Bestuurlijke organisatie Stad Gent

598 views

Published on

Deze presentatie geeft een globaal overzicht van de bestuurlijke organisatie van de Stad Gent

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bestuurlijke organisatie Stad Gent

 1. 1. KENNISMAKING MET DE ORGANISATIEVAN EEN LOKAAL BESTUUR – STAD GENT
 2. 2. AGENDA1. Stad Gent?2. Stad Gent – organisatie3. Formele besluitvorming in de Stad Gent4. De uitdaging: BBC
 3. 3. STAD GENT
 4. 4. GLOBALE POSITIONERING VAN GENT GENT
 5. 5. FEITEN EN CIJFERS Oppervlakte : 15,643 ha Bevolking: 247,262 (31/12/2011)  Groeisinds 2009 (+ 1,7%)  Tweede grootste stad in Vlaanderen / België
 6. 6. GENT 2020 – SCHEPPENDE STAD Mix van functies Smeltkroes van > 155 nationaliteiten
 7. 7. GENT 2030 ? 2013-2018 – bijsturen missie en strategie  Nieuwe/andere accenten? Uitwerken in de BBC (zie verder)
 8. 8. STAD GENT – OCMW GENT • Stad Gent – Gemeente – Missie • Welzijn van burgers • Duurzame ontwikkeling gemeentelijk gebied • Medebewind • OCMW Gent – Sociale dienst van de gemeente met eigen rechtspersoonlijkheid – Missie: duurzaam bijdragen tot welzijn van burgers
 9. 9. STAD GENT - GEMEENTEDECREET Vlaamse decreetgever organiseert werking van gemeenten Gemeentedecreet: 15/07/2005 (in werking 1/1/2007)  allerhande aanpassingen o.a. Reparatiedecreet 2009 Wijzigingsdecreet 2012 Enkele algemene beleidsdoelstellingen:  Rol van de politieke organen versterken, meerbepaald de beleidsbepalende rol van de gemeenteraad  Meer mogelijkheden aan de gemeenten voor zelfregulering  Mogelijkheden vergroten om de burger bij het beleid te betrekken
 10. 10. AGENDA1. Stad Gent?2. Stad Gent – organisatie3. Formele besluitvorming in de Stad Gent4. De uitdaging: BBC
 11. 11. STAD GENT- ORGANISATIE1. Politieke organisatie  Gemeenteraad  College van burgemeester en schepenen  Burgemeester2. Administratieve organisatie  Stadssecretaris  Managementteam  Departementen3. Groep Gent
 12. 12. ORGANOGRAM STAD GENT
 13. 13. POLITIEKE ORGANISATIE – DE GEMEENTERAAD
 14. 14. POLITIEKE ORGANISATIE – DE GEMEENTERAAD 51 raadsleden 6 fracties sp.a – Groen – Open Vld  Coalitie:  Oppositie: NV-A – CD&V – Vlaams Belang
 15. 15. POLITIEKE ORGANISATIE – DE GEMEENTERAAD Voorzitter = burgemeester Bevoegdheden:  Gemeentelijk belang – volheid van bevoegdheid  Medebewind Delegatie van bevoegdheden  Dagelijksbestuur  Nominatief opnemen in het budget (daden van beschikking)  Delegatie bij reglement
 16. 16. POLITIEKE ORGANISATIE – DE GEMEENTERAAD Gemeenteraad: vergadert maandelijks Gemeenteraadscommissies: voorbereiden GR 6 algemene commissies  Bijzondere commissies
 17. 17. POLITIEKE ORGANISATIE - COLLEGE
 18. 18. POLITIEKE ORGANISATIE - COLLEGE 12 uitvoerende mandatarissen  Burgemeester (= voorzitter)  OCMW-voorzitter  10 schepenen Collegiaal beslissen Taakverdeling (‘bevoegdheidsverdeling’)
 19. 19. POLITIEKE ORGANISATIE - COLLEGE Bevoegdheden  Voorbereiden en uitvoeren beslissingen van de gemeenteraad --> zwaartepunt besluitvorming  Toegewezen bevoegdheden  Aanstellen en ontslaan personeel  Financieel beheer  Verbintenissen aangaan binnen door GR vooropgesteld budget  ...  Medebewind Delegatie van bevoegdheden  Dagelijks bestuur (doordelegeren)  Delegatie bij reglement
