Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-õpik polegi õpik?

0 views

Published on

Ettekanne HITSA kevadkonverentsi töötoas "E-õpik polegi õpik?"

Published in: Education
 • Be the first to comment

E-õpik polegi õpik?

 1. 1. Kuidas järgmise põlvkonna e-õpik võiks mõjutada õppimist ja õpetamist Mart Laanpere TLÜ informaatika instituudi vanemteadur Haridustehnoloogia keskuse juhataja
 2. 2. E-õppevara põhimõisted ja aspektid • Õppevara: mittedigitaalne (õppekirjandus, õppevahendid) ja digitaalne (e-õppevara, õpiobjektid, õpitarkvara jne) • Õppekirjandus (HTM määrus 2010): õpik, töövihik, töölehtede komplekt, tööraamat • HTM määrus: digiõpikud 2015 maikuus • E-õppevara: õpiobjektid, sisupaketid, e-testid ... • Protsess: koostamine, kujundamine, toimetamine, tootmine, levitamine, … • Sissepeidetud õppimis- ja õpetamiskäsitus • Täiendavad aspektid: rollid, rahastus, õigused
 3. 3. E-õppevara mõisted
 4. 4. Õppevara Paunvere koolis 1880 • Stsenaariumid: päheõppimine, ettelugemine, üheslugemine, etteütlus, ülesannete lahendamine, kodutöö, vastamine • Õpikäsitus: õppimine kui omandamine • Mõisted: õpperaamat, tahvel, krihvel, plakat • Protsess: kirjutamine, disain, kirjastamine, trükkimine, levitamine, rakendamine, taaskasutus, uustrükk, 15-20 a tsükkel • Rollid: autor/kirjastus toodab, õpetaja interpreteerib, õpilane tarbib • Rahastus: õpilase kulul, õpikute järelturg • Õigused: autori ja kirjastuse copyright, aga IPR õiguslik raamistik ja järelvalve puudus
 5. 5. Õppevara Eesti koolis täna • Stsenaariumid: loeng, individuaalne töö, rühmatöö, kodutöö, vastamine, tunnikontroll, kontrolltöö • Õpikäsitus: õppimine kui omandamine ja ajutreening • Mõisted: õppekirjandus, õppevara, e-õppevara • Protsess (õppekirjandus): kirjutamine, kujundamine, toimetamine, retsenseerimine, trükkimine, levitamine, rakendamine, taaskasutus, uustrükk, 5-7 a tsükkel • Rollid: autor/kirjastus toodab, õpetaja laiendab lismaterjalidega, õpilane tarbib • Rahastus: riigi/omavalitsuse kulul, õpikute korduvkasutus, töövihikud ostab õpilane • Õigused: autori ja kirjastuse copyright, autoriõiguse seadus, õiguskaitsesüsteemi ja BSA järelvalve
 6. 6. Tulevikukool 2020 • Stsenaariumid: pööratud, uurimuslik õpe, projektõpe, probleemipõhine, mängupõhine, töötuba, esitlus • Õpikäsitus: õppimine kui osalemine ja teadmusloome • Mõisted: (e-)õppevara, kogumik, õpiobjekt, (e-)õpimapp • Protsess (prof): kirjutamine, kujundamine, toimetamine, retsenseerimine, trükkimine, levitamine, rakendamine, analüütika, remiksimine, laiendamine, versioonihaldus • Rollid: autor/kirjastus toodab tuuma, õpetaja laiendab lismaterjalidega, õpilane laiendab ja remiksib • Rahastus: riigi/omavalitsuse kulul, CC õppevara, õppevara pidev arennemine (evolutsioon) • Õigused: autori ja kirjastuse copyright ainult tuumal, lisamaterjal CC litsentsiga, üheskasutamine
 7. 7. Tehnoloogia ja õpikäsitus • Õpikäsitus: arusaam õppimisest, selle eesmärkidest ja viisidest • Õppimise kolm metafoori (Paavola, Lipponen & Hakkarainen): – Õppimine kui omandamine (monoloogiline õpe) – Õppimine kui osalemine (dialoogiline õpe) – Õppimine kui teadmusloome (trialoogiline õpe) • Remiks-kultuur, R.Rorty edification: õppimine subjektiivse ümberkirjeldamise kaudu
 8. 8. Kuidas tuleviku digiõppevara mõjutab õppimist ja õpikäsitust • Teadmiste monopol mureneb, teadmisi saab paljudest kohtadest • Teadmise konstrueerimise protsess on olulisem kui teadmine ise • Remix-õpe, olemasoleva taaskasutamine, väljundiks jagatav digitaalne artifakt • Refleksioon, oma õppimise analüüs ja parendamine • Teadmise olemasolust olulisem on probleemi lahendamise suutlikkus • Õpilane kui looja, kaasautor, aktiivne osapool • Õpilase huvidest ja võimetest lähtuv õpe • Skillset + mindset, üldpädevuste tähtsustumine
 9. 9. Tuleviku e-õpiku mudelid • Planetaarne mudel: riigi poolt hankega tellitud minimaalne CC-tuum (Päike), tasulised ja CC- lisamaterjalid selle “gravitatsioonivälljas” • Linuxi mudel: perioodiliselt uuenev, kirjastaja poolt kontrollitav tuum, igaüks saab vabalt lisada oma lisamaterjale • Lego mudel: tuum puudub, igaüks komplekteerib oma albumi õpiobjektidest
 10. 10. Üleminekumudelid: uuenduse sisenemispunkt • “Türgi mudel”: 3 aasta jooksul saavad kõik õpetajad ja õpilased iPadi koos e-õpikutega • Traditsiooniline paberõpik + uuenduslik e- lisamaterjal (e-töövihik, e-töölehed, esiltused, e-kursus, Avita e-tund) • Traditisooniline aineõpe + uuenduslik e-õpe väljaspool ainetunde (Läbivad teemad, projektid, loov- ja uurimistöö) • Traditsioonilised koolid + uuenduslikud digikoolid (1:1 arvutikasutus, e-õpikud)
 11. 11. HITSA digiõppevara pilootprojekt • Algas 2013-2014 olemasoleva digiõppevara kaardistusega, lõppes tänavu veebruaris • Õpetajate töörühmad neljas õppeaines: – Matemaatika (KAE kooli keskkonnas) – Geograafia (kaardiserver, ArcGIS, töölehed) – Ajalugu (ThingLInk, LearningApps, videod) – Eesti keel (HotPot, LearningApps, videosid) • Hindamine: katsetus (20-40 kooli), küsitlus, intervjuud, eksperthinnang

×