Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Produktovy list recepce

235 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Produktovy list recepce

  1. 1. Systém řízení kvality Pro zajištění kvalitních služeb ve všech divizích skupiny ATALIAN klademe velký důraz na systém kontrol. Navštěvujeme hostesky v místě pracoviště, ať už náhodně či plánovaně. K získání zpětné vazby dochází na pravidelných schůzkách se zákazníkem, což nám umožňuje vést kroky k neustálému zlepšování služeb. Naše nástroje pro řízení kvality BOOKpro - program pro reportování on-line, který lze upravovat a nastavit dle potřeb každé služby, požadavků a očekávání. Jedná se o nástroj na zpracování informací, které je třeba během výkonu služby sbírat a třídit. Nastavení programu probíhá ve spolupráci přímo s vámi tak, aby byl plně přizpůsoben vašim potřebám. Péče o Vaše zákazníky je naše radost Quality management system Like in the other ATALIAN divisions also in the reception services we put great emphasis on ensuring quality services which can not be achieved in other manner than through a quality control system. BOOKpro - a program for on-line reporting. The program which can be adjusted and set according to the needs of every service including your requirements and expectations. It is an information processing tool for information which needs to be collected and sorted during performance of the service. Setup of the program is done in direct cooperation with you so that it is fully adjusted to your needs. Guarantee of a quality replacement The synonym for the quality service is the continuity. Therefore, also for the reception services, we undertake to provide immediately a fully trained replacement in case of indisposition or during vacation. The back-up receptionist attends the same training as the receptionist for the given job so that quality of the provided services is in no way impaired. Reception and hostess services ATALIAN by City One Synonymem pro kvalitní službu je kontinuita. V případě indispozice nebo v době dovolené vám poskytneme okamžitou náhradu. Back-up recepční prochází stejným školením, jako je požadováno u recepční na dané zakázce tak, aby nebyla jakkoliv snížena kvalita poskytovaných služeb. Our quality management tools Recepce a služby hostesek Care of your customers is what we take care of Jistota kvalitní náhrady We control our hostesses regularly during accidental and planned visits and we also periodically meet with the customer to defined next possible steps and improvement of our services. Continuously we develop plan of potential improvements. Care of your customers is what we take care of Quality of services is what we put always first Péče o Vaše zákazníky je naše radost Facility management Facility management Kvalita služby je vždy na prvním místě Centrála | Head office Mladá Boleslav 17. listopadu 1434 293 01 Mladá Boleslav T: +420 326 706 811 E-mail: hostess@atalian.cz www.atalian.cz Adresa divize Praha: Kolbenova 942/38a 109 00 Praha 9 Pobočky | Branches - Praha - Kolín - České Budějovice - Teplice - Brno - Ostrava - Plzeň - Hradec Králové - Tábor Pracovník recepce je první vizitkou Vaší společnosti pro potenciálního zákazníka či partnera nejenom při osobním setkání, ale i při telefonním kontaktu. Díky partnerství s francouzskou společností City One (leadrem na trhu recepčních služeb a hostesek), a  jejímu know-how, jsme povýšili recepci z pouhé služby na profesionální úroveň. Klientům tak budujeme image na nejvyšší úrovni. The reception clerk is the first image of your company for potential clients or partners not only when they enter your company but also when they telephone. Thanks to the partnership with City One (leader on the French market with reception services and hostesses) and their know-how, we upgraded reception from a pure service to a professional level and thus we provide the clients Image of the company on the highest level. www.atalian.cz
  2. 2. Naše služby - recepce Our services - reception • telefonická ústředna a správa příjmu návštěvníků • poštovní služby • správa jednacích místností • drobné administrativní práce (scan, kopírování atd.) • doplňkové služby: objednávka letenek, taxi... • správa distributorů pití, jídla • atd. • Telephone exchange and incoming visitor management • Post services • Meeting room administration • Miscellaneous administrative work (Scan, copy, etc.) • Supplementary services such as reservation of airtickets, taxi • Management of food and beverages distributors • Etc. Podpora při organizaci konferencí, eventů • zprostředkování cateringu • zajištění pronájmu prostor • zajištění technického zázemí Organization support for conferences and events Care of your customers is what we take care of In our company, complaisance, responsibility, willingness to help or support of control through software solutions are natural things. Our employees are selected with emphasis