Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Výrobní a průmyslové podniky
Automobilový, těžký průmysl,
plynárenský, farmaceutický,
potravinářský a další.

Production a...
Cleaning services and cleansing

Problematikou úklidu a čištění se zabýváme již od roku 1991, kdy byla naše společnost

We...
Cleaning services and cleansing

Problematikou úklidu a čištění se zabýváme již od roku 1991, kdy byla naše společnost

We...
Cleaning services and cleansing

Problematikou úklidu a čištění se zabýváme již od roku 1991, kdy byla naše společnost

We...
Výrobní a průmyslové podniky
Automobilový, těžký průmysl,
plynárenský, farmaceutický,
potravinářský a další.

Production a...
Výrobní a průmyslové podniky
Automobilový, těžký průmysl,
plynárenský, farmaceutický,
potravinářský a další.

Production a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

13 0594 atalian_produktove_listy_uklidove_ddd

251 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

13 0594 atalian_produktove_listy_uklidove_ddd

  1. 1. Výrobní a průmyslové podniky Automobilový, těžký průmysl, plynárenský, farmaceutický, potravinářský a další. Production and industrial enterprises Automobile, heavy industry, gas, pharmaceutical, food, and others. Veřejná doprava Metro, autobusy, tramvaje atd. Cleaning is what we take care of Technologie Hygienické normy a standardy jsou v každém oboru v mnoha směrech jiné. Máme mnohaleté zkušenosti s úklidovými službami v mnoha odvětvích a plán úklidu sestavíme přesně na míru vašich prostor a potřeb. Navíc sdruženou činností úklidu a DDD dokážeme výrazně snížit vaše náklady a zvýšit efektivitu DDD činnosti. Hygienic standards applicable in various fields differ in many ways from each other. Based on our multiyear experience with cleaning services provided to many fields, we draw-up a cleaning plan tailored fully and precisely to your needs and areas to be cleaned. Moreover, through combining the cleaning operation and pest control, we can significantly reduce your costs and increase the pest control effectiveness. Vzduchotechnika DDD A Zahradnický servis Úklid je naše radost We have a custom-designed solution for every field Úklid, hygiena Správa budov Facility management Facility management Pro každé odvětví máme řešení „na míru” Sewer cleaning, waste Ostraha Recepce Čištění kanalizace, odpady Public transportation Metro, buses, trams, etc. Úklid je naše radost Úklidové služby, DDD Cleaning is what we take care of Cleaning services, Pest control Obchodní centra a hypermarkety Mezinárodní řetězce, hobby obchody apod. Kancelářská a administrativní centra a budovy Business centres and hypermarkets International chains, hobby stores, etc. Zdravotnictví Nemocnice, ošetřovatelské domy a další. Health care Hospitals, care homes, etc. Školství Školy, univerzity Čisté a uklizené prostředí na pracovišti zvyšuje nejen komfort zaměstnanců, ale i image firmy jako takové. Zajistíme, že čistota Vašeho pracoviště bude naprosto automatickou součástí každého pracovního dne. Přenechejte nejen Váš běžný úklid, speciální úklidové činnosti, ale i desinfekci, dezinsekci a deratizaci jedné specializované firmě. Zefektivníte tyto činnosti a můžete se tak bez starostí a naplno věnovat svému hlavnímu předmětu podnikání. Office and administrative centres and buildings Education Schools, universities Disponujeme technikou, která nám umožňuje v zimním období nabízet odklízení sněhu a údržbu komunikací, pěších zón, parkovišť a dalších prostor posypem. We operate equipment for snow removal, winter and regular road maintenance, and sanding of pedestrian zones, parking lots, and other areas. Centrála | Head office Mladá Boleslav Pobočky | Branches 17. listopadu 1434 293 01 Ml. Boleslav T: +420 326 706 811 E-mail: info@atalian.cz www.atalian.cz - Praha - Kolín - České Budějovice - Teplice - Brno - Ostrava A clean and orderly environment at the worksite improves not only staff comfort, but also the company's image. We ensure that the cleanliness of your worksite will become an automatic part of your daily working day. Entrust one specialised firm with your regular cleaning, special cleaning operations, as well as disinfection, disinsectisation and deratisation (pathogen, insect and rodent control) - DDD. Thus, you increase the effectiveness of these activities and pursue your major business subject fully and free of care. www.atalian.cz
