Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
Biznesa attīstības
paātrināšanas metodes un
tehnikas


Normunds Janso...
Mērķis pats par sevi vel nav nekas,
galvenais ir ceļš uz mērķi /E. Bernšteins /

•  Produktu, pakalpojumu un procesu mode...
Teorija + Prakse


• Profesionālie, zinātniskie un
  tehniskie pakalpojumi
• Apstrādes rūpniecība
• Būvniecība
• Transpor...
Produktu, pakalpojumu un procesu modelis• Esošo produktu vai
 pakalpojumu novērtējums
• Jaunu produktu un
 pakalpoju...
Esošo produktu vai pakalpojumu
novērtējums

• Apraksts - jo inovatīvāks un nezināmāks produkts, jo
 detalizētāks apraksts...
Jaunu produktu un pakalpojumu
izstrādes process 1

• Tirgus izpēte        • Biznesa plānā ir jāietver
• Projektēšan...
Jaunu produktu un pakalpojumu
izstrādes process 2

• Dažādošana jeb
 diversificēšana
Ražošanas procesu vai pakalpojumu
sniegšanas tehniskais raksturojums

• Paši ražo vai sniedz pakalpojumus, vai iepērk citu...
Sistēmas un procesa analīze


• Sistēmas un procesa analīzes
 apraksts
• Sistēmas un procesa analīzes
 pielietojums
• Pr...
Sistēmas un procesa analīzes apraksts 1


• Sistēmas analīze – metode, kas palīdz precīzi noteikt, kur ir
 jāveic izmaiņa...
Sistēmas un procesa analīzes apraksts 2


• Sistēmas analīze tiek veikta,
 izmantojot sistēmas analīzes
 diagrammu, kas ...
Sistēmas un procesa analīzes
pielietojums 1

• Procesu analīzi parasti     • Sistēmas analīzes
 izmanto, lai:    ...
Sistēmas un procesa analīzes
pielietojums 2

• Sistēmas un procesa analīzi parasti izmanto:
  – Pētniecībā un statistikā
...
Problēmas risinājuma fāzes


• Problēmas vai iespējas izvēle un noteikšana
• Problēmas cēloņu un iespējamo izmaiņu noteikš...
Procesu analīzes instrumenti


•  Procesa plūsmas grafiks
•  Simboliskais plūsmas grafiks
•  Procesa kartes sastādīšana...
Sistēmas vai procesa analīzes realizācijas
soļi 1

•  5 procesa analīzes soļi, izmantojot simbolisko grafiku
  1. Priek...
Sistēmas vai procesa analīzes realizācijas
soļi 2

  2. Grupas vadītājs iepazīstina ar procesa analīzes standarta
    ...
Sistēmas vai procesa analīzes realizācijas
soļi 3

•  Sistēmas analīzes soļi
  1. Grupa izveido sistēmas analīzes grafi...
Procesu analīzes piemērs


• Uzdevums grupai - uzmodelēt procesu analīzes piemēru
Atdeves karte


•  Atdeves kartes raksturojums
•  Pamatelementi
•  Galvenie mērinstrumenti
•  Lielāka labuma gūšana no...
Atdeves kartes raksturojums


• Laiks, kas ir nepieciešams jauna produkta attīstīšanai,
 ietekmē produkta veiksmi daudz l...
Pamatelementi 1


• Divdimensiju grafiks – x (laiks), y (nauda)
• Laika skala tiek sadalīta: izpētē, attīstībā, ražošanā u...
Pamatelementi 2


• Izpētes uzdevums - noteikt produkta vēlamās īpašības,
 izmaksas un cenu, ieteikto tehnoloģiju un plān...
Galvenie mērinstrumenti 1


•  Izmaksu segšanas laiks
•  Produkta tirdzniecības uzsākšanas laiks
•  Izmaksu segšanas la...
Galvenie mērinstrumenti 2
Lielāka labuma gūšana no atdeves kartes


• Interfunkcionāla ekspertu komanda ar ciešu komunikāciju
• Grafiska produktu at...
Pēc ražošanas uzsākšanas


• Ražošanas uzsākšanas sapulce, kas ļauj koncentrēties uz
 izvirzītajiem mērķiem un salīdzināt...
Atdeves kartes realizācijas kavēkļi


