Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UNITAT 1 LA COMPOSICIÓ  DELS  ÉSSERS VIUS <ul><li>La vida </li></ul><ul><li>Els nivells d’organització de la matèria ...
LA VIDA <ul><li>La biologia és la ciència que estudia la vida . </li></ul><ul><li>La vida és el conjunt de qualitats ...
Les característiques dels éssers vius són: <ul><li>Són éssers necessàriament complexos . </li></ul><ul><li>Són éssers ...
ELS NIVELLS D’ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA <ul><li>En la matèria podem observar diversos graus de complexitat estructural, s...
nivells abiòtics  <ul><li>Nivell subatòmic . Comprèn les partícules més petites de la matèria: neutrons, protons i electr...
. N’hi ha dos tipus de biomolècules: <ul><ul><li>Biomolècules orgàniques , característiques de la matèria viva, formades b...
nivells biòtics  <ul><li>Nivell cel·lular. Comprèn les cèl·lules.Hi ha cèl·lules procariotes, sense nucli diferenciat, i...
LA COMPOSICIÓ QUÍMICA DE LA MATÈRIA VIVA <ul><li>Les molècules que constitueixen els éssers vius estan formades per uns 70...
Comparació de la proporció en què es troben els bioelements a la Terra: <ul><li>Escorça, abundància de Si, O, Al, Fe, Ca,...
ELS BIOELEMENTS <ul><li>Bioelements primaris , constitueixen el 96% de la matèria viva i són indispensables per la formac...
Els bioelements primaris. C, H, O, N, S, P. <ul><li>Propietats que tenen en comú i que són adequades per a la formació de...
Carboni  <ul><li>- 4 electrons a la perifèria que es disposen als vèrtexs d’un hipotètic tetraedre. </li></ul><ul><li>- ...
Oxigen  <ul><li>És el bioelement primari més electronegatiu, atrau electrons d’altres àtoms i els oxida. Aquesta és la ba...
<ul><li>Hidrogen </li></ul><ul><li>Alguns lípids i hidrocarburs com el petroli estan formats per C i H </li></ul><ul><li>N...
<ul><li>Sofre </li></ul><ul><li>Es troba en les proteïnes en forma de radical o en enllaços disulfur </li></ul><ul><li>Fò...
Els bioelements secundaris <ul><li>Na+, K+, Cl+. Mantenen el grau de salinitat i l’equilibri de càrregues entre l’exterio...
<ul><li>Zn. A bundant en cervell, òrgans sexuals i pàncrees. </li></ul><ul><li>Cu. Forma part de l’hemocianina, pigment r...
L’aigua Substància imprescindible i la més abundants de la matèria viva. <ul><li>És troba en forma: </li></ul><ul><li>Intr...
Estructura de la molècula de l’aigua <ul><li>l’electronegativitat de l’àtom d’O fa que els electrons de l’H es trobin desp...
<ul><li>Entre el pol positiu i el negatiu s’estableixen atraccions elèctriques anomenades enllaç d’hidrogen. És el motiu p...
Característiques fonamentals de l’aigua <ul><li>Elevada força de cohesió entre les molècules , fa que l’aigua sigui incomp...
<ul><li>Elevada calor específica i elevada calor de vaporització . És necessari proporcionar gran quantitat d’energia per ...
<ul><li>Densitat més alta en estat líquid que en estat sòlid . Així el gel flota sobre l’aigua líquida i forma una capa te...
<ul><li>Elevada constant dielèctrica . És un gran dissolvent, les molècules d’aigua, com que són polars, es col·loquen al ...
Funcions de l’aigua en els éssers vius <ul><li>Funció dissolvent, pràcticament totes les reaccions biològiques tenen lloc...
LES SALS MINERALS <ul><li>Sals precipitades: carbonat i fosfat de calci,sílice </li></ul><ul><li>Sals dissoltes: cations i...
DISSOLUCIONS I DISPERSIONS COL·LOÏDALS <ul><li>Els líquids als éssers vius estan formats per soluts dispersos en un dis...
Propietats de les dissolucions <ul><li>Difusió, repartició homogènia de partícules en un fluid. </li></ul><ul><li>Osmosi,...
Propietats de les dispersions col·loïdals <ul><li>Capacitat de presentar-se en forma de gel (semisòlid) o de sol (líquid) ...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

U 1 1r Bat

3,903 views

Published on

Published in: Travel
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • moltes gracies, aquest powerpoint es igual que el meu llibre de biologia i m'ha fet entendre millor el tema :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

