Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Öppna data och de fyrtio rädslorna

618 views

Published on

Presentationen från den diskussion kring de rädslor som öppna data ofta väcker som @karinahlin och jag höll tillsammans på WebCoast 2013. Presentationen har kompletterats med en inventering av ytterligare rädslor från gruppdiskussionen, samt ett antal förslag på hur man kan ta hand om rädslorna. Tack till @IT_Kapten (Christer Erlandsson) för en bra utgångspunkt för diskussionen i form av en förteckning med nio rädslor.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Öppna data och de fyrtio rädslorna

  1. 1. Öppna data och de tusen fyrtio rädslorna @karinahlin @MartinHo1mgren
  2. 2. KUDOS
  3. 3. Frågor att diskutera• Inventering – finns fler rädslor?• Gradera det man är rädd för? • verklig risk ↔ inbillad risk • verifierbar risk ↔ svårbedömd risk• Hur tar vi hand om dem?
  4. 4. Inventering – finns fler?• PUL • Bli av med jobb/arbetsuppgifter• Sekretess • Släppa ifrån sig kunskapen =• Korrekt släppa ifrån sig makten• Kombinerat • Servrarna kommer inte att orka• Förståelse • Upphovsrättsliga principer – hur kan vi då göra affärer?• Feltolkning• Fullständig• Tillgänglighet• Ingen nytta
  5. 5. Hur tar vi hand om rädslorna?• Ta ett steg i taget och använd möjligheten att hämta hem interna nyttor som drivkraft• Visa på goda exempel• Belöna förändringen och dem som går före och visar vägen• Driv på förändringen på nationell nivå• Svenska myndigheter överlåter åt marknaden att skapa lösningar• Inventera sekretessbelagd data inom organisationen• Visa på aggregeringsmöjligheter, t.ex. med data från andra offentliga aktörer, för att skapa bredare lösningar

×