  2. 2. Cleaning services and cleansing Problematikou úklidu a čištění se zabýváme již od roku 1991, kdy byla naše společnost We have operated in the field of cleaning and cleansing in the Czech Republic since v České republice založena. Mnohaleté zkušenosti nám umožňují sledovat mezinárodní our foundation in 1991. Our multiyear experience allows us to keep track of international standardy a plnohodnotně se, prostřednictvím Evropské asociace úklidového průmyslu standards and take a fully-fledged part in creating them through the European Federation (EFCI), podílet na jejich tvorbě. of Cleaning Industries (EFCI). Cleaning is what we take care of Úklidové služby a čištění Úklid je naše radost Cleaning is what we take care of Úklid je naše radost DDD - dezinfekce, dezinsekce, deratizace Disinfection, disinsectisaton and deratisation (DDD) Divize DDD nabízí služby spojené především s ničením mikroorganizmů, hubením škodlivého druhu hmyzu a škodlivých hlodavců, jako je potkan, myš domácí a krysa. Činnost DDD je důležitá, protože škůdci jsou často přenašeči lidem nebezpečných chorob. The "DDD" Division offers services related primarily to pathogen, insect and rodent (brown rat, house mouse, and white rat) control. The pest control operation is quite important as pests and vermin often transfer dangerous diseases to humans. Technické vybavení Systémová ochrana před škůdci pravidelný standardní úklid průmyslových i kancelářských prostor Veškeré používané stroje a čisticí prostředky jsou certifikovány a odpovídají platným zákonům a předpisům je systém opatření vedoucí k izolaci a konzervaci chráněného objektu. Aplikací systémové ochrany před škůdci nadstandardní úklidový plán např. pro objekty se zvýšeným hygienickým požadavkem (bezpečnost práce, životní prostředí). Pro strojní úklid používáme stroje renomovaných značek, jako například se předchází mimořádným nákladům. Systémová ochrana zahrnuje: strojní úklidy podlahových ploch HAKO, Nilfisk a TENNANT. Pro venkovní úklidy používáme multikáry a traktory. monitorování výskytu a prevence na rizikových místech jednorázové a postavební úklidy Speciální úklidové stroje: HEFTER Cleantech RF40 - stroj určený k čištění eskalátorů a pojízdných chodníků. represivní zásah - v případě výskytu se provádí cílený zásah (na základě výsledků monitoringu) speciální úklidy a čištění (okna, fasády, výškové práce, systém PuraQleen apod.) PuraQleen systém - umožňující čištění hladkých ploch demineralizovanou vodou přímo ze země až do výše šestého čištění eskalátorů a travelátorů systémem HEFTER CLEANTECH patra. Disponujeme technikou, která nám umožňuje v zimním období nabízet odklízení sněhu a údržbu úklid venkovních prostor a přilehlých komunikací - letní, zimní komunikací, pěších zón, parkovišť a dalších prostor posypem. Naše služby Jsme plně kvalifikováni pro výkon DDD dle zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, který stanoví odbornou způsobilost fyzických osob provádějících speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Jsme taktéž členy Sdružení pracovníků DDD v ČR. zásahy při havarijních situacích (požár, povodně) Technical equipment vlastní prádelna dezinfekce, dezinsekce, deratizace (DDD) All of the machinery and cleaning/cleansing agents we use are certified and comply with the regulations and Our services directives in force (work safety, the environment). For machine cleaning, we use machines of renowned brands, such as HAKO, Nilfisk, and TENNANT. For outdoor cleaning, we use small communal technologies and tractors. Systematic pest control The system ensures isolation and conservation of a protected facility. The pest control application system prevents extra costs from incurring. Systematic control