Závěrečný úkol KPI 11

351 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI 11

  1. 1. Masarykova univerzita- Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň ZŠ SKAUTINGVypracovala: Michaela MartínkováUČO: 40696
  2. 2. Argumentace:Už třináct let chodím do skauta a již dva roky zastávám funkci vedoucí 9. oddíluv Červených Pečkách. Proto jsem si vybrala toto téma. Je mi velice blízké, ale také se týkámého oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Myslím si, že i pro učitele je důležitéznát volnočasové organizace a mít tak dětem co nabídnout.Anotace:Tato práce pojednává o skautingu v širším slova smyslu. Vysvětluje co je skauting a kdyvůbec vznikl. Kdo jsou roveři a kdo se vlastně o děti stará. Zabývá se též skautskýmimyšlenkami a symboly, jako je skautský kroj, heslo, zákony a další. Snaží se nastínitsmysl skautského hnutí a podat základní informace o této organizaci.Klíčová slova: skauting, kroj, skaut, zákony, tábor 1
  3. 3. Obsah:1. Co je to skauting? ............................................................................................................................ 32. Pro koho je skauting? ...................................................................................................................... 33. Kdo se stará o děti? ......................................................................................................................... 34. Historie skautingu:........................................................................................................................... 35. Současnost:...................................................................................................................................... 4 1. Mezinárodní skauting: ................................................................................................................. 4 2. Český skauting: ............................................................................................................................ 46. Skautské zákony, slib a heslo:.......................................................................................................... 4 1. Skautské zákony .......................................................................................................................... 4 2. Skautský slib ................................................................................................................................ 5 3. Heslo skautů ................................................................................................................................ 57. Skautský kroj:................................................................................................................................... 58. Letní tábor: ...................................................................................................................................... 59. Seznam použité literatury: .............................................................................................................. 6 2
  4. 4. 1. Co je to skauting?Existuje mnoho definic, které se snaží vysvětlit co je to vlastně skauting. Na wikipediinajdete, že je to „mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všechvěkových kategorií.“ Ale hlavně je to způsob, jak trávit volný čas. Možnost získat novékamarády. Je to pobyt v přírodě, pomáhání druhým, spolupráce a příprava na budoucíživot.2. Pro koho je skauting?  Světlušky a vlčata (6-10 let)  Skauti a skautky (11-15 let)  Rangers a roveři (nad 15 let)3. Kdo se stará o děti?  Vedoucí  RoveřiVedoucí oddílu je zodpovědný za fungování oddílu. Aby mohl děti vést, musí postupněsložit dvě zkoušky- čekatelskou a vůdcovskou, zaměřenou nejen na klasické skautskédisciplíny, ale především na pedagogiku a psychologii, schopnost organizace a týmovépráce, znalost zdravovědy a zásady bezpečnosti. Součástí vůdcovské zkoušky je tudížzdravotnický kurz.Roveři jsou 15-17 let staří a pomáhají v oddíle. Mohou vést družinu několika dětí, ale naakce a výpravy musejí jet s vedoucím.4. Historie skautingu:Psal se rok 1907, když Robert Baden-Powell pořádal první skautský tábor na ostrověBrownsea. Právě od této chvíle se datuje založení skautingu. Informace o skautingu sepomalu dostávali do Evropy a zámoří.V roce 1911 se profesor Antonín Benjamín Svojsík vydává do Anglie, aby poznal zdejšískauty. A již v roce 1912 vydává knihu Základy Junáctví. V létě téhož roku se koná prvnítábor u hradu Lipnice, kde chlapci spí v tradičních podsadových stanech, které jsouobdivovány zahraničními skauty dodnes. Roku 1915 se ke skautingu přidávají i dívky.Během svého působení museli skauti překonávat řadu překážek, jako byla 1. a 2. světováválka. Poprvé byl junák zrušen roku 1940 K. H. Frankem. Důvodem byl totalitní režim,který zakazoval hnutí, založené na demokratických principech. Mnoho skautů se snažilohájit myšlenky skautingu v ilegálním odboji, ale zaplatilo životem. Roku 1945 bylskauting znovu obnoven a přivítal do svých řad mnoho nadšenců. Roku 1950 byl všakznovu rozpuštěn. Obnovení skautingu přichází až s Pražským jarem roku 1968. Netrvalodlouho a skauting byl opět na dlouhou dobu zakázán. Přichází sametová revoluce, a 3