on communication skills, empathy and appearance so that they themselves represent your company in a dignified manner. However we do not only rely on a „pretty face“ but we work with reception clerks and hostesses, provide them trainings with focus on development of their knowledge and skills so that they will not become only „the image“ but at the same time they will be able to provide your company administrative support of various kinds. Péče o Vaše zákazníky je naše radost Care of your customers is what we take care of Péče o Vaše zákazníky je naše radost Ochota, zodpovědnost, snaha vyjít vstříc či podpora kontroly díky softwarovým řešením jsou v naší společnosti samozřejmostí. Naši pracovníci jsou vybíráni s důrazem na komunikativnost, empatii a vzhled tak, aby byli již sami o sobě důstojnou reprezentací vaší společnosti. Nespoléháme se ovšem pouze na „hezkou tvář“, ale s recepčními či hosteskami pracujeme, poskytujeme jim školení tak, abychom cíleně rozvíjeli jejich vědomosti a kompetence, aby se nestaly pouze „image“, ale zároveň byly schopné poskytnout vaší společnosti administrativní podporu různých druhů. Odborná školení Školení je významnou etapou v procesu náboru zaměstnanců a důležitým článkem k úspěšně nastavené spolupráci. Abychom mohli zajistit našim klientům vysokou kvalitu služeb skupiny ATALIAN, spolupracujeme intenzivně se školícím centrem společnosti City One, zaměřeném na jednotlivé aktivity, které může naše divize nabídnout. Tato školení jsou zárukou, že naši pracovníci vždy odpovídají svými schopnostmi požadavkům zadaným klientem, a to i v případě velmi individuálních a zvláštních požadavků, kdy je pak školení s klientem vždy konzultováno. Recepční / hostesky jsou, kromě školení týkajících se aktivity jako takové, řádně proškoleny přímo na zakázce klienta za účelem seznámení se s lokálními procedurami atd. • We arrange for catering • We ensure rental of space • We ensure technical facilities Hostesky • zajištění hostesek pro společenské události, konference atd. • podpora marketingu vaší značky – hostesky na výstavách • podpora prodeje • atd. Hostesses • We ensure hostesses for social events, conferences, etc. • Marketing support for your brand – hostesses at exhibitions • Sale support • Etc. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a veškeré činnosti nastavujeme dle jeho potřeb a míry odpovědnosti, kterou náš pracovník nese. We adopt an individual approach to every customer and adapt all activities to his needs and the level of responsibility of our employees. Professional trainings Training is an important stage in the employee recruitment process and a significant part of a successful setup of cooperation. In order to be able to guarantee to our clients a high quality of ATALIAN group services we cooperate intensively with the training centre of City One which focuses on individual activities which our division offers. These trainings are a guarantee for our clients and their requirements for profile of our employees and their ability to respond to specific requirements of our customers even in case of very individual and specific requirements. In this case, the training is done in cooperation with the customer. Reception clerks/hostesses are, in addition to the training related to their work, trained also about the clients business in order to familiarize them with local procedures etc.
  3. 3. Naše služby - recepce Our services - reception • telefonická ústředna a správa příjmu návštěvníků • poštovní služby • správa jednacích místností • drobné administrativní práce (scan, kopírování atd.) • doplňkové služby: objednávka letenek, taxi... • správa distributorů pití, jídla • atd. • Telephone exchange and incoming visitor management • Post services • Meeting room administration • Miscellaneous administrative work (Scan, copy, etc.) • Supplementary services such as reservation of airtickets, taxi • Management of food and beverages distributors • Etc. Podpora při organizaci konferencí, eventů • zprostředkování cateringu • zajištění pronájmu prostor • zajištění technického zázemí Organization support for conferences and events Care of your customers is what we take care of In our company, complaisance, responsibility, willingness to help or support of control through software solutions are natural things. Our employees are selected with emphasis on communication skills, empathy and appearance so that they themselves represent your company in a dignified manner. However we do not only rely on a „pretty face“ but we work with reception clerks and hostesses, provide them trainings with focus on development of their knowledge and skills so that they will not become only „the image“ but at the same time they will be able to provide your company administrative support of various kinds. Péče o Vaše zákazníky je naše radost Care of your customers is what we take care of Péče o Vaše zákazníky je naše radost