includes: Regular standardised cleaning of industrial, as well as office premises; Special cleaning machines: Occurence monitoring and applying prevention in high-risk locations; HEFTER CLEANTECH RF40 - Machine designed for cleaning escalators and moving sidewalks. Repressive interventions - in case of occurrence, a targetted intervention is taken (based on the monitoring results). Above-standard cleaning plans, for example in facilities with stricter hygienic requirements; PuraQleen system - A system that allows cleaning smooth surfaces with demineralised water from the ground floor We are fully qualified for pest control operation according to Act No. 258/2000 Coll. on public health protection; to the sixth floor. this Act stipulates the professional competency of individuals performing the special protective disinfection, Machine cleaning of floored areas; Irregular and post-construction cleaning; Special cleaning and cleansing (windows, facades, work at heights, the PuraQleen system, etc.); Cleaning escalators and travelators with the HEFTER CLEANTECH system; disinsectisaton and deratisation. Our company is also a member of the Czech Republic pest control Association. Odborná školení - záruka kvality Společnost má vypracován vlastní detailní školicí systém, který zohledňuje veškeré poznatky a nové trendy v oboru. Interní vzdělávání je zajišťováno z vlastních personálních zdrojů společnosti - oddělením vzdělávání. Cleaning exterior areas and adjacent roads - summer, winter; Pro zaměstnance úklidu je určeno školení „Úklidový profesionál“. Emergency interventions (fire, flood); Specialised training - quality guarantee Own laundry; Disinfection, disinsectisaton and deratisation. The company has developed a proprietary training system that incorporates all available learning and new trends in the industry. The company's "Training and Education Department" is the HR source providing internal training and education. Cleaning staff participate in the “Cleaning Professional” training programme.
  3. 3. Cleaning services and cleansing Problematikou úklidu a čištění se zabýváme již od roku 1991, kdy byla naše společnost We have operated in the field of cleaning and cleansing in the Czech Republic since v České republice založena. Mnohaleté zkušenosti nám umožňují sledovat mezinárodní our foundation in 1991. Our multiyear experience allows us to keep track of international standardy a plnohodnotně se, prostřednictvím Evropské asociace úklidového průmyslu standards and take a fully-fledged part in creating them through the European Federation (EFCI), podílet na jejich tvorbě. of Cleaning Industries (EFCI). Cleaning is what we take care of Úklidové služby a čištění Úklid je naše radost Cleaning is what we take care of Úklid je naše radost DDD - dezinfekce, dezinsekce, deratizace Disinfection, disinsectisaton and deratisation (DDD) Divize DDD nabízí služby spojené především s ničením mikroorganizmů, hubením škodlivého druhu hmyzu a škodlivých hlodavců, jako je potkan, myš domácí a krysa. Činnost DDD je důležitá, protože škůdci jsou často přenašeči lidem nebezpečných chorob. The "DDD" Division offers services related primarily to pathogen, insect and rodent (brown rat, house mouse, and white rat) control. The pest control operation is quite important as pests and vermin often transfer dangerous diseases to humans. Technické vybavení Systémová ochrana před škůdci pravidelný standardní úklid průmyslových i kancelářských prostor Veškeré používané stroje a čisticí prostředky jsou certifikovány a odpovídají platným zákonům a předpisům je systém opatření vedoucí k izolaci a konzervaci chráněného objektu. Aplikací systémové ochrany před škůdci nadstandardní úklidový plán např. pro objekty se zvýšeným hygienickým požadavkem (bezpečnost práce, životní prostředí). Pro strojní úklid používáme stroje renomovaných značek, jako například se předchází mimořádným nákladům. Systémová ochrana zahrnuje: strojní úklidy podlahových ploch HAKO, Nilfisk a TENNANT. Pro venkovní úklidy používáme multikáry a