  5. 5. právě po ní je skauting znovu obnoven. Vznikají nová skautská střediska a skautskéhnutí se rozrůstá pod názvem Junák- svaz skatů a skautek, které existuje dodnes.5. Současnost: 1. Mezinárodní skauting:Skautské hnutí existuje ve 216 zemích a teritoriích světa, má přes 40 milionů členů a jetedy největší mezinárodní organizací pro děti a mládež. Je otevřen lidem všech kultur,náboženství, i národů. Jak již bylo řečeno, založil ho v roce 1907 R. B. Powell.Skauting neexistuje pouze v Andoře, Číně, na Kubě, v Severní Koreji, Laosu a Barmě. 2. Český skauting:Skauting v naší zemi existuje od roku 1912 a založil ho výše zmiňovaný AntonínBenjamín Svojsík. Dnes má Junák – svaz skautů a skautek ČR 46 tisíc členů. Je největšívýchovnou organizací v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautskýchorganizací.V roce 2012 se konaly oslavy 100 let českého skautingu. Můžeme říci, že skautingovlivnil mnoho osobností, jako je například Václav Havel, Eva Holubová, Václav Vorlíčeka další.6. Skautské zákony, slib a heslo: 1. Skautské zákony jsou tzv. ideál toho, jaký by měl skaut být, na co by měl myslet a co dodržovat. Někdy se tomu říká skautské desatero“:  Skaut je pravdomluvný.  Skaut je věrný a oddaný.  Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.  Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.  Skaut je zdvořilý.  Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.  Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.  Skaut je veselé mysli.  Skaut je hospodárný.  Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích 4
  6. 6. 2. Skautský slib je nepochybně dalším symbolem skautské myšlenky. Složením slibu se člověk zavazuje ke skautským idejím a stává se z něho pravý skaut. Jeho znění je následovné: „Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním. Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou: K tomu mi dopomáhej Bůh. 3. Heslo skautů zní: „Buď připraven“7. Skautský kroj:Kroj je dalším symbolem skautingu, každá země má svůj vlastní kroj, který se skládáz mnoha doplňků. Kroj se nosí hlavně na skautské a jiné události. Je „sváteční“ tudíž sev něm nepracuje.Základní části kroje jsou:  košile (béžová pro vodní skauty modrá)  trojcípí šátek (různých barev, vlčata a světlušky mají žlutý šátek, skauti, skautky nosí hnědý)Další části kroje:  turbánek  šňůrka s píšťalkou (různé barvy šňůrek)  nášivky - levý rukáv košile (domovenka, číslo oddílu, oddílový znak, oddílová funkce) - pravý rukáv košile (znak Mezinárodní organizace skautingu, odborky,…) - nad pravou kapsou (mezinárodní domovenka) - nad levou kapsou (slibový odznak, lipové lístky)8. Letní tábor:Každý rok se konají tradiční letní tábory, které jsou vždy nevšedním zážitkem provšechny děti.V roce 2010 všichni dohromady na táborech strávili 305 716 dní. 5
  7. 7. 9. Seznam použité literatury:  SVOJSÍK, Antonín Benjamin. Základy junáctví: návod pro výchovu české mládeže na základě systému sira R.Baden-Powella "Scouting" a za laskavého přispění četných odborníků. 3. nezměn. vyd. Praha: Merkur, 1991, 724 s. ISBN 80-703- 2001-X.  Skauting. Skauting [online]. [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: www.skaut.cz  HOŘAVOVÁ, Káča. Deset dílků metody. Skauting: Dvouměsíčník pro skautskou výchovu. 2011, roč. 2011, červen-září, s. 8-9. Dostupné z: http://krizovatka.skaut.cz/tiskoviny/Hodnocení zdrojů:  Základy junáctví- kvalifikace autora, která ho k psaní na toto téma opravňuje - dobrá pověst vydavatele (Praha: Merkur) - datum vydání (1991) - bezchybnost v oblasti jazyka - šířka pokrytí dané problematiky  www. skaut.cz – uveden vydavatel, autor (Junák – svaz skautů a skautek ČR) - funkční odkazy - nové myšlenky - stránka je velice přehledná - prezentované přesné informace  Skauting- dvouměsíčník- uvedeno datum vydání (25. 5. 2011) - spolehlivost i v oblasti jazyka - dobrá pověst vydavatele (Distribuční centrum Junáka) - kvalifikace autorů (zkušenosti) - aktuálnost zveřejněných informací 6
  8. 8. 7

×