Successfully reported this slideshow.

Itec stsenaariumid 2

2,429 views

Published on

Itec projek

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Itec stsenaariumid 2

 1. 1. Innovaatilised õpistsenaariumid iTEC projekti tsükkel 2 Martin Sillaots ja Ingrid Maadvere
 2. 2. iTec projekt <ul><li>Innovative Technologies for an Engaging Classroom </li></ul><ul><li>Õpilasi kaasavad innovaatilised tehnoloogiad </li></ul><ul><li>Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekt </li></ul><ul><li>Peatöövõtja European Schoolnet </li></ul><ul><li>Eestit esindab Tiigrihüppe Sihtasutus </li></ul><ul><li>Partnereid 27 riigist </li></ul><ul><li>Viis tsüklit sept 2010 – aug 2014 </li></ul><ul><li>http://itec.eun.org/ </li></ul>
 3. 3. iTec eesmärk ja põhiosad <ul><li>Soodustada tehnoloogia arendamist ja rakendamist koolides lähima 5-10 aasta jooksul </li></ul><ul><li>Luua innovaatilisi õpistsenaariume </li></ul><ul><li>Arendada stsenaariume toetavaid töövahendeid </li></ul><ul><li>Katsetada stsenaariume ja vahendeid õppetöös </li></ul>
 4. 4. 2. tsükkel keskendub koostööle <ul><li>õpetajate- ja klassidevaheline koostöö </li></ul><ul><li>grupitööl põhinev õpe </li></ul><ul><li>uuimuslik õpe - inquiry </li></ul>
 5. 5. Stsenaariumid <ul><li>Keskkonnateadlikuse suurendamine </li></ul><ul><li>Äriplaan </li></ul><ul><li>Väärarusaamadest õppimine </li></ul><ul><li>Loodusteadusliku mudeli loomine </li></ul><ul><li>Mitmekeelne matemaatika </li></ul><ul><li>Eksamiks valmistumine </li></ul><ul><li>Online käitumise uurimine </li></ul><ul><li>Õpilased ja õpetajad õpivad koos </li></ul><ul><li>Erinevate allikate kasutamine </li></ul>
 6. 6. Keskkonnateadlikuse suurendamine <ul><li>Probleemi tõstatamine õpilaste poolt </li></ul><ul><ul><li>Reaalsed probleemid </li></ul></ul><ul><ul><li>Kohalik huvi </li></ul></ul><ul><li>Andmete kogumine koolist väljas </li></ul><ul><li>Välise eksperdi nõu </li></ul><ul><li>Ülevaade olukorrast ja lahenduste pakkumine </li></ul>
 7. 7. Äriplaan <ul><li>Aine teema põhjal äriidee genereerimine </li></ul><ul><li>Äriidee sidumine teiste ainete ja teiste teemadega </li></ul><ul><li>Ideede jagamine ja kogumine </li></ul><ul><li>Äriplaani koostamine </li></ul><ul><li>Välisekspertidelt nõu </li></ul><ul><li>Plaanide esitlemine </li></ul>
 8. 8. Väärarusaamadest õppimine <ul><li>Teema valimine </li></ul><ul><li>Eelteadmiste kontroll </li></ul><ul><li>Teemad süstematiseeritakse tulemuste järgi </li></ul><ul><li>Õpilased grupeeritakse tulemuste järgi </li></ul><ul><li>Iga grupp tegeleb ühe teemaga </li></ul><ul><li>Kokkuvõtte koostamine </li></ul><ul><li>Lõpus teadmiste kontroll </li></ul>
 9. 9. Loodusteadusliku mudeli loomine <ul><li>Eeltest – ülevaade eelteadmistest ja teemadest </li></ul><ul><li>Gruppide moodustamine teemade järgi </li></ul><ul><li>Teema iseseisev uurimine </li></ul><ul><li>Virtuaalse teadusmuuseumi eksponaadi loomine </li></ul><ul><li>Mudeli seostamine õppekavaga </li></ul><ul><li>Nooremate õpilaste õpetamine </li></ul>