• Liels laika patēriņš un pieprasa ievērojamu apņēmību
• Iegūt prognozes datus un iz...
Budžeta izstrāde


• Budžeta izstrādes nozīme
• Budžeta procesi
• Budžeta veidi
Budžeta izstrādes nozīme


• budžets ir nākotnes darījumu atspoguļojums skaitliskajā
 vērtībā
• palīdz vadīt visus biznes...
Budžeta procesi
      Plānošana       Uzskaite
            Kontrole
Budžeta veidi


• Ilgtermiņa un īstermiņa budžeti
• Statiskie un slīdošie budžeti
• Funkcionālie un finanšu budžeti
Ilgtermiņa un īstermiņa budžeti


• Ilgtermiņa budžets > 1 gads
• Īstermiņa budžets < 1 gads

• Prakse: 1 gada budžets, sa...
Statiskie un slīdošie budžeti


• Statiskie budžeti       + Datums, kad izvērtē rezultātus
  – Izstrāde konkrētam ...
Funkcionālie un finanšu budžeti


• Funkcionālie jeb operatīvie
 budžeti
• Finanšu budžeti
Funkcionālie jeb operatīvie budžeti


•  Pārdošanas prognoze
•  Ražošanas plāns
•  Iepirkumu plāns
•  Mārketinga plāns...
Finanšu budžeti


• Peļņas vai zaudējumu aprēķins
• Bilance
• Naudas plūsma
Budžeta izstrādes piemērs
Budžeta analīze


• Bez zaudējuma punkta analīze
• Naudas plūsmas analīze ar
 NPV un IRR
• Riska analīze
  – Diskonta li...
Bez zaudējuma punkta analīze 1


• SM % = (S – B)/S      • SM – drošības zona,
               • B – bez...
Bez zaudējuma punkta analīze 2
 800
                                         ...
Naudas plūsmas analīze ar NPV un IRR 1


• NPV (net present value / tīrā tagadnes vērtība) – visu projekta
 ieņēmumu un i...
Naudas plūsmas analīze ar NPV un IRR
2

• IRR (internal rate-of-return / iekšējās rentabilitātes norma) – balstīta
 uz di...
Riska analīze 1


Kāda nākotnes notikuma iestāšanās iespējamības nenoteiktība
                Pēc projekta ...
Riska analīze 2


• Projekta iekšējais risks
  – Risks, kas raksturīgs konkrētam investīciju projektam
• Firmas iekšējais...
Diskonta likmes koriģēšana
• Risku faktori:
  – Bez risku procentu likme (7%)
  – Uzņēmuma lieluma risks
  – Uzņēmu...
Jutīguma analīze


• Jutīguma analīze – metode,
 kas precīzi parāda, par cik
 mainīsies projekta efektivitātes
 indikat...
Scenāriju analīze


• Scenāriju analīze ir riska analīzes metode, kuru lieto papildus
 jutīguma analīzei, lai gūtu objekt...
Lēmumu koki


• Lēmuma koku izmanto investīciju projektu novērtēšanai, kuriem ir
 iespējami vairāki attīstības scenāriji
...
Bankrota prognozēšanas modelis


• E. Altmaņa modelis jeb Z – rādītājs
  Z  6.56  X 1  3.26  X 2  1.05  X 3  6.72...
Piekļuve finansējumam
Riska kapitāls 1


• Ilgtermiņa ieguldījums pašu kapitālā ar nolūku veicināt
 uzņēmuma vērtības pieaugumu, finansējot tā ...
Riska kapitāls 2


• Riska kapitāla iedalījums pēc investīcijas stadijas:
  – Sēkla – pašu un ģimenes līdzekļi (summa 100...
Resursi


1. Finanšu vadības rokasgrāmata. – Rīga: Dienas bizness,
  2004
2. Inovatīvās darbības pamatelementi, rokasgrām...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biznesa attīstības paātrināšanas metodes un tehnikas

6,405 views

Published on

Lektors: Normunds Jansons

Published in: Business, Technology
 • Uzņēmēj ir laiks piedalīties Latvijas ekonomikas attīstība! Cityfinances palīdzes piesaistīt naudu uzņēmumam un sākt augt! www.cityfinances.lv
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Biznesa attīstības paātrināšanas metodes un tehnikas

