Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Digipädevuste tasemetööst
Mart Laanpere
Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia vanemteadur
HTM hange
• “Digipädevuse elektrooniliste
hindamisvahendite ja -metoodika
väljatöötamine põhikooli ja gümnaasiumi
lõpuklas...
Rakendusuuringu ülesehitus
• Kaks uurimisrühma, kummalgi oma
lähenemine, lõpuks “keskpõrandale kokku”:
– Tartu Ülikool (M....
Digipädevuse mõiste
• Kolm konkureerivat tõlgendust
digipädevus(t)ele:
– Süstemaatiliselt (õppeainena) korrastatud erialas...
Tagasivaade IKT-pädevuse õpetamisele
ja hindamisele Eestis
• 1986: Teoreetiline arvutiõpetus kohustuliku õppe-
ainena, oli...
Teoreetilised lähtealused
• Evidence-Centered Assessment Design (ECD) on
lähenemine õpitulemuste hindamisele, mis
määratle...
ECD raamistik (Almond,
Mislevy jt. 2015)
kasvas välja Cisco
Network Academy
e-eksamitest;
On rakendatud ka
keelepädevustes...
ECD kihiline hindamisarhitektuur
Kiht Ülesanne Põhielemendid Näited
Valdkonna
analüüs
Kogu infot valdkonna,
sisu, õpetamis...
Hindamisraamistik (CAF)
Mida mõõdame?
Kuidas mõõdame?
Kus mõõdame?
Mil määral mõõdame?
Persoonad (fookusgrupis osalejad)
• Õpilane Marje: pole arvutitest huvitatud, keskmine tase,
tüütu, tahab kaelast ära saad...
Stsenaariumid
A. Harjutus/õppetöö: õpetaja koostab ise
sarnased ülesanded, õpilased harjutavad EISis
B. Tasemetöö: Innove ...
Näide valdkonna analüüsist
Sooritustasemete taksonoomia
FAKT MÕISTE PROTSE-
DUUR
REEGEL
TEAB
MÕISTAB
RAKENDAB
Kõrgema taseme
mõtlemisoskused
Põhineb:...
KSA (Knowledge-Skills-Abilities)
P_Info P_Suhtl P_Sisu P_Turve P_Probl
T_Info
T_Suhtl
T_Sisu
T_Turve
T_Probl
Näidis-testiküsimus
• T_Info: Toomas otsis internetist oma referaadi jaoks
andmeid ilvese elupaikade kohta Eestis. Otsisõn...
DigComp pädevuste Bayes’I võrk
Information &
Data Literacy
Digital content
creation
Communication
& collaboration
Digital ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digipädevuste tasemetöös

