Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

@ News

469 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

@ News

 1. 1. NEWS2012/2013
 2. 2. príhovor Krištofovič/alebo volajakyminister
 3. 3. OBSAH O AIESEC Zahraničné stáže strana 2 strana 3-4 Členstvo Eventy strana 5-6 strana 7 Naše projekty Firemná sféra strana 8 strana 9-14 01
 4. 4. O AIESECŠtudentská organizácia AIESEC je jednou z najväčších študentských organizáciína svete, pôsobiaca vo viac ako 112-tich krajinách sveta a združujúca viac ako30 000 študentov, najmä ekonimického zamerania.AIESEC sa snaží o rozvoj mladých ľudí a ich potenciálu. Či už členstvom,stážami, konferenciami a ďaľším vzdelávaním. AIESEC, to je aj obrovská sieťkontaktov doma aj v zahraničí. Študenti môžu nadviazať priateľstvo s ľudmi zcelého sveta, spoznať nové miesta, kultúry a získať cenné skúsenosti. Ďalej samôžu zoznámiť s mnohými firmami a nadvazať s nimi spoluprácuAIESEC je pre všetkých mladých ľudí, študentov, ktorí chcú aktívne študovať,získavať pracovné skúsenosti, spoznávať nových ľudí alebo pracovať naosobnom rozvoji. Sme je otorený flexibilným, komunikatívnym tímovým hráčom,ktorí nemajú problém s kultúrnym porozumenímUchádzačom ponúkame: zahraničné stáže alebo členstvo pracovné skúsenosti styk so zahraničným prostredím možnosť pracovať na zaujímavých projektoch Andrej Babiš Robert ChvátalOd uchádzačov požadujeme: status študenta (členstvo), absolvent VŠ max 2 roky, vek max. 30 rokov (stáž) aktívnu angličtinu, znalosť druhého jazyka výhodou Koffi Annan Helmuth Kohl flexibilitu a komunikatívnosť otvorenosť a kultúrne porozumenie záujem vzdelávať sa a získavať skúsenosti 02 J.F.Kennedy Bill Clinton
 5. 5. ZAHRANIČNÉ STÁŽE International Business Programme Pracovná náplň týchto stáží sa orientuje na manažérsku sféru. Zvyčajne ide o prácu v oblasti financií, marketingu, projektového manažmentu, či cestovného ruchu. Dĺžka stáží sa pohybuje od 6 do 18 mesiacov. V rámci tohto programu je stážistovi poskytnutý plat,ktorý pokrýva základne životné potreby v danej krajine. Ide o prácu v malých a stredných podnikoch, ako aj v nadnárodných spoločnostiach. Požiadavky: Ideálne študent vyššieho ročníka VŠ v manažérskom študijnom odbore alebo čerstvý absolvent. Manažérske stáže si väčšinou vyžadujú predošlú, aspoň základnú, pracovnú skúsenosť v odbore a znalosť AJ na Global internship programe komunikatívnej úrovni. Ďalší jazyk je často žiadaný, a je veľkou výhodou mať ho aspoň na základnej úrovni. Overseas Teaching Programme Pracovná náplň sa pohybuje v oblastiach súvisiacich s vyučovaním jazyka, odborných predmetov alebo inej sféry vzdelávania vo firmách, školách alebo na univerzitách. Náplň práce môže zahŕňať aj vývoj učebných osnov a materiálov, ako aj výučbu zameranú na rozvoj osobností a kultúrneho povedomia. Väčšina stáži pozostáva z učenia angličtiny v jazykových, základných a stredných školách, a to najmä v regiónoch Ázie a Latinskej Ameriky. V rámci teaching programu je stážistovi poskytnutý plat, ktorý pokrýva základne životné potreby v danej krajine. Požiadavky: Vzdelávacie stáže si vyžadujú predošlú pracovnú skúsenosť alebo akademickú znalosť z odboru, AJ na komunikatívnej úrovni, ďalší cudzí jazyk je výhodou. Ich dĺžka je rôzna, zvyčajne od 3 do 18 mesiacov. IT Development Programme Pracovná náplň týchto stáží sa pohybuje v oblasti IT. Zahŕňa vývoj web stránok a software, programovanie, analýzu systémov, manažment sietí a manažment databáz. Dĺžka IT stáží sa pohybuje od 6 do 18 mesiacov. V rámci tohto programu je stážistovi poskytnutý plat, ktorý pokrýva základne životné potreby v danej krajine. Požiadavky: Ideálne študent vyššieho ročníka