Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MS Project Show Basic

984 views

Published on

MS Project algajate kursuse avaesitlus.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MS Project Show Basic

 1. 1. MS Project Martin Sillaots martinsillaots@gmail.com
 2. 2. Projekti elutsükkel ja temaatika
 3. 3. Algatamine Planeerimine Täitmine/ Kontroll Lõpetamine Eesmärk Eesmärgi püstitamine Eesmärgi planeerimine WBS Aeg Ülesannete loetelu Ülesannete kestused Ülesannete seosed Ajakava lühendamine Ajakava kontroll Kulud Kulude planeerimine Kulude kontroll Kvaliteet Kvaliteedi planeerimine Kvaliteedi tagamine Kvaliteedi kontroll Ressursid Organisatsiooni planeerimine Ressursside planeerimine Meeskonna arendamine Meeskonna laialisaatmine Info Infovahetuse planeerimine Info jagamine Tegevusaruanded Arhiveerimine Riskid Riskide määratlemine Riskide analüüs Vastumeetmed Riskide jälgimine ja kontroll Alltöö Pakkumiste planeerimine Pakkumiste tegemine Pakkumiste valimine Alltöövõtjate juhtimine Lepingute lõpetamine Integr Integreeritud projektiplaan Integr täitmine Muudatuste kontroll
 4. 4. Kursuse eesmärk • aega • ressursse • kulusid Kursuse läbinu oskab MS Project abil planeerida ja kontrollida projekti:
 5. 5. Koolituse aja- ja õppekava 3 päeva, 18 tundi: 25.11.16 02.12.16 09.12.16
 6. 6. 1. päev – 25.11 09:00 – 10:30 Sissejuhatus. Ajaplaneerimine [ülesannete loetelu loomine] 10:30 – 10:45 Paus 10:45 – 12:15 Ajaplaneerimine [kestused, ülesannete seosed, kriitiline tee, projekti lühendamine] 12:15 – 13:15 Lõuna 13:15 – 14:45 Ressursside planeerimine [loetelu, töömäärangud, töökoormuse silumine, töökalendrid, maksumus]
 7. 7. 2. päev – 02.12 09:00 – 10:30 Projekti kontrollimine [alusplaan, aruandlus, plaani võrdlus, muutuste tegemine] 10:30 – 10:45 Paus 10:45 – 12:15 Kujundamine [tabelid, graafikud]. Trükkimine [aruanded, eelvaade] 12:15 – 13:15 Lõuna 13:15 – 14:45 Iseseisev ülesanne ja täiendavad küsimused
 8. 8. 3. päev – 09.12 09:00 – 10:30 MS Projecti eelhäälestus, ajaplaneerimine edasijõudnutele [Task Information, Constriains, arvutused veergudes] 10:30 – 10:45 Paus 10:45 – 12:15 Ressursside planeerimine edasijõudnutele [töökoormuse silumine, töömäärangute tabelid, töömäärangu info, kulude planeerimine, kassavootabel] 12:15 – 13:15 Lõuna 13:15 – 14:45 Projekti kontroll edasijõudnutele [muutuste mõju hindamine], koond ja alamprojektid
 9. 9. Õppemeetodid • Presentatsioon • Iseseisvad harjutused • Täiendavad küsimused
 10. 10. Iseseisev ülesanne • Oma töö või vajadustega seotud projekti andmete valimine [kodune ülesanne] • Andmed 2. päeval kaasa [pdf-, xls-, ppt-failina või paberil] • Oma andmetest projektiplaani loomine
 11. 11. Õppematerjalid www.slideshare.net/martinsillaots/ •ms-project-algajatele •ms-project-edasijudnutele Täiendavad materjalid • www.tlu.ee/~martins/pj/soft • www.tlu.ee/~martins/pj/
 12. 12. Küsimused, ootused ja ettepanekud martinsillaots@gmail.com

×