Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komunikāciju Vadība

3,368 views

Published on

Liepājas Universitātes studiju programmas "Komunikāciju vadība" Informācijas dienas prezentācija

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Komunikāciju Vadība

 1. 1. Komunikācijas vadība Profesionālā bakalaura studiju programma
 2. 2. Studiju programmas apakšvirzieni <ul><li>Sabiedriskās attiecības </li></ul><ul><ul><li>sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs </li></ul></ul><ul><ul><li>profesionālā bakalaura grāds komunikācijas vadībā </li></ul></ul><ul><li>Žurnālistika </li></ul><ul><ul><li>mediju nozares uzņēmumu un iestāžu vadītājs </li></ul></ul><ul><ul><li>profesionālā bakalaura grāds komunikācijas vadībā </li></ul></ul>
 3. 3. Studiju forma un ilgums <ul><li>Pilna laika klātiene - 4 gadi </li></ul><ul><li>Nepilna laika neklātiene - 4 gadi un 6 mēneši </li></ul>
 4. 4. Akadēmiskais personāls <ul><li>Studiju programmas realizācijā iesaistīti 44 mācībspēki . </li></ul><ul><li>28 mācībspēkiem LiepU ir pamatdarba vieta. </li></ul><ul><li>16 mācībspēki tiek pieņemti darbā uz laiku. </li></ul><ul><li>11 mācībspēkiem - doktora zinātniskais grāds. </li></ul><ul><li>23 mācībspēkiem - maģistra grāds. </li></ul>
 5. 5. LiepU mācībspēki
 6. 6. Sandra Veinberga mediju, masu komunikācijas procesu, PR pētniece Pieaicinātie mācībspēki <ul><li>Studiju kursi: </li></ul><ul><li>Komunikācijas teorija </li></ul><ul><li>Masu komunikācija </li></ul><ul><li>Sabiedrisko attiecību vēsture un teorijas </li></ul><ul><li>Ziņu žurnālistika </li></ul><ul><li>Analītiskā žurnālistika </li></ul>
 7. 7. Odita Krenberga TV3, raidījuma “Nekā personīga” korespondente Pieaicinātie mācībspēki Studiju kurss “ Televīzijas žurnālistika”
 8. 8. Iveta Galēja Radio SWH Ziņu dienesta vadītāja Pieaicinātie mācībspēki <ul><li>Studiju kursi: </li></ul><ul><li>Radio žurnālistika </li></ul><ul><li>Interneta žurnālistika </li></ul><ul><li>Mediju valoda </li></ul>
 9. 9. Ģirts Salmgriezis Eiropas Parlaments, Latvijas preses un komunikācijas padomnieks Pieaicinātie mācībspēki <ul><li>Studiju kursi: </li></ul><ul><li>Reputācijas vadība </li></ul><ul><li>Starptautiskās sabiedriskās attiecības </li></ul>
 10. 10. Pieaicinātie mācībspēki <ul><li>Rita Voronkova (“Lattelecom” Komunikācijas daļas vadītāja) </li></ul><ul><li>Inga Bandeniece (“Mediju nams” stratēģiskās attīstības direktore) </li></ul><ul><li>Lidija Dārziņa („Latvijas Vēstnesis” portāls, LV.LV nozares redaktore) </li></ul><ul><li>Inta Kalniņš (globālās ziņu aģentūras “ThonsonReuters” fotokorespondents) </li></ul><ul><li>Anda Pūce (“Kurzemes Vārds” projektu vadītāja) </li></ul><ul><li>Renāte Cāne (Biznesa augstskola Turība) </li></ul><ul><li>Jolanta Derkevica Pilskunga (Kurzemes Radio) </li></ul><ul><li>Aija Nelsone (Liepājas pilsētas Domes Personāldaļas vadītāja) </li></ul><ul><li>Iveta Zūzāne (Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja sekretāre) </li></ul><ul><li>u.c. </li></ul>
 11. 11. Studiju programmas struktūra <ul><li>vispārizglītojošie studiju kursi - 20 KRP, </li></ul><ul><li>nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi - 36 KRP, </li></ul><ul><li>nozares profesionālās specializācijas kursi - 60 KRP: B - I daļa (26 KRP), B - II daļa (34 KRP) , </li></ul><ul><li>brīvās izvēles kursi - 6 KRP , </li></ul><ul><li>3 prakses - 26 KRP , </li></ul><ul><li>bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana - 12 KRP . </li></ul>