VŠ v požadovanom odbore alebo čerstvý absolvent. Technické stáže si vyžadujú akademické znalosti z IT odboru, AJ min. na komunikatívnej úrovni, ďalší jazyk je výhodou. Cultural Experience ProgrammeGlobal community Development programe V rámci Cultural Experience Programme stážista pracuje v medzinárodných tímoch v neziskových organizáciách a na rôznych projektoch. Cieľom stáže je pozitívny dopad na spoločnosť. Vďaka stáži si stážista rozvíja aj svoju kreativitu, organizačné a prezentačné zručnosti. Zároveň sa zoznamuje s novou kultúrou a miestnymi tradíciami. Typická dĺžka stáže je od 6 do 12 týždňov. Stáže ponúkame v strednej a východnej Európe, Ázii, Afrike a Latinskej Amerike. Zvyčajne sú hradené náklady na ubytovanie a stravu. Požiadavky: Vyžaduje sa znalosť angličtiny minimálne na dobrej úrovni. Vhodná je nielen pre všetkých študentov vysokých škôl, ale aj čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí majú záujem získať zaujímavú zahraničnú pracovnú skúsenosť a chcú sa osobnostne rozvíjať. Explore now! V rámci Cultural Experience Programme vám v období Január – Február ponúkame možnosť vycestovať na vybrané rozvojové projekty do nasledujúcich krajín: Bulharsko, Egypt, Rumunsko, Poľsko a Turecko. Je to jedinečná príležitosť vycestovať medzi semestrami. Typická dĺžka stáže je od 6 do 12 týždňov. Výhody Explore Now! : máš šancu utiecť zime a spraviť niečo pre seba, flexibilné dátumy stáži s priemernou dĺžkou 6 týždňov, po úspešnom absolvovaní výberového procesu máš istotu stáže v jednej zo spomínaných krajín, máš istotu účasti na tebou vybranom projekte, výrazne si ušetríš čas potrebný na nájdenie stáže a s tým 03 spojenými procesmi, pretože tvoje jediné „vybavovačky“ sú letenka a poistenie…
 6. 6. Stáž na Srí Lanke? ÁNO, ÁNO!Táto životná skúsenosť mi otvorila oči v mnohých veciach a po príchode domov, si vážim úplne všetko, čo mám.Uvedomujem si, že mám strechu nad hlavou, rodinu a priateľov, teplé jedlo každý deň. Povinne by som vyslalakaždého mladého človeka na takúto pracovnú stáž do zahraničia. Stačí vedieť angličtinu a mať dostatok odvahy.Možnosti sú dnes neuveriteľné, len treba chcieť. Človek získa životné skúsenosti, veľa sa naučí a ešte aj niekomupomôže. Či už je to na Srí Lanke alebo na hocijakom inom mieste na zemi.Už približne rok pracujem v medzinárodnej študentskej organizácií AIESEC, ktorej hlavným cieľom je umožniťmladým ľuďom ísť na stáž do zahraničia a získať životnú skúsenosť. Ako sa hovorí- najlepšie predáte niečo, čo stesami vyskúšali a zažili na vlastnej koži. Tak som sa rozhodla ísť na letnú rozvojovú stáž aj ja.Mojou 3-mesačnou destináciou sa stal malý ostrov pod Indiou, exotická Srí Lanka. Mnohí si určite predstavítekrásne pláže, oceán a palmy. Áno, aj taká je Srí Lanka, ale to je len jedna z jej mnohých tvárí. Ja som však za tenčas, čo som tam strávila, spoznala túto krajinu nie ako turista, ale ako človek, ktorý tam žil.Ako som v úvode povedala, vybrala som si rozvojovú stáž, čiže dobrovoľnícka práca, pri ktorej nedostávate plat, alemáte pokryté ubytovanie a stravu v „host family“. Mojou prácou bolo učenie angličtiny na základnej škole. Zozačiatku som sa trochu obávala, nedokázala som si predstaviť, ako školy na Sri Lanke vyzerajú, aký majú systémškolstva, aká je ich úroveň angličtiny, ako ma tam vôbec príjmu.Po niekoľkých úvodných dňoch sa všetky moje obavy rozplynuli. Deti si ma hneď obľúbili, každé ráno ma zdravili soširokým úsmevom, skákali po mne, objímali ma a bozkávali. Takisto učitelia boli šťastní, že prišla cudzinka, ktoráchce pomôcť ich žiakom. A aj oni samotní boli radi, že si môžu zlepšiť aspoň trochu angličtinu a porozprávať sa sniekým