U 1 1r Bat

 1. 1. UNITAT 1 LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS <ul><li>La vida </li></ul><ul><li>Els nivells d’organització de la matèria </li></ul><ul><li>La composició química de la matèria viva </li></ul><ul><li>Els bioelements i les biomolècules </li></ul><ul><li>L’aigua i les sals minerals </li></ul>
 2. 2. LA VIDA <ul><li>La biologia és la ciència que estudia la vida . </li></ul><ul><li>La vida és el conjunt de qualitats que només presenten un grup d’éssers, els éssers vius , a la resta d’éssers els anomenem éssers inerts . </li></ul>
 3. 3. Les característiques dels éssers vius són: <ul><li>Són éssers necessàriament complexos . </li></ul><ul><li>Són éssers cel·lulars , unicel·lulars o pluricel·lulars. </li></ul><ul><li>Tenen la capacitat de realitzar les tres funcions vitals : </li></ul><ul><ul><li>La nutrició. Capten energia i matèria del medi i la utilitzen per créixer, renovar-se, desenvolupar-se. </li></ul></ul><ul><ul><li>La relació. Capten estímuls de l’exterior i emeten respostes adequades. </li></ul></ul><ul><ul><li>La reproducció. Originen nous organismes iguals o diferents al seu o seus progenitors. </li></ul></ul><ul><li>Per tant, els éssers vius són éssers complexos, cel·lulars, que es nodreixen, es relacionen i es reprodueixen </li></ul>
 4. 4. ELS NIVELLS D’ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA <ul><li>En la matèria podem observar diversos graus de complexitat estructural, són els nivells d’organització de la matèria. </li></ul><ul><ul><li>nivells abiòtics , presents també en els éssers no vius </li></ul></ul><ul><ul><li>nivells biòtics , exclusius dels éssers vius </li></ul></ul>
 5. 5. nivells abiòtics <ul><li>Nivell subatòmic . Comprèn les partícules més petites de la matèria: neutrons, protons i electrons. </li></ul><ul><li>Nivell atòmic . Comprèn els àtoms, la part més petita d’un element químic. </li></ul><ul><li>Nivell molecular . Comprèn les molècules, unitats formades per la unió de dos o més àtoms. Les molècules que formen els éssers vius se’n diuen biomolècules. </li></ul>
 6. 6. . N’hi ha dos tipus de biomolècules: <ul><ul><li>Biomolècules orgàniques , característiques de la matèria viva, formades bàsicament per àtoms de C i H combinats generalment amb altres tipus d’àtoms com O, N, P, S. Són els glúcids, les proteïnes, els lípids i els àcids nucleics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biomolècules inorgàniques , es podem trobar també formant part dels éssers inerts i no estan constituïdes bàsicament per C. Són l’H2O, el CO2, l’O2, les sals minerals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els orgànuls cel·lulars també estan inclosos en el nivell molecular. </li></ul></ul>
 7. 7. nivells biòtics <ul><li>Nivell cel·lular. Comprèn les cèl·lules.Hi ha cèl·lules procariotes, sense nucli diferenciat, i eucariotes, amb un nucli que inclou el material genètic. </li></ul><ul><li>Nivell pluricel·lular . Comprèn tal·lus, teixit, òrgan, sistema i aparell. </li></ul><ul><li>Nivell de població , conjunt d’individus de la mateixa espècie que viuen junts. </li></ul><ul><li>Nivell d’ecosistema </li></ul><ul><li>Ecosistema = biocenosi + biòtop + relacions </li></ul><ul><li>El conjunt d’ecosistemes de la Terra és la biosfera </li></ul>
 8. 8. LA COMPOSICIÓ QUÍMICA DE LA MATÈRIA VIVA <ul><li>Les molècules que constitueixen els éssers vius estan formades per uns 70 elements químics anomenats bioelements o elements biogènics . </li></ul><ul><li>Tots aquests elements també es troben en compostos minerals, la matèria viva es va originar a partir de les substàncies del medi i hi ha un intercanvi constant entre aquest i els éssers vius. </li></ul><ul><li>Els bioelements s’uneixen per formar les biomolècules: orgàniques i inorgàniques . </li></ul><ul><li>Tota l’activitat dels organismes depèn de les característiques de les biomolècules i de les seves funcions. </li></ul>
