Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Simitu Community Platform

925 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Simitu Community Platform

 1. 1. simitu community platform simitu Prezentace platformy Lidé o Vaší znacce mluví, at už jste u toho, nebo ne. Být u toho je konkurencní výhoda. ´ˇ ˇ Vznik a rozvoj blogu, diskusních fór, sociálních sítí a komunit jen potvrzuje, že uživatelé touží po tom mít svoji identitu a spolutvorit obsah. ˇ ° 34% bloggerůpíšenázory naproduktyaznačky 18% tradičníchTVkampanímá pozitivníROI 54% bloggerůpřidává obsahdenně 14JEN JEN % věříklasickéreklamě 70 „ “ % uživatelůvěříobsahu webůznaček 90% uživatelůdá naosobní doporučení názorechpisatele]chtějísnimipřímokomunikovat.Nikdonemá časprodíratsezmětíinformací.Chcemluvitpřímostím,ským potřebuje.Chcesezeptatnanázorasdílettenvlastní. Kdo jsou Vaši zákazníci 1/8simitu community platform simitu
 2. 2. 2simitu community platform simitu Obsah 3  představení projektu 4  kdo jsou vaši zákazníci 5  jaké výhody komunita přináší 6  simitu vs. facebook 7  SaaS 8  proces implementace 9  funkce systému 12  kontakt
 3. 3. 3simitu community platform simitu Představení GFI, Madeo Goldfishinvestments Skupinu Goldfish investments tvoří několik vzájemně propojených jednotek se specializací na konkrétní oblast internetových aktivit. Simitu Komunitní platforma, která zajišťuje interaktivní komunikaci mezi návštěvníkem webu a jeho provozovatelem. Pomocí sady nástrojů umožňuje webové řešení obohatit o uživatelský obsah mnoha podob (uživatelské profily, blogy, ankety, soutěže, videa, fotoalba, diskusní fóra, propojení s dalšími komunitními sítěmi aj.). Freemusic.czaFreemusic.sk Webový magazín s vlastní redakcí fungující na českém internetu od roku 1999 jako nadžánrový hudební portál se zaměřením na hudební dění nezávislé klubové scény. Preferovány jsou menšinové žánry a alternativní hudební trendy. Freemusic.cz a Freemusic.sk pohání komunitní platforma Simitu. Rock.czaRock.sk Portály s vlastní redakcí a společným redakčním obsahem. Hlavní oblastí zájmu je dění okolo rockové hudby v její mainstreamové podobě, sahající od folk-rocku až po heavymetal. Rock.cz a Rock.sk pohání komunitní platforma Simitu. MadeoInteractives.r.o. Klientelu tvoří mimo jiné společnosti, pro které je internet hlavním zdrojem příjmů. Nároky na kvalitu jsou proto extrémní. Námi dodaná řešení pro prodej na internetu v loňském roce vygenerovala klientům celkem 160 000 000 Kč. Mezi významné zákazníky patří: Axel Springer / Ringier, Bauer Media, ASUS, Auto.cz, Continental, Kimberly-Clark, Tchibo, Initiative Prague a další. Práce agentury byly zařazeny do mnoha webových galerií a získaly několik významných ocenění. Tato ocenění jsou nejen potvrzením kvality dodávaných řešení, ale zároveň vynikajícím hnacím motorem naší práce. CSSrevue, CSS Mania, NewWebPick, BestWebGallery, CSSVault, TheCSSAwards: Honorable Mention, Site Of the Day a mnoho dalších.