traktory. monitorování výskytu a prevence na rizikových místech jednorázové a postavební úklidy Speciální úklidové stroje: HEFTER Cleantech RF40 - stroj určený k čištění eskalátorů a pojízdných chodníků. represivní zásah - v případě výskytu se provádí cílený zásah (na základě výsledků monitoringu) speciální úklidy a čištění (okna, fasády, výškové práce, systém PuraQleen apod.) PuraQleen systém - umožňující čištění hladkých ploch demineralizovanou vodou přímo ze země až do výše šestého čištění eskalátorů a travelátorů systémem HEFTER CLEANTECH patra. Disponujeme technikou, která nám umožňuje v zimním období nabízet odklízení sněhu a údržbu úklid venkovních prostor a přilehlých komunikací - letní, zimní komunikací, pěších zón, parkovišť a dalších prostor posypem. Naše služby Jsme plně kvalifikováni pro výkon DDD dle zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, který stanoví odbornou způsobilost fyzických osob provádějících speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Jsme taktéž členy Sdružení pracovníků DDD v ČR. zásahy při havarijních situacích (požár, povodně) Technical equipment vlastní prádelna dezinfekce, dezinsekce, deratizace (DDD) All of the machinery and cleaning/cleansing agents we use are certified and comply with the regulations and Our services directives in force (work safety, the environment). For machine cleaning, we use machines of renowned brands, such as HAKO, Nilfisk, and TENNANT. For outdoor cleaning, we use small communal technologies and tractors. Systematic pest control The system ensures isolation and conservation of a protected facility. The pest control application system prevents extra costs from incurring. Systematic control includes: Regular standardised cleaning of industrial, as well as office premises; Special cleaning machines: Occurence monitoring and applying prevention in high-risk locations; HEFTER CLEANTECH RF40 - Machine designed for cleaning escalators and moving sidewalks. Repressive interventions - in case of occurrence, a targetted intervention is taken (based on the monitoring results). Above-standard cleaning plans, for example in facilities with stricter hygienic requirements; PuraQleen system - A system that allows cleaning smooth surfaces with demineralised water from the ground floor We are fully qualified for pest control operation according to Act No. 258/2000 Coll. on public health protection; to the sixth floor. this Act stipulates the professional competency of individuals performing the special protective disinfection, Machine cleaning of floored areas; Irregular and post-construction cleaning; Special cleaning and cleansing (windows, facades, work at heights, the PuraQleen system, etc.); Cleaning escalators and travelators with the HEFTER CLEANTECH system; disinsectisaton and deratisation. Our company is also a member of the Czech Republic pest control Association. Odborná školení - záruka kvality Společnost má vypracován vlastní detailní školicí systém, který zohledňuje veškeré poznatky a nové trendy v oboru. Interní vzdělávání je zajišťováno z vlastních personálních zdrojů společnosti - oddělením vzdělávání. Cleaning exterior areas and adjacent roads - summer, winter; Pro zaměstnance úklidu je určeno školení „Úklidový profesionál“. Emergency interventions (fire, flood); Specialised training - quality guarantee Own laundry; Disinfection, disinsectisaton and deratisation. The company has developed a proprietary training system that incorporates all available learning and new trends in the industry. The company's "Training and Education Department" is the HR source providing internal training and education. Cleaning staff participate in the “Cleaning Professional” training programme.