Ochota, zodpovědnost, snaha vyjít vstříc či podpora kontroly díky softwarovým řešením jsou v naší společnosti samozřejmostí. Naši pracovníci jsou vybíráni s důrazem na komunikativnost, empatii a vzhled tak, aby byli již sami o sobě důstojnou reprezentací vaší společnosti. Nespoléháme se ovšem pouze na „hezkou tvář“, ale s recepčními či hosteskami pracujeme, poskytujeme jim školení tak, abychom cíleně rozvíjeli jejich vědomosti a kompetence, aby se nestaly pouze „image“, ale zároveň byly schopné poskytnout vaší společnosti administrativní podporu různých druhů. Odborná školení Školení je významnou etapou v procesu náboru zaměstnanců a důležitým článkem k úspěšně nastavené spolupráci. Abychom mohli zajistit našim klientům vysokou kvalitu služeb skupiny ATALIAN, spolupracujeme intenzivně se školícím centrem společnosti City One, zaměřeném na jednotlivé aktivity, které může naše divize nabídnout. Tato školení jsou zárukou, že naši pracovníci vždy odpovídají svými schopnostmi požadavkům zadaným klientem, a to i v případě velmi individuálních a zvláštních požadavků, kdy je pak školení s klientem vždy konzultováno. Recepční / hostesky jsou, kromě školení týkajících se aktivity jako takové, řádně proškoleny přímo na zakázce klienta za účelem seznámení se s lokálními procedurami atd. • We arrange for catering • We ensure rental of space • We ensure technical facilities Hostesky • zajištění hostesek pro společenské události, konference atd. • podpora marketingu vaší značky – hostesky na výstavách • podpora prodeje • atd. Hostesses • We ensure hostesses for social events, conferences, etc. • Marketing support for your brand – hostesses at exhibitions • Sale support • Etc. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a veškeré činnosti nastavujeme dle jeho potřeb a míry odpovědnosti, kterou náš pracovník nese. We adopt an individual approach to every customer and adapt all activities to his needs and the level of responsibility of our employees. Professional trainings Training is an important stage in the employee recruitment process and a significant part of a successful setup of cooperation. In order to be able to guarantee to our clients a high quality of ATALIAN group services we cooperate intensively with the training centre of City One which focuses on individual activities which our division offers. These trainings are a guarantee for our clients and their requirements for profile of our employees and their ability to respond to specific requirements of our customers even in case of very individual and specific requirements. In this case, the training is done in cooperation with the customer. Reception clerks/hostesses are, in addition to the training related to their work, trained also about the clients business in order to familiarize them with local procedures etc.
  4. 4. Naše služby - recepce Our services - reception • telefonická ústředna a správa příjmu návštěvníků • poštovní služby • správa jednacích místností • drobné administrativní práce (scan, kopírování atd.) • doplňkové služby: objednávka letenek, taxi... • správa distributorů pití, jídla • atd. • Telephone exchange and incoming visitor management • Post services • Meeting room administration • Miscellaneous administrative work (Scan, copy, etc.) • Supplementary services such as reservation of airtickets, taxi • Management of food and beverages distributors • Etc. Podpora při organizaci konferencí, eventů • zprostředkování cateringu • zajištění pronájmu prostor • zajištění technického zázemí Organization support for conferences and events Care of your customers is what we take care of In our company, complaisance, responsibility, willingness to help or support of control through software solutions are natural things. Our employees are selected with emphasis on communication skills, empathy and appearance so that they themselves represent your company in a dignified manner. However we do not only rely on a „pretty face“ but we work with reception clerks and hostesses, provide them trainings with focus on development of their knowledge and skills so that they will not become only „the image“ but at the same time they will be able to provide your company administrative support of various kinds. Péče o Vaše zákazníky je naše radost Care of your customers is what we take care of Péče o Vaše zákazníky je naše radost Ochota, zodpovědnost, snaha vyjít vstříc či podpora kontroly díky softwarovým řešením jsou v naší společnosti samozřejmostí. Naši pracovníci jsou vybíráni s důrazem na komunikativnost, empatii a vzhled tak, aby byli již sami o sobě důstojnou reprezentací vaší společnosti. Nespoléháme se ovšem pouze na „hezkou tvář“, ale s recepčními či hosteskami pracujeme, poskytujeme jim školení tak, abychom cíleně rozvíjeli jejich vědomosti a kompetence, aby se nestaly pouze „image“, ale zároveň byly schopné poskytnout vaší společnosti administrativní podporu různých