 12. 12. 1. studiju gads, 1. semestris <ul><li>Ievads studijās </li></ul><ul><li>Sociālā psiholoģija </li></ul><ul><li>Socioloģija </li></ul><ul><li>Latviešu valodas praktikums </li></ul><ul><li>Angļu valoda </li></ul><ul><li>Vadības teorija </li></ul><ul><li>Ekonomikas teorija I </li></ul><ul><li>Komunikācijas teorija </li></ul><ul><li>Sabiedrisko attiecību pamati </li></ul><ul><li>Žurnālistikas pamati </li></ul>
 13. 13. 1. studiju gads, 2. semestris <ul><li>Latviešu valodas praktikums </li></ul><ul><li>Angļu valoda </li></ul><ul><li>Ekonomikas teorija II </li></ul><ul><li>Pētījumu metodoloģija I </li></ul><ul><li>Politoloģija </li></ul><ul><li>Kulturoloģija </li></ul><ul><li>Cilvēkresursu vadība </li></ul><ul><li>Masu komunikācija </li></ul><ul><li>Sarunu un konfliktu vadība </li></ul><ul><li>Informācijas tehnoloģijas </li></ul><ul><li>Studiju darbs I </li></ul>
 14. 14. 2. studiju gads, 1. semestris <ul><li>Finanšu teorija </li></ul><ul><li>Tiesību pamati </li></ul><ul><li>Mārketings </li></ul><ul><li>Retorika </li></ul><ul><li>Latviešu valodas kultūra </li></ul><ul><li>Vizuālā komunikācija </li></ul><ul><li>Lietišķā angļu valoda komunikācijas vadībā I </li></ul><ul><li>Sabiedrisko attiecību vēsture un teorijas / Preses žurnālistika </li></ul><ul><li>Sabiedrisko attiecību metodes / Radio žurnālistika </li></ul><ul><li>Sabiedrisko attiecību menedžments / Mediju menedžments </li></ul>
 15. 15. 2. studiju gads, 2. semestris <ul><li>Lietišķā angļu valoda komunikācijas vadībā II </li></ul><ul><li>Projektu vadība </li></ul><ul><li>Riska un krīzes komunikācija I / Preses žurnālistika </li></ul><ul><li>Darbs ar klientu / Radio žurnālistika </li></ul><ul><li>Izvēles kurss </li></ul><ul><li>Studiju darbs II </li></ul><ul><li>Prakse I (8 nedēļas) </li></ul>
 16. 16. 3. studiju gads, 1. semestris <ul><li>Pētījumu metodoloģija </li></ul><ul><li>Starpkultūru komunikācija </li></ul><ul><li>ES politika un komunikācija </li></ul><ul><li>Datorgrafika </li></ul><ul><li>Reklāma </li></ul><ul><li>Lietišķā vācu / krievu valoda komunikācijas vadībā I </li></ul><ul><li>Riska un krīzes komunikācija II / Televīzijas žurnālistika </li></ul><ul><li>PR pasākumu organizēšana / Interneta žurnālistika </li></ul><ul><li>Lobēšana / Mediju valoda </li></ul><ul><li>Publicitātes foto / Foto žurnālistika </li></ul>
 17. 17. 3. studiju gads, 2. semestris <ul><li>Lietišķā vācu / krievu valoda komunikācijas vadībā II </li></ul><ul><li>WWW tehnoloģiju pamati </li></ul><ul><li>PR praktikums / Televīzijas žurnālistika </li></ul><ul><li>PR praktikums / Ziņu žurnālistika </li></ul><ul><li>Izvēles kurss </li></ul><ul><li>Studiju darbs III </li></ul><ul><li>Prakse II (8 nedēļas) </li></ul>
 18. 18. 4. studiju gads, 1. semestris <ul><li>Uzņēmējdarbība </li></ul><ul><li>Pārmaiņu vadība </li></ul><ul><li>Organizācijas ētika </li></ul><ul><li>Tekstveide un rediģēšana </li></ul><ul><li>Starptautiskās sabiedriskās attiecības / Žurnālistikas praktikums </li></ul><ul><li>Lietišķā etiķete un ētika </li></ul>
 19. 19. 4. studiju gads, 2. semestris <ul><li>Informācijas un zināšanu pārvaldība </li></ul><ul><li>Reputācijas vadība (2) / Analītiskā žurnālistika (4) </li></ul><ul><li>Izvēles kurss </li></ul><ul><li>Prakse III (10 nedēļas) </li></ul><ul><li>Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana </li></ul>

×