  4. 4. Cleaning services and cleansing Problematikou úklidu a čištění se zabýváme již od roku 1991, kdy byla naše společnost We have operated in the field of cleaning and cleansing in the Czech Republic since v České republice založena. Mnohaleté zkušenosti nám umožňují sledovat mezinárodní our foundation in 1991. Our multiyear experience allows us to keep track of international standardy a plnohodnotně se, prostřednictvím Evropské asociace úklidového průmyslu standards and take a fully-fledged part in creating them through the European Federation (EFCI), podílet na jejich tvorbě. of Cleaning Industries (EFCI). Cleaning is what we take care of Úklidové služby a čištění Úklid je naše radost Cleaning is what we take care of Úklid je naše radost DDD - dezinfekce, dezinsekce, deratizace Disinfection, disinsectisaton and deratisation (DDD) Divize DDD nabízí služby spojené především s ničením mikroorganizmů, hubením škodlivého druhu hmyzu a škodlivých hlodavců, jako je potkan, myš domácí a krysa. Činnost DDD je důležitá, protože škůdci jsou často přenašeči lidem nebezpečných chorob. The "DDD" Division offers services related primarily to pathogen, insect and rodent (brown rat, house mouse, and white rat) control. The pest control operation is quite important as pests and vermin often transfer dangerous diseases to humans. Technické vybavení Systémová ochrana před škůdci pravidelný standardní úklid průmyslových i kancelářských prostor Veškeré používané stroje a čisticí prostředky jsou certifikovány a odpovídají platným zákonům a předpisům je systém opatření vedoucí k izolaci a konzervaci chráněného objektu. Aplikací systémové ochrany před škůdci nadstandardní úklidový plán např. pro objekty se zvýšeným hygienickým požadavkem (bezpečnost práce, životní prostředí). Pro strojní úklid používáme stroje renomovaných značek, jako například se předchází mimořádným nákladům. Systémová ochrana zahrnuje: strojní úklidy podlahových ploch HAKO, Nilfisk a TENNANT. Pro venkovní úklidy používáme multikáry a traktory. monitorování výskytu a prevence na rizikových místech jednorázové a postavební úklidy Speciální úklidové stroje: HEFTER Cleantech RF40 - stroj určený k čištění eskalátorů a pojízdných chodníků. represivní zásah - v případě výskytu se provádí cílený zásah (na základě výsledků monitoringu) speciální úklidy a čištění (okna, fasády, výškové práce, systém PuraQleen apod.) PuraQleen systém - umožňující čištění hladkých ploch demineralizovanou vodou přímo ze země až do výše šestého čištění eskalátorů a travelátorů systémem HEFTER CLEANTECH patra. Disponujeme technikou, která nám umožňuje v zimním období nabízet odklízení sněhu a údržbu úklid venkovních prostor a přilehlých komunikací - letní, zimní komunikací, pěších zón, parkovišť a dalších prostor posypem. Naše služby Jsme plně kvalifikováni pro výkon DDD dle zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, který stanoví odbornou způsobilost fyzických osob provádějících speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Jsme taktéž členy Sdružení pracovníků DDD v ČR. zásahy při havarijních situacích (požár, povodně) Technical equipment vlastní prádelna dezinfekce, dezinsekce, deratizace (DDD) All of the machinery and cleaning/cleansing agents we use are certified and comply with the regulations and Our services directives in force (work safety, the environment). For machine cleaning, we use machines of renowned brands, such as HAKO, Nilfisk, and TENNANT. For outdoor cleaning, we use small communal technologies and tractors. Systematic pest control The system ensures isolation and conservation of a protected facility. The pest control application system prevents extra costs from incurring. Systematic control includes: Regular standardised cleaning of industrial, as well as office premises; Special cleaning machines: Occurence monitoring and applying prevention in high-risk locations; HEFTER CLEANTECH RF40 - Machine designed for cleaning escalators and moving sidewalks. Repressive interventions - in case of occurrence, a targetted intervention is taken (based on the monitoring results). Above-standard cleaning plans, for example in facilities with stricter hygienic requirements; PuraQleen system - A system that allows cleaning smooth surfaces with demineralised water from the ground floor We are fully qualified for pest control operation according to Act No. 