 9. 9. Comparació de la proporció en què es troben els bioelements a la Terra: <ul><li>Escorça, abundància de Si, O, Al, Fe, Ca, Na i Mg. </li></ul><ul><li>Éssers vius , l’O també és molt abundant, però la resta no. En canvi, predominen C, H, N, S i P. </li></ul><ul><li>Atmosfera , constituïda per un 21% d’O i un 78% de N. </li></ul><ul><li>Hidrosfera , formada per O i H. </li></ul><ul><li>La matèria viva no es va originar a partir dels més abundants, sinó a partir dels que són capaces de constituir-la gràcies a les seves propietats. </li></ul>
 10. 10. ELS BIOELEMENTS <ul><li>Bioelements primaris , constitueixen el 96% de la matèria viva i són indispensables per la formació de les biomolècules orgàniques. Són: C, H, O, N, S, P. </li></ul><ul><li>Bioelements secundaris , classificats en: </li></ul><ul><ul><li>Indispensables, es troben en tots els éssers vius i són indispensables per el funcionament de les cèl·lules. Són: Cu, Si, Na, Fe, Mn, Mg, Cl, Ca, K, F, B, I. </li></ul></ul><ul><ul><li>Variables, poden faltar en alguns organismes. Són: Ti, Zn, V, Br, Pb. </li></ul></ul>
 11. 11. Els bioelements primaris. C, H, O, N, S, P. <ul><li>Propietats que tenen en comú i que són adequades per a la formació de matèria orgànica: </li></ul><ul><li>Massa atòmica relativament petita que facilita la formació d’enllaços químics estables. </li></ul><ul><li>Són electronegatius (tendència a atraure electrons d’altres àtoms), especialment l’O i el N, per això formen molècules bipolars. </li></ul>
 12. 12. Carboni <ul><li>- 4 electrons a la perifèria que es disposen als vèrtexs d’un hipotètic tetraedre. </li></ul><ul><li>- Així forma enllaços simples, dobles o triples amb altres C, altres àtoms o radicals: -H, =O, -OH, -NH2, -SH, etc. </li></ul><ul><li>- També es formen gran varietat de molècules amb estructures lineals o tridimensionals </li></ul>
 13. 13. Oxigen <ul><li>És el bioelement primari més electronegatiu, atrau electrons d’altres àtoms i els oxida. Aquesta és la base de la respiració aeròbica, sostreure H als àtoms de C per formar H2O i alliberar energia: </li></ul><ul><li>C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energia </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Hidrogen </li></ul><ul><li>Alguns lípids i hidrocarburs com el petroli estan formats per C i H </li></ul><ul><li>Nitrogen </li></ul><ul><li>Gran facilitat per formar compostos amb H i O </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Sofre </li></ul><ul><li>Es troba en les proteïnes en forma de radical o en enllaços disulfur </li></ul><ul><li>Fòsfor </li></ul><ul><li>En àcids nuclèics i en l’ATP, molècula rica en energia </li></ul>
 16. 16. Els bioelements secundaris <ul><li>Na+, K+, Cl+. Mantenen el grau de salinitat i l’equilibri de càrregues entre l’exterior i l’interior de la cèl·lula. Na+ i K+ , fonamentals en la transmissió de l’impuls nerviós. </li></ul><ul><li>Ca. En forma de CaCO3 forma part de closques i ossos, com ió Ca++ participa en la contracció muscular. </li></ul><ul><li>Mg. Component de molts enzims i pigments com la clorofil·la. També intervé en la síntesi i estabilitat dels àcids nuclèics. </li></ul><ul><li>Fe. Forma part de la molècula d’ hemoglobina, pigment respiratori dels vertebrats. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Zn. A bundant en cervell, òrgans sexuals i pàncrees. </li></ul><ul><li>Cu. Forma part de l’hemocianina, pigment respiratori dels invertebrats. </li></ul><ul><li>Co. Necessari per sintetitzar vit B12. </li></ul><ul><li>Mn. És un factor de creixement vegetal i participa en fenòmens fotosintètics. </li></ul><ul><li>Li. Afavoreix l’estabilitat dels estats d’ànim. </li></ul><ul><li>Si. Es troba en exosquelets d’algues i les tiges d’algunes plantes. </li></ul><ul><li>I. Imprescindible per fabricar l’hormona tiroide. </li></ul><ul><li>F. Es troba als ossos i a l’esmalt de les dents. </li></ul>
