Biznesa modeļu veidošana

9,902 views

Published on

Lektors: Atis Egliņš-Eglītis

Published in: Business, Technology
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,902
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
84
Actions
Shares
0
Downloads
142
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Biznesa modeļu veidošana

 1. 1. Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma Biznesa modeļu veidošana Atis Egliņš-Eglītis Liepājas Universitāte, Projektu daļas vadītājs atis.eglins@liepu.lv, 29343731
 2. 2. Cilvēki tērē arvien vairāk laika un spēka PROBLĒMA sarunās par savām problēmām tā vietā, lai mēģinātu tās risināt. /Henrijs Fords/ • Kādēļ jūs savas biznesa idejas attīstāt tik vēlu? Kas par problēmu (šķērsli)? • Ko biznesa ideja labākajā gadījumā panāks? Kādu sfēru tas īsti ietekmēs? Ko tas vispār atrisinās? • Kādas problēmas jūs baida nākotnē, uzsākot savu biznesu? • Kā mainīsies jūsu personīgā dzīvē pēc biznesa uzsākšanas? • Vai jaunais bizness atrisinās jūsu personiskās dzīves problēmas? Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 3. 3. Dzīve patiesībā ir ļoti vienkārša, taču Ko mēs apgūsim? mēs tiecamies to sareţģīt. /Konfūcijs/ • Kā veikt situācijas analīzes? • Kā definēt problēmas (nokļūt līdz problēmas saknei)? • Kā paredzēt riskus? • Kā novērst nākotnes problēmas? • Kas ir mans partneris un palīgs biznesā? Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 4. 4. Nereti šo analīzi joprojām sauc par SWOT, SVID analīze kas veidota no angļu valodas pirmajiem I līmenis burtiem Stiprās puses Vājās puses Tiek novērtētas Tiek novērtētas organizācijas stiprās organizācijas vājās iekšējās puses iekšējās puses Iespējas Draudi Tiek novērtētas Tiek novērtēti organizācijas ārējās organizācijas ārējie iespējas draudi Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 5. 5. Ja nevari to, ko gribi, gribi to, ko vari. SVID I līmenis (turp.) /Leonardo da Vinči/ STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES • Cenas un kvalitātes attiecību • Finanšu ierobeţojumiem • Elastību, gatavību pārmaiņām • Resursu trūkumu (darbs, kapitāls, • Labu reputāciju informācija utt.) • Konkurētspējas priekšrocības • Zemas kvalitātes esamība • Īpašus resursus • Lēnu raţošanas procesu • Izmaksas, peļņu, finansiālās • Daţādas grūtības procesos priekšrocības • Zināšanu trūkumu • Optimizāciju • Problēmas plānošanā, kontrolē, • Reklāmas, mārketinga zīmola motivēšanā, organizēšanā priekšrocības • Tirgus zaudēšanu • Darbinieku un klientu lojalitāti • Sliktu reputāciju • u.c. • utt. Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 6. 6. Tikai pabeidzot kādu darbu, mēs parasti SVID I līmenis (turp.) uzzinām, kā to vajadzēja sākt. /Blēzs Paskāls/ IESPĒJAS DRAUDI • Ekoloģiju • Jaunu, līdzīgu produktu parādīšanos • Dzīvesveidu • Likumdošanas nelabvēlīgām • Ienākumu palielināšanu izmaiņām • Jaunu tirgu iekarošanu •Klientu vajadzību izmaiņām • Jaunām klientu un sabiedrības • Tirgus nišas zaudēšanu vajadzībām • Laika apstākļiem • Konkurences samazināšanu • Konkurentu produktu cenu • Raţošanas paplašināšanu samazināšanu • Jaunu tehnoloģiju parādīšanos •Ekonomiskās situācijas • Sadarbības partneru atrašanu pasliktināšanos • Tirgus nišas palielināšanu •Jauniem valdības noteiktiem ierobeţojumiem • Pieprasījuma samazināšanos Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 7. 