Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lre2

3,179 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lre2

 1. 1. Euroopa üldhariduskoolide repositooriumide võrgustik Martin Sillaots Tallinna Ülikool Informaatika Instituut Haridustehnoloogia keskus www.slideshare.net/martinsillaots/ LRE del.icio.us/martinsillaots
 2. 2. Repositooriumi olemus <ul><li>õpiobjektide repositoorium (Learning Objects Repository LOR) - süsteem, mis säilitab elektroonilisi õppematerjale või nende metaandmeid </li></ul><ul><li>metaandmed (Learning Object Metadata LOM) – andmed andmete kohta </li></ul>
 3. 3. Repositooriumide võrgustik <ul><li>loodi rahvusvahelise projekti Calibrate raames </li></ul><ul><li>projekt kestis 30 kuud (10.05 – 03.08) </li></ul><ul><li>17 partnerit </li></ul><ul><li>projekti muud tulemused: </li></ul><ul><ul><li>LeMill </li></ul></ul><ul><ul><li>õppekavade kaardistus </li></ul></ul>
 4. 4. Võrgustiku eesmärgid <ul><li>suurendada materjalide taaskasutatavust </li></ul><ul><li>hoogustada rahvusvahelist õppematerjalide jagamises </li></ul>
 5. 5. Alameesmärgid <ul><li>standardile vastavad repositooriumid – Eesti Waramu </li></ul><ul><li>repositooriumide võrgustik – LRE – Learning Resource Excange </li></ul><ul><li>võrgustiku kasutajaliides - Calibrate Portaal </li></ul>
 6. 6. Võrgustiku kasutajaliides Calibrate portaal
 7. 7. Registreerumine calibrate.eun.org/merlin/index.cfm?fuseaction=user.dsp_register del.icio.us/martinsillaots
 8. 8. Registreerumine
 9. 9. Registreerumine
 10. 10. Login calibrate.eun.org/merlin del.icio.us/martinsillaots
 11. 11. Login
 12. 12. Eesti repositoorium <ul><li>Waramu </li></ul><ul><li>arendatud TLU HTK poolt </li></ul><ul><li>avatud lähtekoodiga </li></ul><ul><li>JAVA baasil </li></ul><ul><li>standarditele vastav </li></ul>
 13. 13. Repositooriumi standardid <ul><li>metaandmed – LRE LOM </li></ul><ul><li>liides (API) päringute jaoks – SQI </li></ul><ul><li>liides metaandmete kogumise (harvesting) jaoks – OAI-MHP </li></ul>
 14. 14. Metaandmed <ul><li>spetsifikatsioon - LRE LOM </li></ul><ul><li>seos (binding) - XML </li></ul><ul><li>kodeering – UTF-8 </li></ul>
 15. 15. Kohustuslikud elemendid <ul><li>identifikaator </li></ul><ul><li>keel </li></ul><ul><li>asukoht </li></ul><ul><li>autoriõigused </li></ul>
 16. 16. Soovituslikud elemendid <ul><li>pealkiri </li></ul><ul><li>üldine lühikirjeldus </li></ul><ul><li>märksõnad </li></ul><ul><li>struktuur </li></ul><ul><li>kaastöötaja </li></ul><ul><li>metaandmete keel </li></ul><ul><li>faili formaat </li></ul><ul><li>faili suurus </li></ul><ul><li>õpiressursi tüüp </li></ul><ul><li>sihtgrupp </li></ul><ul><li>õpikontekst </li></ul><ul><li>sihtgrupi vanusepiirid </li></ul><ul><li>maksumus </li></ul><ul><li>klassifikatsioon </li></ul>