 20. 20. POLITIEKE ORGANISATIE - COLLEGE Vergadering college – wekelijks (1 à 2x)  formele besluitvorming Politiek overleg – wekelijks (1 à 2x)  neuzen in = richting
 21. 21. POLITIEKE ORGANISATIE - BURGEMEESTER
 22. 22. POLITIEKE ORGANISATIE - BURGEMEESTER Voordracht door raadsleden benoemd door Vlaamse Regering (gouverneur) Hoofd van het stadbestuur Voorzitter van het college Voorzitter van de gemeenteraad Hoofd van de administratieve politie Ambtenaar van de burgerlijke stand
 23. 23. POLITIEKE ORGANISATIEAMBTELIJKE ONDERSTEUNINGGEMEENTERAAD:Fracties FractiesecretariatenCOLLEGE:Burgemeester en Kabinettenschepenen  Fractiemedewerkers  Ondersteunen raadsleden in uitoefening van hun mandaat  Totaal: 14 VTE  Kabinetsmedewerkers  Ondersteunen de schepenen / burgemeester in de uitoefening van hun politieke bevoegdheden  Totaal: 68 VTE
 24. 24. STAD GENT- ORGANISATIE1. Politieke organisatie  Gemeenteraad  College van burgemeester en schepenen  Burgemeester2. Administratieve organisatie  Stadssecretaris  Managementteam  Departementen3. Groep Gent
 25. 25. ORGANOGRAM STAD GENT
 26. 26. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIEStad Gent: één van de grootste werkgevers in regio: Personeelsleden: 4.392 VTE / 5045 koppen:  Bedienden: 62 %  Arbeiders: 27%  Operationeel brandweerpersoneel: 11 % Statuut:  Statutair: 59%  Contractueel: 41% Gender:  Vrouwen: 53 %  Mannen: 47 % Leeftijd Aant Leeftijdsgroep al 20-24 95 25-29 359 30-34 643 35-39 702 40-44 652 45-49 610 50-54 796 55-59 892 60(+) 353 Eindtotaal 5102
 27. 27. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE Stadssecretaris + managementteam Departementen (11) Diensten (80)
 28. 28. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE -STADSSECRETARIS  Hoofd van de administratieve organisatie  Scharnier tussen administratie en politiek  ‘secretaris’ van de politieke organen
 29. 29. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE - STADSSECRETARIS RG1 - Organisatie en werkingsprocessen RG 2 - Beleidsvoorbereiding – strategische planning RG 3 - Faciliteren werking politieke organen RG 4 - Beleidsuitvoering en dienstverlening RG 5 - HR-management RG 6 - Financieel management RG 7 - Interne contacten RG 8 - Externe contacten RG 9 - Verzelfstandiging
 30. 30. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIEMANAGEMENTTEAM - DEPARTEMENTEN
 31. 31. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE -MANAGEMENTTEAM
 32. 32. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE -DEPARTEMENTEN (11) VERTIKAAL HORIZONTAAL  Dienstverlening  Ondersteuning (core business)• Bevolking en Welzijn • Communicatie en promotie• Cultuur en sport • Facility Management• Milieu, Groen en • Financiën Gezondheid • HR• Onderwijs en opvoeding• Ruimtelijke Planning, • Diensten van Mobiliteit en openbaar stadssecretaris domein • Strategie en coördinatie• Werk en Economie • Organisatieontwikkeling• Brandweer • Bestuursondersteuning • ‘onafhankelijke’ entiteiten