258/2000 Coll. on public health protection; to the sixth floor. this Act stipulates the professional competency of individuals performing the special protective disinfection, Machine cleaning of floored areas; Irregular and post-construction cleaning; Special cleaning and cleansing (windows, facades, work at heights, the PuraQleen system, etc.); Cleaning escalators and travelators with the HEFTER CLEANTECH system; disinsectisaton and deratisation. Our company is also a member of the Czech Republic pest control Association. Odborná školení - záruka kvality Společnost má vypracován vlastní detailní školicí systém, který zohledňuje veškeré poznatky a nové trendy v oboru. Interní vzdělávání je zajišťováno z vlastních personálních zdrojů společnosti - oddělením vzdělávání. Cleaning exterior areas and adjacent roads - summer, winter; Pro zaměstnance úklidu je určeno školení „Úklidový profesionál“. Emergency interventions (fire, flood); Specialised training - quality guarantee Own laundry; Disinfection, disinsectisaton and deratisation. The company has developed a proprietary training system that incorporates all available learning and new trends in the industry. The company's "Training and Education Department" is the HR source providing internal training and education. Cleaning staff participate in the “Cleaning Professional” training programme.
  5. 5. Výrobní a průmyslové podniky Automobilový, těžký průmysl, plynárenský, farmaceutický, potravinářský a další. Production and industrial enterprises Automobile, heavy industry, gas, pharmaceutical, food, and others. Veřejná doprava Metro, autobusy, tramvaje atd. Cleaning is what we take care of Technologie Hygienické normy a standardy jsou v každém oboru v mnoha směrech jiné. Máme mnohaleté zkušenosti s úklidovými službami v mnoha odvětvích a plán úklidu sestavíme přesně na míru vašich prostor a potřeb. Navíc sdruženou činností úklidu a DDD dokážeme výrazně snížit vaše náklady a zvýšit efektivitu DDD činnosti. Hygienic standards applicable in various fields differ in many ways from each other. Based on our multiyear experience with cleaning services provided to many fields, we draw-up a cleaning plan tailored fully and precisely to your needs and areas to be cleaned. Moreover, through combining the cleaning operation and pest control, we can significantly reduce your costs and increase the pest control effectiveness. Vzduchotechnika DDD A Zahradnický servis Úklid je naše radost We have a custom-designed solution for every field Úklid, hygiena Správa budov Facility management Facility management Pro každé odvětví máme řešení „na míru” Sewer cleaning, waste Ostraha Recepce Čištění kanalizace, odpady Public transportation Metro, buses, trams, etc. Úklid je naše radost Úklidové služby, DDD Cleaning is what we take care of Cleaning services, Pest control Obchodní centra a hypermarkety Mezinárodní řetězce, hobby obchody apod. Kancelářská a administrativní centra a budovy Business centres and hypermarkets International chains, hobby stores, etc. Zdravotnictví Nemocnice, ošetřovatelské domy a další. Health care Hospitals, care homes, etc. Školství Školy, univerzity Čisté a uklizené prostředí na pracovišti zvyšuje nejen komfort zaměstnanců, ale i image firmy jako takové. Zajistíme, že čistota Vašeho pracoviště bude naprosto automatickou součástí každého pracovního dne. Přenechejte nejen Váš běžný úklid, speciální úklidové činnosti, ale i desinfekci, dezinsekci a deratizaci jedné specializované firmě. Zefektivníte tyto činnosti a můžete se tak bez starostí a naplno věnovat svému hlavnímu předmětu podnikání. Office and administrative centres and buildings Education Schools, universities Disponujeme technikou, která nám umožňuje v zimním období nabízet odklízení sněhu a údržbu komunikací, pěších zón, parkovišť a dalších prostor posypem. We operate equipment for snow removal, winter and regular road maintenance, and sanding of pedestrian zones, parking lots, and other areas. Centrála | Head office Mladá Boleslav Pobočky | Branches 17. listopadu 1434 293 