Els orgànuls cel·lulars

15,221 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
15,221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
617
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Els orgànuls cel·lulars

 1. 1. Elena Gallardo Martínez 1r Batxillerat-2007 BIOLOGIA
 2. 2. Tema 10, Els orgànuls cel·lulars <ul><li>Ribosomes </li></ul><ul><li>Reticle endoplasmàtic </li></ul><ul><li>Aparell de Golgi </li></ul><ul><li>Lisosomes </li></ul><ul><li>Vacuòls </li></ul><ul><li>Mitocondris </li></ul><ul><li>Cloroplasts </li></ul>
 3. 4. Ribosomes <ul><li>Els ribosomes són estructures globulars sense membrana formats per ARN i proteïnes. Estroben dispersos al citoplasma o enganxats a la membrana del reticle endoplasmàtic rugòs. </li></ul><ul><li>Formats per dos subunitats. </li></ul><ul><li>Estroben separades i s'uneixen per “llegir” l'ARNm i sintetitzar les proteïnes. </li></ul><ul><li>A mesura que el ribosoma es desplaça per l'ARNm es van enllaçant amino àcids per forma una proteïna. </li></ul>
 4. 5. 30S 50S
 5. 6. Reticle endoplasmàtic <ul><li>És un sistema membranós que s'estén per tot el citoplasma i que està format per 3 components: </li></ul><ul><ul><li>Sàculs aplanats o cisternes </li></ul></ul><ul><ul><li>Sàculs globosus o vesícules </li></ul></ul><ul><ul><li>Túbuls sinuosus </li></ul></ul><ul><li>En ell se sintetitzen i transporten proteïnes i lípids de membrana o per excretar. </li></ul><ul><li>Hi han dos tipus: </li></ul><ul><ul><ul><li>Reticle endoplasmàtic rugós [RER] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reticle endoplasmàtic llis [REL] </li></ul></ul></ul>
 6. 7. <ul><li>[RER] presenta ribosomes engantxats a la membrana, i comunica amb la coberta nuclear. Está format per sàculs aplanats comunicats entre si. </li></ul><ul><li>Funcions: </li></ul><ul><ul><li>Sintetiza proteïnes per mitjà dels ribosomes de la seva membrana. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les proteïnes s'introdueixen a les cisternes i es glicosilen </li></ul></ul><ul><ul><li>Es transporten pels túbuls cap als orgànuls que les necessiten per constituir membranes. </li></ul></ul>Reticle endoplasmàtic rugós
 7. 8. Reticle endoplasmàtic llis <ul><li>El REL està constituït per una xarxa de túbuls units al RER que s'expandeix per tot el citoplasma. La membrana del REL té una gran quantitat d'enzims. </li></ul><ul><li>Funcions: </li></ul><ul><ul><li>Sintetitza, emmagatzema i transporta lípids de membrana: colesterol, fosfolípids, glucolípids, etc. </li></ul></ul>
 8. 9. Aparell de Golgi <ul><li>L'aparell de Golgi forma part del sistema membranós cel·lular. Está format per un o diversos dictiosomes , grups de cisternes discoïdals, i vesícules de secresió. </li></ul><ul><li>Se sol situar a prop del nucli, i en les cèl·lules animals envoltant els centríols. </li></ul><ul><li>L' Aparell de Golgi està polaritzat, presenta dues cares: </li></ul><ul><li>Cara cis </li></ul><ul><ul><li>Propera al RER, té els sàculs petits i de paret prima, i gran quantitat de vesícules de transició procedents del Re que es van unint per formar cisternes </li></ul></ul><ul><li>Cara trans </li></ul><ul><ul><li>Propera a la membrana plasmàtica, té sàculs grans i de membrana gruixuda. </li></ul></ul><ul><ul><li>El contingut de les vesícules es concentren i es van secretant a l'exterior de la cèl·lula per exocitosi . </li></ul></ul><ul><li>Funcions: les membranes de l'aparell de Golgi tenen gran varietat d'enzins que actuen sobre les molècules procedents del RE. Llavors, l'AG: </li></ul><ul><ul><li>Transporta, madura i secreta molécules fabricades al RE </li></ul></ul><ul><ul><li>Sintetitza mucopolisacàrids de la matriu extracel·lular o de la paret cel·lular. </li></ul></ul>