 1. 1. Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma Biznesa attīstības paātrināšanas metodes un tehnikas Normunds Jansons finanšu direktors Tālr. 28300337; normunds.j@inbox.lv 2009. gada 23. novembris
 2. 2. Mērķis pats par sevi vel nav nekas, galvenais ir ceļš uz mērķi /E. Bernšteins / • Produktu, pakalpojumu un procesu modelis • Sistēmas un procesa analīze • Atdeves karte • Budžeta izstrāde • Budžeta analīze • Piekļuve finansējumam
 3. 3. Teorija + Prakse • Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi • Apstrādes rūpniecība • Būvniecība • Transports un uzglabāšana • Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi
 4. 4. Produktu, pakalpojumu un procesu modelis • Esošo produktu vai pakalpojumu novērtējums • Jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes process • Ražošanas procesu vai pakalpojumu sniegšanas tehniskais raksturojums
 5. 5. Esošo produktu vai pakalpojumu novērtējums • Apraksts - jo inovatīvāks un nezināmāks produkts, jo detalizētāks apraksts • Īpašības un labumi – Īpašības (fiziska pazīme, ko var pierādīt) – Labumi (konkrēti un izmērāmi) • Konkurentu produktu vai pakalpojumu salīdzinājums – Standarta labumi – Diferencētie labumi • Garantijas un galvojumi • Īpašnieka spējas un juridiskās aizsardzības
 6. 6. Jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes process 1 • Tirgus izpēte • Biznesa plānā ir jāietver • Projektēšana produkta vai pakalpojuma • Prototips attīstības stadija • Produkcijas un mārketinga • Produktu veidi ar lielu riska testa režīms pakāpi • Pilna apjoma darbība – Viena produkta ražošana – Vienreiz pārdodami produkti – Ne pirmās nepieciešamības preces – Pārāk vienkāršs produkts
 7. 7. Jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes process 2 • Dažādošana jeb diversificēšana
 8. 8. Ražošanas procesu vai pakalpojumu sniegšanas tehniskais raksturojums • Paši ražo vai sniedz pakalpojumus, vai iepērk citur • Ražošanas procesa apraksts • Aktīvi produkcijas vai pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai • Tehniskais atbalsts • Kvalitātes sistēmas • Krājumu uzglabāšanas politika • Piegādātāji
 9. 9. Sistēmas un procesa analīze • Sistēmas un procesa analīzes apraksts • Sistēmas un procesa analīzes pielietojums • Problēmas risinājuma fāzes • Procesa analīzes instrumenti • Sistēmas vai procesa analīzes realizācijas soļi • Procesu analīzes piemērs
 10. 10. Sistēmas un procesa analīzes apraksts 1 • Sistēmas analīze – metode, kas palīdz precīzi noteikt, kur ir jāveic izmaiņas sistēmā, lai koncentrētu ierobežotos resursus vissvarīgākajās jomās • Procesu analīze – nosaka, kādus tieši soļus jāsper veicamā uzdevuma gaitā, lai gūtu vēlamo rezultātu • Procesu analīze palīdz: – Noteikt problemātiskos punktus – Izprast faktorus – Atbildēt uz jautājumu, kāpēc tiek izvēlēti konkrētie pasākumi
 11. 11. Sistēmas un procesa analīzes apraksts 2 • Sistēmas analīze tiek veikta, izmantojot sistēmas analīzes diagrammu, kas atspoguļo procesa norisi, sākot ar ievaddatiem (vai resursiem), produkta vai pakalpojuma transformāciju darbības gaitā, un beidzot ar rezultāta kvalitātes apstiprinājumu un produkta nogādāšanu klientiem