 4. 4. 4 Být u toho je konkuren- cní výhodaˇ Média, asociace, velké i malé firmy, které pochopily, že se v chování publika ci zákazníku dejí zásadní zmeny a staly se sami tvurci komunit ci alespon participanty na komunite ci sociální síti, získávají stále vetší náskok pred konkurencí. ° °ˇ ˇ ˇˇˇ ˇˇ ˇ ˇ Co je uživatelem generovaný obsah? Různédruhyobsahuprodukovanéhokoncovýmiuživateli, jakožtoprotikladobsahutradičníchmédií-profesionálních spisovatelů,publicistů,novinářů,hlasatelůaprodukčních společností. 2/8simitu community platform simitu ˇK cemu lze komunitu využívat? Brandbuilding,resp.budovánípověstíaznačky Word-of-mouthmarketing,resp.získávánídalšíchlidí“zvenčí” prostřednictvímčlenůskupiny Přípravaalaunchnovýchproduktůaslužeb Průzkumtrhu,zkoumáníchováníapotřebcílovéskupiny Marketintelligence,resp.znalostprostředícílovéskupiny Kposkytovánípodpory K - n - t " s Být u toho je konkurencní výhoda.ˇ Vznik a rozvoj blogu, diskusních fór, sociálních sítí a komunit jen potvrzuje, že uživatelé touží po tom mít svoji identitu a spolutvorit obsah. ˇ ° 34% bloggerůpíšenázory naproduktyaznačky 18% tradičníchTVkampanímá pozitivníROI 54% bloggerůpřidává obsahdenně 14JEN JEN % věříklasickéreklamě 70 “ % uživatelůvěříobsahu webůznaček 90% uživatelůdá naosobní doporučení názorechpisatele]chtějísnimipřímokomunikovat.Nikdonemá časprodíratsezmětíinformací.Chcemluvitpřímostím,ským potřebuje.Chcesezeptatnanázorasdílettenvlastní. Kdo jsou Vaši zákazníci simitu Lidé o Vaší znacce mluví, at už jste u toho, nebo ne. Být u toho je konkurencní výhoda. ´ˇ ˇ 34% bloggerůpíšenázory naproduktyaznačky 14JEN % věříklasickéreklamě 70 „ “ % uživatelůvěříobsahu webůznaček 0% 1/8
 5. 5. 5 Co je smyslem komunity? Proc je dobré mít uživatelsky generovaný obsah na svých stránkách? Príklady úspesných komunitˇ ˇ ˇ ˇ Vytvářetvztahy Ověřovatautvářetnázory Sdíletnázoryazkušenosti Získávatreputaciauznánívrámcisociálnískupiny NikeRunning-komunitakolempředníhovýrobcesportovníhovybavení CNNiReport-komunitnítvorbazpravodajskéhoobsahu Burton-lifestylekomunitakolemznačkysnowboardovýchoděvů DellIdeaStorm-monitoringnápadůuživatelůspolečnostíDell Lexus-zájmověavýběrověorientovanákomunitamajitelůvozůLexus Rock.cz-komunitasdružujícírockovékapely,hudebníkyafanoušky Výhody využití komunit oproti tradicním nástrojum marketingu:°ˇ Téměř100%zásah Dramatickáúsporavýdajůoprotitradičnímnástrojům svýrazněvyššímefektem Možnoststátseopinionleaderembeznutnostidlouholeté historieavynaloženíenormníchprostředků Možnostparticipacenaobsahupomáhálidemvíce Značkymohoulépemonitorovatsvoureputaciazmírnit případnéškodynaslouchánímadialogem Zvyšuje konverzi Zvyšuje prodeje Je duveryhodnejší Zlepšuje SEO Pomáhá udržet povedomí Rozpoutává diskuse Formuje produkty Je soucástí mnohem vetšího a rychle rostoucího trendu ° ˇˇ ˇ ˇˇ Jaké výhody komunita prinášíˇ 3/8simitu community platform simitu
 6. 6. 6 Nejrozšířenější sociální sítí v Česku je bezesporu Facebook s 2 807 360 uživateli (září 2010). Přestože má řadu užitečných funkcí, jeho možnosti mohou být v jistých směrech limitující. Argumenty pro vlastní komunitní web VeškerádatapatříFacebookunehleděnato,kdojezakladatelemaprovozovatelemskupiny. Zakladatelskupinynebostránkymátéměřstejnáprávajakořadovýuživatel. Datapraktickynelzetřídit–všejenutnoprovádětmanuálně,cožjemimořádněčasověnáročné. Nelzepersonifikovatobsahzprávrecipientům Podmínkyužíváníseměníněkdyikaždýměsíc Veškeráprávajsounastraněprovozovatele,tedyspolečnostiFacebookInc. (zrušínebozpoplatní-liFacebookněkterouzestránek,sekcíneboslužeb,nezbývánežsepodřídit.) Smluvnípodmínkyjsoutransparentní Veškerádatapatříklientovi Získanádatalzelibovolnětříditaefektivněsnimipracovat. Nazákladědatoduživatelůjemožnévytvořitpoměrnědetailníprofilkaždéhoznich Jemožnépřizpůsobitnapř.obsahzprávpreferencímjednotlivce Řaduprocesůlzeautomatizovat VelkémnožstvífunkcílzepropojitsFacebookem Možnosti propojení s Facebookem simitu vs. facebook simitu community platform simitu Ačkoli jsou některé funkce takřka identické, komunitní platformy Facebooku přímo nekonkurují. Liší se ve způsobu užití a fungování. Facebook však může velmi dobře posloužit jako podpůrný prostředek při budování vlastní komunity.
