Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vzdělávací systém v Itálii<br />Martina Harnachová<br />1. ročník POV<br />LS 2010/2011 Pedagogika<br />
Italské školství<br />Školský systém v Itálii je silně centralizován – všechna rozhodnutí provádí ministr pro veřejné vzdě...
Reforma školského systému<br />V roce 2001 proběhla reforma vzdělávacího sytému, která přinesla zásadní změny:<br />povinn...
Specifické aspekty italského školství<br />na základních a středních školách je maximálně 25 žáků ve třídě (případně 20, p...
Předškolní výchova<br />do 3 let věku dítěte možnost navštěvovat jesle<br />od 3 let mateřská škola (trvání 3 roky)<br />n...
Základní škola<br />základní školu navštěvují žáci 7 let<br />hodnocení žáků probíhá každé 3 až 4 měsíce a na konci školní...
Střední škola<br />obsahová náplň stejná jako u základních škol + technická výchova<br />možnosti: <br /><ul><li>gymnázium...
praktické vzdělání (obdoba našich odborných škol) 14-17/19 let</li></ul>za střední vzdělávání se platí, ale mohou se vysky...
Terciální vzdělávání<br />v Itálii existují 2 hlavní proudy: univerzitní a neuniverzitní<br />univerzitní je dvoustupňové:...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Harnachová vzdělávací systém v itálii

2,215 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Harnachová vzdělávací systém v itálii

 1. 1. Vzdělávací systém v Itálii<br />Martina Harnachová<br />1. ročník POV<br />LS 2010/2011 Pedagogika<br />
 2. 2. Italské školství<br />Školský systém v Itálii je silně centralizován – všechna rozhodnutí provádí ministr pro veřejné vzdělávání, který je ve spojení s oblastními a regionálními vzdělávacími autoritami. Ty implementují politiku do škol dle zeměpisného umístění. <br />
 3. 3. Reforma školského systému<br />V roce 2001 proběhla reforma vzdělávacího sytému, která přinesla zásadní změny:<br />povinná školní docházka byla prodloužena do 15 let věku<br />předuniverzitní vzdělávání se zkrátilo na 12 let (od 6 do 18 let)<br />prostřední školy byly zrušeny a v současné době je vzdělávání rozděleno do 2 stupňů (ZŠ na 7 let, SŠ na 5 let)<br />Studenti, kteří opustí vzdělávání po dovršení 15 let (7 let ZŠ a 2 roky SŠ), mají možnost využít doplňkové školení na konkrétní povolání na část pracovní doby. <br />
 4. 4. Specifické aspekty italského školství<br />na základních a středních školách je maximálně 25 žáků ve třídě (případně 20, pokud se ve třídě vyskytuje nějaký žák se specifickými pedagogickými potřebami)<br />na základních školách je normou týmová výuka, více než jeden učitel ve třídě<br />na středních školách vyučují specializovaní učitelé<br />
 5. 5. Předškolní výchova<br />do 3 let věku dítěte možnost navštěvovat jesle<br />od 3 let mateřská škola (trvání 3 roky)<br />nepovinná, ale doporučovaná<br />
 6. 6. Základní škola<br />základní školu navštěvují žáci 7 let<br />hodnocení žáků probíhá každé 3 až 4 měsíce a na konci školního roku<br />předměty: italština, humanitní a sociální vědy, historie, tělesná výchova, umění, hudba, cizí jazyk, matematika, náboženství nepovinně<br />povinné vzdělávání je bezplatné a žáci navštěvují školu dle svého bydliště<br />školy jsou otevřené 5 nebo 6 dní v týdnu dle interních organizačních předpisů<br />financování státem<br />na konci základního vzdělávání skládají žáci písemné a ústní zkoušky a získávají certifikát „Diplomadilicenzaelementare“<br />učitel v mateřské a základní škole musí mít vysokoškolské vzdělání (Diplomadilaurea), je všeobecně zaměřený, ale přijímá určitý okruh vyučované látky<br />
 7. 7. Střední škola<br />obsahová náplň stejná jako u základních škol + technická výchova<br />možnosti: <br /><ul><li>gymnázium (všeobecné, přírodovědné, technické, jazykové, humanitní), kde se studuje od 14 do 19 let
 8. 8. praktické vzdělání (obdoba našich odborných škol) 14-17/19 let</li></ul>za střední vzdělávání se platí, ale mohou se vyskytnout výjimky (sociální situace rodin), kdy může přispívat stát<br />závěrečnou zkouškou je „Esamedistatoconclusivodeicorsi studio diistruzionesecondaria superiore“<br />učitel je vysokoškolsky vzdělaný + musí absolvovat dvouletý postgraduální kurz na škole s příslušnou specializací, který je zakončen kvalifikační zkouškou<br />
 9. 9. Terciální vzdělávání<br />v Itálii existují 2 hlavní proudy: univerzitní a neuniverzitní<br />univerzitní je dvoustupňové: Laurea (3-leté, odpovídá našemu bakaláři) a Laureaspecialistica(2-leté)<br />neuniverzitní zahrnuje obory jako umění, hudba, cizí jazyky, vyšší technické vzdělání a další<br />
 10. 10. Zdroje informací<br />http://www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/sistema_licei.pdf <br /> http://www.indire.it/eurydice/documenti/dossier_italiano.pdf<br /> http://www.eurydice.org/Publication_List/En/FrameSet.htm<br /> http://www.emis.de/projects/Ref/doc_ems_pdf/EMS_NATIONALPRESENTATIONS/EMS_ITALY_%20ENGLISH.pdf<br />http://www.icm.cz/italsky-vzdelavaci-system<br />http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/047DN/047_IT_EN.pdf<br />http://www.euroskop.cz/546/sekce/vzdelavani/<br />

×