Stsenaariumi teisendused

620 views

Published on

iTec stsenaariumi "Õpilased loovad õppeotstarbelisi mänge" muutmise ning toestamise võimalusi. Mängu spetsiifilised tunnused.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stsenaariumi teisendused

 1. 1. Kuidas
tulla
toime
mahuka
 õpistsenaariumiga?
 Mar$n
Sillaots

 2. 2. Stsenaariumi
osad
•  Tutvustus
–
sissejuhatus
•  Uuring
•  Tootedisain
–
kavandamine
•  Osalus‐disain
–
tagasiside
•  Lõpptootedisain
–
arendamine
•  Reflektsioon

 3. 3. Võimalused
•  Rakenda
vaid
mõnda
õpitegevust
•  Kohenda
tegevusi
•  Lõpeta
stsenaarium
poole
peal
•  Kasutada
arenduskeskkondi,
mis
ei
eelda
 programmeerimisoskust
 –  Näiteks
<eAdventure>

 4. 4. Rakenda
vaid
mõnda
õpitegevust
•  Näiteks
õppeotstarbeliste
mängude
 tutvustamine
ja
nende
hindamine
 –  õpetaja
pool
 –  õpilaste
poolt
 –  hinnangute
andmine
 –  hindamiskriteeriumide
kujundamine

 5. 5. Kohenda
tegevusi
•  Näiteks
keskendu
vaid
mõnedele
mängu
 arendamise
aspek$dele:
 –  narra$ivi
loomine
 –  tegelaste
disain
(persoonad
ja
graafika)
 –  taustade
loomine
 –  mängusisese
loogika
kavandamine
 –  dialoogide
loomine

 6. 6. Lõpeta
stsenaarium
poole
peal
•  Näiteks
tulemuseks
võib
olla

 –  mängu
spetsifikatsioon
(arendamine
jääb
ära)
 –  mängu
idee
mahamüümine
(esitlus
ja
hindamine)
 –  mängu
prototüüp
(osaliselt
toimiv
mäng)

 7. 7. Mängu
disaini
 Kuidas
mänge
liigitatakse?
Milliseid
elemente
mäng
võib
sisaldada?

 8. 8. Mängu
disaini
aspek<d
Vaatenurk
 Mängu
struktuur
•  First
person
 •  Narra$iv
(eesmärk,
alusta
•  Third
person
 lõpust,
keerukuse
tase)
 •  Lineaarne
Mängimise
viis
 •  Hargnev
•  Single‐player

 •  Sand
box
‐
avatud
lõpuga
•  Mul$‐player
 ülesandedJuhuslikus
Dimensioonid
•  2D
•  3D

 9. 9. Mängu
disaini
aspek<d
Liigid
 Platvorm
•  Ac$on
 •  TV
konsool
 –  Shump
‐
Shoot
them
up
 –  Playsta$on
 –  FPS
‐
first
person
shooter
 –  Nintendo
(Wii)
 –  Beat
em‐up
 –  Xbox
(Kinex)
•  Adventure
–
seiklus
 •  Pihukonsool
(elektroonilised
•  Strateegia
 mängud)
 –  RTS
‐
Real
Time
Strategy
 –  PSP
•  Puzzle
–
mõistatused
 •  Arvu$
(Mac,
PC)
•  Rollimängud
 •  Veeb
•  Platvormikad
 •  Mobiiltelefon
•  Simulatsioonid
 •  Nu$telefon
•  Spordimängud
 •  Tahvelarvu$

 10. 10. Mängu
võimalikud
mehanismid
•  Juhuslikkus
–
õnn
•  Strateegia
–
plaan
•  Diplomaa$a
–
interaktsioon
•  Ressursside
haldamine
•  Territooriumi
kontroll

 11. 11. Mängu
võimalikud
eesmärgid
•  Hävita
vaenlased
•  Kogu
punkte
•  Kogu
teatud
kogus
asju
•  Jõua
lõpuni
•  Jõua
kohale
esimesena

 12. 12. Mängu
üldised
iseloomujooned
•  Meelelahutuslik
•  Väljakutseid
esitav
•  Premeeriv

 13. 13. Hindamiskriteeriumid
Lõbus
 Õpetlik
•  Selged
eesmärgid
 •  Materjalide
•  Lõbus
mängida
 süstema$seerimine
•  Premeeriv
 •  Formaalne
tagasiside
•  Lapsekeskne
sisu
 •  Sobiv
keelekasutus
•  Üllatused
–
juhusikus
 •  Järjepidev
õppimine
 •  Interak$ivne
Fun
Heuris$cs
‐
Malone
1981
 •  Teadmisi
loov
 e‐learning
heuris$cs
‐
Alsuma$
2010

 14. 14. Mängu
spetsifikatsioon
•  Mängu
nimi
 •  Mängu
tegelased
•  Lühikirjeldus
 –  Peategelane
 –  lühikontseptsioon
 –  NPC
 –  põhikomponendid
 •  Mängumaailm
 –  sihtgrupp
 •  Mängu
tasemed
 –  platvorm
 •  Mängugraafika
•  Mängu
narra$iv
 –  taustad
•  Mängu
kontseptsioon
 –  tegelased
 –  eesmärk
 –  objek$d
 –  mehhanismid
–
reeglid
 –  animatsioonid
 –  kasutajaliides
 •  Dialoogid
 –  interaktsioon
 •  Mängu
arendamine
 –  tegelaste
juh$mine
 •  Heli
 –  ...

 15. 15. <eAdventure>

 16. 16. eAdventure
iseloomustus
•  Liik
‐
Adventure
–
seiklusmäng
•  Struktuur
–
Narra$iv
•  Vaatenurk
‐
First
või
Third
person
•  Mängimise
viis
‐
Single‐player
•  Platvorm

‐
Mac
või
PC
•  Dimensioonid
‐
2D

 17. 17. eAdventure

õppematerjalid
•  Download
ja
start
hhp://youtu.be/OHEpayrnCUs
•  Stseenid
ja
seosed
 hhp://youtu.be/HAa6n3dASy0
•  Tegelased
hhp://youtu.be/AnD‐BW05sd0
•  Dialoogid
hhp://youtu.be/USqp7X_e5R0
•  Objek$d
hhp://youtu.be/_LXxOHh8hF4
•  Tingimused
hhp://youtu.be/5jbxq1bE‐d0


 18. 18. Lõpp


×