7. SVID analīze Cilvēks ir dzimis darbam līdzīgi kā putns lidošanai. II līmenis /Mārtiņš Luters/ Stiprās puses Vājās puses Iespējas Kā stiprās puses Kā iespējas mēs mēs varam varam izmantot, lai izmantot, lai novērstu vājās nodrošinātu puses? iespējas? Draudi Kā izmantojot Kā mēs varam stiprās puses mēs mazināt draudus? varam mazināt draudus? Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 8. 8. Dzīve nav roţu dārzs, bet – ja ir tad gadās, ka SVID analīze ar ērkšķiem. II līmenis /Autors nezināms/ Stiprās puses Vājās puses Iespējas INVESTĒT PĀRDOT ATTĪSTĪBĀ UZĽĒMUMU VAI DAĻU NO TĀ Draudi NOTURĒTIES PAMEST TIRGU Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 9. 9. PATSTĀVĪGAIS DARBS MANA BIZNESA SVID I līmenis Vai šeit ir nozīme arī maniem partneriem? Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 10. 10. Mūs raksturo spēja elastīgi reaģēt visās tirgus situācijās, Citi Latvijas uzņēmēji nodrošinot savu klientu ieceru īstenošanu. Mūsu darbība ir vērsta uz ilgtermiņa attīstību un pārliecinošu holdinga izaugsmi. /AS “UPB Holdings”/ • 60% uzľēmēju ir cerīgi noskaľoti • Vairākums uzņēmēju par prioritārajām jomām, kur investēt, min darbības optimizēšanu, jaunu produktu ieviešanu, izstrādi, mārketinga/pārdošanas veicināšanu, darbinieku kvalifikācijas/kompetences celšanu u.c. • 41% nav mainījuši darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas izmaksas, 6% - paaugstinājuši, 52% samazinājuši • Būtiskākie ārpakalpojumi - IS un IT infrastruktūras uzturēšana, grāmatvedības uzskaite, telpu uzkopšana, darba aizsardzības sistēmas uzturēšana u.c. AVOTS: Uzņēmumu stratēģija jaunos ekonomiskos apstākļos, Februāris 2009.© Latvijas Biznesa konsultāciju asociācija, SIA “Leilands un Putnis” http://www.latconsul.lv/index.php?cmd=get&cid=1913 Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 11. 11. Vairākos avotos saukta arī par PEST STEP analīze analīzi Politiskā/tiesiskā vide Ekonomiskā vide • Darba likumdošana • Inflācija/cenu līmenis • Nodokļu politika • Kredītprocentu likme • Komercdarbības • Patērētāju maksātspēja likumdošana • Bezdarba līmenis • Politiskā stabilitāte • Ieľēmumi, peļľa • ES direktīvas BIZNESS • U.c. Sabiedrība/sociālā vide Tehnoloģiskā vide • Demogrāfiskās izmaiľas • Jauni atklājumi • Tradīcijas • Izglītības līmenis • Vērtības • Transporta sistēma • Dzīvesveida izmaiľas • Informācijas tehnoloģijas • Pārvietošanās brīvība • U.c. Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 12. 12. SNW analīze S – stiprās puses; N – neitrālās puses; W – vājās puses iekšējā sistēma Pozīcija S N W Finanses Personāls Vadītājs Klients Tehnoloģijas Tradīcijas Vērtības Mārketings Utt. Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 13. 