Firma ako darca

614 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Firma ako darca

 1. 1. Osnova1. KASPIAN2. Spoločensky zodpovedné podnikanie - (CSR)3. Kinstellar4. O spolupráci5. Zhrnutie
 2. 2. 1. KASPIAN• Najstarší NPDM na Slovensku, začal pôsobiť v roku 1997.• Právna forma: Občianske združenie.• Programy: Klub a Terénna práca• 300 klientov / rok od 7 – 23 rokov• Miesto: Bratislava – Petržalka• Začiatok spolupráce s firemným partnerom - 2007
 3. 3. 2. Spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR) „Asi najlepšou cestou ako pochopiť spoločenskú zodpovednosť je uvažovať o nej ako o „dobrom susedstve“.  (Elibert & Parket). 
 4. 4. Charakteristiky spoločensky zodpovedného podnikanie (CSR)• dobrovoľné aktivity nad rámec zákona,• aktívna a systematická spolupráca so zainteresovanými subjektami,• prispievajú k rozvoju kvality života,• zdôrazňujú rozvoj, nie iba rast
 5. 5. Spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR)• Ekonomická rovina • Sociálna rovina• odmietnutie korupcie • zamestnanecká politika• transparentnosť • zdravie a bezpečnosť, vzdelávanie• princípy dobrého riadenia firmy a rekvalifikácia• ochrana duševného vlastníctva • zamestnávanie občanov z menšinových• alebo znevýhodnených skupín kvalita a bezpečnosť produktov a služieb • rovnosť príležitostí mužov a žien• vzťahy s investormi, zákazníkmi • firemná filantropia a dobrovoľníctvo• Environmentálna rovina• ekologická výroba, produkty a služby• ochrana prírodných zdrojov• investície do technológií• ekologická firemná kultúra
 6. 6. Investovanie do komunity Community Investment (CI)• Finančné dary (cash)• Vecné dary (in kind)• Dobrovoľníctvo (volunteering)
 7. 7. 3. Spolupráca s firmou• KINSTELLAR: advokátska kancelária, vytvorená v novembri 2008 z kancelárií špičkovej svetovej firmy Linklaters v Bratislave, Bukurešti, Budapešti a v Prahe, jedna z popredných nových právnických firiem v regióne „rozvíjajúcej sa Európy“.• Program investovania do komunity (Community Investment): - Rozvoj potenciálu mladých ľudí - Inovatívne projekty - Právne poradenstvo pro bono
 8. 8. 4. Spolupráca Kinstellar - KASPIAN• prvý kontakt: komunitný broker• pozitívna reakcia: pripravenosť, komunikácia, feedback• mobilizácia: problém na strane komunitného partnera• spolupráca cez hľadanie riešení• pretnutie nášho „dopytu“ a ich „ponuky“• kontinuálna komunikácia Veríme, že partnerský prístup je pomáhajúci.
 9. 9. Investícia do KASPIAN - u• Pro bono právne • Dobrovoľníctvo (kurzy poradenstvo angličtiny, Naša Bratislava, akcie)• Fun Day Out • Nahrávacie štúdio - podpora talentu• Mikulash párty • Debaty a stretnutia• Firemné granty a 2% dane • Logistika akcií,• Preklady občerstvenie, darčeky • In kind dary (kancelárske potreby atď.)
 10. 10. Prínos investície PRE firmu• Nové skúsenosti a • Komunikácia a spätná knowhow (neziskové väzba prostredie z hľadiska práva) • Miesto pre projekty / podporu• Reputácia: nominácia na • Rozvoj CI tímu a programu Via Bona za podporu inovatívneho projektu • Získanie spoľahlivého partnera
 11. 11. Prvé kroky• Dlhodobé rozhodnutie,• ustanovenie zodpovedných koordinátorov,• sieťovanie sa, zapájanie, dialóg so stakeholdermi,• priebežné monitorovanie a zlepšovanie.
 12. 12. Na čo netreba zabúdať• pracovné vyťaženie firemných partnerov• komunikácia• doťahovanie prísľubov• jednoznačná komunikácia• dostatok informácií• hovorenie o úspechoch• hľadanie výziev v neúspechoch• poďakovanie
 13. 13. Prečo ísť do partnerstva s firmou?• Menšia byrokracia,• väčšia stabilita organizácie,• rýchlejšie mechanizmy a reakcie,• väčšie možnosti a pracovný potenciál,• ľudský potenciál,• nadhľad a skúsenosti z biznisu,• vstup do prostredia CR,• dlhodobé partnerstvo prináša pozitívne zmeny na oboch stranách,• atd...
 14. 14. WorkshopSKUPINA 1: Malá IT firma (max. 30), chcete podporovať mladých ľudíSKUPINA 2: Veľká poradenská spoločnosť (3.000+), CSR stratégia: inovatívne projektySKUPINA 3: Nízkoprahové zariadenieZADANIE:S 1 a 2: Ako sa dostanete k spolupráci s S3?S 3 : Ako nadviazať spoluprácu s S1 a S2 ?
 15. 15. 5. Zhrnutie• Čo rozumieme pod CSR ?• Komunitné investovanie ?• Prečo ísť do spolupráce s firmou ?• Na čo netreba pri spolupráci s firmou zabúdať ?• Ako sa dostať k firme ?
 16. 16. Zdroje a použitá literatúra• www.kaspian.sk• www.kinstellar.com/offices/bratislava/• www.zodpovednepodnikanie.sk/ (SK)• www.csr-online.cz/Page.aspx?home (CZ)• www.hest.cz/ndc.shtml (CZ)• www.nadaciapontis.sk/ (SK)• www.nadacevia.cz/cz/nadace-via (CZ)• www.blf.cz/index.htm (CZ)• www.blf.sk/ (SK)• Materiály Nadácie Pontis• Spoločensky zodpovedné podnikanie - A. Bussard, M. Markuš, M. Bunčák, E. Marček, P. Mazurkiewicz, Nadácia Integra 2005• Breviár – Príklady zodpovedného podnikania 2007-2008 - Nadácia Pontis, Business Leaders Forum SK a Americká obchodná komora• Obrázky v prezentácii – Ľubor Benkovič - http://www.lubor.sk/

×