druhů. Odborná školení Školení je významnou etapou v procesu náboru zaměstnanců a důležitým článkem k úspěšně nastavené spolupráci. Abychom mohli zajistit našim klientům vysokou kvalitu služeb skupiny ATALIAN, spolupracujeme intenzivně se školícím centrem společnosti City One, zaměřeném na jednotlivé aktivity, které může naše divize nabídnout. Tato školení jsou zárukou, že naši pracovníci vždy odpovídají svými schopnostmi požadavkům zadaným klientem, a to i v případě velmi individuálních a zvláštních požadavků, kdy je pak školení s klientem vždy konzultováno. Recepční / hostesky jsou, kromě školení týkajících se aktivity jako takové, řádně proškoleny přímo na zakázce klienta za účelem seznámení se s lokálními procedurami atd. • We arrange for catering • We ensure rental of space • We ensure technical facilities Hostesky • zajištění hostesek pro společenské události, konference atd. • podpora marketingu vaší značky – hostesky na výstavách • podpora prodeje • atd. Hostesses • We ensure hostesses for social events, conferences, etc. • Marketing support for your brand – hostesses at exhibitions • Sale support • Etc. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a veškeré činnosti nastavujeme dle jeho potřeb a míry odpovědnosti, kterou náš pracovník nese. We adopt an individual approach to every customer and adapt all activities to his needs and the level of responsibility of our employees. Professional trainings Training is an important stage in the employee recruitment process and a significant part of a successful setup of cooperation. In order to be able to guarantee to our clients a high quality of ATALIAN group services we cooperate intensively with the training centre of City One which focuses on individual activities which our division offers. These trainings are a guarantee for our clients and their requirements for profile of our employees and their ability to respond to specific requirements of our customers even in case of very individual and specific requirements. In this case, the training is done in cooperation with the customer. Reception clerks/hostesses are, in addition to the training related to their work, trained also about the clients business in order to familiarize them with local procedures etc.
  5. 5. Systém řízení kvality Pro zajištění kvalitních služeb ve všech divizích skupiny ATALIAN klademe velký důraz na systém kontrol. Navštěvujeme hostesky v místě pracoviště, ať už náhodně či plánovaně. K získání zpětné vazby dochází na pravidelných schůzkách se zákazníkem, což nám umožňuje vést kroky k neustálému zlepšování služeb. Naše nástroje pro řízení kvality BOOKpro - program pro reportování on-line, který lze upravovat a nastavit dle potřeb každé služby, požadavků a očekávání. Jedná se o nástroj na zpracování informací, které je třeba během výkonu služby sbírat a třídit. Nastavení programu probíhá ve spolupráci přímo s vámi tak, aby byl plně přizpůsoben vašim potřebám. Péče o Vaše zákazníky je naše radost Quality management system Like in the other ATALIAN divisions also in the reception services we put great emphasis on ensuring quality services which can not be achieved in other manner than through a quality control system. BOOKpro - a program for on-line reporting. The program which can be adjusted and set according to the needs of every service including your requirements and expectations. It is an information processing tool for information which needs to be collected and sorted during performance of the service. Setup of the program is done in direct cooperation with you so that it is fully adjusted to your needs. Guarantee of a quality replacement The synonym for the quality service is the continuity. Therefore, also for the reception services, we undertake to provide immediately a fully trained replacement in case of indisposition or during vacation. The back-up receptionist attends the same training as the receptionist for the given job so that quality of the provided services is in no way impaired. Reception and hostess services ATALIAN by City One Synonymem pro kvalitní službu je kontinuita. V případě indispozice nebo v době dovolené vám poskytneme okamžitou náhradu. Back-up recepční prochází stejným školením, jako je požadováno u recepční na dané zakázce tak, aby nebyla jakkoliv snížena kvalita poskytovaných služeb. Our quality management tools Recepce a služby hostesek Care of your customers is what we take care of Jistota kvalitní náhrady We control our hostesses regularly during accidental and planned visits and we also periodically meet with the customer to defined next possible steps and improvement of our services. Continuously we develop plan of potential improvements. Care of your customers is what we take care of Quality of services is what we put always first Péče o Vaše zákazníky je naše radost Facility management Facility management Kvalita služby je vždy na prvním místě