 9. 10. Lisosomes i Vacúols <ul><li>Els lisosomes són vesícules procedents de l'Aparell de Golgi que contenen enzims digestius: proteases, lipases, glicosilases. La membrana és molt rica en glicoproteïnas, protegeixen de la pròpia digestió. </li></ul><ul><li>Funció: digestio de matèria orgànica </li></ul><ul><ul><li>Extracel·lular, els enzims se secreten a l'exterior </li></ul></ul><ul><ul><li>intracel·lular, si s'uneixen a una vesícula que conté matèria org. </li></ul></ul><ul><li>Sel's anomena de diferents formes: </li></ul><ul><li>Lisosoma primari , si només conté enzims. </li></ul><ul><li>Lisosoma secundari , contenen sustrats en vies de digestió </li></ul><ul><ul><li>Vacuòl heterofàgic, el sustrat que s'està digerint s'ha incorporat per fagocitosi o pinocitosi </li></ul></ul><ul><ul><li>Vacuòl autofàgic, està digerint molècules o orgànuls propis. </li></ul></ul><ul><li>Vacuòls , són vesícules que contenen substàncies no enzimàtiques:olis.. </li></ul><ul><li>En cèl·lules animals són petites i s'acostumen a dir vesícules, lisosomes primaris o secundaris, autofagosoma. </li></ul><ul><li>En cèl·lules vegetals són grans, generalment hi ha un o dos, es diuen vacuóls i el conjunt se'n diu vacuoma. </li></ul><ul><li>Funcions: </li></ul><ul><ul><li>Acumular aigua que dóna turgència. Emmagatzemar substàncies de reserva o de rebuig. </li></ul></ul>
 10. 11. Mitocondris <ul><li>Orgànuls de totes les cèl·lules eucariotes on sòbté energia mitjançant la respiració cel·lular. Podem diferencia les següents parts: </li></ul><ul><ul><li>Membrana externa , amb moltes proteïnes transmembranoses que actuen com a canals de penetració de substàncies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Espai intermembranós . </li></ul></ul><ul><ul><li>Membrana interna , amb molts replecs anomenats crestes mitocondrials, en ella es troben proteïnes amb importantíssimes funcions: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unes transporten protons i electrons alliberats de la matèria orgànica que s'està oxidant a l'interior del mitocondri. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Altres, són els complexos enzimàtics formadors d'ATP o ATP-sintetases. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Matriu mitocondrial , espai intern on es produeixen les reaccions metabòliques de la respiració cel·lular. </li></ul></ul>
 11. 12. Mitocondris <ul><li>Aquestes reaccions són reaccions d'oxidació de la matèria orgànica (glúcids i lípids) que alliberen protons i electrons que són transportats a través de diferents proteïnes de la membrana interna. Aquest transport porta associada la síntesi d'ATP, molècula que emmagatzema l'energia per poder-la utilitzar en les diferents activitats cel·lulars. </li></ul><ul><li>Els mitocondris també disposen d'ADN propi i ribosomes per a la síntesi de proteïnes mitocondrials. </li></ul>
 12. 13. Cloroplats <ul><li>Orgànuls exclusius de les cèl·lules vegetals, contenen clorofil·la i duen a terme la fotosíntesi, procé que transforma energia lluminosa en energia química en forma d'ATP. Aquest ATP s'utilitzarà per a sintetitzar glucosa a partir de diòxid de carboni i aigua. </li></ul><ul><li>Els cloroplats poden ser de formes diverses, però la més freqüent és la lenticular amb les següents parts: </li></ul><ul><ul><li>Membrana externa , molt permeable </li></ul></ul><ul><ul><li>Membrana interna amb permeases </li></ul></ul><ul><ul><li>Espai intermembranós </li></ul></ul><ul><ul><li>Estroma , medi intern amb nombrosos sàculs aplanats anomenats tilacoïdes, en les seves membranes es troben els pigments fotosintètics clorofil·les,etc </li></ul></ul>
 13. 14. Cèl·lula vegetal

×