 18. 18. L’aigua Substància imprescindible i la més abundants de la matèria viva. <ul><li>És troba en forma: </li></ul><ul><li>Intracel·lular </li></ul><ul><li>Intersticial, entre les cèl·lules </li></ul><ul><li>Circulant, formant part de la sang o la saba. </li></ul><ul><li>Proporció: </li></ul><ul><li>63% a l’ésser humà, però arriba al 90% al cos d’una medusa o de les algues. </li></ul><ul><li>Més abundant quanta més activitat fisiològica: 10% en la dentina, 20% en llavors i 94% en embrions. </li></ul>
 19. 19. Estructura de la molècula de l’aigua <ul><li>l’electronegativitat de l’àtom d’O fa que els electrons de l’H es trobin desplaçats cap a l’O, apareix aquí un pol negatiu, en contraposició al pol positiu format pels nuclis d’hidrogen. Es diu que la molècula d’aigua és un dipol elèctric. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Entre el pol positiu i el negatiu s’estableixen atraccions elèctriques anomenades enllaç d’hidrogen. És el motiu pel qual l’aigua és líquida a temperatura ambient, en canvi, molècules semblants com el CO2 són gasos. </li></ul>
 21. 21. Característiques fonamentals de l’aigua <ul><li>Elevada força de cohesió entre les molècules , fa que l’aigua sigui incompressible, tingui elevada tensió superficial i el fenomen de la capil·laritat. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Elevada calor específica i elevada calor de vaporització . És necessari proporcionar gran quantitat d’energia per elevar la temperatura de l’aigua, és a dir, per trencar els enllaços d’hidrogen. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Densitat més alta en estat líquid que en estat sòlid . Així el gel flota sobre l’aigua líquida i forma una capa termoaïllant que permet la vida a sota, en rius, llacs, mars. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Elevada constant dielèctrica . És un gran dissolvent, les molècules d’aigua, com que són polars, es col·loquen al voltant dels grups polars del solut i els separen. </li></ul>
 25. 25. Funcions de l’aigua en els éssers vius <ul><li>Funció dissolvent, pràcticament totes les reaccions biològiques tenen lloc en medi aquàtic. </li></ul><ul><li>Funció bioquímica , intervé directament en moltes reaccions: hidròlisi en la digestió, donadora d’H en la fotosíntesi, etc. </li></ul><ul><li>Funció transportadora de tot tipus de substàncies, és el cas de la sang, la saba. </li></ul><ul><li>Funció estructural , dóna forma i volum a cèl·lules i teixits. </li></ul><ul><li>Funció mecànica amortidora , líquid sinovial en articulacions, líquid aquós a l’ull. </li></ul><ul><li>Funció termorreguladora , la temperatura corporal pujaria molt més ràpidament si no fos per la quantitat d’aigua que conté o bé, l’evaporació de la suor sobre la pell rebaixa la temperatura. </li></ul>
 26. 26. LES SALS MINERALS <ul><li>Sals precipitades: carbonat i fosfat de calci,sílice </li></ul><ul><li>Sals dissoltes: cations i anions </li></ul><ul><li>Sals associades a molècules com l’hemoglobina </li></ul>
 27. 27. DISSOLUCIONS I DISPERSIONS COL·LOÏDALS <ul><li>Els líquids als éssers vius estan formats per soluts dispersos en un dissolvent. </li></ul><ul><li>Si els soluts són molècules petites, sals, glucosa, parlem de dissolucions . </li></ul><ul><li>Si són molècules grans, proteïnes, parlem de dispersions col·loïdals. </li></ul><ul><li>La major part dels líquids dels éssers vius són dispersions col·loïdals. </li></ul>
 28. 28. Propietats de les dissolucions <ul><li>Difusió, repartició homogènia de partícules en un fluid. </li></ul><ul><li>Osmosi, pas de dissolvent entre dues solucions de diferents concentració a través d’una membrana semipermeable, la que no deixa passar el solut. </li></ul><ul><li>Estabilitat del grau de pH, dissolucions tampó. </li></ul>
 29. 29. Propietats de les dispersions col·loïdals <ul><li>Capacitat de presentar-se en forma de gel (semisòlid) o de sol (líquid) </li></ul><ul><li>Són viscoses. </li></ul><ul><li>Tenen poder adsorbent. </li></ul><ul><li>Efecte Tyndall. </li></ul><ul><li>Sedimentació. </li></ul><ul><li>Diàlisi. </li></ul><ul><li>Electroforesi. </li></ul>

×