Ettekanne Tallinna informaatikaõpetajate ainesektsioonis Ristiku Pk 9.nov

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digipädevuste tasemetöös

 1. 1. Digipädevuste tasemetööst Mart Laanpere Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia vanemteadur
 2. 2. HTM hange • “Digipädevuse elektrooniliste hindamisvahendite ja -metoodika väljatöötamine põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklassidele” • TÜ ja TLÜ ühispakkumine võitis hanke veebruaris 2016, leping sõlmiti märtsis • Piloot-tasemetöö 2016 sügisel, 50 kooliga tasemetöö veebruaris, tulemused juuniks • Paralleelselt käib ATS projekti raames loodud digipädevuste testi katsetamine
 3. 3. Rakendusuuringu ülesehitus • Kaks uurimisrühma, kummalgi oma lähenemine, lõpuks “keskpõrandale kokku”: – Tartu Ülikool (M.Mäeots): induktiivne/kirjeldav alt- üles lähenemine, parimate praktikate kogumine ja analüüs – Tallinna Ülikool (M.Laanpere): deduktiivne ülalt-alla lähenemine, uue hindamisraamistiku arendamine
 4. 4. Digipädevuse mõiste • Kolm konkureerivat tõlgendust digipädevus(t)ele: – Süstemaatiliselt (õppeainena) korrastatud erialaste teadmiste kogum, mis põhineb arvutiteadusel (computational thinking) – Universaalsete arvutikasutusoskuste kogum, mida on vaja enamikul töökohtadest (ECDL) – Üldpädevus, mis on pigem seotud “õppima õppimisega” kaasaegses õpikeskkonnas • DigComp lähtub teisest, Eesti riiklik õppekava kombineeri teist ja kolmandat
 5. 5. Tagasivaade IKT-pädevuse õpetamisele ja hindamisele Eestis • 1986: Teoreetiline arvutiõpetus kohustuliku õppe- ainena, oli tõlkeõpik, aga puudus riiklik eksam • 1996: Informaatika valikainena ja IKT läbiva teemana, universaalse kontoritööks vajalike arvutikäsitsemisoskuste õpetamine, puudus nii õpik kui eksam • 2000: IKT ja meedia kui läbiv teema, 11 IKT pädevust koolielu kontekstis, katseline tasemetöö • 2011: informaatika valikainena ja digipädevus üldpädevusena, läbivad teemad Tehnoloogia & innovatsioon ja Teabekeskkond
 6. 6. Teoreetilised lähtealused • Evidence-Centered Assessment Design (ECD) on lähenemine õpitulemuste hindamisele, mis määratleb hinnangu argumendid, nende rakendamise elemendid ja protsessid ning seosed viimaste vahel • High-stakes (ühemõõtmeline) vs diagnostiline (mitmemõõtmeline) hindamine • Klassikaline statistiline andmeanalüüs vs. Bayesi võrkudel põhinev Principled Assessment Designs for Inquiry (PADI) project (Mislevy jt), http://padi.sri.com
 7. 7. ECD raamistik (Almond, Mislevy jt. 2015) kasvas välja Cisco Network Academy e-eksamitest; On rakendatud ka keelepädevustestide, STEM uurimuslike oskuste, maateadus- pädevuste, IT-oskuste partnerhindmise jm arenduses
 8. 8. ECD kihiline hindamisarhitektuur Kiht Ülesanne Põhielemendid Näited Valdkonna analüüs Kogu infot valdkonna, sisu, õpetamise jm kohta Mõisted, terminoloogia, vahendid, huvigrupid, representatsioonid Õppekavad, hindamis mudelid, metakeel, Valdkonna modelleerim ine Sõnasta hindamise argumendid narratiivsel kujul Pädevused (KSA), töö väljundid, vaatlus- ja mõõtmisviisid Toulmin diagrammid, disainimustrid Hindamis- raamistik CAF Esita hindamise argumendid mudelite kujul Õppija, tõenduse ja ülesannete mudelid, muutujad, spetifikatsioon Graafilised mudelid, ülesandemallid Instrumendi koostamine, katsetamine Koosta instrument, katseta, kogu andmeid, valideeri Testid reaalses keskkonnas, soorituse andmed Testi korraldusreeglid, IMS QTI kujul test, tulemused andmestik Hindamise juurutamine Koosta ja juuruta tasemetöö logistika, aruanded Ülesanded, testid, sooritustulemused, raport Testid, tulemused graafikute ja raportitena
 9. 9. Hindamisraamistik (CAF) Mida mõõdame? Kuidas mõõdame? Kus mõõdame? Mil määral mõõdame?
 10. 10. Persoonad (fookusgrupis osalejad) • Õpilane Marje: pole arvutitest huvitatud, keskmine tase, tüütu, tahab kaelast ära saada kergema vaevaga • Õpilane Henri: programmeerimishuviline, sügav huvi, aga teiste asjade vastu, eelistaks oma kogemuse baasil arvestatud saada • Õpilane Tuuli: erivajadustega õppija, tahab sooritada tasemetöö eritingimustel, vajab harjutamist • Õpetaja Peeter: õpilaste taseme hindamine, tagasiside oma õpetusele ja ainekavale, õppevara valik • Koolijuht Aili: oma kooli õppekava ja õppe taseme hindamine • Innove spetsialist Inge: koolide välishindamine • Teadur? Tööandja? Ülikooli vastuvõtja? Ül.koostaja
 11. 11. Stsenaariumid A. Harjutus/õppetöö: õpetaja koostab ise sarnased ülesanded, õpilased harjutavad EISis B. Tasemetöö: Innove koostatud tasemetöö, range kontroll, põhjalik analüüs C. Enesetest erivajadustega õpilasel D. Kooli tasandi analüüs: koolijuhi poolt E. Riigi tasandi analüüs: Innove spetsialisti poolt
 12. 12. Näide valdkonna analüüsist
 13. 13. Sooritustasemete taksonoomia FAKT MÕISTE PROTSE- DUUR REEGEL TEAB MÕISTAB RAKENDAB Kõrgema taseme mõtlemisoskused Põhineb: Merrill ja Feisel-Schmitz Google Bing Jandeks Osutab pildil võtmesõnale Tunneb ära foto lisamise protseduuri Hindab võtmesõnade sobivust Selgitab sildi erinevust kategooriast Lisab videole võtmesõna Lisab oma esitlusele foto Põhjendab foto lisamise protseduuri Analüüsib foto lisamise viisi Loetleb valest asendist põhjustatud…
 14. 14. KSA (Knowledge-Skills-Abilities) P_Info P_Suhtl P_Sisu P_Turve P_Probl T_Info T_Suhtl T_Sisu T_Turve T_Probl
 15. 15. Näidis-testiküsimus • T_Info: Toomas otsis internetist oma referaadi jaoks andmeid ilvese elupaikade kohta Eestis. Otsisõna “ilves” andis otsimootoris vasteid Eesti presidendi, spordiklubi ja spordirõivastuse kohta. Milline alljärgnevatest päringutest annaks sobivaima tulemuse ja jätaks välja eeltoodud mittevajalikud viited? – ilves elupaigad Eesti –president –klubi –spor* – “ilves loom, mitte president” – ilves metsloom – ilves+metsloom – “ilvese elupaigad”
 16. 16. DigComp pädevuste Bayes’I võrk Information & Data Literacy Digital content creation Communication & collaboration Digital safety Problem solving

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Ettekanne Tallinna informaatikaõpetajate ainesektsioonis Ristiku Pk 9.nov

Views

Total views

834

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×