 33. 33. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE - DIENSTEN (80) Informatiedoorstroming Niveau Hoofd Overleg Administratie Secretaris Management- team Departement Departements- Directieteam hoofd Dienst Diensthoofd Dienstoverleg
 34. 34. STAD GENT- ORGANISATIE1. Politieke organisatie  Gemeenteraad  College van burgemeester en schepenen  Burgemeester2. Administratieve organisatie  Stadssecretaris  Managementteam  Departementen3. Groep Gent
 35. 35. STAD GENT - GROEP GENT Politiezone Gent OCMW Gent Verzelfstandigde entiteiten (EVA’s, AGB’s)  AGSOB  GAB Havenbedrijf  REGentIntergemeentelijke samenwerkingen VOLOP IN ONTWIKKELING
 36. 36. AGENDA1. Stad Gent?2. Stad Gent – organisatie3. Formele besluitvorming in de Stad Gent4. De uitdaging: BBC
 37. 37. FORMELE BESLUITVORMING1. Algemeen2. Q-besluitvorming3. Beslissingen binnen een budget4. Levensloop van een beslissing
 38. 38. BESLUITVORMING - ALGEMEEN  Besluitvormingsproces GR-leden GR-leden fractiesec DBO CBS fractiesec - - Kwaliteits- Kabinetten DBO DBO Voorbereide Voorbereiden controle voorbereide Agenda’s Agenda gemeenteraa n - Agenda n CBS d commissies - initiatiefrecht CBSDiensten Formele besluitvorming - Ikv eigen bevoegdheden GEMEENTERAADSLED- Beheer dossier GEMEENTERAADSLED - Uitvoeren GR- EN- Opmaak EN beslissingen - Voorbereiden GR Formele besluitvorming ontwerpbeslissing - Voorbereiden en - Mondelinge vragen agenderen GR- beslissingen
 39. 39. BESLUITVORMING –Q-BESLUITVORMINGVisie We willen het beleidsdebat optimaal ondersteunen via correcte en kwaliteitsvolle besluiten binnen een gecoördineerd besluitvormingsprocesDoelstellingen: Kwaliteitsvolle besluiten Efficiënter werken Centraal informatiebeheer-> Door digitalisering van het gehele besluitvormingsproces
 40. 40. BESLISSEN BINNEN EEN BUDGETBudget 2012 - uitgaven Gewone dienst: 766.692.492 €  Personeel 382.920.437 € - 49.94%  Werking 97.070.833 € - 12.66%  Overdrachten 234.914.290 € - 30.65% (toelage aan Politie/OCMW/IVAGO/Digipolis) Hiervan is ook het grootste deel bestemd voor personeelsuitgaven  Schuld 51.786.932 € - 6.75% Buitengewone dienst: 219.657.770 €  Investeringen 181.647.995 € - 82.70%  Overdrachten 21.023.843 € - 9.57%  Schuld 16.985.932 € - 7.73%
 41. 41. BESLISSEN BINNEN EEN BUDGETBudget 2012 – inkomsten Gewone dienst: 701.103.637 € - Prestaties 52.893.221 € 7,54% - Overdrachten gemeentefonds 264.523.339 € 37,73% - Overdrachten andere fondsen 30.456.765 € 4,34% - Overdrachten belastingen 191.524.418 € 27,32% - Overdrachten subsidies (onderwijs pers) 76.351.178 € 10,89% - Overdrachten overige subsidies 66.081.633 € 9,43% - Schuld 19.273.083 € 2,75% Buitengewone dienst: 208.934.568 € - Schuld 116.850.368 € 55,93% - Overdrachten 59.052.069 € 28,26% - Investeringen 33.032.131 € 15,81%
 42. 42. LEVENSLOOP VAN EEN BESLISSINGZIE AGENDA Agenda College Agenda Commissie Agenda GemeenteraadTe volgen:
 43. 43. AGENDA1. Stad Gent?2. Stad Gent – organisatie3. Formele besluitvorming in de Stad Gent4. De uitdaging: BBC

×