13. Kad viss cits ir pazaudēts, vēl paliek Problēmas risināšana (I) nākotne. • Prāta vētra – Kritika nav pieļaujama – Traka ideja ir arī laba ideja – Jo vairāk ideju, jo lielāka iespēja atrisināt problēmu – Idejas ir jāapvieno • Meklē palīdzību pie ekspertiem, paziľām, draugiem • 8 disciplīnu problēmu risināšanas metode: – D1 – izmanto komandu – D2 – definē problēmu – D3 – ievies un pārbaudi aktivitātes – D4 – identificē un pārbaudi problēmas sakni – D5 – identificē un pārbaudi ilgstošās korektīvās darbības (IKD) – D6 – Īsteno IKD – D7 – Novērs atkārtošanos – D8 – apsveic komandu Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 14. 14. Mums ir jāpieņem pārejošas vilšanās, bet Problēmas risināšana (II) mēs nekad nedrīkstam pazaudēt nepārejošo cerību. /Mārtiņš Luters Kings/ • Apraksti situāciju detalizēti • Atdalīt un uzvarēt (problēmu sadala sīkākās (atrisināmās) problēmās) • Ar hipotēzes palīdzību veikt testēšanu • Inkubācija (prāts pats atrisinās problēmu) • Izpēte • Analoģija • Cēloľu-seku risināšanas koks – Problēma tiek attēlota kā koka “stumbrs” – Cēloņi tiek attēloti kā “saknes” – Sekas tiek attēlotas kā “zari” • U.c. Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 15. 15. Radošās domāšanas attīstīšanas metodes www.jpb.com Klausies Johana Sebastiana Baha mūziku Ja tā nepalīdz un ir daţādi simptomi – galvassāpes, halucinācijas, nemiers, tad jāmeklē ir ārsts) Uztaisi “Prāta vētru” Vienmēr turi pa rokai rakstāmo un piezīmju bloku, kur pierakstīt idejas Pēc pārlasīšanas 90% ideju būs nekam nederīgas, bet, kas ir svarīgi – 10% būs ideālas Ja esi iestrēdzis uz problēmu, mierīgi atver vārdnīcu un izvēlies vienu vārdu. Tad centies attīstīt ideju, apvienojot to ar vārdu Maza patiesība – BRĪVĪBA IEROBEŢO RADOŠUMU Definē problēmu, apraksti to detalizēti Ja nevari padomāt, pastaigājies Neskaties TV Nelieto narkotikas Lasi tik daudz, cik vien iespējams pa visu iespējamo Grāmatas trenē smadzenes un attīsta iztēli Trenē smadzenes Smadzenes ir kā muskuļi, ja tās netrenē, tās neattīstas. Lasi, cik vien vari. Diskutē ar cilvēkiem un apstrīdi kādu Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 16. 16. PATSTĀVĪGAIS DARBS MANA BIZNESA PROBLĒMAS KOKS (PROBLĒMA, CĒLOŅI, SEKAS) Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 17. 17. Svarīgāks par vietu, kur tu atrodies, ir Biznesa partneri virziens, kurā tu pārvietojies. /E.Holmes/ • Veicina biznesa attīstību • Balstīta uz savstarpējā izdevīguma un uzticamības principu • Veicina savstarpēju uzticēšanos un ātrāku, efektīvāku un kvalitatīvāku rezultātu sasniegšanu • Notiek dalīšanās peļņā un zaudējumos Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 18. 18. Svarīgāks par vietu, kur tu atrodies, ir Ieinteresētās puses virziens, kurā tu pārvietojies. /E.Holmes/ IEKŠĒJĀ VIDE ĀRĒJĀ VIDE SABIEDRĪBA DARBINIEKI VALDĪBA ĪPAŠNIEKI Ieinteresētas puses KREDITORI VADĪTĀJI KLIENTS PIEGĀDĀTĀJI Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 19. 19. Tas, kurš domā, ka var iztikt bez citiem, stipri kļūdās. Ieinteresētās puses Bet tas, kurš domā, ka citi nevar iztikt bez viņa, kļūdās vēl vairāk. /Fransuā VI de Larošfuko / Valdība Nodokļi, nodarbinātība, eksports, sakopta infrastruktūra Klients Cena, kvalitāte, ātrums, jauns piedāvājums Vietējā kopiena Darbs, atbalsts, sakopta infrastruktūra Īpašnieki Izaugsme, darba izpilde, peļņa Vadītāji Mērķi, uzdevumi, aktivitātes, iniciatīva Piegādātāji Pieprasījums, samaksa Darbinieki Alga, sociālās garantijas, darba drošība Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 20. 