 12. 12. Sistēmas un procesa analīzes pielietojums 1 • Procesu analīzi parasti • Sistēmas analīzes izmanto, lai: diagrammas parasti izmanto, – Pārbaudītu, analizētu un lai: uzlabotu esošo procesu – Pārskatītu vienu otram – Noteiktu procesa sekojošus produkta vai uzlabošanas iespējas pakalpojuma procesus, – Pielāgotu procesus savstarpējās komunikācijas uzņēmuma veidus un klientu organizatoriskās struktūras atsauksmes par kvalitāti izmaiņas projektā – Veidotu kopēju sapratni par sasniedzamiem rezultātiem – Precizētu pienākumus un atbildību katrā sistēmas posmā
 13. 13. Sistēmas un procesa analīzes pielietojums 2 • Sistēmas un procesa analīzi parasti izmanto: – Pētniecībā un statistikā – Jaunradē un inovācijā – Inženierzinātnēs – Projekta vadīšanā – Ražošanā – Mārketingā un pārdošanā – Administrācijā un dokumentu izstrādē – Apkalpošanā – Nosakot kvalitāti – Vadības maiņas gadījumos
 14. 14. Problēmas risinājuma fāzes • Problēmas vai iespējas izvēle un noteikšana • Problēmas cēloņu un iespējamo izmaiņu noteikšana un analīze • Iespējamo risinājumu vai izmaiņu plānošana • Risinājumu īstenošana un novērtēšana • Rezultātu vērtēšana un citu risinājumu pārbaude • Darba grupas veikuma novērtēšana un stimulēšana
 15. 15. Procesu analīzes instrumenti • Procesa plūsmas grafiks • Simboliskais plūsmas grafiks • Procesa kartes sastādīšana • Procesa ciklu laika grafiks • Darbības analīze
 16. 16. Sistēmas vai procesa analīzes realizācijas soļi 1 • 5 procesa analīzes soļi, izmantojot simbolisko grafiku 1. Priekšnosacījums – grupai jāizveido darbības grafiks izvēlētajam procesam. – Grupas vadītājs izveido grupu, kuras dalībnieki izprot visus procesa aspektus – Tiek noteikts vispārējais procesa norises grafiks, kā arī tiek noteikts sākuma un beigu stāvoklis – Dalībnieki nosaka visus svarīgākos procesa posmus un to izpildes kārtību. Tiek izmantoti simboli un savienojošās grafika līnijas, lai rādītu procesa gaitu un secību – Grupas vadītājs uzzīmē procesa grafiku. Dalībnieki palīdz vadītājam zīmēt grafiku un savienot pareizā secībā procesa posmus – Simboliskā grafika pārbaude
 17. 17. Sistēmas vai procesa analīzes realizācijas soļi 2 2. Grupas vadītājs iepazīstina ar procesa analīzes standarta jautājumiem. Grupa izskata, papildina vai izsvītro jautājumus, lai pilnībā aptvertu analizējamo procesu 3. Izmantojot jautājumu saraksta gala versiju, grupa apspriež visas procesa aktivitātes un sniedz atbildes uz jautājumiem 4. Vadītājs lūdz dalībniekiem atkārtoti pārbaudīt sniegtās atbildes, veic pēdējo pārskatu un papildina jautājumu sarakstu 5. Informācija kļūst par atskaties punktu apspriešanas procesam, kas ir nākamais loģiskais solis, ar kuru grupai nāksies saskarties
 18. 18. Sistēmas vai procesa analīzes realizācijas soļi 3 • Sistēmas analīzes soļi 1. Grupa izveido sistēmas analīzes grafiku, ko veido pieci savstarpēji saistīti bloki, kuriem pievienotas iekšējās un ārējās atgriezeniskās informācijas saites 2. Blokos ir informācija par tehnoloģijām vai prasībām 3. Vadoties pēc pabeigtā sistēmas analīzes grafika, grupa pēta iespējamās problēmu zonas un procesa uzlabošanas iespējas
 19. 19. Procesu analīzes piemērs • Uzdevums grupai - uzmodelēt procesu analīzes piemēru
 20. 20. Atdeves karte • Atdeves kartes raksturojums • Pamatelementi • Galvenie mērinstrumenti • Lielāka labuma gūšana no atdeves kartes • Pēc ražošanas uzsākšanas • Atdeves kartes realizācijas kavēkļi