Centrála | Head office Mladá Boleslav 17. listopadu 1434 293 01 Mladá Boleslav T: +420 326 706 811 E-mail: hostess@atalian.cz www.atalian.cz Adresa divize Praha: Kolbenova 942/38a 109 00 Praha 9 Pobočky | Branches - Praha - Kolín - České Budějovice - Teplice - Brno - Ostrava - Plzeň - Hradec Králové - Tábor Pracovník recepce je první vizitkou Vaší společnosti pro potenciálního zákazníka či partnera nejenom při osobním setkání, ale i při telefonním kontaktu. Díky partnerství s francouzskou společností City One (leadrem na trhu recepčních služeb a hostesek), a  jejímu know-how, jsme povýšili recepci z pouhé služby na profesionální úroveň. Klientům tak budujeme image na nejvyšší úrovni. The reception clerk is the first image of your company for potential clients or partners not only when they enter your company but also when they telephone. Thanks to the partnership with City One (leader on the French market with reception services and hostesses) and their know-how, we upgraded reception from a pure service to a professional level and thus we provide the clients Image of the company on the highest level. www.atalian.cz
  6. 6. Systém řízení kvality Pro zajištění kvalitních služeb ve všech divizích skupiny ATALIAN klademe velký důraz na systém kontrol. Navštěvujeme hostesky v místě pracoviště, ať už náhodně či plánovaně. K získání zpětné vazby dochází na pravidelných schůzkách se zákazníkem, což nám umožňuje vést kroky k neustálému zlepšování služeb. Naše nástroje pro řízení kvality BOOKpro - program pro reportování on-line, který lze upravovat a nastavit dle potřeb každé služby, požadavků a očekávání. Jedná se o nástroj na zpracování informací, které je třeba během výkonu služby sbírat a třídit. Nastavení programu probíhá ve spolupráci přímo s vámi tak, aby byl plně přizpůsoben vašim potřebám. Péče o Vaše zákazníky je naše radost Quality management system Like in the other ATALIAN divisions also in the reception services we put great emphasis on ensuring quality services which can not be achieved in other manner than through a quality control system. BOOKpro - a program for on-line reporting. The program which can be adjusted and set according to the needs of every service including your requirements and expectations. It is an information processing tool for information which needs to be collected and sorted during performance of the service. Setup of the program is done in direct cooperation with you so that it is fully adjusted to your needs. Guarantee of a quality replacement The synonym for the quality service is the continuity. Therefore, also for the reception services, we undertake to provide immediately a fully trained replacement in case of indisposition or during vacation. The back-up receptionist attends the same training as the receptionist for the given job so that quality of the provided services is in no way impaired. Reception and hostess services ATALIAN by City One Synonymem pro kvalitní službu je kontinuita. V případě indispozice nebo v době dovolené vám poskytneme okamžitou náhradu. Back-up recepční prochází stejným školením, jako je požadováno u recepční na dané zakázce tak, aby nebyla jakkoliv snížena kvalita poskytovaných služeb. Our quality management tools Recepce a služby hostesek Care of your customers is what we take care of Jistota kvalitní náhrady We control our hostesses regularly during accidental and planned visits and we also periodically meet with the customer to defined next possible steps and improvement of our services. Continuously we develop plan of potential improvements. Care of your customers is what we take care of Quality of services is what we put always first Péče o Vaše zákazníky je naše radost Facility management Facility management Kvalita služby je vždy na prvním místě Centrála | Head office Mladá Boleslav 17. listopadu 1434 293 01 Mladá Boleslav T: +420 326 706 811 E-mail: hostess@atalian.cz www.atalian.cz Adresa divize Praha: Kolbenova 942/38a 109 00 Praha 9 Pobočky | Branches - Praha - Kolín - České Budějovice - Teplice - Brno - Ostrava - Plzeň - Hradec Králové - Tábor Pracovník recepce je první vizitkou Vaší společnosti pro potenciálního zákazníka či partnera nejenom při osobním setkání, ale i při telefonním kontaktu. Díky partnerství s francouzskou společností City One (leadrem na trhu recepčních služeb a hostesek), a  jejímu know-how, jsme povýšili recepci z pouhé služby na profesionální úroveň. Klientům tak budujeme image na nejvyšší úrovni. The reception clerk is the first image of your company for potential clients or partners not only when they enter your company but also when they telephone. Thanks to the partnership with City One (leader on the French market with reception services and hostesses) and their know-how, we upgraded reception from a pure service to a professional level and thus we provide the clients Image of the company on the highest level. www.atalian.cz

×