20. Spēle “101 acs” partneru, darbinieku, īpašnieku definēšana un raksturojums (gaidas un vēlmes, vērtības, piemērotākā komunikācijas forma utt.) Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 21. 21. Ja tu savā dzīvē neriskē, tad tu riskē Risku analīze nedzīvot. • Risku identificēšanas metodes – Mērķos bāzēta risku identifikācija • Katrs izvirzītais mērķis (vai aktivitāte) tiek identificēts kā risks – Scenārijā bāzēta risku identifikācija • Izstrādāti daţādi scenāriji. Scenāriji var būt kā alternatīvi plāni, lai sasniegtu mērķus – Kopēju risku apzināšana • Vispārēji zināmi riski – Risku matrica Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 22. 22. Izmantojiet iespēju! Visa dzīve ir risks. Risku matrica (I) Vistālāk parasti tiek tas, kurš dara un uzdrīkstas. /Deils Kārnegijs/ Nenozīmīgs Izšķirošs Kritisks Katastrofāls Noteikti AUGSTS AUGSTS GALĒJS GALĒJS [ekstrēms] [ekstrēms] Iespējams MĒRENS AUGSTS AUGSTS GALĒJS [ekstrēms] Pieľemams ZEMS MĒRENS AUGSTS GALĒJS [ekstrēms] Maz ticams ZEMS ZEMS MĒRENS GALĒJS [ekstrēms] Neiespējams ZEMS ZEMS MĒRENS AUGSTS Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 23. 23. Izmantojiet iespēju! Visa dzīve ir risks. Risku matrica (II) Vistālāk parasti tiek tas, kurš dara un uzdrīkstas. /Deils Kārnegijs/ Nenozīmīgs Izšķirošs Kritisks Katastrofāls Noteikti Aizľemtas ielas Iespējams Mašīnas Pieľemams Klavieres Maz ticams Sabrūk dambis Neiespējams Siseľu bari Paniska bēgšana Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 24. 24. Cerēdams tu riskē nonākt izmisumā, Potenciālo risku apstrāde mēģinot tu riskē izgāzties, taču tev jāriskē, jo lielākais risks ir neriskēt. • Izvairīšanās • Samazināšana • Pārcelšana • Paturēšana Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 25. 25. Nebaidies spert platu soli, ja tāds ir Risku samazināšana nepieciešams; ar diviem maziem lēcieniem aizu nepārlēksi. /D.L.George/ Risks Riska Riska novēršanas Atbildīgais apraksts plāns (budžets) Vadības un cilvēkresursu riski Finanšu riski Politikas izmaiņu riski Tirgus riski Kvalitātes riski Tehnoloģiju attīstības riski Dabas riski Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 26. 26. Nebaidies spert platu soli, ja tāds ir Ko mēs esam izdarījuši? nepieciešams; ar diviem maziem lēcieniem aizu nepārlēksi. /D.L.George/ 1. Sapratuši ideju un mērķus; 2. Sapratuši, ka idejai ir daţādi šķēršļi 3. Centušies pārlēkt šķēršļiem, izvēloties pareizo stratēģiju 4. Atraduši domubiedrus un palīgus, sapratuši viņus 5. Mēģinājuši identificēt galvenos riskus un izstrādājuši risku novēršanas plānu Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 27. 27. PIENĀCIS LAIKS PĀRLĒKT ŠĶĒRSLIM! PLĀNOŠANA Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 28. 28. Tev nav jāmeklē gājiens, pat ne labākais Plānošana gājiens, bet gan realizējams plāns. /Jevgēnijs Znosko/ • Plānošana ir organizācijas mērķu noteikšana un plānu izstrāde, lai šos mērķus sasniegtu • Plānošana parasti sākas ar mērķu noteikšanu Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 29. 