Kreditnemeju noskanojums

1,011 views

Published on

Published in: Spiritual, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,011
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kreditnemeju noskanojums

 1. 1. KREDĪTĥĒMĒJU NOSKAĥOJUMS UN MĀJSAIMNIECĪBU FINANSES 2010.gada 8.jūnijs Edmunds Rudzītis, SEB bankas sociālekonomikas eksperts 1
 2. 2. MājokĜu kredītu skaits un apjoms mazāks Mājsaimniecībām izsniegto mājokĜu kredītu skaits un kopējais apjoms (tūkst. Ls) 160000 5100000 158000 5000000 156000 4900000 154000 4800000 152000 4700000 150000 4600000 148000 146000 4500000 31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008 31.12.2008 31.03.2009 30.06.2009 30.09.2009 31.12.2009 31.03.2010 MājokĜu kredītu skaits MājokĜu kredīti (tūkst. Ls) Dati: FKTK 2
 3. 3. Kredītsaistību īpatsvars pieaug Mājsaimniecību kredītu apjoms attiecībā pret iekšzemes kopproduktu (% ) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P 3
 4. 4. Sl 0 20 40 60 80 100 120 140 ov ēn Sl ija ov āk ij a Č eh i ja Be Ĝă ij a rādītāja U ng ār ija Li et uv a Itā lij a Po l ija G rie ėi ja La tv ij Au a st ri Fr j a an ci j Ig a au ni ja So m ija vi dē Vā ji ES cija va N ls īd tī er s la Li nd el br e itā n Zv ija ie dr ij Tikai nedaudz atpaliekam no ES vidējā Sp a ā Po nij a Mājsaimniecību kredītu apjoms pret IKP (% ) Eiropas Savienības valstīs 2009.gadā rt u gā le Īri ja D ān i ja 4
 5. 5. Pērn straujš darba vietu skaita kritums; būtisks bezdarba pieaugums AizĦemto darba vietu skaits sadalījumā pa reăioniem 800000 700000 600000 -19% 500000 400000 300000 200000 100000 -20% -16% -19% -19% 0 Rīgas reăions Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale 2006 2007 2008 2009 Dati: CSP 5
 6. 6. Darba samaksa samazinās 2009.gada beigās reăionos algas par gandrīz 20% zemākas nekā 2008.gada nogalē, Rīgā - par 10% (vidēji valstī par 12%) Darba samaksas kritums turpināsies arī 2010.gadā, procentuāli mazāk nekā pērn. Bruto darba samaksa (latos) sadalījumā pa reăioniem 600 -10% 500 400 -15% -19% -19% -20% 300 200 100 0 Rīgas reăions Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale 2008.gada 4.cet. 2009.gada 4.cet. Dati: CSP 6
 7. 7. Kredītu maksājumi mazāki Kredītu procentu likmes kredītiem eiro zemākajā līmenī, sarukušas arī latu kredītu likmes Mājsaimniecībām izsniegto kredītu procentu likmes (eiro valūtā) 10 8 6 4 2 04 4 07 4 10 4 01 4 04 5 07 5 10 5 01 5 04 6 07 6 10 6 01 6 04 7 07 7 10 7 01 7 04 8 07 8 10 8 01 8 04 9 07 9 10 9 01 9 04 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 01 Vidējā efektīvā gada izmaksu procentu likme jaunizsniegtajiem mājokĜu kredītiem Vidējā procentu likme esošajiem kredītiem mājokĜa iegādei ar termiĦu virs 5 gadiem Dati: Latvijas Banka 7
 8. 8. Ienākumu kritums licis savilkt jostas Vai Jūs izjūtat spriedzi, atmaksājot kredītu mājoklim? 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2008.08. 2008.12. 2009.04. 2009.07 2009.12 2010.05 Nē, mani ienākumi ir stabili un pietiekami lieli Nē, šobrīd neizjūtu, bet par nākotni neesmu pārliecināts Jā, kredīta maksājuma dēĜ esmu spiests atteikties no dažām ierastajām lietām Jā, man nepietiek līdzekĜu ikmēneša kredīta maksājumam Dati: SEB; MindScan; E-spy 8
 9. 9. Pārmērīgas tērēšanas paraugstunda Latvijas mājsaimniecību bruto ietaupījumu likme (household saving rate) (%) 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 -5.00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Dati: Eurostat 9
 10. 10. Uzkrājumu veidošanā būtiski atpaliekam no Eiropas valstīm Mājsaimniecību bruto ietaupījumu likme* 2008.gadā (% ) Eiropas Savienības valstīs 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 e ja ja lij a tīs ija i ja ija a ja ija ij a i ja i ja l ija ja ja ija nd rij ni ni Īri ci ci dr ls tv ēn ār Ĝă ān eh m Itā Po st itā au la an Vā va La ie Be ng So ov Au D Č er br Ig Zv Fr U ES Sl īd el N Li ji dē vi * - ienāk umu daĜa, k as netiek izmantota galapatēriĦā Dati: Eurostat 10
 11. 11. Optimisms bija nepamatoti liels Kas, Jūsuprāt, ir galvenais iemesls nespējai atmaksāt kredītu? 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2008.08. 2008.12. 2009.04. 2009.07 2009.12 2010.05 Vispārējais cenu pieaugums (inflācija) Pieaugošā kredītu maksājuma summa PaĦemts pārāk liels kredīts cerībā uz labāku nākotni Cits iemesls Dati: SEB; MindScan; E-spy 11
 12. 12. Vairākums neizvēlētos “strausa politiku” Kā Jūs risinātu savas finanšu problēmas, ja tādas rastos? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008.08. 2008.12. 2009.04. 2009.07. 2009.12. 2010.05. Dotos uz konsultāciju ar bankas pārstāvi Lūgtu finansiālu palīdzību radiem vai draugiem Nogaidītu, kamēr viss atrisinātos pats no sevis Cits Dati: SEB; MindScan; E-spy 12
 13. 13. Neliels pieprasījums pēc kredītiem, jo nedrošība par nākotni; nenoteiktība sāk pakāpeniski mazināties Vai Jūs būtu gatavs šobrīd Ħemt kredītu? 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2008.08. 2008.12. 2009.04. 2009.07 2009.12 2010.05 Jā, to domāju arī darīt Jā, bet nav tādas nepieciešamības Nē, gaidīšu, lai tirgus nostabilizējas Nē, man jau patreizējais kredīts sagādā problēmas Cits variants Dati: SEB; MindScan; E-spy 13
 14. 14. Stabilizācija nekustamā īpašuma cenās; noskaĦojums optimistiskāks SEB MājokĜu cenu indikators 05.2010 5.0 04.2010 1.5 03.2010 -8.2 02.2010 -11.3 01.2010 -18.8 12.2009 -19.1 11.2009 -24.1 10.2009 -29.1 09.2009 -32.3 08.2009 -34.1 07.2009 -51.7 06.2009 -51.9 05.2009 -55.5 -60 -40 -20 0 20 40 60 Dati: SKDS; SEB 14
 15. 15. Paldies par uzmanību! 15

×