 17. 17. Fikseeritud sõnavara näiteks ressursi tüüp <ul><li>assessment </li></ul><ul><li>broadcast </li></ul><ul><li>course </li></ul><ul><li>drill and practice </li></ul><ul><li>educational game </li></ul><ul><li>demonstration </li></ul><ul><li>experiment </li></ul><ul><li>exploration </li></ul><ul><li>glossary </li></ul><ul><li>guide </li></ul><ul><li>learning asset </li></ul><ul><li>lesson plan </li></ul><ul><li>open activity </li></ul><ul><li>presentation </li></ul><ul><li>reference </li></ul><ul><li>simulation </li></ul><ul><li>tool </li></ul><ul><li>weblog </li></ul><ul><li>web page </li></ul><ul><li>wiki </li></ul>
 18. 18. Repositooriumide võrgustik <ul><li>LRE – Learning Resource Excange </li></ul><ul><li>Üle 20 liikme (2007 lõpp): </li></ul><ul><ul><li>Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iiri, Island, Itaalia, Leedu, Poola, Rootsi, Saksa, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Ungari </li></ul></ul>
 19. 19. Repositooriumide võrgustik
 20. 20. Ühendatud otsing <ul><li>Federated searc - liitotsing </li></ul><ul><li>otsing reaalajas üle mitme repositooriumi </li></ul><ul><li>andmed alati värsked </li></ul><ul><li>otsing aeganõudev </li></ul><ul><li>repositooriumidel suur koormus </li></ul><ul><li>SQI liides - Simple Query Interface – API päringute teostamiseks </li></ul>
 21. 21. SQI <ul><li>SQI - Simple Query Interface – API päringute teostamiseks </li></ul><ul><li>API - Application Provider Interface – rakendusliides – liides programmiga suhtlemiseks </li></ul><ul><li>SPARK - JAVA library – programmiteek repositooriumiga suhtlemiseks </li></ul>
 22. 22. Ühendatud otsing
 23. 23. Metaandmete kogumine <ul><li>Harvesting </li></ul><ul><li>OAI-MHP - Open Arhive Iniciative Metadata Harvesting Protocol poolt defineeritud HTTP päringud </li></ul><ul><li>Metaandmed kogutakse tsentraalsesse andmebaasi </li></ul><ul><li>Vahebaasi tõttu on otsing kiirem </li></ul><ul><li>Andmed võivad olla vananenud </li></ul>
 24. 24. Metaandmete kogumine
 25. 25. Võrgustiku kasutajaliides Calibrate portaal
 26. 26. Näide <ul><li>Õppematerjal LeMill-is </li></ul><ul><li>Materjali metaandmed </li></ul><ul><li>Otsing portaalis </li></ul>
 27. 27. Metaandmed LeMill-is
 28. 28. Metaandmete sisestamine LeMill-is
 29. 29. Metaandmete sisestamine LeMill-is
 30. 30. Otsing Calibrate portaalis
 31. 31. Otsingu tulemused
 32. 32. Metaandmed Calibrate portaalis
 33. 33. Puudused <ul><li>SQI valmidusega repositooriumid vähe levinud </li></ul><ul><li>SQI ei ole 100% W3C spetsifikatsioonile vastav Web Service </li></ul><ul><li>Calibrate portaal on kinnine </li></ul><ul><li>segadused kasutusõigustega </li></ul><ul><li>materjalide levik piiratud keeleerinevuste tõttu </li></ul>
 34. 34. Lõpetuseks <ul><li>õpetajad – kasutage portaali materjalide otsimiseks </li></ul><ul><li>arendajad </li></ul><ul><ul><li>looge standarditele vastavaid repositooriume </li></ul></ul><ul><ul><li>ühendage repositoorium LRE liiduga </li></ul></ul><ul><li>autorid </li></ul><ul><ul><li>looge materjale, “mis reisivad hästi” </li></ul></ul>
 35. 35. Allikad <ul><li>LRE LOM - http://fire.eun.org/LRE-AP-3.0.pdf </li></ul><ul><li>LRE - http://fire.eun.org/LRE-Tech-Description.pdf </li></ul><ul><li>Calibrate – http:// calibrate.eun.org </li></ul>

×