bielym. Áno, bieli ľudia sú na Srí Lanke stále raritou, a špeciálne v oblastiach mimo pláži a turistickýchhotelov. Srí Lančania, sú neskutočne pohostinní ľudia, ktorí by vám dali všetko. Všetci sa na mňa usmievali, zdravilima na ulici, radi mi pomohli. Aj keď majú málo a trú biedu, dali by vám všetko.Učenie ma bavilo, s deťmi som sa hrala rôzne anglické hry, spievala s nimi, rozprávala sa a snažila sa ich prinútiťviac hovoriť a nehanbiť sa. To bol ťažký oriešok, ale časom sa mi to myslím podarilo.Každý deň som však počúvala ich životné príbehy od učiteliek, ako ich rodičia bijú, nestarajú sa o nich, ako musiažobrať na ulici, aby sa uživili. Nestalo sa mi raz, že za mnou prišlo dieťa, že ho bolí bruško a keď som sa ho spýtala,či dnes niečo už jedol, odpoveď bola záporná. Teplé jedlo je výsada bohatších.Dlhší čas som rozmýšľala, ako by som mohla týmto deťom pomôcť. Až mi jedno pekné ráno cestou do školynapadlo, že zorganizujem finančnú zbierku na Slovensku a oslovím mojich známych a kamarátov. Z tejto malejmyšlienky sa mi napokon podarilo za 3 týždne spraviť pomerne veľkú akciu, do ktorej sa zapojilo vyše 100 ľudí,nielen zo Slovenska, ale aj z Nemecka a z Holandska a spolu sme vyzbierali 1300 eur. Táto suma je na Srí Lankehotový milión!Z vyzbieraných peňazí každé dieťa dostalo balíček jedla, sladkosť, písacie potreby, najchudobnejšie deti dostalinové topánky a ponožky (tie patria k ich uniforme, ktorú musia nosiť každý deň) a pre školu som kúpila ozvučeniedo hlavnej miestnosti, rečnícky stolík a vybudovala som pre ne ihrisko.Všetko som im oficiálne odovzdala na 04 záverečnej ceremónií, ktorá sa konala v posledný školský deň (u nich začiatok augusta). Ich šťastné tváre a úprimná radosť vo mne budú rezonovať po celý život.
 7. 7. ČLENSTVOAKO SA STAŤ ČLENOM1. Informuj sa!Pokiaľ máš záujem dozvedieť sa o AIESEC Bratislava viac, teda, čo všetko robíme, akésú naše hodnoty, a podobne, preštuduj si našu stránku, staň sa naším fanúšikom naFacebooku alebo nás navštív priamo v našej kancelárii, ktorá sa nachádza v starejbudove Ekonomickej Univerzity na druhom medziposchodí, s radosťou ťa tu uvidíme.2. Prihlás sa!Na začiatku školského roka budú otvorené prihlášky. Pravidelne kontroluj našu stránku,kde budú umiestnené aktuálne informácie. Pokiaľ chceš robiť niečo viac než len chodiťdo školy, získať kvalitné pracovné skúsenosti, spoznať množstvo nových ľudí z rôznychkultúr, vedieť niečo navyše alebo byť úplne mimo PRIEMERU,prihlás sa, vyplň prihlášku,zúčastni sa výberového procesu a získaj všetko, čo AIESEC ponúka.VÝBEROVÝ PROCESSúčasťou výberového procesu do AIESEC Bratislava sú 3 časti:1. PrihláškaPrihlášku je potrebné vyplniť a odoslať elektronicky, alebo priniesť osobne k nám. Jejelektronickú formu nájdeš na našej stránke. Prihláška je taktiež súčasťou procesuselekcie,preto si daj záležať na jej vypĺňaní. Všetky dátumy na prihláške sú záväzné,vypĺňaj ich zodpovedne, pretože sa budeme podľa nich riadiť.Deadline na zaslanieprihlášok je2. Assesment centreIde o skupinovú aktivitu, simuláciu situácii vo forme prípadových štúdii resp. hier, kdebudeme sledovať kompetencie a charakteristiky, ktoré chceme vidieť u našich členov. Totoassessment centrum si nevyžaduje žiadnu prípravu, ničoho sa nemusíte báť, jednoduchostačí keď budete sami sebou. Držíme Vám palce.Na Accesment centrum budete pozvaný telefonicky.3. Prijímací pohovorNa prijímací pohovor budete pozvaný telefonicky na základe accessment centra. Pôjde opriateľský rozhovor v kancelárskych priestoroch AIESEC Bratislava.Priemerný prijímací pohovor trvá približne 30 minút.Prijímacie pohovory budú prebiehaťpo prvých accessement centrách.4. Výsledky výberového procesuVýsledky Vám dáme vedieť telefonicky. Všetci aktívni mladí ľudia sú u nás vítaní. Ak mášakékoľvek otázky ohľadom členstva, výberového procesu, príležitostí a pozícii vAIESEC Bratislava kontaktuj : Andrea Zrubcová Vice-president for Talent management 05 tel. číslo:
 8. 8. Lukáš Dzuroška, bývalý člen zástupca CEE managera v Efma- v AIESEC pôsobil celkovo 3 roky popri štúdiu v oblastipredaja a externých vzťahov.- absolvoval viac než 250 stretnutí s vrcholovýmipredstaviteľmi slovenských a medzinárodných spoločností(KPMG, PwC, DELL, IBM, Microsoft, J&T, Tatra banka…),vyjednával spoluprácu, riadil predaj, obchodné vzťahy- 3roky stál za organizáciou veľtrhu práce Národných Dní Kariéry.- project manager niekoľkých projektov a konferencií ako napr. Symposium, čiTalents of Tomorrow.’’ Už ako študent som s týmito skúsenosťami nemal žiaden problém nájsť sikvalitné uplatnenie a vyberať si medzi pracovnými ponukami. Doteraz som nemalmožnosť spoznať inú organizáciu, či spoločnosť, ktorá dokáže mladým ľuďomposkytnúť taký obrovský priestor na sebarealizáciu ako AIESEC.’’ 06
 9. 9. EVENTYLOST !Príjemnou a zábavnou formou sa dozviete praktické informácie o univerzite.O vedení, školskom parlamente, systéme štúdia, ako sa orientovať, kde sanachádza jedáleň, knižnica či študovňa. Ako fungujú skúšky a akademickýinformačný systém.K štúdiu patrí aj zábava, preto je dobré vedieť, kde sa dá v meste zabaviť,dobre a lacno najesť. Mnoho študentov si popri štúdiu privyrába. Kde sanachádzajú študentské servisy a ako si nájsť brigádu, je rovnako zahrnuté vobsahu akcie. Podujatie LOST pomáha zorientovať sa v prvých dňoch navysokej škole a ponúka priestor nájsť si aj nových kamarátov a nadviazaťkontakty so staršími, skúsenejšími študentmi.INTERNATIONAL TUESDAYKoná sa každý druhý týždeň. Je to v podstate chilling so zahraničnýmistážistami. Celý večer môžete prekecať po anglicky a to úplne, ale úplnezadarmo. Miesto a čas sú vždy umiestnené na FB skupine alebo sakedykoľvek prídite spýtať priamo na AIESEC officeEDUCATIONAL WEDNESDAYCyklus tréningov a prednášok. Všetky tréningy sú pripravované v spoluprácis najväčšími firmami - PwC,AT&T. Vstup úplne zadarmo. Výbornáreferencia do životopisu! Pre najaktuálnejšie info likuj našu fanpage: aiesecBA 07
 10. 10. NAŠE PROJEKTY Pracovný a kariérny veľtrh Vzdelávací projekt pre určný pre študentov a stredoškolákov, ktorý absolventov. Má 2 časti: prebieha v AJ. Študenti prezentácia firiem a sa formou prednášok, sprievodný program diskusií a tréningov oboznámia s témami ako time managment, Konferencia, ktorá spája presentation skills ambicióznych mladých ľudí ktorí chcú začať svoj vlastný business s V spolupráci s úspešnými podnikateľmi, organizáciou Úsmev ako starupmi a business Dar pripravujeme projekt anjelmi. Títo ľudia Vás AIESEC Deťom. Je budú inšiprovať, motivovať určený pre detské a naučia Vás ako vytvoriť domovy a navrhnutý tak, úspešný business aby spestril každodenný život detí, zlepšil ich angličtinu a pomohol im Dvojdňové podujatie pre spoznať inú kultúru všetkžch študentov VŠ (3.-5. roč) alebo Projekt určený pre absolventov, ktorých stredné školy. Cieľom je kroky smerujú na trh rozšíriť kultúrne práce povedomie medzi mladými. Je zložený z prednášok a diskusií vedených zahraničnými Forum, ktoré sa lektormi. Celá výučba bude zaoberať prebiehav AJ témami Envisioning 2020, Harnessing Youth Innovation a IT konferencia, pre Fostering Youth všetkých, čo sa Leadership. Účasť zaukímajú o svet IT viacerích bussines lídrov. Výskum mapujúci predstavy študentov VŠ o ich budúcom zamestnávateľovi08
 11. 11. FIREMNÁ SFÉRA 09
 12. 12. 10
 13. 13. 11
 14. 14. 12
 15. 15. 13
 16. 16. 14

×