 10. 10. Mitmekeelne matemaatika <ul><li>Rahvusvahelised või mitmekeelsed meeskkonnad </li></ul><ul><li>Ülesande lahendamine emakeeles </li></ul><ul><li>Lahenduse ja vastuse esitamine matemaatika keeles </li></ul><ul><li>Matemaatilise avaldise tõlkimine teise keelde </li></ul><ul><li>Keeleversioonide võrdlus </li></ul>
 11. 11. Eksamiks valmistumine <ul><li>Eksamiks valmistumise integreerimine ülejäänud õppetööga </li></ul><ul><li>Tegevused, mis soodustav järjepidevat õppimist ja hindamist </li></ul><ul><li>Aineüleste teadmiste ja oskuste omandamine </li></ul>
 12. 12. Eksamiks valmistumine <ul><li>Kokkuvõtvate meetodite tutvustamine </li></ul><ul><ul><li>märkmed, mälukaardid, mõistekaardid, mudelid, küsimustikud, ristsõnad, helifailid, ... </li></ul></ul><ul><li>Erinevate meetodite rakendamine </li></ul><ul><li>Kokkuvõtvate materjalide loomine õpilaste poolt </li></ul><ul><li>Materjalide avaldamine </li></ul><ul><li>Eksamiks valmistumine </li></ul><ul><li>Materjalide hääletamine </li></ul>
 13. 13. Online käitumise uurimine <ul><li>Sotsiaalse meedia kasutamist eeldav ülesanne </li></ul><ul><ul><li>blogi, foorum, wiki, kogukond, dokumendid, meedialaod … </li></ul></ul><ul><li>Anonüümsed autorid ja kommentaatorid </li></ul><ul><li>Kommentaaride analüüs </li></ul><ul><ul><li>kasulik, vastuvõetav, sobiv, sobimatu, kohatu, ebavajalik </li></ul></ul><ul><li>Online käitumise uurimine </li></ul><ul><ul><li>sõprade leidmine, identiteedi loomine, kiusamine, vingerpussid </li></ul></ul><ul><li>Arvamuse uurimine </li></ul><ul><li>Tulemuste esitlus </li></ul>
 14. 14. Õpilased ja õpetajad õpivad koos <ul><li>Tehnoloogia kasutamise oskus võib mõnel õpilasel olla parem kui õpetajal </li></ul><ul><li>Teema valimine </li></ul><ul><li>Kõige pädevama õpilase leidmine </li></ul><ul><li>Õpilane õpetab õpetajat </li></ul><ul><li>Õpetaja ja õpilane õpetavad ülejäänud klassi koos </li></ul>
 15. 15. Erinevad allikad <ul><li>Õpilased kipuvad infot vaid internetist hankima </li></ul><ul><li>Pakkuda ülesandeid mille lahendamiseks ei piisa internetist </li></ul><ul><li>Peavad otsima andmeid muudest allikatest </li></ul><ul><li>Erinevatest allikatest informatsiooni kogumine, võrdlemine, sobivuse hindamine </li></ul>
 16. 16. Stsenaariumi üldine struktuur <ul><li>Klassidevaheline koostöö </li></ul><ul><li>Meeskonnatöö </li></ul><ul><li>Andmete kogumine ja analüüs </li></ul><ul><li>Tulemuse kujundamine </li></ul><ul><li>Tulemuse tutvustamine ja levitamine </li></ul>
 17. 17. Koostöö võimalused <ul><li>Ühine uurimisprobleem </li></ul><ul><li>Lõplik tagasiside </li></ul><ul><li>Perioodiline tagasiside </li></ul><ul><li>Tulemuse esitemine </li></ul><ul><li>Materjalide jagamine </li></ul><ul><li>Andmete jagamine </li></ul><ul><li>Segameeskonnad </li></ul><ul><li>Koostöös tunni kavandamine </li></ul><ul><li>Rollimängud </li></ul><ul><li>Väliseksperdid </li></ul><ul><li>Testimine </li></ul>
 18. 18. Meeskonnatöö <ul><li>Koolidevahelised meeskonnad </li></ul><ul><li>Õpilaste poolt tõstatatud teemad </li></ul><ul><li>Teemade ümber gruppide moodustamine </li></ul><ul><li>Õpilaste kohta märkemte tegemine </li></ul><ul><ul><li>märkemte alusel meeskondade muutmine ja juhendamine </li></ul></ul><ul><li>Tegevusaruannete loomine </li></ul><ul><li>TeamUp </li></ul>
 19. 19. TeamUp Tool

×