 7. 7. 7 SaaS 4/8simitu community platform simitu "SaaS je zkratka pro Software as a Service, tedy soft- ware jako služba. U tohoto modelu distribuce softwaru zákazník nekupuje software, ale pronajímá si ho. Proná- jem se odvíjí od cetnosti využití, tedy zákazník platí když software využívá. Tento model je pro kupujícího rádove levnejší než tradicní nákup licence."ˇ ˇ ˇ ˇ Nízképořizovacínáklady. Místoastronomickýchcenzanákupsoftwarovélicence platítejenzato,coopravdudostáváteavyužíváte. NízkéTCO. Cenaseodvíjíodúspěchuarozsahukomunity,odpočtuuživatelů avelikostidatabáze. Systémmodulů. Cenovépodmínkyzvýhodňujetakémodulárnísystém.Nemusíte platitzafunkce,kterénemátevplánupoužívat,nadruhoustranuneníjejichdodateč- náimplementaceproblém. Žádnéstarosti. Kompletníprovozsystémuzajišťujememy.Vyseprotonemusíte zatěžovat maličkostmi. Hardware. Nemusítesestarataniododatečnýnákuphardwareajehoúdržbu.Všeje totižzajištěnonašimiservery. Flexibilita. Díkytomu,ževšeběžínanašístraně,můžemeprovádětVámipožadova- néúpravyvelmirychleaoperativně. Aktualizace. Odpadásložitédistribuováníaktualizacímeziklienty,všeprovádíme okamžitěvrámcinašehosystému.Vytakdostávátepravidelněvylepšovanýsoftware bezdalšíchstarostí.Zdarma.
 8. 8. 8 Proces implemen- tace 5/8simitu community platform simitu Takto postupujeme, dohodneme-li se s Vámi na spolupráci: 1Pruvodní analýza ˇ° ° Príprava wireframes a prototypu Design 4XHTML/CSS a JS programování 5Implementace systému 6Testování a podpora Moje platby Zadat stav Přehledy Zprávy Nastavení Novinky BezpečnostMůj elektroměr Vítejte v systému simitu Moje platby Můj elektroměr Zabezpečení Novinky Zadat stav PRAFO Přehledy Zprávy Nastavení Moje platby Zadat stav Přehledy Zprávy Nastavení Novinky BezpečnostMůj elektroměr Vítejte v systému Prafo Moje platby Můj elektroměr Zabezpečení Novinky Zadat stav PRAFO Přehledy Zprávy Nastavení 32
 9. 9. 9 Funkce systému 6/8simitu community platform simitu definice uživatelských rolí: (běžný uživatel, profesionál, tvůrce skupiny, moderá- tor, redaktor, globální administrátor) propojení uživatelských účtů: uživatelé můžou tvořit sociální vazby (mezi sebou se stávají přáteli + mohou se stát fanoušky uživatelské skupiny); uživatel může o přátelství požádat nebo žádost jiného uživatele schválit (odmítnout); zároveň může pozvat přátele, kteří ještě nejsou členy komunity Příklad: Skupinou může být karta určitého produktu. Jednotliví uživatelé se můžou stát fanoušky tohoto produktu, můžou o něm diskutovat na jednom místě, přídávat k němu relevatní obsah (fotky, video, články). Informace zveřejněné v rámci skupiny se přenáší do uživatelských mikroblogů. kontrola registračního procesu; výběr role, autorizace e-mailem Modul pro správu uživatelu° ° Skupina sdružuje více uživatelů v jednom logickém celku. Správa skupiny je možná jednotlivě (tvůrcem skupiny) nebo všemi uživateli skupiny. Modul pro tvorbu skupin Kategorizace obsahu: dle definovaných kategorií dle předdefinovaných tagů dle uživatelských tagů Tvorba a editace článku: možnost formátování možnost tvorby odkazů Provázání s multimediálním obsahem: připojení titulní fotografie (vč. ořezu) připojení fotogalerie a videa připojení interaktivního kvízu (viz. modul kvízy) Každý uživatel může v rámci systému vytvářet textový obsah (jde defacto o uživatelský blog). Modul pro tvorbu clánkuˇ Každý uživatel může do vlastního profilu nahrát fotografie. Hlavní funkce: tvorba fotoalb pro sdružení fotografií možnost diskuze pod každou fotografií příprava náhledů možnost popisku k fotogalerii jednoduché přeuspořádání fotografií systém fotografie automaticky konvertuje do potřebného formátu a velikosti (šetří tak uložný prostor) Modul pro správu fotek