 21. 21. Atdeves kartes raksturojums • Laiks, kas ir nepieciešams jauna produkta attīstīšanai, ietekmē produkta veiksmi daudz lielākā mērā nekā izmaksas, kas tiek patērētas šim nolūkam • Viens no efektīvākajiem veidiem attīstības ciklu samazināšanai ir produktu izstrādes komandu savstarpēja funkcionāla sadarbība • HP atdeves karte grafiski atspoguļo visu komandas locekļu devumu produkta tapšanā laika un naudas izteiksmē • Iekļauj produkta attīstības svarīgākos elementus – investīcijas produktu attīstībā, peļņu, izlietotais laiks produkta attīstībai, ieviešanai un peļņas gūšanai • Atdeves kartes mērķis – novirzīt komandas koncentrēšanos no “kurš ir atbildīgs” uz “kas ir jāizdara”
 22. 22. Pamatelementi 1 • Divdimensiju grafiks – x (laiks), y (nauda) • Laika skala tiek sadalīta: izpētē, attīstībā, ražošanā un pārdošanā
 23. 23. Pamatelementi 2 • Izpētes uzdevums - noteikt produkta vēlamās īpašības, izmaksas un cenu, ieteikto tehnoloģiju un plānu atbilstību produkta attīstībai un ieviešanai • Attīstības uzdevums – noteikt, kā ražot produktu par vajadzīgo cenu • Ražošanas un pārdošanas uzdevums – teoriju ieviest praksē un sasniegt iepriekš izvirzītos kvantitatīvos rādītājus • Pārejas starp šīm fāzēm jeb projekta atskaites punktiem ir galvenie laiki atdeves kartē
 24. 24. Galvenie mērinstrumenti 1 • Izmaksu segšanas laiks • Produkta tirdzniecības uzsākšanas laiks • Izmaksu segšanas laiks pēc produkta izlaišanas • Atdeves faktors (uzkrātā peļņa pret kopējām investīcijām) • Komanda ir atbildīga par tādu produktu projektēšanu un ražošanu, ko vēlas klienti, veicot to paredzētajā laikā un efektīvi nododot tos pārējām komandām
 25. 25. Galvenie mērinstrumenti 2
 26. 26. Lielāka labuma gūšana no atdeves kartes • Interfunkcionāla ekspertu komanda ar ciešu komunikāciju • Grafiska produktu attīstības un ieviešanas lēmumu jutīguma analīze
 27. 27. Pēc ražošanas uzsākšanas • Ražošanas uzsākšanas sapulce, kas ļauj koncentrēties uz izvirzītajiem mērķiem un salīdzināt ar sākotnējo situāciju • Komandai ir jāapzinās ietekmi, kādu nobīde ražošanas uzsākšanai laikā atstāj uz citiem novērtējuma kritērijiem, kā arī jāveic labojošie pasākumi nākotnē, lai izvairītos no kavēšanās • Katrs komandas dalībnieks ir ieinteresēts reālā pārdošanas apjoma un peļņas sasniegšana
 28. 28. Atdeves kartes realizācijas kavēkļi • Liels laika patēriņš un pieprasa ievērojamu apņēmību • Iegūt prognozes datus un izsekot reālajām izmaksām, pārdošanas apjomiem un peļņai, salīdzinot ar prognozes datiem • Funkcionālo vadītāju sastrādāšanās spējas un resursu dalīšanos
 29. 29. Budžeta izstrāde • Budžeta izstrādes nozīme • Budžeta procesi • Budžeta veidi
 30. 30. Budžeta izstrādes nozīme • budžets ir nākotnes darījumu atspoguļojums skaitliskajā vērtībā • palīdz vadīt visus biznesa procesus, gūstot operatīvu informāciju par kompānijas saimniecisko stāvokli • koordinē vairākus uzņēmuma biznesa procesus – pārdošanu, ražošanu, investēšanu un citas aktivitātes – un veicina darbību saskaņošanu uzņēmumā • ir viens no kompānijas izmaksu vadīšanas instrumentiem, kas palīdz kontrolēt un samazināt neefektīvās izmaksas
 31. 31. Budžeta procesi Plānošana Uzskaite Kontrole
 32. 32. Budžeta veidi • Ilgtermiņa un īstermiņa budžeti • Statiskie un slīdošie budžeti • Funkcionālie un finanšu budžeti
 33. 33. Ilgtermiņa un īstermiņa budžeti • Ilgtermiņa budžets > 1 gads • Īstermiņa budžets < 1 gads • Prakse: 1 gada budžets, sadalīts pa mēnešiem
