Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Calibrate & Melt

3,086 views

Published on

Slaidishow Koolielu moderaatoritele.

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Calibrate & Melt

 1. 1. Eesti õppematerjalid Euroopa haridusmaastikul Martin Sillaots Koolielu koosolek Tartus 29.03.2008
 2. 2. Koolielu moderaatorid kogusid materjalide metaandmeid Miks oli see töö vajalik? Kus töötulemusti näha saab?
 3. 3. Calibrate portaal
 4. 4. Registreerumine calibrate.eun.org/merlin/index.cfm?fuseaction=user.dsp_register del.icio.us/martinsillaots
 5. 5. Registreerumine
 6. 6. Registreerumine
 7. 7. Login calibrate.eun.org/merlin del.icio.us/martinsillaots
 8. 8. Login
 9. 9. Metaandmed andmed andmete kohta metadata (MD) LOM – Learning Object Metadata
 10. 10. Metaandmete eesmärk <ul><li>Lihtsustab materjalide leidmist </li></ul><ul><li>Ühilduvus – võimaldab otsida erinevatest õpiportaalidest </li></ul>
 11. 11. Metaandmete näited <ul><li>pealkiri </li></ul><ul><li>sisukirjeldus </li></ul><ul><li>keel </li></ul><ul><li>aine </li></ul><ul><li>teema (koht ainekavas) </li></ul><ul><li>tüüp </li></ul><ul><li>sihtgrupi vanus </li></ul><ul><li>autor </li></ul><ul><li>kasutustingimused (litsents) </li></ul>
 12. 12. Metaandmete näide - LeMill <ul><li>lemill.net </li></ul><ul><li>LeMill ei ole varamu (repositoorium) </li></ul><ul><li>LeMill on töövahend materjalide loomiseks </li></ul><ul><li>LeMill materjalide metaandmed on eraldi varamus </li></ul>
 13. 13. Metaandmete näide - LeMill
 14. 14. Metaandmete näide - LeMill
 15. 15. Metaandmete näide - LeMill
 16. 16. Koolielu <ul><li>Koolielu kaasamine Calibrate ja MELT projektidesse </li></ul><ul><li>Koolielu metaandmed ei olnud standardiga kooskõlas </li></ul><ul><li>M oderaatorid valisid 3000 parimat materjali </li></ul><ul><li>Moderaatorid kirjeldasid metaandmed </li></ul><ul><li>Metaandmetest loodi andmebaas </li></ul>
 17. 17. Metaandmete andmebaas Varamu – repositoorium LOR – Learning Object Repository
 18. 18. Eesti varamu <ul><li>Ühendatud Euroopa varamute võrgustikku (LRE Learning Resource Excange) </li></ul><ul><li>Teiste riikide õpetajad saavad otsida Eesti materjale </li></ul><ul><li>Eesti õpetajad saavad otsida ja vaadata teiste riikide materjale </li></ul><ul><li>Eesti varamu inimsilmale nähtamatu </li></ul><ul><li>Kus tutvuda varamu sisuga? </li></ul>
 19. 19. Calibrate portaal calibrate.eun.org/merlin
 20. 20. Calibrate avaleht
 21. 21. Calibrate avaleht <ul><li>L emmikud </li></ul><ul><li>T unnikava sisestamine </li></ul><ul><li>N äidiskavad </li></ul><ul><li>L emmikutele tagasiside andmine </li></ul><ul><li>Kiirotsing </li></ul>
 22. 22. Calibrate otsing
 23. 23. Calibrate otsingu tulemus
 24. 24. Calibrate otsingu ülesanne <ul><li>O tsi oma aine materjale Eestist – neid mille metaandmeid kirjeldasid </li></ul><ul><li>O tsi oma nime </li></ul><ul><li>O tsi oma aine materjale Euroopast </li></ul><ul><li>O tsi märksõna, mis sind huvitab </li></ul><ul><li>H inda materjale – rate </li></ul><ul><li>L isa materjal lemmikute alla </li></ul><ul><li>Anna lemmikutele tagasisidet </li></ul>
 25. 25. Temaatiline liigendus <ul><ul><li>Kuidas süstematiseerida õppematerjale? </li></ul></ul>
 26. 26. Taksonoomia <ul><li>Ekspertide poolt loodud jäigad ja hierarhilised liigendused </li></ul><ul><li>Õppekava </li></ul><ul><li>Metaandmed </li></ul><ul><li>ETB Thesaurus </li></ul><ul><li>Ainevaldkonna süstematiseeringud </li></ul>
 27. 27. Taksonoomia näide - Thesaurus
 28. 28. Folksonoomia <ul><li>Rahva (folks) poolt loodud süstemaatiline kirjeldus </li></ul><ul><li>Inimesed lisavad materjalidele vabas vormis märksõnu – tage </li></ul><ul><li>Märksõnadest tekib pilv – tagcloud </li></ul><ul><li>Mõned sõnad hakkavad korduma – kirjeldavad materjali sisu </li></ul>
 29. 29. Folksonoomia näide LeMill
 30. 30. Folksonoomia näide - Flickr
 31. 31. MELT projekt Eesmärk taksonoomiat täiendada folksonoomiaga www.melt-project.eu
 32. 32. MELT portaal
 33. 33. MELT portaal
 34. 34. Projektidest pikemalt <ul><li>Calibrate - calibrate.eun.org </li></ul><ul><li>MELT - info.melt-project.eu </li></ul>

×