 10. 10. 10 Funkce systému 7/8simitu community platform simitu Jednoduchý nástroj pro komunikaci mezi uživateli formou krátkých zpráv (140 znaků). Mikroblog je pro uživatele zároveň zdrojem zpráv o aktivitě svých přátel. Příklad: Uživatel “marty” okomentuje fotografii ve skupině Harley-Davidson. Všem uživatelům, kteří jsou s martym v přátelské vazbě, se v mikroblogu zobrazí upozornění na komentář s odkazem na danou fotografii. Mikroblog Modul umožňuje jednoduchou tvorbu události, která se následně zobrazuje jako mash-up v Google Maps. Událost lze kategorizovat (např. na základě typu akce), lze k ní připojit doprovod- né informace a je možné ji zpětně provázat s uživatelskou recenzí / fotogalerií. Modul pro správu událostí Díky této funkci lze k článku snadno připojit soutěž ve formě kvízu. Kvíz tvoří soutěžní otázka a libovolný počet odpovědí, ke kterým lze přiřadit odpovídající bodové ohodnocení. Zároveň je možné nadefinovat libovolný počet odpovědí k výsledným bodovým součtům. Modul pro vytvárení kvízuˇ ° Komunikace v rámci komunity se může odehrávat veřejně ve vztahu k obsahu nebo v diskuzním fóru nebo pomocí interní pošty mezi jednotlivými uživateli. Jde o obdobu e-mailové pošty. Upozornění na doručenou zprávu příjde adresátovi na běžný e-mail. Interní pošta Systém pro propojení e-shopu třetí strany prostředím komunitní platformy pomocí přenosu a pravidelné aktualizace XML. Partnerské shopy Diskuze je k dispozici ve vazbě ke konkrétnímu uživatelsky generovanému obsahu nebo jako samostatný modul (diskuzní fórum). Diskuzní fórum Inzertní modul Modul spravující inzerci: přidávání nových nabídek a jejich výpis v příslušné sekci.
 11. 11. 11 Funkce systému 8/8simitu community platform simitu Bodový systém E-mailový agent Bodový systém motivuje uživatele k tvorbě obsahu a zároveň slouží jako identifikátor důležitosti uživatele v rámci komunity. Body lze získat pouze za takové akce, které vedou k celkovému obohacení komunity (nový obsah, nová fotografie, nový komentář atp.) a mají tak přínos i pro provozovatele, který může uživatele za určitý počet bodů obdarovat nebo mu umožní směnu bodů v e-shopu. V případě textového článku je zohledněna také kvalita - uživatel získává více bodů za kvalitní článek. Tento modul spravuje veškerou e-mailovou komunikaci s registrovanými uživateli a motivuje je tak k pravidelné návštěvě webu. E-mail obdržím, pouze pokud: někdo z mých přátel vytvoří nový obsah (článek, fotoalbum) někdo reaguje na můj článek, fotografii, diskutuje v rámci skupiny, ve kterém jsem členem mě někdo požádá o přátelství Rozhraní pro správu komunity, správa členů, statistiky, správa moderovaného obsahu. Administrace Umožňuje zpoplatnění vybraných funkcí nebo obsahu pomocí PremiumSMS plateb. Platební brána
 12. 12. 12simitu community platform simitu Kontakt Bude seVám věnovat Jan Habich |  Marketing and sales manager T: +420 725 055 501 E: jan.habich@gfinvestments.cz www.simitu.cz PřemýšlíteoredesignuVašístávajícíwebové prezentace? Kontaktujte BcA. Martina Pospíšila z Madeo Interactive T: +420 602 410 811 E: martin@madeo.cz www.madeo.cz Chcetesedozvědětvíceomožnostechnasazení komunitníplatformySimitu? Mátezájemoindividuálnínabídkuneboosobní prezentaci? Goldfish Investments s.r.o., Na Větřáku 495, 664 07 Pozořice IČO: 28321782, DIČ: CZ28321782 www.gfinvestments.cz

×