 34. 34. Statiskie un slīdošie budžeti • Statiskie budžeti + Datums, kad izvērtē rezultātus – Izstrāde konkrētam + Laika ekonomija periodam - Izpildot budžetu pirms termiņa zūd motivācija • Slīdošie budžeti + pastāvīga mērķu apzināšana – Pēc mēneša vai ceturkšņa - Pastāvīga budžeta pārstrāde izstrādā nākamam - Laika izlietojums periodam (pm., gadam)
 35. 35. Funkcionālie un finanšu budžeti • Funkcionālie jeb operatīvie budžeti • Finanšu budžeti
 36. 36. Funkcionālie jeb operatīvie budžeti • Pārdošanas prognoze • Ražošanas plāns • Iepirkumu plāns • Mārketinga plāns • Pārējo izmaksu budžets • Kopējais ieguldījumu plāns • U. C.
 37. 37. Finanšu budžeti • Peļņas vai zaudējumu aprēķins • Bilance • Naudas plūsma
 38. 38. Budžeta izstrādes piemērs
 39. 39. Budžeta analīze • Bez zaudējuma punkta analīze • Naudas plūsmas analīze ar NPV un IRR • Riska analīze – Diskonta likmes koriģēšana – Jutīguma analīze – Scenāriju analīze – Lēmumu koki • Bankrota prognozēšanas modelis
 40. 40. Bez zaudējuma punkta analīze 1 • SM % = (S – B)/S • SM – drošības zona, • B – bez zaudējuma punkts, • S – pārdošanas apjoms • B = F/KC • F – fiksētās izmaksas, • KC – seguma summas koeficients • C – seguma summa, • KC = C/Si • Si – realizācijas ieņēmumi • V – mainīgās izmaksas • C = Si – V
 41. 41. Bez zaudējuma punkta analīze 2 800 S 700 B TC 600 500 400 300 200 V 100 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
 42. 42. Naudas plūsmas analīze ar NPV un IRR 1 • NPV (net present value / tīrā tagadnes vērtība) – visu projekta ieņēmumu un izdevumu pielīdzināšana šodienas vērtībai • Pozitīvs NPV lielums rāda, par cik pieaugs investora aktīvu vērtība, realizējot šo projektu
 43. 43. Naudas plūsmas analīze ar NPV un IRR 2 • IRR (internal rate-of-return / iekšējās rentabilitātes norma) – balstīta uz diskonta likmes maksimālā lieluma noteikšanu, pie kuras projekti joprojām ir rentabli. IRR tā ir tāda diskonta likme, kad NPV=0
 44. 44. Riska analīze 1 Kāda nākotnes notikuma iestāšanās iespējamības nenoteiktība Pēc projekta dalībnieku riskiem Risku indikatoru parametri Riska Uzkrātā neto Tekošās Ātrās līmenis Visu Iniciatoru Akcionāru Kreditoru naudas likviditātes likviditātes dalībnieku plūsma koeficients koeficients Projekta Netiek Katastrofāls likvidācija, Kapitāla zudumi Nelikvīdas akcijas nomaksāti <0 <1 <0.5 zaudējumi kredīti Kapitāla vērtības Nav atdeves, Kredīta samazināšanās, Nav dividenžu, Kritisks periodiski var maksājumi ~0 ~1 ~0.5 apgrozāmo zems akciju kurss būt zaudējumi pieturēti līdzekļu deficīts Minimālas Procentu Minimāla dividendes, akciju Pieļaujams Naudas deficīts maksājumu >0 1...2 0.5 ... 1 atdeve likviditāte pēc pārcelšana nominālvērtības Atdeves un akciju Periodiski bez Ierobežoti naudas Kredītu atdeves Vidējs vērtības >0 ~2 ~1 atdeves līdzekļi samazināšana samazināšana Atdeve nav Nestabila aktīvu Nestabili akciju Minimāls - >0 >2 >1 stabila likviditāte kursi
 45. 45. Riska analīze 2 • Projekta iekšējais risks – Risks, kas raksturīgs konkrētam investīciju projektam • Firmas iekšējais risks – Risks, kas izskatīts saistībā ar citiem uzņēmuma projektiem • Tirgus risks – Risks, kuru izskata investoru kopējā kapitāla fondu tirgus diversifikācijas kontekstā
