: Lego metafoor
 5. 5. Erilised õpiobjektide kogumid • Sisupakett: õpiobjektide kollektsioon, mis vastab teatud standardile (nt SCORM, CP, CC) ja kuhu on võimalik lisada hargnemisi, tingimuslikke sõlmpunkte jms • E-kursus: õpihaldussüsteemi (nt Moodle) jaoks koostatud komplekt õpiobjektidest, sisupakettidest, õpijuhistest jne. • Test: IMS QTI spetsifikatsiooniga ühilduv kogum testiküsimusi, mida saab eksportida ühest süsteemist teise (nt. Blackboard’ist Moodle’isse); QTI testiküsimuste tüübid: üks-mitmest, mitu-mitmest, lühivastus, vaba tekst, ühenda paarid, arvuline vastus, täida lüngad, osuta pildil/kaardil õigele kohale jne (kokku 26 tüüpi)
 6. 6. Õpetajate loodud e-õppevara hetkeseis Eestis • LeMill.net: 3408 eestikeelset, neist 1190 veebilehte, 1288 töölehte, 257 tunnikava... • Koolielu.ee: 4875 eestikeelset, neist 1454 esitlust, 1456 töölehte, 256 hindamisvahendit • Miksike.ee: vähemalt 20 000 • Õpetajate sülearvutite kõvaketastel on kahe suurusjärgu võrra rohkem esitlusi, töölehti, tunnikontrolle, tunnikavasid jms
 7. 7. Hetkel Eestis kasutatav sõnavara
 8. 8. Tehniline sõnavara (standardid)
 9. 9. E-õppevara mõisted täna
 10. 10. Probleemid e-õppevara mõistetega • Kui kavandame e-õppevara andmebaase, tarkvaralahendusi ja seadusandlust, siis peaks see ühelt poolt olema ühilduv rahvusvaheliste standarditega, teisalt aga arusaadav kasutajale • Mõisted “õppekirjandus”, “õpik” ja “töövihik” kaotavad tähenduse LEARNMIX projekti visioonis: vajame uut mõistete süsteemi (metafoorid?) • Uuenduse mõistmiseks on oluline vaadata tuleviku digiõppevara eri perspektiividest: pedagoogilised stsenaariumid, aluseks olev õpikäsitus (arusaam sellest, mis on õppimine), sidusmõisted, tootmisprotsess, kasutajate rollid, rahastus... • Illustreerin seda kolme näitega: 1880, 2014, 2020
 11. 11. Paunvere kool 1880 • Stsenaariumid: päheõppimine, ettelugemine, üheslugemine, etteütlus, ülesannete lahendamine, kodutöö, vastamine • Õpikäsitus: õppimine kui omandamine • Mõisted: õpperaamat, tahvel, krihvel, plakat • Protsess: kirjutamine, disain, kirjastamine, trükkimine, levitamine, rakendamine, taaskasutus, uustrükk • Rollid: autor/kirjastus toodab, õpetaja interpreteerib, õpilane tarbib • Rahastus: õpilase kulul, õpikute järelturg • Õigused: autori ja kirjastuse copyright, aga IPR õiguslik raamistik ja järelvalve puudus
 12. 12. Tüüpiline Eesti kool täna • Stsenaariumid: loeng, individuaalne töö, rühmatöö, kodutöö, vastamine, tunnikontroll, kontrolltöö • Õpikäsitus: õppimine kui omandamine ja ajutreening • Mõisted: õppekirjandus, õppevara, e-õppevara • Protsess (õppekirjandus): kirjutamine, kujundamine, toimetamine, retsenseerimine, trükkimine, levitamine, rakendamine, taaskasutus, uustrükk • Rollid: autor/kirjastus toodab, õpetaja laiendab lismaterjalidega, õpilane tarbib • Rahastus: riigi/omavalitsuse kulul, õpikute korduvkasutus, töövihikud vanema kulul, digivara tasuta ja õpetajate tehtud • Õigused: autori ja kirjastuse copyright, autoriõiguse seadus, õiguskaitsesüsteemi ja BSA järelvalve
 13. 13. Tulevikukool 2020 • Stsenaariumid: flipped, uurimuslik õpe, projektõpe, probleemipõhine, mängupõhine, töötuba, esitlus • Õpikäsitus: õppimine kui osalemine ja teadmusloome • Mõisted: (e)õppevara, õpiobjekt, (e)õpimapp,(e) töölaud, sisupakett, (e)koolikott, (e)päevik, projekt, analüütika • Protsess (prof): kirjutamine, kujundamine, toimetamine, retsenseerimine, trükkimine, levitamine, rakendamine, analüütika, remiksimine, laiendamine, versioonihaldus • Rollid: autor/kirjastus toodab tuuma, õpetaja laiendab lismaterjalidega, õpilane laiendab ja remiksib • Rahastus: riigi/omavalitsuse kulul, CC õppevara, õppevara pidev arennemine (evolutsioon) • Õigused: autori ja kirjastuse copyright ainult tuumal,
 14. 14. 3 alternatiivset üleminekumudelit: kust alustada muutustega • Traditsiooniline paberõpik + uuenduslik elisamaterjal (e-töövihik, e-töölehed, esiltused, e-kursus, Avita e-tund) • Traditisooniline aineõpe + uuenduslik e-õpe väljaspool ainetunde (Läbivad teemad, projektid, loov- ja uurimistöö) • Traditsioonilised koolid + uuenduslikud digikoolid (1:1 arvutikasutus, e-õpikud): see oleks meie ettepanek
 15. 15. E-õppevara tootmise ja rakendamisega seonduv tarkvara • Autorsüsteemid (authoring tools): õpiobjektide, sisupakettide ja e-kursuste koostamiseks, nt. EIS, LeMill, eXe, Lectora, myudutu.com • Levitamissüsteemid (brokerage & delivery): nt. eKool (tulevikus) • Õpiobjektide repositooriumid: nt. Koolielu • Õppevara kataloogid: nt. Scientix.eu • Õppesisuhaldussüsteemid (Learning Content Management Systems): nt. YDP.eu • E-õppekeskkonnad e. õpihaldussüsteemid (Learning Management Systems): nt. Moodle
 16. 16. Hariduspilv Kasutaja (õpetaja, õpilane, vanem) Klient: mobiil, tahvel, arvuti KIS EIS DIGAR SIS (eKool) SAIS Õpihaldus -süsteem EHIS Teenuste liidestus Andmebaasid Arendajad: riik, linn/vald, kool, era API, CLI, IDE Õppevara repositoorium Pilveteenus: haldus, turve, kasutajad, SSO, statistika X-tee: teenuste ja registrite andmevahetus Taristu: võrk, serverid, salvestus, varundus

×