29. Dzīvē ir maz laika, lai kaut ko darītu vienkārši Plānošanas principi tāpat, jo tāpat ir skaidrs, ka vienkārši tāpat nekas nenotiek. /autors nezināms/ • Mērķtiecība (mērķi saskaņoti ar aktivitātēm) • Sistemātiskums (viena darbība ietekmē otru, viss ir savstarpēji saistīts) • Kompleksums (līdzdalība un kopdarbība) • Sabalansētība (plānotais un finanšu pieejamība) • Elastīgums (izmaiņas – tā notiek) • Optimalitāte (optimālākā alternatīva) • Nepārtrauktība (plānošana notiek arī realizācijas procesā) • Stabilitāte (laiks, kvalitāte, izmaksas) • Adaptācija (plāns konkrētai videi, reāliem apstākļiem, izpildītājiem) Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 30. 30. Pat slikts plāns ir labāk nekā, ja plāna vispār Plānošana (turp.) nav. /Mihails Čigorins/ • Plāni var būt daţādi: – Aktivitāšu plāns – Finanšu plāns – Attīstības plāns – Celtniecības plāns – Tehniskais plāns – Mārketinga plāns – U.c. Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 31. 31. Plānošanas tipiskākās Virziens ir svarīgāks par ātrumu. /Autors nezināms/ kļūdas • Sāk plānot ar finansēm • Sāk plānot ar aktivitātēm • Velta plāna izstrādei pārāk lielu uzmanību, aizmirstot par tā realizāciju • Velta plāna izstrādei pārāk maz uzmanības, sareţģot tā realizāciju • Nav veikta kvalitatīva vides analīze • Nepieaicina ekspertus • ATCERIES – LAI CIK LABI TU SAPLĀNOTU, REALIZĀCIJĀ BŪS NESKAIDRI JAUTĀJUMI UN IZMAIĽAS! Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 32. 32. Stratēģiskās plānošanas Mērķis ierobeţo, taču ierobeţojums ir tikuma skolotājs. /Ludvigs Feierbahs / posmi Koriģēšana/ Analīze Formulēšana Īstenošana novērtējums Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 33. 33. Dinamiskas stratēģijas Neviens sapnis nekad nav par lielu, neviens sapņotājs – par mazu! vadības modelis /Autors nezināms/ Iekšējā vide Ārējā vide Vides analīze [1] Stratēģijas formulēšana [2] Attīsta misijas Identificē stratēģijas Definē stratēģijas Mērķi [3] formulējumu [3] rezultātu [3] alternatīvas [3] Stratēģijas ieviešana; struktūra, vadība, kultūra [4] Stratēģijas kontrole un attīstība [6] Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 34. 34. Aktivitāšu tīkla Kur nav ticības nākotnei, tur nav spēka šodienai. diagramma /H.E.Lukoks / AKT.1 AKT.2 AKT.4 MĒRĶIS REZULTĀTS AKT.7 AKT.3 AKT.2 AKT.8 Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 35. 35. Degsme bez zināšanām ir kā uguns bez 4-K gaismas. /Tomas Fulers/ Kas (izpildītājs)? Ko (uzdevumi)? Kādi rezultāti? Kāds termiľš? Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 36. 36. PATSTĀVĪGAIS DARBS DARBĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE [AKTIVITĀTE, LAIKS, IETEKMĒJOŠIE FAKTORI] Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
 37. 37. Uzdrošinies būt gudrs, sāc; tas, kurš vilcinās ar savas dzīves saprātīgu iekārtošanu, ir līdzīgs zemniekam, kas vēlēdamies tikt otrā krastā, gaida līdz aiztecēs visi upes ūdeņi; bet tā viļņodamās plūst un plūdīs mūţīgi. /HORĀCIJS/ Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma

×