 46. 46. Diskonta likmes koriģēšana • Risku faktori: – Bez risku procentu likme (7%) – Uzņēmuma lieluma risks – Uzņēmuma finanšu risks – Piegādātāju risks – Klientu diversifikācijas risks – Ieņēmumu stabilitātes risks – Nozaru risks – Vadības risks (2. – 7. vidējais lielums)
 47. 47. Jutīguma analīze • Jutīguma analīze – metode, kas precīzi parāda, par cik mainīsies projekta efektivitātes indikatori kāda naudas plūsma ietekmējoša lieluma izmaiņu dēļ ar nosacījumu, ka visi citi nosacījumi nemainīsies • Jutīguma analīzi parasti veic, ievērojot piecus soļus:
 48. 48. Scenāriju analīze • Scenāriju analīze ir riska analīzes metode, kuru lieto papildus jutīguma analīzei, lai gūtu objektīvāku ainu par projekta efektivitāti • Parasti izvēlas 3 scenārijus: – Pesimistiskāko; Iespējamāko; Optimistiskāko Scenāriji Aprēķinātais NPV Varbūtība Rezultāts Pesimistiskais NPV 1 a R1 =NPV1 * a Iespējamākais NPV 2 b R2 =NPV2 * a Optimistiskais NPV 3 c R2 =NPV2 * a Sagaidāmais NPV NPV=R1+R2+R3
 49. 49. Lēmumu koki • Lēmuma koku izmanto investīciju projektu novērtēšanai, kuriem ir iespējami vairāki attīstības scenāriji Scenāriji Aprēķinātais NPV Varbūtība Varbūtība scenārija ietvaros Rezultāts projekta ietvaros Pirmais scenārijs A Apakšscenārijs A NPV 1 a R1 =NPV1 * a * A Apakšscenārijs B NPV 2 b R2 =NPV2 * b * A Apakšscenārijs C NPV 3 c R3 =NPV3 * c * A Otrais scenārijs B Apakšscenārijs A NPV 4 a R4 =NPV4 * a * A Apakšscenārijs B NPV 5 b R5 =NPV5 * b * A Apakšscenārijs C NPV 6 c R6 =NPV6 * c * A ,,, ... ... ... Rn Sagaidāmais rezultāts R=R1+R2+R3+R4+R5+R6
 50. 50. Bankrota prognozēšanas modelis • E. Altmaņa modelis jeb Z – rādītājs Z  6.56  X 1  3.26  X 2  1.05  X 3  6.72  X 4 • Z – bankrota prognozes rādītājs; • X1 – tīrais apgrozāmais kapitāls / kopējie aktīvi; • X2 – nesadalītā peļņa / kopējie aktīvi; • X3 – peļņa pirms procentiem un nodokļiem / kopējie aktīvi; • X4 – pašu kapitāls / kopējie pasīvi. • Aprēķina rezultātā tiek iegūts Z skaitlis, kurš norāda: • Ja Z < 1.23 – bankrota varbūtība ir ļoti liela; • Ja 1.23 < Z < 2.9 – finanšu situācija ir nenoteikta un var attīstīties abos virzienos; • Ja Z > 2.9 – bankrots tuvākajos darbības periodos nav paredzams
 51. 51. Piekļuve finansējumam
 52. 52. Riska kapitāls 1 • Ilgtermiņa ieguldījums pašu kapitālā ar nolūku veicināt uzņēmuma vērtības pieaugumu, finansējot tā straujāku izaugsmi un attīstību • Riska kapitāla un bankas aizdevuma salīdzinājums: – Termiņš – Ķīla – Atmaksas grafiks – Finanšu risks – Peļņas sadale – Operativitāte – Mērķa auditorija – Pārvalde – Ķīlas realizācija
 53. 53. Riska kapitāls 2 • Riska kapitāla iedalījums pēc investīcijas stadijas: – Sēkla – pašu un ģimenes līdzekļi (summa 1000 – 5000 LVL) – Uzsākšana – biznesa eņģeļi, subsidēti aizdevumi (5 000 – 100 000) – Attīstība I – agrīnas stadijas riska kapitāla fondi (100 000 – 500 000) – Attīstība II – attīstības riska kapitāla fondi (500 000 – 5 mlj.) – Izpirkšana – “Buy out” riska kapitāla fondi (5 mlj. – 100 mlj.)
 54. 54. Resursi 1. Finanšu vadības rokasgrāmata. – Rīga: Dienas bizness, 2004 2. Inovatīvās darbības pamatelementi, rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem. – Rīga: Latvijas Tehnoloģiskais centrs, 2007 3. Mārketings. – Rīga: Izglītības soļi, 2004 4. Projektu vadība, “Harvard Business Review on” grāmatu sērija. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007

×