01 Ml. Boleslav T: +420 326 706 811 E-mail: info@atalian.cz www.atalian.cz - Praha - Kolín - České Budějovice - Teplice - Brno - Ostrava A clean and orderly environment at the worksite improves not only staff comfort, but also the company's image. We ensure that the cleanliness of your worksite will become an automatic part of your daily working day. Entrust one specialised firm with your regular cleaning, special cleaning operations, as well as disinfection, disinsectisation and deratisation (pathogen, insect and rodent control) - DDD. Thus, you increase the effectiveness of these activities and pursue your major business subject fully and free of care. www.atalian.cz
  6. 6. Výrobní a průmyslové podniky Automobilový, těžký průmysl, plynárenský, farmaceutický, potravinářský a další. Production and industrial enterprises Automobile, heavy industry, gas, pharmaceutical, food, and others. Veřejná doprava Metro, autobusy, tramvaje atd. Cleaning is what we take care of Technologie Hygienické normy a standardy jsou v každém oboru v mnoha směrech jiné. Máme mnohaleté zkušenosti s úklidovými službami v mnoha odvětvích a plán úklidu sestavíme přesně na míru vašich prostor a potřeb. Navíc sdruženou činností úklidu a DDD dokážeme výrazně snížit vaše náklady a zvýšit efektivitu DDD činnosti. Hygienic standards applicable in various fields differ in many ways from each other. Based on our multiyear experience with cleaning services provided to many fields, we draw-up a cleaning plan tailored fully and precisely to your needs and areas to be cleaned. Moreover, through combining the cleaning operation and pest control, we can significantly reduce your costs and increase the pest control effectiveness. Vzduchotechnika DDD A Zahradnický servis Úklid je naše radost We have a custom-designed solution for every field Úklid, hygiena Správa budov Facility management Facility management Pro každé odvětví máme řešení „na míru” Sewer cleaning, waste Ostraha Recepce Čištění kanalizace, odpady Public transportation Metro, buses, trams, etc. Úklid je naše radost Úklidové služby, DDD Cleaning is what we take care of Cleaning services, Pest control Obchodní centra a hypermarkety Mezinárodní řetězce, hobby obchody apod. Kancelářská a administrativní centra a budovy Business centres and hypermarkets International chains, hobby stores, etc. Zdravotnictví Nemocnice, ošetřovatelské domy a další. Health care Hospitals, care homes, etc. Školství Školy, univerzity Čisté a uklizené prostředí na pracovišti zvyšuje nejen komfort zaměstnanců, ale i image firmy jako takové. Zajistíme, že čistota Vašeho pracoviště bude naprosto automatickou součástí každého pracovního dne. Přenechejte nejen Váš běžný úklid, speciální úklidové činnosti, ale i desinfekci, dezinsekci a deratizaci jedné specializované firmě. Zefektivníte tyto činnosti a můžete se tak bez starostí a naplno věnovat svému hlavnímu předmětu podnikání. Office and administrative centres and buildings Education Schools, universities Disponujeme technikou, která nám umožňuje v zimním období nabízet odklízení sněhu a údržbu komunikací, pěších zón, parkovišť a dalších prostor posypem. We operate equipment for snow removal, winter and regular road maintenance, and sanding of pedestrian zones, parking lots, and other areas. Centrála | Head office Mladá Boleslav Pobočky | Branches 17. listopadu 1434 293 01 Ml. Boleslav T: +420 326 706 811 E-mail: info@atalian.cz www.atalian.cz - Praha - Kolín - České Budějovice - Teplice - Brno - Ostrava A clean and orderly environment at the worksite improves not only staff comfort, but also the company's image. We ensure that the cleanliness of your worksite will become an automatic part of your daily working day. Entrust one specialised firm with your regular cleaning, special cleaning operations, as well as disinfection, disinsectisation and deratisation (pathogen, insect and rodent control) - DDD. Thus, you increase the effectiveness of these activities and pursue your major business subject fully and free of care. www.atalian.cz

×