Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kuidas saada kooli haridustehnoloogi?Mart Laanpere, TLÜ haridustehnoloogia keskuse juhataja
Eellugu: infojuhid Toomas Mikli ja Leo Võhandu ettepanek 1994 informaatika  ainekomisjonis: igasse kooli oma infojuht T...
Uuring infojuhtide teemal 2009 Annika Lõhmuse magistritöö, küsitlusele vastasid 208 kooli  esindajad (49% infojuhid, 11%...
Infojuht vs. haridustehnoloogInfojuht            Haridustehnoloog Töötab eelkõige         Töötab eelk...
Haridustehnoloogi tööülesanded Kooli IT/haridustehnoloogilise taristu monitooring ja arendamine e-  õppe vajadustest läh...
Haridustehnoloogide koolitus Eestis TLÜ haridustehnoloogia magistriõppekava (al. 2010)  12 RE õppekohta, õpe nädalavahe...
Haridustehnoloogide Liit Asutati augustis 2011, vt. haridustehnoloogid.wordpress.com Eesmärgid: haridustehnoloogi rolli ...
Arutelu Kas infojuhid võiks koolides asendada  haridustehnoloogidega (nt neid ümber koolitades)?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kuidas saada kooli haridustehnoloogi?

1,079 views

Published on

BCS koolijuhtide koolituselt

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuidas saada kooli haridustehnoloogi?

 1. 1. Kuidas saada kooli haridustehnoloogi?Mart Laanpere, TLÜ haridustehnoloogia keskuse juhataja
 2. 2. Eellugu: infojuhid Toomas Mikli ja Leo Võhandu ettepanek 1994 informaatika ainekomisjonis: igasse kooli oma infojuht Tänu Tiigrihüppe kaudsele toetusele (infojuhi palgafond arvuti- hanke omafinantseeringuna) oli 2000.a. pea igas koolis infojuht Portreed:  Tõnu Toomeoja (Viimsi G)  Edmund Laugasson (Rapla Vesiroosi G)  Ljudmilla Roždesvenskaja (Tallinna Kesklinna Vene G)
 3. 3. Uuring infojuhtide teemal 2009 Annika Lõhmuse magistritöö, küsitlusele vastasid 208 kooli esindajad (49% infojuhid, 11% arvutiõpetajad, 40% muu) Infojuht oli olemas 137 koolis, neist 46% töötas täiskohaga Lisaks infojuhile või selle asemel olid koolid palganud veel: IT- tugiisikuid (36), IT/arvutispetsialiste (34), IT-juhte (17), süsteemi/võrguadministraatoreid (30), veebimeistreid (13)… Trendid: IT-teenuste sisseostmine firmadelt, IT-töökohtade arvu vähenemine koolides
 4. 4. Infojuht vs. haridustehnoloogInfojuht Haridustehnoloog Töötab eelkõige  Töötab eelkõige inimestega tehnoloogiaga, IT- (õpetajad, õpilased, süsteemidega, taristuga juhtkond) On IT spetsialist  On e-õppe spetsialist (pedagoogika+tehnoloogia) On võimalik asendada sisse- ostetud IT-teenusega  Ei saa asendada sisseostetud teenusega, kuna keegi ei paku sellist teenust
 5. 5. Haridustehnoloogi tööülesanded Kooli IT/haridustehnoloogilise taristu monitooring ja arendamine e- õppe vajadustest lähtudes Infosüsteemide juurutamine (e-kool, EHIS, e-portfoolio, kooli koduleht, rühmatöövahendid) Õpetajate ja juhtkonna nõustamine e-õppe teemadel E-õppekeskkonna juurutamine, arendamine ja haldamine Digitaalsed õppematerjalid: repositoorumid, litsentsid, vahendid Õpetajate esmane e-õppe koolitus, koolitusvajaduse analüüs, koolituspakkumiste soovitamine (Tiigrihüpe, kõrgkoolid)
 6. 6. Haridustehnoloogide koolitus Eestis TLÜ haridustehnoloogia magistriõppekava (al. 2010)  12 RE õppekohta, õpe nädalavahetustel (üle nädala)  Õppekava: Projektijuhtimine, Uurimismeetodid, Õppedisain, Õpikekkonnad ja õpivõrgustikud, Digitaalsete õppematerjalide koostamine, Innovatsioonitehnoloogiad, Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon, Teadmusjuhtimine, Vaatluspraktika  Õppekava juht: Hans Põldoja, www.tlu.ee/informaatika_instituut BCS ja TLÜ haridustehnoloogia täiendõppekursus õpetajatele  80 tundi, sh. neli 8-tunnist kontaktpäeva, praktika, e-õpe  Esialgu koolitatakse 50 õpetajat (2012 jaanuar-juuni)
 7. 7. Haridustehnoloogide Liit Asutati augustis 2011, vt. haridustehnoloogid.wordpress.com Eesmärgid: haridustehnoloogi rolli tähtsustamine ühiskonnas, uute tehnoloogiate rakendamise mõtestamine ja edendamine nii õppetöös kui täiskasvanukoolituses, haridustehnoloogide kutsehuvide esindamine ja kaitsmine… Koostööpartnerid: ülikoolid, Õpetajate Liit, Tiigirhüppe SA, EITSA, Kutsekoda Suurimad väljakutsed: ametikoha loomine koolide tüüpkoosseisu, õpetajate HT pädevusmudel, haridustehnoloogi kutsestandard, kutset omistava organisatsiooni staatus
 8. 8. Arutelu Kas infojuhid võiks koolides asendada haridustehnoloogidega (nt neid ümber koolitades)?

×